Bibarcfalván a múlt hónapban több napon át nem volt vezetékes víz, s félő, hogy augusztusban teljesen leáll a szolgáltatás. A szolgáltató, a helyi borvíztöltőde igazgatója, Radu Preda szerint, ha a lakók nem fizetik számláikat, kénytelenek lesznek elzárni a vizet, mert a havi közel harmincezer lejes veszteséget nem tudják fedezni.

Meddig lesz víz Bibarcfalván?

A szerző felvételei

A bibarcfalviak azt szeretnék, ha a baróti polgármesteri hivatal közbelépne, és a továbbiakban alárendelt vízszolgáltatója látná el a feladatot. Lázár-Kiss Barna András polgármester erre hajlandó is lenne, ha a töltőde felszámolója  a cég történelmi adósságainak fejében átadja a vízházat és a vezetékeket.

A töltőde nem él az ajánlattal, viszont kész mindent eladni – a városvezető szerint viszont ilyen üzlet nem fogadható el a város számára. A jövő hónap közepén kiderül, lesz-e még a háztartásokban vezetékes víz.

Ellátás a töltödétől

A helyiek elmondása szerint a bibarcfalvi ásványvíz palackozója, hogy saját szükségleteit fedezni tudja, a nyolcvanas években vízházat épített, majd engedélyt adott a falu népének is, hogy rácsatlakozzék a vezetékre. A lakosok kapva kaptak az alkalmon, közmunkával kiásták a vízhálózat számára a sáncokat, a bevezetés költségeit pedig maguk állták.

Meddig lesz víz Bibarcfalván?

A borvíztöltőde központja

Azóta több évtized eltelt, politikai rendszer változott meg, az országos hírű töltöde több tulajdonos kezén megfordult, s mára már a megszűnés szélére került. Az áldatlan állapotot a vízház is jól tükrözi: a régi, elavult felszereléseket használják, a hálózatot nem tartják karban, naponta jelentős vízmennyiség szivárog el, nem felügyeli senki folyamatosan a rendszert, mindössze egy, a töltödénél amúgy más beosztásban dolgozó akad, aki reggel és délután benéz, hogy minden rendben megy-e.

Elvileg vízórák mérik a fogyasztást, de azokat nincs, aki leolvassa, így jobb híján a lakókra van bízva, mennyit jelentenek be. Volt idő, amikor követték, ki mennyit fogyaszt, a nemfizetők ellen pedig felléptek, leválasztották a rendszerről, de arra már nem figyeltek, suttyomban nem csatlakoznak-e újra, úgyhogy szép számban vannak, akik ingyen fogyasztanak. Haldoklik a töltöde, s vele együtt a vízszolgáltatás is.

Egyik haldoklik,a másik kiszenvedett

Szilágyi János portáján feleségén, Arankán kívül ott vár testvére, Szilágyi Vilmos és jó ismerősük, Szabó Erzsébet is. Négyen négy szempontból szemléltetik, mennyire fontos számukra a vezetékes víz, mindennapjaikat miként befolyásolná annak hiánya. Száz szónak is egy a vége: a falu életkörülményeinek minősége romlana  visszavonhatatlanul – mondják.

Meddig lesz víz Bibarcfalván?

Szilágyi Vilmos két pohár vizet mutat: nem a tiszta víz van a vezetékből…

A ház gazdája úgy véli, a városvezetés elhanyagolja a falut. Valamikor jóformán az egész település számára megélhetést jelentett a töltöde, a fürdő híres volt, kúrára váró vendégei nem csak az országból, hanem Németországból, sőt, Izraelből is érkeztek. Mostanság az előbbi haldoklik, a másik már rég kiszenvedett… Polgármesterek és pártok jöttek-mentek, de egyik sem tett semmit, hogy az áldatlan állapotok változzanak. Annyi gazdag politikusunk van, egyikük miért nem vette meg a töltödét? Jó üzlet lett volna számára és a falunak is. Az évek során több befektetni szándékozó üzletember is megfordult a faluban, mégsem került vevő – ki a felelős, hogy mindez ily balul sült el? – kérdik.

A nincstelenség érződik mindenhol. A töltöde hol fizet, hol nem – inkább nem: úgy tudja, a januári fizetését sem mindenki kapta meg, pedig már júliust írunk! –, nem kell csodálkozni, hogy az emberek felmondanak. A tavaly még négyen felügyelték a vízszolgáltatás zökkenőmentességét, de mára hírmondó sem maradt közülük. Ha pedig nincs, aki a víz befogását, szűrését és pumpálását megoldja, a szolgáltatás elkerülhetetlenül leáll.
„A polgármester végigjárta a falut, ellenőrizte, kinek van és kinek nincs szerződése, s úgy tudom, legalább nyolcvan százalékunknál minden rendben. Bár szóba állt velünk, de semmi biztatót nem mondott, ezért tartok tőle, hogy háztartásaink hamarosan víz nélkül maradnak. Nem tudom, mit csinálunk, ha ez bekövetkezik. Az nem lehet megoldás, hogy a kutakhoz hidrofort szerelünk, hiszen azok vize nemcsak nagyon meszes, de szennyezett is – ezt jól tudja a polgármester is. Egyetlen lehetőség, hogy a hivatal veszi át a szolgáltatást” – mondotta Szilágyi János.

Vegye át a hivatal

Szabó Erzsébet azt mondja, amikor férjével Magyarországról hazatelepedtek, első dolguk volt szerződést kötni a vízre. Négy évre szólt a megállapodás, az 2016-ban lejárt, majd meghosszabbították; ára köbméterenként 1,50 lej volt, aztán felemelték két lejre. Így is, úgy is rendkívül kedvezőnek tartották, s fizették is rendszeresen. Inni csak bolti vizet isznak, de a vezetékes víz minőségével nem volt elégedetlen, főzött és mosott, és modern központi fűtésük vízellátását is innen oldották meg. Most, ha nem lesz víz, mit tegyenek? Térjenek vissza a drága fás  fűtésre?

Meddig lesz víz Bibarcfalván?

A kitűzött figyelmeztetés

„Bibarcfalva Baróthoz tartozik, oda fizetjük az adót, a hivatalnak van szolgáltatója, mi mégis egy magáncégtől kapunk pecséttel ellátott számlát. A töltöde a minap a faluban értesítést tett közzé, amelyben arra figyelmeztet, fizessük ki az elhasznált mennyiséget, mert hanem elzárják a vizet. Mi ez, ha nem zsarolás? A városnak át kellene vennie a szolgáltatást, mert megvannak az eszközei a víz tisztítására, és rendszeresen tudná ellenőrizni, hogy mindenki annyit fi­zet-e, amennyit elhasznált, aki pedig nem fizet, azt víz nélkül hagyhatná. A víz olyan, amilyen, de nekünk kell” – fejtette ki véleményét Szabó Erzsébet.

A töltöde csak ne legyen szigorú!

A legutóbbi helyhatósági választásokon bibarcfalvi képviselő nem került be a városi tanácsba, majd a meghirdetett falufelelősi tisztségre sem jelentkezett senki, így a falu képviselet nélkül maradt a testületben. Érdekeit nem hivatalos módon – régebb tanácsos volt, az üléseken manapság is gyakran van jelen, és a városvezetéssel is rendszeresen tartja a kapcsolatot – Benedek Csaba, a helyi közszállítási vállalat igazgatója látja el, ezért hozzá fordultunk, mondja el, miként látja a helyzetet.

Benedek Csaba szerint a kialakult helyzetért leginkább a töltöde a hibás, mert éveken keresztül elhanyagolta a karbantartást, és emiatt komoly vesztesége van, s nem felügyelte azt sem, ki mennyit fogyaszt. A régi vezetékek több helyen megadták magukat, van, ahol látványosan sok víz folyik el, ám a javítással mégsem törődtek. Amennyi­ben a vállalat vezetőségét kicsit is érdekelte volna a szolgáltatás gazdaságos  működtetése, falugyűlést kellett volna összehívnia, feltárnia a gondokat és megoldást javasolnia. Hogy a javításokat elvégezzék és a pumpákat felújítsák, lehetett volna ötven banival vagy egy lejjel többet kérni köbméterenként, s bár biztosan zsémbeltek volna sokan, de végül belátták volna, a javukat szolgálja és fizettek volna.

Meddig lesz víz Bibarcfalván?

Ilyen a befogott víz

Nem látom helyesnek, hogy most hirtelen ilyen szigorúak, azzal fenyegetőznek, hogy elzárják a csapot. Először is elfelejtik, hogy minden épület és felszerelés mondhatni csak véletlenül került hozzájuk, hiszen az még állami pénzből épült, illetve a falu nem kevés közmunkájából valósult meg, ők pedig a karbantartására semmit sem költöttek, csak éveken keresztül bevételhez jutottak. Aztán azt sem értem, miként tudnák kiszámolni a veszteséget, hogy az igazságos legyen.

Hogyan tudnák úgy elosztani, hogy az egyedülálló nyolcvanéves néni ne fizessen többet, mint a nagycsaládos vagy mint a gazdálkodó, aki azzal a vízzel locsolja kertjét és látja el állatait? Ha veszteséges, mint mondják, adják át az egészet a polgármesteri hivatalnak, hadd vesződjön az vele” – mondotta.
Benedek Csaba elismeri, a bibarcfalviak is lehettek volna felelősségteljesebbek és becsületesebbek, hiszen sokaknak nézték el, hogy a vízórát megkerülve csatlakoztak a hálózatra, ami nem kis vesztességet okozott, s részben ez üt most vissza.

A veszteséget miből fedezzük?

A borvíztöltő igazgatója, Radu Preda bejelentkezésünkkor azonnal fogad. A mintegy két évtizede Bibarcfalván dolgozó vezető szerint nekik is jó lenne, ha a vízszolgáltatás nyűgétől megszabadulnának, de semmi sem tőlük, hanem a cég felszámolójától, a buzăui Refalextől és az Állami Privatizációs Hatóságtól (AVAS) függ.

A vízszolgáltatást veszteségesnek mondja: naponta háromszáz köbméter vizet állítanak elő, ezért csak villanyra havi ötezer lejt költenek, jelentős össze­get adnak magáért a vízért, a tisztításhoz szükséges alapanyagokért, a karbantartásra és az alkalmazottak fizetésére, úgy átlagosan havi harmincezer lej kiadásuk van. Mindezek mellett a bevétel eltörpül, 1500–2500 lej közt ingadozik havonta. Ha a bibarcfalviak a havi kilencezer köbméter vizet az utolsó cseppig kifizetik, akkor is vesztességesek lesznek, hiszen csak tizennyolcezer lejt bevételeznek, de a különbség fedezését még vállalni tudják.

„Felszerelésünk régi és nagy energiaigényű, ráadásul gyakori javítást is igényel, ami miatt komoly erőfeszítésünkbe kerül fenntartása. A bibarcfalviak közül sokan nem ismerik el erőfeszítéseinket, és nem vagy csak alig fizetnek a vízért. Nem egy olyan esetről tudok, hogy a több állatot tartó gazda csak két köbméter fogyasztását hajlandó elismerni, mások pedig a nyarat öntözik végig” – mondotta az igazgató.

Radu Preda szerint amúgy nemcsak a polgármester van már jó ideje tisztában a helyzettel, hanem a falu népének is éreznie kellett, hogy ami van, nem fenntartható sokáig. Lázár-Kiss Barna Andrással tavaly nyáron hosszasabban elbeszélgettek, a polgármester pedig azt mondta neki, hamarosan új vízszolgáltatót hoz létre, az pedig megtalálja a megoldást az áldatlan állapot felszámolására – azóta is arra vár, hogy újból megkeressék.

Adják át az adósság fejében

Lázár-Kiss Barna András azt mondja, az önkormányzat szívesen közbeavatkozna, hogy a patthelyzetet feloldja, de egyelőre igen kevés eszköze van. A legegyszerűbb az lenne, ha a töltöde adósságai fejében átadna minden olyan épületet és felszerelést, ami a vízszolgáltatáshoz kötődik, csakhogy az erre így nem hajlandó – pénzt követel, s nem is keveset. Olvasata szerint, amikor a vállalat a csapok elzárásával fenyeget, valójában zsarol, hiszen a várost arra akarják kényszeríteni, hogy saját érdeke ellen és valószínűleg jogellenesen cselekedjen. A polgármester hasonlóképpen nem tartja valósnak, amit az igazgató lapunknak állított: költségei egészen biztosan nem rúgnak harmincezer lejre, de még felére sem.

Lázár-Kiss Barna András szerint a város számára az adósságleírás az egyetlen megoldás: a töltödék – szerepeljenek bármilyen néven és bárki tulajdonában – évtizedekig nem fizettek semmiféle adót, mintegy tízmillió lejjel tartoznak a városnak, mégis most egymillió lejt követelnek a régi és korszerűtlen rendszerért. „Több hónapja folyamatosan levelezünk minden érdekelttel, de hallani sem akarnak arról, hogy az adósság leírása fejében adják át nekünk a szolgáltatást. Persze feljelenthetnénk,  amiért törvénytelen módon működnek – törvény írja elő: egy közigazgatási területen csak egy szolgáltató lehet –, de azzal csak azt érnénk el, hogy a bibarcfalviak teljesen víz nélkül maradnak. Nekünk nem ez a célunk, sőt, a falu érdekében segíteni próbálunk ” – mondotta.

A városvezető szeretne valami jogalapot, hogy a vízszolgáltatást átvegye, ezért segítségért fordult a kormánymegbízotthoz is, de a prefektúrán a folyamatos árvízkészültség miatt egyelőre háttérbe szorult a bibarcfalvi ügy.

Augusztus 15-ét követően kiderül: hatott-e a töltöde erélyesebb fellépése, és a bibarcfalviak haladéktalanul kifizetik-e a vállalat által követelt összeget, illetve amennyiben az nem történik meg, tényleg elzárja-e a csapot.

Hecser László / Háromszék

18 hozzászólás

 1. Dobai

  Bajok vannak embörök! Bibarcfalván nem tudnak tiszta vízet
  önteni a pohárba. Nem a fenti témához tartózik csak nagyon
  b. az orromat, ezért muszáj megjegyezzem.
  Bibacfalvának a 672 lakossából 11 román,és mégis egy
  román kezében van a vízcsap. Hát ez hogy lehet?
  Na, szóljanak ha rasszista kérdést tettem fel mert
  azonnal kigumizom(radírozom).

  Válasz
  • Tóducz

   Nem rasszista a kérdés, nagyon is helyén való Dobai úr. Gondolom, hogy Soros Dzsóé más véleményen van.

   Válasz
   • Sorok-Soros

    Maga Toducz gondolkodni?? Ha kepes lenne gondolkodni akkor valamit mondott volna a problemak keletkezeserol,azok kiigazitasarol. De arrol egy szo sem. Nekem az a velemenyem,hogy annak van a kezen akinek penze van. Es sajnos az emberek csak az orrukig latnak,es csak rovid tavon gondolkoznak. Hamar hamar megfogni minel tobb penzt,tonkreverni mindent es tovabballni. Igy van a fakitermelessel barmivel. Senki hosszutavon nem gondolkozik,hogy javitsonmbovitsen,okosan gazdalkodjon. Az emberek nem akarnak fizetni semmiert,mert megszoktak a semmittevest,a lopast,nincs vallakozoi keszseguk,mert kiolte a kommunizmus beloluk. Barmit eladnak akarkinek,csak penzt lassanak. Egy jo par honappal ezelott otthon jartunk es egy nagyon szep tiszta ,rendezett szallodaban szalltunk meg. Volt idonk beszelgetni a pincerekkel,mert az etkezes is benne volt az arban. A pincer mondta el,hogy egy Francia a tulajdonos. A volt tulajdonos magyar volt,helybeli,es mindent kicsavart mint a citromot. A szelyzetnek mindig kesve fizetettmha egyaltalan,a pincer is otthagyta es elment Irorszagba dolgozni. Miutan eladta a tulaj egy idegennek,visszatert,az uj tulaj szepen rendbetetetett mindent a szalloda a vendeglo jol megy,kitunoen foznek nagyon figyelmesek a vendeg irant,es a szemelyzet is megvan elegedve. Na ezert. Csakhat Toducz,egyik hozzaszolasaban sem ir semmirol,csak a hires,okos,midenki letorkolo csipos megjegyzesei vannak. Es meg azt mondja,hogy O gondollkozik. Mivel??

    Válasz
    • Tóducz

     Soros Dzsóé, már a bórvízben és az ivóvízben is belepiszkított?

     Válasz
    • ez van

     Joe, ön olyan, mint a bottal vérig sértett elkullogó kutya, ami menekülés közben visszafelé ugat. Elméláztam hozzászólásán, és nem értettem, hogy mi köze van a beírásának Tóducz dr-hoz. Nyakra főre tanácsolja, hogy tájékozódjunk, ön miért nem teszi? A rohanó világban nem elég abból az információból táplálkozni, amit magával vitt az aranytermő sivatagjába. A világ megváltozott (ezt is ön írta. és beírásaiból ez az egy, ami valós), a változás olyan gyors minálunk, hogy egy év alatt számon sem tudjuk tartani a kormányfők nevét. Minden váltással törvények ezrei változnak. Jöjjön haza, hogy legyen bár egy okos, aki ezeket a törvényeket nyomon követi és munkamoráljához felhasználja. Várjuk a bibarcfalvi töltőde új tulajdonosaként. Van benne jövő.

     Válasz
     • Sorok-Soros

      Hat kerdezze meg Toduczot,hogy miert minden hozzaszolasaban megemlit? Milyen koze van a szemelyemhez,hogy engem tesz peldanak,barmirol legyen szo? Egyebkent en tudom,hogy miert? Azert mert O mindenaron ugyszeretne,hogy hajlongjanak elott,mint maga is tegyek a neve ele azt a Dr-t. Csakhogy itten beirok vannak,es nem titulusok. Ott a fogadoszobalyaban ott igen,es mas is lehet az ugyved,mernok fagasz meg funyiro. Es lehet akarmilyen neve is mint maganak ,,ez van,, Egyebkent nem uztek el sem bottal,sem nem kullogtam el sehonnan semmikor. Ami a tajekozodasomat illeti,legyen nyugodt,hogy van honnan informalodjak. En nem tudom,hogy maga hany eves es mi a foglakozasa,de egeszen biztos vagyokbenne,hogy tobbet tudok a borvizrol is mint sokan masok,akik csak az alimetarabol ismerik. En szinte mindenik forrasbol ittam,ott ahol feljon a foldbol. Es mindegyik toltodeben jartam,meg akkor,mikor azokat a,,modernebbeket,, felepitettek,vagy felujitottak.

     • ez van

      Kedves Joe, megértettem, hogy szaktudása minden területen Bábel tornya magasságában van. Csak egy a bökkenő, ami ugyanaz, mint Bábel tornya esetében. Az alapok után légvárként építették. Lefordítom, hogy értse. Ha olyan jó szakember az autószerelők szakmájában, miért kellett fűnyírásra váltania? Mellesleg, az igazi jó autószerelő szaki itt nálunk aranyat ér, mindig van munkája és meg is fizetik. Hogy a politikához mennyit ért, azt már itt eljátszotta. Ami a pénz-lázas beírásait illeti, bebizonyította, hogy a “Véres gyémánt” c. filmet sem látta, nemhogy a banki ügyvitelekkel tisztában lenne. Borvizes megjegyzéseire csak annyit, hogy tanulmányait nem olvastuk, hacsak nem ön Hankó Vilmos. További jó tájékozódást és igazi elmejavítást szimuláló beírásokat. Tisztelettel.

 2. Bibarcfalvi

  Kicsit sem irónikus, hogy egy olyan család portáján készítettek interjút akik az említett nem fizetők csoportjába tartoznak…

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Bibarcfalvi, mindig a tolvaj kiabál leghangosabban tolvajt! Tisztelet a kivételnek!

   Válasz
  • Névtelen

   Kedves Bibarcfalvi ! Mielőtt leírnà a véleményét, nem ártana tájékozódni. Az igaz, hogy nem fizet a családom a vízszolgáltatásèrt de ellembe ők sem kapnak pénzt a földünkön elhelyezett vízhàz működéséért. Évekkel korábban ez az alku jött létre a borvíz töltőde és a Szilágyi család közt .

   Válasz
   • Bibarcfalvi

    Kedves Névtelen. Az említett család és a borvíz között kötött alku csak az érintettekre tartozik és nem várhatják el, hogy a falu népe fizesse a fogyasztásukat.

    Válasz
    • Névtelen

     Kedves Bibarcfalvi ! Nem vagyok én névtelen, nem tehetek róla, hogy a hozzászólásom így jelent meg , holott névvel és képpel történt . De ha megnyugtatja, bemutatkozok . Erdő Réka a nevem és Szilágyi János lánya vagyok. Önt ne érdekelje, hogy van papir vagy se az alkuról és végképp ne sajnálja a szüleim által elhasznált vizet és még attól sem kell tartania, hogy esetleg az Ők fogyasztása az Ön vagy más vállat nyomná, ugyanis azt a viztöltőde vállalta magára anno . Savanyú a szőlő vagy mi a szösz ? Amúgy, az újságíró Önhöz akart bemenni csak mivel zárva volt a kapuja és a kutya is ugatott így nem mert tovább időzni. Sajnálom, ha esetleg épp tévét nèzet vagy egyébbel volt elfoglalva, ami bizonyára fontosabb, mint az eltérő víz.

     Válasz
    • Névtelen

     Kedves Bibarcfalvi ! Már egyszer leírtam de mivel szórakozik a technológia így kénytelen vagyok újra leírni. Nem vagyok én Névtelen , nem tehetek róla ha úgy jött le a poszt után. De ha megnyugtatja , szívesen bemutatkozok . Erdő Réka a nevem és Szilágyi János lánya vagyok. Ön egy szánalmas ember , gondolom ezt annélkül is tudja, hogy mondanám. Mivel , hogy nagyon aggódik a be nem fizetett víz díj miatt, így szeretném megnyugtatni, hogy a szüleim által elhasznált viz árát nem az Ön vagy más zsebéből vette ki a borvíz töltőde. Hadd ne érdekelje a papir az alkuról, de ha mégis, járjon utána, hiszen Ön okos és becsületes. Vagy savanyú a szőlő ? De hiszen az újságíró Önhöz akart bemenni csak mivel zárva volt a kapuja és a kutya is ugatott így nem mert tovább időzni a kapu előtt. Sajnálom, ha éppen tévézett vagy egyéb fontos elfoglaltsága volt .

     Válasz
     • Bibarcfalvi

      Kedves Névtelen,

      Először is nem az eddigi évek vízfogyasztásának fizetéséről volt szó hanem arról a mennyiségről melyet a Július 1-jén felszerelt vízóra óta szeretne behajtani a falu lakósain a borvíz. Maga szerint helyes, hogy annak a 10-20 százaléknak akik nem fizetnek, az e havi és a jövőbeli fogyasztását a falu többi lakóin hajtsák fel? Vagy a falu népével is kötöttek alkut talán?

    • Nyilas

     Kedves Bibarcfalvi ur.
     Mint kívülálló, csak megjegyezném, hogy tökéletesen igaza van amikor azt mondja, hogy ” Az említett család és a borvíz között kötött alku csak az érintettekre tartozik”. Ennek alapján viszont önnek, és a falu népének semmi beleszólása abba, hogy az alku szerint a család tulajdonában levő terület bérletét a vízműtársaság természetben egyenlíti ki. Még akkor sem, ha a vízműtársaság ezt a, vízfogyasztásban realizálódó költséget, mint a vállalat működés költségét beépíti a szolgáltatás árába, így gyakorlatilag a falu népe fizeti meg. Akkor is így lenne, ha az illető család pénzben kapná meg a bérleti díjat, amit visszafolyat a vízhasználat függvényében a vadásztársaságnak.

     Válasz
     • Nyilas

      Bocsánat, a vizműtársaságnak

   • Tóducz

    Kedves Névtelen van “papír” az alkuról, vagy csak arról való duma?

    Válasz
 3. Tóducz

  Szomorú. Ezt történik amikor a székely a romákkal üzlettel, mindkettőjük kapzsisága ilyen helyzeteket generál. Pató Pál szindróma.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük