Forrás: razboiulinformational.ro

A székelyföldi románok tüntiznek ellenünk! Most ne menjünk bele abba a magyarázkodásba, amellyel ők próbálnak ködösíteni miszerint nemzetféltésből a saját nyelvüket, szeretett országukat védik meg ilyesmi!

És abba se, hogy a bukaresti egyik alpolgármester előbb megtiltotta, majd felsőbb nyomásra zöld utat adott nekik, mert azt már többször megírtam, hogy ezek a gyűlöletimpulzusokat a legmagasabb szintekről generálják!

Tehát itt annyira világos, hogy a velünk, a mi földünkön élő román testvéreink tüntetnek ellenünk, hogy ha akarnánk sem tudnánk bedőlni semmiféle más magyarázatnak. Azok az emberek, akik éppen annyira kiszolgáltatottjai ennek a szélhámos, megbízhatatlan, impotens, de gátlástalan hatalomnak, mint mi székelyek!

Nyakunkon az egész világot rettegésben tartó ragályos betegség!

Megérkezett a milliós iszlámbevándorlás több tízezres előhada és Európa kapuit döngeti!

Egyik politikai válság a másikat éri az országunk vezetésében!

Zuhan a pénzünk értéke és egyre több munkaerő hagyja el az országot!

Hatalmas kölcsönöket veszünk fel uzsorakamatra!

Illegálisan és rémítő mértékben termelik ki az ország vagyonát képező erdőinket!

Fojtogat a korrupció, vásárba vetjük országunk termőföldjeit!

Mindezekért nem tüntet a székelyföldi románság, úgy néz ki, ezek a hiányosságok nem érik el a derék román testvérek ingerküszöbét. De az már eléri és tüntetésre sarkalja őket, ha a magyar anyanyelvű székelyek anyanyelvükön óhajtanak megszólalni Székelyföld hivatalos helyein is nemcsak egymás között!

Értelem szerint mindez azt jelentené, hogy a mi (még egyelőre beígért) anyanyelvhasználatunk szabadsága nagyobb veszélyt hordoz Románia számára, mint az összes felemlített és fel nem említett veszélyforrások együttvéve! Amiből következik, hogy vagy rendkívüli módon gyűlölnek minket vagy félnek tőlünk, esetleg mindkettő! Illetve folyamatos félrevezetéssel évszázadokon át xenofób állapotban tartják őket olyan társadalmi osztályok, kiknek érdekében áll a magyarság bántalmazása és e folyamatnak a leple!

Pontosabban azokról van szó, akik már hatalmas vagyonokra tettek szert Székelyföld-szerte, de még mindig éhesek, mint a mesebeli kisgömböc! Nem utolsósorban azok, akiknek jól fizetett állásuk van és a román nemzetet hivatottak megvédeni az örök magyar ellenségtől. Ami abból áll, hogy zavargásokat keltenek időnként a két nemzet között, aminek aztán nagy csinnadrattával és vádaskodásokkal elejét veszik!

A jobb megértés kedvéért azokhoz a pszichopata emberekhez hasonlítanám, akik előbb lebetegítik áldozataikat, hogy azután legyen, akit meggyógyítsanak!

Egyszóval ők, akik Székelyföld és egész Románia vérét szívják, de ezért nem nyújtanak semmit, de kárt annál többet!
Tegyük fel, hogy sikerül, ha sikerül valamikor az egész Székelyországot felfalnia a kisgömböcnek. A védőknek pedig megsemmisíteniük a székelységet legalábbis, mint nemzeti identitást, melynek sikere a jelenlegi ellenállás függvényében nem kilátástalan! Tehát ha sikerülne is a román ország közepét magyartalanítani a román embernek, akit megtanítottak magyart gyűlölni, akkor sem lenne jobb! Mivel a gátlástalan kisgömböc soha nem lakik jól, senkinek nem hagy, csak létminimumra valót és ez száz esztendő múlva is újra megismétlődhet, ha addig egy mesebeli juhászlegény bicskával ki nem pukkasztja!

Istenem, hogy mennyire gyenge egyesek emlékezete és újra meg újra elkövetik ugyanazt a hibát és mindig mást okolnak érte akár az Istent is! A trianoni diktátum után, amikor megkapták Erdélyt (nem lehet tudni Istennek milyen kegyéből), és félreállították az évszázadok alatt gazdálkodáshoz berutinosodott magyar urakat és ellehetetlenítették mondván, hogy ne szívja a magyar nemes a románok vérét, nagy hibát követtek el! Ugyanis a székely embert, már akkor megtanította a természet arra, hogyha egyszerre két csípőslégy van rajtad, melyek közül az egyik már megszívta magát a másik meg akkor kezdte a csípést, előbb az újonnan érkezettet kell lecsapni és csak, azután ha idő marad a jóllakottat, mert az éhes légy fájdalmasabban csíp, mint a jóllakott! És a ti bojárjaitok évszázadokon át gonoszabbul csípnek, mint mások, mert azok éhsége csillapíthatatlan. Ismeritek őket és mégis hagyjátok magatokat félrevezetni mindannyiszor. Harcoltok ellenünk, sorstársaitok ellen a gömböc gyarapodásáért, amelyből nektek semmi hasznotok nem származik. Úgy, ahogy ezekből a gyűlöletkeltő „tüntizgetésekből” sem!

Sebők Mihály