Marosvásárhelyi iskolaügy - Alkotmánybírósági különvélemény: a kisebbségi kérdés nem kizárólag helyi ügyNem lehet megtiltani a törvényhozásnak, hogy közbelépjen, ha a helyhatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket a kisebbségek védelmében, ellenkező esetben a kisebbségi kérdés kizárólag helyi üggyé válna – állítja az a négy romániai alkotmánybíró, aki különvéleményt fogalmazott meg a marosvásárhelyi iskolaügyben.

A testület csütörtökön tette közzé annak a határozatnak az indoklását, amelyben alaptörvénybe ütközőnek minősítette a – felelősséget egymásra hárító helyhatóságok által tavaly felszámolt – marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvényt.

A kilenc alkotmánybíró közül öten értékelték úgy: a helyi autonómia elve sérülne, ha a parlament iskolaalapítóként lépne fel, és csak négy alkotmánybíró volt azon a véleményen, hogy a helyi autonómia elve nem írhatja felül a törvényhozás egyéb alkotmányos kötelezettségeinek teljesítését.

A többségi álláspont szerint a marosvásárhelyi iskola újraalapításáról szóló, az RMDSZ által előterjesztett és a kormánytöbbség segítségével februárban elfogadott törvény hatályba lépése a helyi autonómiát sértő beavatkozást jelentene a helyhatóságok hatáskörébe, hiszen a hatályos törvények szerint a közoktatás megszervezése, az iskolák alapítása, felszámolása, összeolvasztása vagy szétválasztása a helyi hatóságok kompetenciájába tartozik.

Az indoklás szerint az alkotmánybíróság nem a kisebbségi jogok vonatkozásában vizsgálta a törvényt, hanem abból a szempontból találta megalapozottnak az ellene emelt ellenzéki kifogást, hogy a jogszabály nem általános érvényű, hanem egyetlen jogi személy számára vannak jogkövetkezményei.

Bár egyetlen szavazaton múlott csak, de a törvény így elbukta az előzetes normakontrollt, az alkotmányossági óvást megalapozatlannak tartó alkotmánybírók – Marian Enache, Petre Lazaroiu, Simona-Maya Teodoroiu és Varga Attila – csak annyit tehettek, hogy írásban rögzítették különvéleményüket, miszerint a törvényhozás szerintük nem háríthatja a helyhatóságokra a kisebbségekkel kapcsolatos alkotmányos kötelezettségeit.

Baranyi László / MTI

37 hozzászólás

 1. Senkise

  /Elnézést kérek az off témáért, igyekszem lezárni ezen hozzászólásommal az eddigieket./

  Tóducz 2018-05-02-n 07:55 közelében
  Hű-ha.

  Úgy veszem észre, kétkedik az elhangzottak felől kedves Tóducz…

  Való igaz, hogy ezen dolgokat többnyire csak olyan ember képes helyesen felismerni, aki jártas a misztikus gyakorlatok terén és képes helyesen értelmezni a Jóga-szútrákhoz, Védánta-szútrához vagy a Jelenések könyvéhez hasonló, megvalósítást és belső tapasztalást megkövetelő magasszintű beavató műveket.

  Sokan úgy gondolják, azon ismeretek amiket most leírok, nem valóak mindenkinek (sőt), de az utóbbi ezer év bebizonyította hogy sokkal több kárt okoz a hallgatás, mert a tudás szándékos torzítása veszélyesebb annak félreértelmezésénél is.

  Ön is meggyőződhet róla némi vizsgálódás árán, hogy nem a levegőbe beszéltem, ha elemezni kezdi az utóbbi 15 év fantasztikus, science fiction, és modern amerikai animációs filmjeinek szerkezetét és analógiákat keres bennük, vagy csak megfigyeli témájukat. Gyakorlatilag mindegyik ugyanarra a vázra épül föl, vagyis a tudatosság (prajna) és az Őt követő univerzális erők (prana) felemelése a legmagasabb szintig, majd ezen “isteni” erők szeretetként történő kiárasztása az egó (én-képzet) teljes feladásával. Röviden ezt jelenti a Teremtés. Lévén az idő minden és mindenki számára szubjektív, valódi létezéssel nem bír, ez a Teremtés csak a mi anyagba süppedt, alacsony frekvencián döcögő tudatunk számára tűnik valamiféle lassú, időbe vetett folyamatnak.

  Igazság szerint másról sem hallani manapság, mint hogy Hollywood és úgy általánosságban a filmgyártás mögött csupa sötét, manipulatív erők állnak. A tények azonban nem ezt igazolják.
  Általánosságban igaz, hogy az emberiség elállatiasításában főszerepet játszó médiumok szinte mindig kizárólag az alsó három csakra működési szintjén igyekeznek hatást gyakorolni ránk és az erőszak, durvaság, félelem és szexualitás eszközeivel itt lekötni az emberben lévő energiákat, nehogy azok magasabb tudati minőségekre jussanak.
  Elfogultság nélkül nem nehéz belátni, hogy a római Katolikus Egyháznak nevezett vállalkozás is pontosan ezen egyszerű módszerrel dolgozott a kora középkor óta – félelemre, szégyenérzetre, bűntudatra alapozva vetett gátat a tudás minden formájának, miközben ők maguk úgy hajszolták a fejlett tudattal kéz a kézben járó pszichikus erőket, mint talán senki más. Javaslom megtekinteni a vatikáni Hall of the Pontifical Audiences (Aula Paolo VI) kígyófejet mintázó épületét és a benne található démoni “Jézus-szobrot”, a Lingama Fontana della Pigna-t, valamint a pápa botján látható tobozt (tobozmirigyet) formázó szimbólumot. A tobozmirigy másnéven a hatodik csakra, valamint ennek éterikus nyúlványa, a harmadik (mindent látó) szemnek nevezett Ajna csakra szerepe a pszichikus képességek szempontjából bír óriási jelentőséggel. Ez maga a tudás (Élet fájának) gyümölcse, a hat-alom, hatodik alma (hatodik csakra), Bábel tornya. Aki ezt megszerzi: hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Mózes I. 10,9

  A Vatikán – ami nevét a szanszkrit Vatika szóból veszi, Á-brahám és Sára alakját pedig a hindu Brahma és Saraswati-tól – szinte a legrégebbi idők óta lelkesen “fogyasztja” a tudás fájának almáját, miközben híveit áldozati tűzre veti az elmét ezer lánccal béklyózó dogmák legenyhébb megkérdőjelezése esetén is.
  Érdekes fejtegetésekre adhat lehetőséget az a tény is, vajon mi okból formáz a vatikáni Szent Péter tér az egyiptomi obeliszkkel a közepén egy Shiva lingam-ot és Yoni-t, ahol a gyanútlan hívek ezreinek energiája egyetlen irányba koncentrálódik, a pápa felé…

  Ebben a harcban, bármilyen hihetetlen, a gnoszticizmus követői – mint amilyenek az eredeti szabadkőművesek voltak – álltak a “jó”, vagy helyesebben a semleges oldalon. Lucifer neve – ami Fényhozót jelent és amit az egyház démonizált – pontosan a tudat fehér fényének jelképe, mely a tiszta embereket a megvilágosodás nap-arany fénye felé, a tisztátalanokat pedig a romlás ördögi útjaira viszi. Hogy az egyházat merre vitte, mára már nem lehet kérdés.
  Mielőtt az egyház katonái, az inkvizíció, a jezsuiták és az illuminátusok kiírtották vagy megrontották volna a különböző gnosztikus, misztikus utakat követő közösségeket, a szabadkőműves mozgalmak sem felfogató, szubverzív szándékkal működtek a világban. Ez okból is sajnálatos, hogy sok esetben főleg kabbalista és nem az egyiptomi és görög tanításokból szerezték tudásukat.
  Szerencsére maradtak olyan csoportjaik, olyan fehér testvériségek, akik az emberiség üdvéért küzdenek, de ezek magasabb szintjei a nyilvánosság számára (érthető okokból) nem láthatóak.

  Tisztelettel

  Válasz
 2. antal m.

  Az előző hozzászólások kapcsán válasz:
  – Senkise-nek, Tudok annyit, hogy Homérosz görög költő, művei, Iliász és Odüsszein az i.e. 8 században. Érettségi tételek is. Az antikvitás homéroszi eposzok, a XVII. századvégéig a világ irodalom egyik legrangosabb műfaja. Ma már sok más napirendi írások foglalkoztatnak. Mégis idézek Önnek egy 1861-ben kiadott ,,Új testamentom,,-ból Karoli Gáspár forditása alapján, ime:
  ,,XXXII Soltár könyve 31,32./636 old/
  1.Dávid tanitása.
  Tanuság az idveséges boldogságról. Boldog az a kinek hamisága megbotsáttatott és a kinek bűne elfedeztetett:
  2.Boldog ember, a kinek az Úr nem tulajdonitja hamiságát, és kinek lelkében nintsen tsalárdság. Jel. 14.15.
  Értékelem,mert egy örökség a családomban, de szánalmasan nehéz már ezeket boncolgatni a mai napokban, -elévült mindenség!

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves antal m., Homérosznak tulajdonított művek, még a tisztelt Senki se tudja, hogy ő vagy más írta az Iliászt és az Odüsszeia-t! . A bibliát annyiszor írták át, ahány Soros Dzsóé született az idők folyamán!

   Válasz
 3. Senkise

  Kedves Tóducz

  Mikor azt állítom, a saját perspektívájából mindenkinek igaza van egy bizonyos fokig, azzal nem azt mondom hogy ne létezne egyetemes Igazság, – sőt azt sem, hogy amely igazság egy bizonyos szinten megállja a helyét, magasabb szinten ne lehetne teljes tévedés – csupán azt, hogy amíg az ember nem képes meghaladni azt a térben elfoglalt központi helyzetét, ami köré teste, érzékelése, én-képzete, egész lénye szerveződött, addig nincs teljes tudásának, a Valóság ismeretének birtokában, illúzió homályosítja el elméjét, ezért korlátozott a felelőssége is (“Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” Lukács 23,34).

  Egy oroszlánt nincs értelme kérdőre vonni azért, ha állatot öl vagy emberre támad, mivel az oroszlán is csupán ragadozó énjének engedelmeskedik, tudatának nincs komoly befolyása ösztönei felett, magyarul nem dönthet saját elhatározásából, egyszerűen cselekszik… de még ha öntudatára ébredne is cselekedete pillanatában, az a durva állati minőséget hordozó energia mely irányítja ekkor, felülírná akaratát. Eképpen a példában szereplő oroszlán nem áll ítélet alatt mindaddig, míg nem tudatosan dönt jó és rossz között. Az ember – átmenetet képezvén az állatvilág és Isten között – ugyanúgy alá van vetve az alsóbbrendű késztetéseknek és hajlamoknak mindaddig, míg tökéletességre nem jut. Egészen addig részleges benne a tudás és az ismeret, és elméje tudatalatti tartományainak reá gyakorolt hatásáért, ennek működéséért csak tudatosságának mértékében felelős (“Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.” Kor. 13,12).

  Lefordítva és sarkítva, egy feketemágiát gyakorló személy magasszintű tudatossággal jóval erősebb karmikus hatást fog gerjeszteni hasonló súlyú cselekedetével, mint mondjuk egy értelmileg sérült fogyatékos személy tenné.

  Más megközelítéssel élve arra vonatkozólag, mit jelent az, hogy mindenkinek igaza van saját szintjén, vegyünk egy elképzelt két dimenziós lényt, mely egy pocsolyában, egy papírlapon vagy más sík felületen éli az életét és kezdetleges értelmével fel sem képes fogni a három dimenzió fogalmát, ahogyan az emberek nagytöbbsége nem képes felfogni a négy dimenzióét. Ennek a lénynek saját élettapasztalata hogy sem alatta sem felette nem létezik semmi, minden csupán körülötte foglalhat helyet, ezen síkbeli alakzatokkal pedig egyedül azok körvonalai mentén érintkezhet. Ha én erre a sík felületre merőleges irányból egy tárgyat helyezek el, amellett hogy számára ennek “semmibőli” megjelenése érthetetlen csoda lesz, továbbra sem lesz képes értelmezni a három dimenziós tárgyat, csupán annak síkkal érintkező körvonalait lesz képes ismerni. Az ő létezésének szintjén, az ő elméje adta keretek között tökéletesen igaz minden amit az életről tud és tapasztalt eddig, egy tágabb perspektívából nézve azonban nyilvánvaló a tévedése. Teljesen értelmetlen volna megpróbálni meggyőzni olyan (három dimenzió nyújtotta) igazságról, ami az ő érzékelése számára nem bír semmilyen valósággal.
  Ahogyan a példában szereplő lény, az ember is saját elméjének részleges világában él. Amiről nem rendelkezik tudomással, amiről nem képes fogalmat alkotni, az számára nem létezik, és mint ilyen, nem vet fel lehetőségeket számára elméje működése közben. Egy ember hiába hall Istenről, hiába olvas nemes cselekedetekről vagy találkozik erényes emberekkel, ha számára ez élettapasztalataiban nem válik valóságossá, érzékelhetővé, megfoghatóvá és nem érinti meg őt személyesen. Mindez az ő szubjekítv érzékelésében továbbra is érzékelhetetlen marad, üres fogalom. Igaza van tehát abban, hogy az ő “világában” ez nem létezik, mert tényleg így van, és mindezzel addig nincs is baj, amíg ez az illető nem kezdi el saját korlátozott világának vélt igazságait jóval nagyobb közegre kivetítve egyetemes Igazságként előadni, vagy tömegeket kényszeríteni ezen “igazságok” elfogadására – ahogy például a bolsevikok tették a múltban vagy a liberálisok a jelenben.

  Szívesen venném, ha hajlandó volna kifejteni, mire gondolt sokkal bonyolultabb dolgok alatt.

  Tisztelettel

  Válasz
  • Tóducz

   “Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” (Máté 5:3)

   Válasz
   • Senkise

    Így igaz kedves Tóducz, azonban e sor jelentése megtévesztő lehet. A miszticizmus irányából megközelítve, a lelki szegény kifejezés alatt könnyen érthetnénk kiüresedett én-tudatot (vagyis anyagi kötöttségektől mentes tudatot), de némi gondolkodással bárki beláthatja, hogy az üresség még nem boldogság – a szeretet kiáradása a boldogság – az átszellemiesített tudat ellenben mérhetetlen egót is takarhat. Éppen ezen állapot, vagyis egyfajta “isteni” hatalom és képességek elérése a szabadmőműves mozgalmak legfőbb célja és ezért is buknak el annyian.

    Meglátásom szerint az idézet sokkal inkább olyanokra utal, kik lelkiekben alázatosak és szerények, egójuk “mérete” csekély, így az azon átfolyó energia (prána) ereje sem kelt bennük nagy hullámzást. A tisztelt Soros Joe – akitől elnézést kérek, hogy így harmadik személyben kell most beszélnem róla – habár gyakran mutatja be magát úgy, mint egyszerű ember aki csupán boldogulni igyekszik az életben, véleményem szerint nem ebbe a kategóriába tartozik, nem valamiféle “üres korsó”. Épp ellenkezőleg, én-tudata méreteiben nem olyan csekély, csupán “minőségében”, tartalmilag van tele mindenféle önös, sekélyes eszmékkel és ideológiákkal. A magyarság régi nemzet lévén, nagyrészt ilyen emberekből áll, kik többre lehetnének hivatottak, ha feladnák kicsinyes önzésüket és belátásban, értelmükben felnőnének a feladatra.

    Tisztelettel

    Válasz
    • Tóducz

     Hű-ha.

     Válasz
 4. antal m.

  Kedves Senkise! /Engem nagyon zavar, hogy így kell meg szólítanom!/
  Ezzel Ön értse úgy, hogy számomra Ön nem egy ,,Senkise,,!
  Mély értelmű tudományos dolgokról írogat, Ön. Köszönöm, hogy válaszolt!
  Nem merek eltérni a fentiektől, mert tartok, hogy felszólítanak!
  Visszatérve a címre:,,A KISEBBSÉGI KÉRDÉS NEM CSAK KIZÁRÓLAG HELYI ÜGY,,- idéztem.
  Igen, országos vagy világi ügyek! ! De nem mi teremtettük,/krealtuk/ kimondottan a magyar nemzet!
  Akkor ezt rajtunk ne számoltassák el. Ilyképpen minden jogainktól értelem szerűen elvitatnak mindig és mindent,- maradunk a hoppon!
  BECSÜLETES ÁLLAMPORGÁRNAK TARTSANAK ÉS NE ZSAROLJON MEG MINKET SENKI! ISKOLÁINKAT-EGYETEMEINKET NE VONJÁK MEG SOHA TŐLÜNK!.! !

