Felső-Háromszéken a kézdiszentléleki, kézdiszárazpataki, kézdialmási és kézdicsomortáni világháborús emlékmű után az alsóesztelneki is megújult.

Sánta Ferenc felvétele

Utóbbira, a római katolikus temető bejárata mellett a kézdiszentkereszti Laub fivérek, Ede (1889–1942) kőfaragó, szobrász-restaurátor és testvére, Lajos (1896–1958) által 1936-ban készített első világháborús obeliszkre utólag vésték fel a második világháborús hősök nevét. Felirata: „Pro Patria. A hősöknek 1914–1918”. Az emlékmű felújítását Ilyés K. Imre alsóesztelneki római katolikus plébános kezdeményezte, támogatók: Kovászna Megye Tanácsa, Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő és a Székely Polgári Egyesület.

Az emlékmű felújítását Sánta Ferenc képzőművész-restaurátor végezte el ez év szeptemberében és októberében. A szakember beszámolója szerint helyreállították a talapzat statikáját, a kimozdult köveket újrafészkelték, a hiányzó anyagokat pótolták, kicserélték a teljes fugázatot, az elszíneződéseket a megfeketedett felületeken tisztították. Az emlékművet patinázták és hidrofobizálták, valamint újraírták az összes szöveget a több mint százötven hősi halott nevével.

Az idei év folyamán az esztelneki közbirtokosság támogatásával új székely kaput is állítottak a temető bejárata elé, amelyet a gelencei Both testvérek készítettek.

Iochom István / Háromszék