  Válasz
  • Senkise

   Nincs semmi oka rá hogy zavarja választott önelnevezésem kedves Antal M.

   Talán túl gyakran terelem hozzászólásaimat filozofikus mederbe, de az igazság az, hogy az emberi lélek hosszú életek munkájával építi fel azt a valamit, amit aztán saját én-jének gondol, nem tudva, hogy valójában maga Isten dolgozza ki magát bennünk, általunk. Az emberek többsége mégis megelégszik egy rozzant, düledező ego-építménnyel, melyet önmagára irányított szeretete fátylán át torzítva mégis szebbnek lát mindenki másénál. Kiüresedett lélekkel, “vakon” mint a kő jár életről életre a boldogságot keresve, de nem építkezik és nem csökken önösségében.
   Egyesek hatalmas, égigérő kristálypalotát emelnek rettentő fáradságos kitartással, magasrendű tulajdonságokkal töltve meg azt, mely aztán a büszkeség, kevélység és hiúság forrása lesz számukra. Mind feljebb és feljebb jutnak (lásd Bábel tornya), s ha ön-szeretetük nem csökken egyenes arányban egójuk növekedésével, e csillogó palotából egyre inkább igyekeznek kizárni és száműzni minden csekélyebb, kevesebb, kisebb érdeműt, míg végül teljesen egyedül nem maradnak. Oly sokan buktak el így az Igazság keresői közül a történelem kezdete óta, misztikusok, nagy gondolkodók, szentek, még maga Ádám és Éva is, mikor leszakították az almát a tudás, a hat-alom gyümölcsét maguknak. Amíg az ember “valaki” akar lenni, nem lehet Ő.
   Mikor az ember végül rájön, mily fájdalommal jár a puszta lét is ha ragaszkodással teli, elkezdi elengedni “művét” mely gúzsba köti őt. Ha többé nem azonosítja gigászi építményét “önmagával”, rájön hogy az maga a világ őbenne. Minél tisztábban, csiszoltabban tükröződik lelkünkben, annál szebbnek látjuk (Őt), de amíg nem vagyunk hajlandóak elengedni mindent, lelkünkre fog nehezedni a világ minden fájdalma is.
   Ezért a legszerencsésebbek azok, akik bensőjükben szerény, szép és takaros otthont rendeznek be, ahol idegen és barát is odafér a családi tűzhely köré, ahol a tisztesség ad mértéket mindennek, ahol az ember egyszerűségben, szeretet által teljesedhet ki. Ez volna a magyarság hagyományos útja, de számomra ez nem járható út, így inkább senkise vagyok, mint valaki vagy senki.

   Ha mégis annyira zavarónak találja ezt a megnevezést, gondoljon Homérosz híres hősére az Odüsszeiából (mi szintén beavató mű), ki ugyanezen néven mutatkozott be a küklopsznak, hogy elkerülje végzetét, s csupán ezt teszem én is.

   Tisztelettel

   Válasz
 5. Sorok-Soros

  Kedves Senkise. Ne eroltesse magat,hogy felaldozva a szabadidejet,meg az ejszakait,hogy nekem irdogalja a 7-8 eves gyermek szintjen valo elmeleteit sem a csillagok allasarol,sem aaz elkepzelt jovo joslatairol,mert nem koptatom a szemeimet,hogy elolvassam. Valtson at masra,mondjuk antal m urra mert mint irja O nagyra ertekeli. Egyebkent meg van itt jopar akinek olyan az ertelmi szintje mint a magae,vagy sokkal alacsonyabb,es azoknak irjan szemelyesen. Nem azt mondom,hogy ne irjon tovabbra is,csak ne nekem cimezze a kartyavetessel,meg a csillagjosolassal valo nezeteit,mert nem erdekelnek.

  Válasz
  • Senkise

   Kedves Sorok-Soros
   Kivételesen megengedem magamnak, hogy reagáljak a személyeskedésére.
   Azt kell hogy mondjam, tévedésben van arról hogy önnek írtam volna lentebbi hozzászólásomat. Ugyan önnek címeztem hogy reagálhassak egy bizonyos, általam lényegesnek gondolt felvetésére, de ahogy ki is fejtettem nemrég, elsősorban azoknak szánom mondanivalómat, akiket érdekel és képesek is felfogni. Ön nyilvánvalóan kívül esik ezen kategórián.
   Az ön által fentebb kétségbe vont értelmi képességeimmel kapcsolatos megjegyzésére – minden dicsekvéstől igyekezve távol maradni – csak annyit mondok, ha valóban van még pár hasonló elme közöttünk, akkor az emberiség ügye már nem veszett fejsze nyele.
   Hogy a modern genetikai kutatások eredményei, a csillagászat, a történelemtudomány is túl elvont az ön számára – úgy hiszem – inkább önről árul el egyet s mást.

   Maradok tisztelettel

   Válasz
   • Sorok-Soros

    Kivetelesen ujra megengedem magamnak,hogy ne tartsak igenyt az On nekem cimzett felvilagositasaira! Mi ebben az erthetetlen?

    Válasz
   • ez van

    Kedves Senkise, és még Joe azt állítja önmagáról, hogy kulturáltan sokoldalú, mindenben tájékozott, világnézete nagylátószögű értelmi lencsén keresztül vetítődik szürkeállományára, mégis az Ön fejtegetését az Univerzális Tudatról semmibe veszi, sőt, nemhogy elsiklana mellette, de egyszerűen tagadja és gyerekmesének tartja. Innen jut eszembe, hogy még senki nem panaszkodott arról, hogy a szürkeállomány osztásánál neki kevés jutott. Pedig Joe jócskán panaszkodhatna. Remélhetően reinkarnációja egy malacpersely lesz. Egyébként élvezettel olvasom elmélkedéseit.

    Válasz
    • Senkise

     Köszönöm elismerő szavait kedves Ez van.

     Azt hiszem Soros Joe-val kapcsolatban nem nagyon szabad meglepődnünk, hiszen mint mindenki, ő is a saját szubjektív világában él és létezik, és e három dimenziós “buborék-univerzum” közepének mindenki saját én-jét látja (térben és képletesen is). Ebből az egyéni, (egó által) torzított perspektívából nézve – ha nem is egy egyetemes Igazság szintjén – de mindenkinek igaza van az ő kis világa keretein belül. Saját, egyéni tapasztalatokra épült igazságainak érvénye viszont csak addig terjedhet, ameddig az ő szubjektív világa, és sajnos senki sem képes tovább látni és többet feltételezni a makrokozmosz szintjén, mint amit az ő mikrokozmosza (belsó világa) rejt. Egyszerűbben fogalmazva, Soros Joe annyit tud a világról (és annyit mer elhinni belőle), amennyit elmúlt és jelen életeiben megtapasztalt már abból, és ha ez a tapasztalás nagyrészt az egyszerű létfenntartásra, gyermeknemzésre, szerzési vágyra korlátozódott, akkor nem nagyon van mit csodálkoznunk gondolkodásán.

     Tisztelettel

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves Senkise, nagyon szépen körül tetszett írni a “mindenkinek igaza van, de csak sorra” én-elméletet, meg a “mindenki magából indul ki”, ma már avuló félben levő axiómát. A dolog ennél sokkal bonyolultabb. Tisztelettel.

  • Tóducz

   Na, megint írási kényszerbe kényszerült Soros Dzsóé és megfitogtatta a tetőről füvet nyíró varrógép jó tulajdonságait. Versenyben van h.T.-vel. Az utóbbi egy kicsit behúzta a csúszó-mászó kacsintgatóit. De gondolom, hogy csak erőgyűjtés végett, hogy aztán nagyobbat robbasszon az ermán.

   Válasz
  • Ginko

   Kedves Soroska !
   Írogat,írogat, de mi a véleménye az iskola ügyről ? Itt lenne iz ídő, hog mint a “Soroska “véleményt nyílvánítson.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Ginko, nem vagyok Soros Dzsóé szökevény prókátora, de a kérdésére már számtalanszor válaszolt beírásaiban: Öt az iskola soha sem foglalkoztatta, neki az iskola nem ügy, hanem nyűg.

    Válasz
   • Sorok-Soros

    Nagyon egyszeru kedves Ginkoka,nagyon egyszeru. Barmit akarnak elerni,egyetlen utja van,hogy torvenyesen erjek el. Cak barmirol is legyen szo,elhamarkodottan valamit megcsinalnak,es utanna azt torvenyesiteni akarjak,mindenaron. De az idebeirok legtobbjenek,csak annyira terjed ki az esze,hogy Soros Joet ennek-annak nevezgesse, vagy az orszagot,vezetoket,partokat,szervezeteket lemocskolja,de valami konkret,epitojellegu akarmivel elojonni,arra mar nem kepesek. A gogjuk meg az egojuk,a felsobbrendusegi tudatuk nem engedi. Erejuk zero,mert szetvannak szorodva mint a fureszpor,vagy a gyaluforgacs. Egyebkent minden buta ember buszke a butasagara,es a megrogzodott szemleletire,de hogy valamire jusson is,vagy valamit kepes legyen felmutatni,a celjainak az eleresehez sem egy ,ketto,vagy tiz-husz ev mulva is helyben dongicsel mint a bogar. Na magan,vagy masokon a sor,hogy cafolja meg. De az nem lesz,csak a szokasos lehurrogas,egy nyoc-tizeves gyermek szintjen.

    Válasz
    • Tóducz

     Bravó Soros Dzsóé, a fakockákból kirakta a hóembert, mehet az ovis kiscsoportból a középső csoportba!

     Válasz
    • Nyilas

     ” Egyebkent minden buta ember buszke a butasagara,es a megrogzodott szemleletire,”
     Hogy mind büszke e rá azt nem tudom Joe. nem mozgok olyan körökben. Ön az egyetlen akit ismerek.

     Válasz
    • ez van

     Nagyon nagy az informáltsága kedves Joe. Az iskola, amiről szó van, létezett már akkor, amikor beköltöztették testvéreinket, akik a magyart nem beszélik, de uralkodni nagyszerűen tudnak (maguknak). Rendszerátállás után státusát visszakapta, tehát semmi elhamarkodott döntés nem született, csupán a meglevő osztályok mellé kellett az igények kielégítésére még egy pár osztály. De nincs amit magyarázkodni, hisz ön a nagy széles látókörűségével mindezt tudja, és még többet is, amiről valamiért hallgat. A lényeg a lényeg. Magyar városban nem működhet magyar iskola, mert veszélyezteti a kihalás esélyeit. De ezt ön is tudja. Jobban mint más.

     Válasz
 6. antal m.

  Kedves Senkise !
  Az Ön által 2o18.o4.27-n 23:3o kőzelében megfogalmozot véleményét a magam részéről nagyra értékelem. Szinte kár, hogy késő estéjét/éjszakáját/ feláldozza saját fáradságára!
  Meggyőződhetett arról is, hogy léteznek annyira imun emberek, hogy az Ön jó intelmeire nem hallgatnak- elfogadó érdekkel…! Kár érte a fáradsága! Nekünk fáj az ha a magyar nemzetiségeket káromolják. De vajon azok akik ezt teszik, milyen nemzethez tartoznak, vagy szimpatizálnak, és milyen érdekkel?? ! Amikor én látom azt, hogy ellenszenvesen vitatkozik valaki, azoktól én távolodom! Hadd élje világát az agya szerint: – nincs mit vele megosztjak,tanácsoljam, vagy fékezzem elvetemültségét! Hadd haladjon a saját labirintusában. Egyszer elbotlik és megtér, -irányt kell váltson!…

  Válasz
  • Senkise

   Nagyon is igaza van kedves Antal M. Senkin nem lehet “segíteni” akarata ellenére. Mindazonáltal amit leírtam, leginkább azoknak szántam, akiket esetlegesen tényleg érdekel a téma, és ezért nem tekintem fáradságnak vagy elpazarolt időnek.
   Tudja, sokan, még a komoly tudósok is úgy gondolják ma, hogy a világ megannyi nagy kérdésére, rejtett titkára nincsen valós, értelmezhető válasz. Én a magam részéről egészen másban látom a problémát, egész pontosan a tudás és a meglévő ismeretek terjedésének, terjesztésének hiányában, sőt szándékos gátolásában. Az elmúlt két ezer évben elhitették velünk, hogy nincsenek is válaszok a lét minket feszítő nagy kérdéseire, nem létezik végső Igazság… még a gondolkodásról is igyekeztek leszoktatni minket. A szomorú az egészben az, hogy mindenre van válasz, magyarázat, csak az embereket annyira leköti saját közvetlen, elaprózódott életük, hogy teljesen érdektelenek minden más irányában.
   Nincs ez másként a tudományok területén sem. Nem egy esetben kutatók és történészek képesek 50-100 éven át vitatkozni és találgatni olyan triviálisan egyszerű dolgokról, amikhez elég lett volna minimális tájékozottság vagy gondolkodás. Például mikor egy asszír domborművön látható, felfújt állatbőrök segítségével folyón átúszó katonákról találgatnak évtizedeken át, amihez elég lett volna csak beleolvasni a pozsonyi csata leírásába. Vagy a “máltai keréknyomoknak” nevezett jelenség, melyre 400 éve abszurdnál abszurdabb magyarázatokkal szolgálnak, miközben elég lenne ismerni, hogy a maja vízveztetékeket is párban építették hogy egymástól függetlenül tisztíthatóak legyenek.
   Nos, mikor azt látni, hogy az emberiség legtanultabb, legképzettebb része is időnként milyen szintű szellemi sötétséget képvisel, megakadva ilyen egyszerű kérdések kapcsán is, nehéz teljes szívvel hinni abban hogy komoly filozófiai, metafizikai vagy hitbéli “problémákhoz” egyáltalán valaha megérhetnek. Ugyanakkor egészen addig, amíg az emberek egy kis, magát elitnek nevező csoportja birtokában van a “misztikus” tudásnak az univerzum legfontosabb kérdéseiről, ám mindezt igyekszik megtartani magának – hiszen a tudás hatalom – nem tekinthetjük értelmetlen fáradozásnak ezek terjesztését, ahogyan soha nem adhatjuk fel a kiállást a szeretet és más isteni erények fontossága mellett sem.
   A legnagyobb hazugság ezzel kapcsolatban éppen az, hogy nincsen is semmilyen megszerezhető magasabbrendű tudás és bölcsesség. A világ irányítását kezükben tartó “meleg szabadkőművesség”, a Vatikán és legerősebb fegyvere (az okkultizmus megszállottjai) a jezsuiták, valamint a régi világ arisztokráciája és uralkodó dinasztiái gyakorlatilag mással sem foglalkoznak, mint a misztikus tudás és hatalom gyakorlásával és növelésével. Ahogyan a múltban az összes magaskultúra Egyiptomtól Kínáig, Britanniától Indiáig, Amerikától Szibériáig is csak ezzel foglalkozott a társadalom felső rétegei szintjén. Erre jött létre az első írás, ezt volt hivatott leképezni a művészet, ez jelentette a természettudományok alapját a matematikától a csillagászatig és alkímiáig, ezért építették a piramisokat és a kőköröket, erről szól valamennyi ősi népmesénk, a görög, egyiptomi, mezopotámiai mondák, a jelenések könyve, sőt, szinte minden mai sci-fi, fantasy film de még az amerikai animációs gyerekfilmek is. Valamiről, ami ennyire fontos, ennyire jelentőségteljes, valamit, amit a történelem legokosabb emberei, legnagyobb szentjei és bölcsei évezredek hosszú során át kutattak és követtek, nem mondhatjuk hogy csak lényegtelen semmiség, hogy nem is létezik, hogy csupán az értelem híján lévő elme termékéről van szó, hogy a “mindenható” és megkérdőjelezhetetlen tudomány valaha is képes lehet meghaladni vagy pótolni.
   Mikor – ahogy ön mondja – időmet, energiámat áldozom arra (mert esetleg szükségét látom annak) hogy bizonyos kérdésekben kifejezzem álláspontomat, azt azért teszem, mert mi magyarok szellemiségünk révén és fejlett lelkiségünk ereje folytán zászlóvivői lehetünk az eljövendő kornak, ha méltókká leszünk erre szívben és értelemben.

   Tisztelettel

   Válasz
 7. Gábor

  Ismét szép, magasztos mondatok. Kár, hogy 9-ből csak 4-en gondolják így, 5-en meg pont fordítva, a titkosszolgálati ukáznak megfelelően. Valahogy mindig úgy sikerül, hogy a nekünk jó döntések mindig kisebbségben maradnak. Ki van ez találva…

  Válasz
 8. antal m.

  A kisebbségi ügyeket akarva teremtették! Sajnos most nincsenek emberek, / így látszik/ akik ezt helyére mozdithatnák? Minden féle elméletet,/kifogást/ az orrunk élé böknek!

  Válasz
  • Tóducz

   Há drága jó és tisztes korú antal. m, 1918-tól errefelé mikor voltak olyan emberek?

   Válasz
 9. Tóducz

  Há ez olyan romákosan Soros Dzsóés katyvasz, négyen nem, de ötön igen. A kellemes alkotmánybírósági különvéleményeket elütötték a kellemetlen romák alkotmánybírósági nem külön vélemények.

  Válasz
  • Sorok-Soros

   Ha nem lennek,akkor kire hivatkozna mindennap a hulyesegeivel? Persze en nem csodalkozom rajta,mert egy leiszaposodott elmeben a kotyvasz felzavarodasa rendszerint negativan hat az agy mukodesere.

   Válasz
   • Tóducz

    Drága, kedves, nélkülözhetetlen Soros Dzsóé, Ön az emberi hülyeség katedrálisa. Ha nem lenne, akkor valakinek ki kéne találnia.

    Válasz
   • Nyilas

    Kedves Joe.
    Én is csodálkoztam rajta, hogy minden hülyeségben önre hivatkozik Tóducz úr. De aztán végiggondoltam, és ön tényleg minden hülyeségre példa.

    Válasz
    • Sorok-Soros

     En pedig nem csodalkozom sem rajta sem magan Nyilas,es egyaltalan senkin. Az eletemben annyi fele emberrel talakoztam,hogy nem lep meg semmi. Az sem,hogy tobb iskolat vegzett emberek foldigbutak akar egyetemi vegzettseggel is. Megcsak egy pillanatig se gondolja,hogy maguk ketten az okos emberek koze tartoznak. Meg csak a tajekozottabb emberek koze sem,csak a maguk szukkoreben,ahol villoghatnak. Foleg maganak Nyilas fizetnek valami alamizsnat,hogy a nyugaton elokrol rossz velemnyt irjon,allandoan hangoztassa,hogy ott nem lehetnek masok mint mosogatok,padloszegezok,fuvagok,takaritok stb. Mert ez van kiadva maganak a fonokeitol,hogy valahogy untassa a fiatalokat,hogy maradjanak tovabb is ott szolganak az uj uralkodo osztalynak. Mar sokszor irta,ugy mint a baratja is. Csak tudja a fiataloknak tobb az esze es mar egyre kevesebben vannak akik elhiszik a maszlagot,mert tudja az embernek csak egy elete van!!! Es meg az sem mindegy,hogy valahol a mosogatasbol is kepes jol megelni,sot meg hazat is venni,vagy pedig ottan nyugdijas teknikus vegzettseggel disznok hizlalasaval,meg egy trollkodassal tartsa magat eletbe. Tobb embert ismerek akik valogatjak a zoldseget,gyumolcsot az uzletben (legalabb 25 eve ismerem) es azert 180-200 negyzetmeteres hazat vett,es abban el. Ez legyen maganak es tarsainak a legnagyobb orome,hogy minden elvandoroltat mocskoljanak Toducz-al egyutt. Attol meg a nemzet fogyni fog,mert az uralkodokat kevesbe erdekli,hiszen meg vannak elegen,hogy eltartsak azt a partizezer ujnaccsagos,kegyelmes,meltosagos urat. Maguk mindketten az okossag magaspeldai. Miben? Mit tudfelmutatni? Esetleg azt,hogy ne elfelejtettem egy kerdojelet,vagy helytelen magyarsaggal irtam valamit? Mas egyeb? Persze megmagyarazzak,hogy nem tudom a tortenelmet,hogy mindig masokert jutott ide az orszag,stb. Szaz eve fuggetlen az orszag,akkor hogy is van,hogy mas orszagok feleannyi ido alatt tizszeressere emelkedtek? Lehet elmelkedni,de a tenyeken az ugysem valtoztat. Az valtoztatna,ha vegre rajonnenek,hogy az allando vita,es egymas mocskolasa sehova sem visz.

     Válasz
     • Tóducz

      Drága, aranyos, kedves, édes, ámerikai óvóbácsi, Soros Dzsóé, köszönöm szépen a rajz- és az énekórát.

     • Nyilas

      Kedves Joe.
      Az nem baj, hogy nem tud helyesen magyarul, hisz csak itt gyakorolja a fórumon, de a “trollkodás” nem magyar szó, és ön annak a jelentését sem ismeri. Most mi baja van a partizezer ujnaccsagos,kegyelmes,meltosagos urral. Hisz ön hivatkozik állandóan arra, hogy csak a pénz számit, a tisztesség, becsület csak az ovodásoknak való mese.
      Nem tudom, hogy a nyugdijas technikusi végzettséggel mivel tartja el magát akárki is, én nyugdijas vagyok, de még dolgozom. Nem padlót szegelek. És tisztességgel, becsülettel, ami önnél ismeretlen, megélek belőle. Nyaralni is elmegyek évente többször is. Na nem Vegasba, mert még összetalálkoznám önnel, és én pihenni megyek, ostoba embereket láthatok itthon is. Csak én nem kürtölöm tele vele a netet, azt a látszatot keltve, hogy én megengedhetem magamnak azt is.

     • Senkise

      “Attol meg a nemzet fogyni fog,mert az uralkodokat kevesbe erdekli,hiszen meg vannak elegen,hogy eltartsak azt a partizezer ujnaccsagos,kegyelmes,meltosagos urat. ”

      Kedves Sorok-Soros. Habár írásának csupán jelentéktelen részét képezik az általam kiragadott sorok, mégis válaszolnék rájuk… felteszem így is meredeken hangzik majd amit mondok.
      A nemzet nem fog jelentősen megfogyatkozni, és ha ideiglenesen apadna is a magyarság lélekszáma, akár egyetlen generáció alatt pótolni képes lesz azt, ahogyan a világháborúk után is mindig megtörtént.
      A Kárpát-Medence lakosságát tekintve régebben és ma is körülbelül 20-25 millió főt tett és tesz ki, ebből nagyjából 15 millió a magyar (a világban). Hosszútávon ez nem változik meg jelentősen.
      Ha megnézzük Európa genetikai térképét, világosan látható, hogy az eltérő haplocsoportok aránya szinte megegyezik a többi Közép-európai ország eredményeivel, olyanokéval, akiket mondjuk nem érintett a lakosság nagyarányú pusztulása vagy idegen betelepítések. Más szóval Magyarország lakossága nagyrészt állandó minden múltbéli körülmény ellenére, így nem beszélhetünk az “egykori” magyarság kipusztulásáról, eltűnéséről. Néhány jellegzetes haplocsoport kivételével, mint amilyen pl a délszlávnak nevezett, valójában a besenyők (Bessoi, Bosnia) behozta I2a, a Kárpát-Medence genetikailag ma is ott tart, mint 11-12 ezer évvel ezelőtt, mikor telepesei kirajzottak Európa és Eurázsia elnéptelenedett vidékei felé, elterjesztve 50 ezer év magaskultúráját.
      Voltak idők, mikor Európa más részein kevesebben éltek mint itt összesen, és szemmel láthatóan ennek a fordítottja is előfordulhat, mikor az igen alacsony tudatszintű és szellemi minőségű emberiség sorozatban reprodukálja önmagát.
      Ennek több oka is van. Egyrészt aki valamennyire tisztában van a lélekvándorlás (reinkarnáció) koncepciójával, könnyen megértheti, hogy a régi, 50-100 emberi születést megélt és megtapasztalt fejlett lelkekből csak korlátozott számú létezik, ahogyan több ezer éves piramist sem hozhatunk létre a jelenben.
      Olyan évezredekben, amikor az emberiség lélekszáma mérhetetlenül kisebb volt, a bolygónkat a galaxisunk középpontjából érő Fény pedig jóval tisztább, a Föld mint az életre, testetöltésre alkalmas égitest is magasabb “minőséget” képviselt a lelkek számára. Ez a magasabb minőség a gyakorlatban egyfajta gátat képezett a durva, “alacsony rezgésű” vagy csak egyszerűen fejletlen lelkek ellenében, akik így nem születhettek meg emberként. Ma ezzel ellentétben nincs akadály szinte senki (és semmi) számára hogy emberi testben inkarnálódjon.

      A legfejlettebb állati csoportlelkekből kiszakadni képes lelkek többféle módon egyéniesülhetnek. Történhet ez a szereteten (pl a gazda iránt), az akaraton, az egyéniségen, az értelmen, de a mérhetetlen szenvedésen, félelmen és kínokon keresztül is. Korunkban, amikor állatok milliárdjait tartjuk borzalmas körülmények között és vágjuk le minden évben táplálék (valójában élvezeti cikk) gyanánt, senki számára nem lehet kétséges, hogy melyik úton jön létre az emberi nem újabb tagjainak többsége, például a harmadik világ nyomorúságok sújtotta országaiba születve. A karmikus hatásoknak köszönhetően ezzel egyidőben csökken a fejlett, jómódú országok lakossága, hiszen lassan már alig akad emberi lélek aki “megérdemli” még azt a fajta jobb életet.
      Azok többsége, kik az Aranykorszak idején – mikor a Föld, nem spirituális értelemben hanem tudatszintjét tekintve a legmagasabban állt – vagy az azt követő évezredekben már elérték az emberi létformát, ma is jelen vannak közöttünk (amennyiben épp élők), csupán az arányok változtak meg hihetetlen mértékben az emberiség fejletlen, éretlen, fiatal tagjainak megjelenésével. Sajnálatos tény, hogy az igazán fejlett és emelkedett lelkek számára – amilyen a magyar történelemben jócskán akadt – szinte lehetetlen feladat alkalmas körülményeket találni a születésre és életre és persze nem kis számban vannak olyanok, akik sötét utakra adták a fejüket és az emberiség ellenségeivé lettek. Ettől eltekintve a magyarság történelmi nagyjai ma is részei a magyar nemzetnek, és időnként megjelennek közöttünk ha adott a lehetőség ehhez, ezért én úgy vélem – és reflektálva az ön azon kijelentésére, hogy más országok 100 év alatt tízszeresükre emelkedtek – inkább legyen csak 9 vagy 5 vagy akár csak 3 millió magyar, aki lélekben (nem feltétlenül származásban) tényleg igazán magyar; tisztes, becsületes, hazaszerető, fejlett szellemű, önzetlen, igaz ember, mint hogy mi is a nyugati országokhoz hasonlóan tízmilliókban ontsuk a globalizmus számára a termelő és fogyasztó, magasrendű elvont gondolkodásra alig képes “mennyiségi” emberiséget.

      Tisztelettel

     • Nyilas

      Kedve Joe.
      Örülök, hogy nem csodálkozik azon, hogy én csodálkozok, hogy ön minden hülyeségre példa lehet.

     • Tóducz

      Kedves Senkise, miből tetszik gondolni, hogy egy Soros Dzsóé, egy h.T., vagy egy stb., tudja azt, hogy mi az a haplocsoport, genetikai térkép, reinkarnáció, etc.?

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük