Mozgalmas nyár Nagyenyeden

Várfal – munkálatok / Fotó: Facebook

Habár egymást követik a meleg nyári napok, ez nem akadálya annak, hogy Nagyenyeden leálljanak a városbeli munkálatok és rendezvények. Lőrincz Helga, a város alpolgármestere beszámolt a zajló és közelegő eseményekről, munkálatokról.

Augusztus 6-11 között, a helybeli Máltai Szeretetszolgálat rendezett egy tábort, 23 hátrányos helyzetű gyereknek. A különböző napi programok mellett, a gyerekek főzni is tanulnak vagy meglátogatják a város különböző intézményeit, régi épületeit s történetükről tanulnak. Ebéd után, a gyerekcsoportok rajz, makett vagy írásos formában örökítik meg a délelőtt folyamán összegyűjtött információkat. Szombaton, egy rövid előadással zárják a gyerektábort.

Augusztus 10-26 között kerül sor, az Inter-Art által megrendezett XXIII. Nemzetközi Művésztáborra. A világ majd minden tájáról(pld. Albánia, Kanada, Kína, Egyiptom, Haiti, India) jöttek a résztvevők; 24 országból, 36 művész érkezik Nagyenyedre. Az idén, a tábor kilép Fehér megyéből, mivel augusztus 16-án a vajdahunyadi várban, az Amerikai Egyesült Államokból érkező Patricia Goodrich alkotásainak kiállítását lehet megtekinteni.

Ugyancsak e hónap 14-én kezdődik Nagyenyeden, a 4. Válts Irányt IKE Fesztivál. Augusztus 18.-ig nagyszámú fiatalság vesz részt a Bethlen Gábor Kollégium területén zajló rendezvényeken.

De a táborok s a szórakozás mellett, munkálatok is folynak a városban. Dolgoznak a vár falain és bástyáin s szeptemberben elkezdődnek a restauráló munkálatok a református vártemplomban is! A Bethlen-utcából sikerült kiköltöztetni a Bethlen Kollégium épületeiben tartózkodó személyeket a református püspökségtől kapott lakókonténerekbe, s ennek köszönhetően nemsokára ott is el kell kezdődjenek a várva várt munkálatok. A városi sétatér környékén a munkálatoknak már látszata van, több utcát leaszfaltoztak, s működik a videokamerás biztonsági rendszer is. Javítani fogják a Nagyenyedhez tartozó, orbói útszakaszt, illetve a Marosgombás és Kisapahida közti utat is.

A tavasszal elkezdett munkálatoknak már látszata van s valószínűleg a tél kezdetéig sokkal jobban fog változni a város arculata.

Érsek Attila

22 hozzászólás

 1. ez van

  Kedves Mikulás! Pannónia magyarjai nem a protestáns hit megjelenésével kerültek szembe egymással, hanem akkor, amikor Szt. István királyunk az ősi vallásunk helyett rákényszerítette az országra a katolikus vallást. Miért tette? A koronáért, a pápáért, vagy a politikai élet megkövetelte? Mindenképpen a magyarokat ez a lépése egymás ellen fordította. Azóta is folytatódik a „történelmi” vallásokról való lemorzsolódás, szektásodás, és lassan mindenütt már nem Jézus szava, hanem a pénz szaga dominál. Van egy kiválasztott nép. Nem arra választódott, hogy békét hozzon, hanem, hogy békétlenséget. Nagyszerűen ellátta feladatát. Mi is kiválasztottak voltunk, viszont a feladatunkat nem láttuk el.
  Mikulás, Ön a kémia doktora. Vegye a fáradtságot, és a molekulák világánál nagyságrendekkel kisebb világok működésébe próbáljon bepillantani. Ott talán, ha sikere van, találkozhatik Istennel, vallástól függetlenül. A tér és idő fogalma teljesen átminősül, az annyira anyagi szemlélet átalakul, talán az élete is megváltozik és nem csak arra fog korlátozódni, hogy a judai-kereszténységet megtestesítő katolikus egyházat foggal, körömmel védje az ugyancsak a judai-kereszténységet képviselő protestáns egyházzal szembe.

  Válasz
 2. Mikulás

  Mielőtt tovább elemezzük a reformáció gyümölcseit Erdélyben.

  Itt van egy lélek melengető kis történet néhány ezer kilométerrel odébbról a floridai félszigetről ami jelenleg Amerikához tartozik de először spanyol gyarmat volt. Furcsának találtam amikor olyanokat olvastam hogy Florida állam legrégebbi temploma 100 vagy 150 éves. Ugyan mit csináltak 500 éven keresztül Kolumbusz Kristóf óta, nem építettek semmit Floridában? Hát nem rég megtudtam mit csináltak. Ugyanis Kolumbusz (1492) után hamarosan megjelentek a spanyol katolikus papok és szerzetesek és annyira sikeres volt a munkájuk, hogy a La Florida spanyolul “virágba borult” félsziget számos őslakos indián törzse keresztény katolikus lett, ez a periódus kb 1550 ig tartott. Csakhogy akkor megjelentek a protestáns angolok és az elkövetkező 200 évben 1550-től 1750-ig nemcsak a katolikus egyház infrastruktúráját rombolták le, de fizikailag kiirtották a katolikus hitre tért őslakosokat. Pár napja hallottam egyórás rádió műsort arról, hogy a katolikus egyházban körülbelül 15 floridai vértanúnak a szentté avatási folyamata zajlik mostanában, olyan katolikus vértanúké akiket a protestáns angolok öltek meg 1550 és 1750 között. Ezek közül talán egy vagy kettő volt Spanyolországból érkezett spanyol anyanyelvű katolikus, a többiek viszont olyan helyi indián törzsek tagjai voltak amelyek katolikus hitre tértek, ezeknek a törzseknek a tagjai esetenként papok és szerzetesek voltak. De azóta ezek a katolikus hitre tért floridai törzsek eltűntek, mert az angolok teljesen kiirtották őket. A buzgó protestáns angol gyarmatosítóknak annyira nem tetszettek a katolikusok, hogy nem csak Angliában és Írországban gyilkolták őket halomra, de az amerikai kontinensre megérkezve itt is halomra gyilkolták a katolikusokat. A 15 vértanú között van olyan akit keresztre feszítettek és úgy halt meg. Azután ott van két indián tinédzser fiú esete, ők szentmisén ministránsok voltak, az angolok pedig miután az őslakos indián papot félholtra verték, a két fiút is megverték és fogságba ejtve elhurcolták őket. Egy idő után a félholtra vert őslakos indián pap magához tért és az angolok után futott, majd kérlelni kezdte őket, hogy legalább a két gyereket engedjék szabadon. Amikor ezt az angolok meglátták, akkor a két gyereket a pap szeme láttára halálra verték majd a papot is halálra verték. A szóban forgó három személy mindegyike őslakos indián volt, mindhárman katolikus hitre tért emberek voltak akik vértanúhalált haltak katolikus hitükért.

  Nagyon nehezemre esik hogy valami tiszteletreméltót találjak a reformációban, mert a reformátorok nemcsak a katolikusok templom épületeit és egyéb magántulajdonát nem tartották tiszteletben, de a katolikus emberek szabad hit választását és az élethez való jogukat sem tartották tiszteletben, amint a floridai példa mutatja. Ilyen összehasonlításban tényleg van benne valami hogy a Tordai Országgyűlés határozata (1568) következtében Erdélyben legalább nem került sor olyan vérfürdőkre mint angolszász nyelvterületen. De hát ugye itt van az a vitatott Pünkösd szombati csata esete, ami ellen az unitárius egyház minden évben tiltakozik a csíksomlyói búcsú után, a katolikusok pedig minden évben azt állítják, hogy de igenis őket erőszakkal akarták unitárius hitre téríteni és sajnos a dolog vérontásig ment mert a csíkiak csak úgy tudták megtartani a katolikus hitüket, hogy fegyvert ragadtak.

  Furcsának találom hogy azok akik a reformációt védelmezik amellett is lándzsát törnek, hogy a reformátoroknak joguk volt elkobozni a katolikus egyház épületeit. Ugyan még mihez volt joguk hiszen Báthory István jezsuita egyetemet alapított Kolozsváron az 1500-as évek végén, azt pedig a kolozsvári csőcselék földig rombolta és a jezsuita pap tanárokat elűzte Kolozsvárról. Talán ehhez is joguk volt, meg hogy elűzzék és kitiltsák a katolikus püspököket és papokat, hiszen Erdély 150 esztendeig katolikus püspök nélkül volt, csak a Habsburgok tudták végül visszahozni a katolikus püspököket Erdélybe. Kíváncsi vagyok, ezt is védik azok akik a reformációt dicsőítik? Joguk volt a reformátoroknak elűzni a papokat és püspököket akikre pedig a katolikus híveknek szüksége lett volna? És még mire lett volna joguk, le kellett volna gyilkolni a katolikusokat úgy mint ahogy az angolok tették amikor az őslakos indiánokat le gyilkolták Floridában azért mert azok katolikusok lettek és ragaszkodtak a katolikus hitükhöz?

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás bácsi, 1. A reformációt róm.kat. papok csinálták a “nép” (az emberek, a helyi közösségek) érdekébe! 2. a róm.kat. papokat nem választotta a “nép”, hanem annak a nyakára küldték felettesei pénzbegyűjtőként, hogy nyúzzák a “népet” saját bűnszövetkezetük anyagi hasznára az “Isten” dicsőségére hivatkozva! 3. Tovább nem mondom, me egy S.S.Dzsóé szerű klíma és fűszakértő szintű róm.kat “vallásfilozófussal” a párbeszéd olyan, mintha a rádiókészülékkel vitatkoznál! Tisztelettel.

   Válasz
  • Senkise

   Azt kell mondanom ön fordítva ül a lovon kedves Mikulás.

   Szent István rendelete szerint: “A templomnak épitése és fölszerelése közös feladata a királynak, a püspököknek és a népnek. Minden tíz falu építsen templomot, és ezt javadalmazza két telekkel, két szolgával, lóval és kanczával, hat ökörrel, két tehénnel és harmincz apró marhával. Ruhákról és oltártakaróról a király gondoskodik, plébániáról és könyvekről a püspök.”

   Egy modern hasonlattal élve, ha egy község épít egy iskolát saját önkormányzati forrásból, az ottani lakosság pénzén, helyi munkaerőt alkalmazva azért, hogy az ott élő emberek gyermekei azt használhassák… majd 5 év múlva rájönnek hogy tejfeldolgozó kisüzemre nagyobb szüksége van a közösségnek és az iskolát megszüntetve átalakítják azt, attól még a korábban ott oktató tanárnak, iskolaigazgatónak vagy oktatásügyi miniszternek nem lesz több joga az említett ingatlantulajdonhoz, mint az önkormányzatnak és azon keresztül a helyi lakosságnak – szerintem. Eképpen ha valamely faluközösség a gyülekezete számára használatul templomot épít Isten házának, majd idővel felekezetet/vallást kíván váltani, a templomuk attól még a helyi gyülekezetet, a hívőket illeti meg véleményem szerint, s nem a világ túlfelén márványpalotájában székelő (a tucatnyi itáliai bankárcsaládok valamelyikéből odadelegált) bársonyruhás gazembert.

   Úgy hiszem nincs értelme állandóan hadakoznia a protestantizmus ellen. Nem vagyunk mind egyformák. Egyesek számára ez a járhatóbb út, mások számára pedig amaz. A szenvedélyesebb dél-európai emberek lelkületéhez például temperamentumuk okán jobban illik a gondolkodást és tudást nem igénylő katolicizmus, míg a mentális cselekvésben s nem érzelmeikben élő észak-európaiak számára a protestantizmus volt a szimpatikusabb választás.

   Hogy a katolicizmus a tudást és gondolkodást mellőzve, sőt tiltva legjobb esetben is értelmükben gyermek, jámbor embereket nevelt ki, és hogy a kétszáz évvel ezelőtti protestáns nemzetekből lettek korunk legnagyobb kapitalistái – azt hiszem mindkét elképzelés eredendő hiányosságait mutatja.

   Két szempont alapján viszont lehetséges valamiféle (személyes) állásfoglalás. Az egyik, hogy a protestantizmus mind a mai napig nem okozott akkora kárt a világban más civilizációk módszeres kirablásával és felszámolásával, ősi kultúrák teljes kitörlésével, a hagyományos keresztény irányzatok kiírtásával, az egyetemes emberiség ősi tudásanyagának elpusztításával vagy eltulajdonításával, mint a katolikus egyház annak fénykoráig.
   Az sem teljesen lényegtelen részlet, hogy a protestantizmus létrejöttéhez maga Giovanni di Lorenzo de’ Medici bankárpápa szolgáltatta a legfőbb alapot és okot a Fuggereknek messzemenő üzleti machinációival, legfőképpen pedig a búcsúcédulák kiadásával.

   A másik szempont, hogy a történelmi Magyarország, s ezen belül is Erdély területén végbement reformáció lényegesen különbözik európai társától, s kezdetétől más irányba igyekezett haladni (Bakócz Tamás, Dózsa György).
   Önálló szellemi irányzatként működve az erdélyi re-formáció a katolikusnál jóval mélyebb és őszintébb alapokig, a “szkíta” manicheus kereszténységig nyúlt vissza, ennek eredményeként születhettek meg e szellemi megújhodásnak legjellegzetesebb termékei, a kazettás mennyezetű templomok is. Ezt figyelembe véve a református vagy unitárius felekezeti irányzatok bizonyos mértékig közelebb állnak a magyarok eredeti kereszténységéhez, mint a modern katolicizmus.

   Tisztelettel

   Válasz
 3. Mikulás

  Kedves Dobai bátyám félre tetszik érteni azt hogy kinek a tulajdonában van a templom. A katolikus templom ugyanis mindig a katolikus püspök tulajdonában van és nem a hívek tulajdonában. Ismétlem nem a hívek tulajdonában van.

  Tehát ha egész Nagyenyed összes polgára úgy döntene hogy szabad akaratából otthagyja a katolikus vallást és hindu vallásra tér vagy kálvinista református vallásra tér, akkor sincs semmi joguk a templom épülethez mivelhogy a templom épület nem a város polgárainak a tulajdona hanem a katolikus püspök tulajdona. A nagyenyedi vár templomot meg kellett volna hagyni a gyulafehérvári katolikus püspök tulajdonában mivelhogy Nagyenyed és egyéb települések abban a régióban a gyulafehérvári katolikus püspök alá tartoznak.

  Így hát a templomot a gyulafehérvári katolikus püspök tulajdonában kellett volna hagyni és azt se hiszem el hogy Nagyenyed lakosainak a 100%-a önként és dalolva, szabad akaratából áttért a református hitre. Biztosan voltak ott olyanok akik hűségesek akartak maradni a katolikus egyházhoz. Függetlenül attól hogy ezek a katolikus hiten maradó emberek a lakosság kisebbségét vagy többségét tették ki, a gyulafehérvári püspök ezen katolikus emberek számára tartotta volna fenn a nagyenyedi vár templomot. Sajnos tehát a reformátusok elkobozták a gyulafehérvári katolikus püspök jogos tulajdonát és megfosztották azokat a nagyenyedi polgárokat akik katolikusok akartak maradni attól a lehetőségtől hogy a katolikus templomba járhassanak. A reformátusoknak egyszerűen építeniük kellett volna maguk számára egy másik templomot, a katolikusokat pedig békén kellett volna hagyni mert a felépült vártemplom a katolikus egyház tulajdona, a katolikus püspök tulajdona, és a püspök azért tartja fenn hogy a katolikus egyházhoz hűséges hívek akik nem akarnak reformátusok lenni abba a katolikus templomba járhassanak továbbra is.

  Mondom én hogy ezt az elkobzás játékot nem a bolsevik zsidók és nem a románok találták ki. Dehát tanultak ők a reformátorok által elkövetett rablásból. Azután a második világháború után Vásárhelyi Miklós bolsevik zsidó azt követelte az újság cikkeiben hogy a magyar állam kobozza el a katolikus egyház összes vagyonát intézményeit iskoláit kórházait szociális intézményeit öregek otthonát satöbbi, a románok pedig láthatóan ugyanezt tették Trianon után mert elkobozták a katolikus és a református egyházak iskoláit és egyéb épületeit. Mindez a jogtalanság viszont a reformációra vezethető vissza, ezt a szabad rablást a reformáció találta ki és úgy tűnik nem csak Németországban meg Angliában de sajnos itt Erdélyben is ezt művelték a reformátorok.

  Válasz
  • ez van

   Kedves Mikulás, hol van önben a Mikulási önzetlen és keresztényi szeretet? Mi lett volna, ha a vártemplomok csakugyan maradnak a püspök tulajdonába és védelmükre a már nem létező katolikusokra számított volna Erdély népe? Nem ártana a pohárba tiszta H2O folyékony állapotban. A baj nem a reformációval kezdődött, hanem a katolicizmussal. Még Sz. István idejében. Miért volt szüksége a magyarságnak vallást váltania? Róma nyomására? Az akkori modern világ követelésére, behódolásra a pápának, vagy csupán csak egy koronáért? Nos, ez az átállás véresebb volt a reformációnál és a magyarok széthúzása ekkor kezdődött. A reformáció ehhez képest csak egy családi perpatvar olyan szinten, mint amikor két parányi korú testvér vitázik a játékautón, hogy ez az enyém, vagy a tied.

   Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás bácsi, a magán tulajdon védelmébe jól tetszett prókátorkodni, csak hát a róm. kat. egyház nem magán. Nem Ving Chun vagy Wing Tsun saját verekedő klubja!

   Válasz
  • Tóducz

   Drága, kedves Mikulás bácsi, egyben igaza van, hogy nem mindegy az, hogy kinél tanult verekedni: Csicse Kin Lognál vagy Csicse Lenn Lognál!

   Válasz
  • Nyilas

   Na látja kedves Mikulás úr, hát pontosan ezért a szemléletért történt a reformáció. És ha még sokat ir ilyeneket egyre több ember utasítja el a római katólikus vallást

   Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás bácsi, kezdem megérteni pszichéjét. Ön egy Ámerikában kitántorgott “sikeres” erdélyi magyar ember, aki ott doktorátusokat szerzett, biológiából, kémiából, fizikából, rákkutatásból, virológiából, parazitológiából, stb., s miután rájött, hogy az élet megcáfolta “tudományos elképzeléseit”, s azok mit sem érnek, nekifogott vallás filozofálni és kárt menteni egy olyan területen, amihez annyi fogalma van/volt/lesz mint a “tudományos eredményeihez”!

   Válasz
 4. Dobai

  Mikulás bátyámat nem szabad bántani, mert ő pápább
  a pápánál és csak azért nem jár a vízen, hogy nehogy
  azt higgyük, hogy nem tud úszni.
  Különben a templom annak a közösségnek a tulajdona, aki
  építette. Hogyha a hindu vallásra tértek volna, akkor
  is őket illeti meg. Azt hittem, hogy
  azon már túl vagyun, hogy mi áll a templomtorony
  tetején, kereszt vagy csillag.

  Válasz
  • Mikulás

   Kedves Dobai bátyám, én fiatal koromban Kung Fu Mikulás voltam mert Máday Norbert Wing Tsun Kung Fu klubjába jártam edzeni és tagdíjat is fizettem, de amikor elegem lett belőlük átiratkoztam egy másik fiatalember Ving Chun, V-vel és nem W-vel, Ch és nem Ts-el Kung Fu klubjába. Mindenesetre nem éreztem úgy hogy jogom lenne elkobozni Máday Norbert klubját vagy pedig hogy az eddig befizetett tagdíjak erejéig jogom lenne onnan elvinni a felszerelést és a berendezési tárgyakat, átvinni őket a Wing Tsun klubból a Ving Chun klubba.

   Gondolom érti Dobai miért hoztam fel ezt a példát.

   Ha én most megalapítom Mikulás Úszó Iskoláját és az emberek az én úszó iskolámba jönnek, sőt anyagilag is hozzájárulnak az úszó iskolám fenntartásához, lehet hogy egy idő után ezek az emberek otthagyják Mikulás Úszó Iskoláját mert Vízen Járó Iskolába akarnak menni helyette.

   Akkor most Dobai szerint az embereknek joguk van rá, hogy csak úgy elkobozzák Mikulás Úszó Iskoláját és megalapítsák az elkobzott épületben saját Vízen Járó Iskolájukat? Mi lesz itt kérem a magántulajdon védelmével? Mikulásnak talán nincs rá joga, hogy megtartsa a saját úszó iskoláját és továbbra is úszóiskola gyanánt üzemeltesse, még akkor is, ha a korábbi tagság egy része úgy döntött hogy elege van az úszó iskolából és vízen járást akar tanulni helyette? Az úszásból kiábrándult tagok miért nem építik fel saját Vízen Járó Iskolájukat, miért fáj nekik a foguk arra, ami a Mikulás jogos magántulajdona?

   Mikulás tudja mindezt hiszen Mikulás folyton vízen jár, egyszer síbakancsban máskor korcsolyával. Ha pedig Dobai azt akarná mondani hogy a szilárd halmazállapotú víz nem víz, figyelmeztetem hogy doktorátusom van kémiából, a víz képlete pedig H2O akkor is ha folyik és akkor is ha szilárd.

   Válasz
  • Mikulás

   Nem mindegy hogy kereszt vagy csillag áll a templom torony tetején. Az sem mindegy hogy Misszd dö baz vagy Bazzd dö Missz. Sőt az se mindegy, hogy síbakancsban úsztunk vagy pedig fürdőruhában síeltünk.

   Válasz
  • ez van

   Kedves Dobai Úr, a kereszt vagy a csillag nem azt jelenti Mikulás szerint, hogy Isten háza az adott épület, hanem, hogy a püspöké, a pápáé, vagy tetszőleges felekezet vezetőjéé. És itt lematerializálódtunk a pénz síkjára. Teljesen Saul nyomdokait követjük, ahol a pénz az Isten.

   Válasz
   • Mikulás

    Kedves ez van, a pénznek is megvan a helye Isten birodalmában.

    A három napkeleti bölcsek akik egyesek szerint pártus magyarok voltak aranyat tömjént és mirhát vittek ajándékba a kis Jézusnak, azután ezek a kincsek tették lehetővé hogy Szent József Egyiptomba menekítse a szent családot néhány évre amikor Heródes király legyilkoltatta a kisdedeket és meg akarta ölni Jézust. Továbbá Jézus megvédte azt az asszonyt aki nagyon értékes illóolajat öntött a Jézus lábára és hajával törölte meg a Jézus lábait. Ott is egyesek azzal kötekedtek, hogy az illóolajat el kellett volna adni és az árát szétosztani a szegények között.

    Szóval én nem látom úgy, hogy ez a nagy protestáns felháborodás a katolikus egyház pénze ellen létjogosult lenne. A katolikus egyház építette a keresztény világ első egyetemeit lásd Bologna és Párizs, azután a kórházat és a hospice-t haldoklók házát is a katolikus egyház találta ki. Lásd a Hospitaller Lovagok akiket ma Máltai Lovagrend néven ismerünk, ők 950 évvel ezelőtt alapították az első kórházakat hogy a keresztes háborúkban megsebesült és haldokló fegyveres zarándokok számára legyen egy hely ahol sebeikre gondot viselnek illetve ahol emberi körülmények között meghalhatnak. A kórház latin neve összefügg a vendéglátás latin nevével, angolul és románul is hasonlóan lásd hospitál és hospitality, kórház és vendéglátás.

    Azután itt vannak a gyönyörű templomok amelyeket a katolikus egyház épített, akárhol utazik az ember Európában a történelmi Magyarország területén vagy akár az újvilágban az amerikai kontinensen, én még olyat nem hallottam hogy látogassuk meg ezt a gyönyörű templomot amit ez vagy az a protestáns egyház épített. Mindent ami szép a katolikus egyház épített, tehát a katolikus egyház a pénzt jól használta fel mert abból gyönyörű templomokat épített Isten dicsőségére, iskolákat egyetemeket hozott létre kórházakat haldokló emberek számára hospice-t, a katolikus kolostorok pedig átmentették és tovább fejlesztették az ókorban ismert mesterségeket mezőgazdaság fémmegmunkálás kézművesség satöbbi.

    Minderre nem lett volna lehetőség pénz nélkül és pontosan mindez a katolikus érték és katolikus megvalósítás az amit a protestánsok szét romboltak, porig zúztak és a földdel tettek egyenlővé.

    Így rombolták földig 1603-ban a Báthory István fejedelem által 1581-ben alapított Jezsuita Katolikus Egyetemet Kolozsváron.

    Ezért van az, hogy a floridai félszigeten nem látok 400 meg 450 éves templomokat mert a katolikusok ugyan felépítették de jöttek a protestánsok és lerombolták, de ott vannak ám a szép 400 éves templomok másutt az amerikai kontinensen Dominikai Köztársaság, Haiti, Porto Rico, Equador, Kolumbia stb, vagyis ott ahová a protestáns rombolás nem jutott el és nem tudta betenni a lábát hogy mindent szétromboljon amit a katolikusok építettek.

    Azután arról se feledkezzünk el hogy hány katolikus pap püspök szerzetes és kolostor főnök vett részt Magyarország török elleni harcaiban, amire a katolikus Pápa gyűjtött pénzt, toborzott keresztes hadakat és fizetett pápai zsoldosokat.

    Szóval nekem ne próbálja úgy beállítani hogy a katolikusok ültek a pénzükön. Én pontosan tudom hogy Kalocsa katolikus érsek-püspöke vezette a magyar hadakat Mohácsnál, Tomori Pál a neve, ő az akiről nagy Szulejmán török krónikása azt írja hogy amikor rohamra indult a csapatai élén valószínűleg még az elefántok és az oroszlánok is félre húzódtak volna előle. Ő az a katolikus érsek püspök aki kivívta a törökök bámulatát, ő is ott halt meg a magyar csapatok élén, a levágott fejét pedig egy karóra tűzték nagy Szulejmán török vezér sátra előtt.

    Azt is tudom, hogy a Nándorfehérvár-i döntő csatában, 1456 július 22-én, Kapisztrán Szent János ferences szerzetes vezette, kezében kard helyett katolikus egyházi zászlóval, rohamra a harminc ezres létszámú keresztes hadakat akiket a Katolikus Pápa utasítására és pénzén toborzott, hogy Hunyadi János kislétszámú magyar seregét megerősítse. Utoljára amerikai protestáns ismerősömet hallottam a Katolikus Egyház keresztes háborúit fikázni, remélem nem fogunk a félművelt amerikai protestáns propagandisták szintjére süllyedni itt az ermán.

    Szóval én nem veszem be ezt az állandó katolikus ellenes propagandát amelyik úgy akarja beállítani a katolikus egyházat mint valamiféle pénzéhes zsarnoki intézményt.

    Aztán tessék megmutatni hogy ugyan mennyivel bizonyult jobbnak a protestáns egyház. Talán többet épített mint a katolikusok, szebb templomokat jobb egyetemeket, jobb kórházakat épített talán, vagy talán a pénzzel gazdálkodott jobban a protestáns egyház? Egyfolytában a katolikus egyházat támadják nézzenek már egy kicsit szét a saját házuk táján, én itt Amerikában azt látom hogy a nagy protestáns templomok főnökei helikopterrel és magán lökhajtásos repülőgépekkel röpködnek nem látom azt hogy krisztusi szegénységben élnének, és továbbra sem értem hogyan lehet a katolikus egyház vélt bűneit arra használni hogy a katolikus egyház magántulajdonának a megsértését igazoljuk vele. De a bolsevik zsidók jól megtanulták a leckét mert ők is ezt fújták a második világháború után hogy a katolikus egyház ilyen meg olyan korrupt és mindent el kell tőle kobozni és mindent államosítani kell, most már csak az hiányzik hogy még a románok is ezt a nótát kezdjék játszani hogy majd a román állam elkobozza a mi egyházi iskoláinkat, mert a román állam sokkal jobban fog vigyázni a javainkra mint ahogy mi magunk és a mi korrupt egyházaink vigyázni tudtak rájuk.

    Válasz
    • Nyilas

     Kedves Mikulás úr.
     Itt nem “fikázta senki a katólikus egyházat. Csupán megpróbáltuk helyére tenni azt a sok hülyeséget amit itt az oldalakat betöltő litániáiban összehord.

     Válasz
    • Tóducz

     Kedves Mikulás bácsi, hosszúra nyújtott csapongó gondolatmenete, arra enged következtetni, hogy Ön szerint, a Ceaop zsarnok rezsim is jó volt, mert sok blokkot, gyárat, vegyi- és kohászkombinátot, kultúrházat, nemzeti színházat, stb.-it, építettek létezése alatt!

     Válasz
    • ez van

     Kedves Mikulás! Ki kell ábrándítanom, Isten országában a pénznek nincs helye. Példázata a három királlyal nem illeszkedik a Jézus tanításaihoz, hisz az még az Ószövetség zsidótörvényeit követi. Az olajjal való példálózásában nem pénzről, hanem csereáruról van szó, az elégedetlenkedők pedig nem tartoznak Isten országához, azt a réteget képviselik, akiket Jézus kiostorozott a templomból. A művészetek, akár építészet, akár festészet, vagy zene, az adott kor szellemét képviselte. Nagyon természetes dolog volt, hogy a domináns egyház melléje állt. Hogy pénz nélkül nem lehetett? Ez igaz, de csak azért, mert a pénz imádatát becsempészték az emberek tudatába. Saul átmentette az Ószövetség tanait az Újszövetségbe (teljesen hasonlóan, ahogy minálunk a kommunisták, illetve a hatalmi bárók átmentették magukat az új korszakba), holott Jézus kijelentette, hogy az új szövetséggel teljesen új alapokra helyezi az Isten hitet. Ez pedig nem a pénzen, hanem a szereteten alapszik. Ezzel a szeretettel indította el a katolikus egyház a keresztes háborúkat? A spanyolok a gyarmatosítást? Persze, hogy az évezred nagyságrendig beivódott pénzhajsza megfertőzte a kivált egyházakat is, elvégre ők is emberekből álltak. De a gyarmatosítást Jézus tanai nem tartalmazzák.

     Válasz
   • Mikulás

    Lásd még Antonin Gaudi mesterművét Barcelonában a katalán fővárosban. La Sagrada Familia, A Szent Család katedrális, római katolikus templom. Rá lehet keresni gúgliban a fotókra.

    Hol épül ma a földgolyón még egy olyan szépségű épület, légyen az protestáns, világi, szabadkőműves, zsidó, vagy muzulmán?

    Talán ezt is rosszul teszi a Katolikus Egyház, nem kellene ilyen templomokat építenie a pénzéből?

    Gaudiról pedig azt érdemes tudni, harmadrendi dominikánus volt, vagyis olyan világi ember, aki fogadalmat tett a dominikánus szegénységre, tisztaságra és engedelmességre, csak éppen nem egy dominikánus kolostor falai között élt hanem odakinn a civil, világi társadalomban. Aki nem tudta, ki ő, szegény csavargónak nézhette, mert annyira igénytelen külseje és ruhái voltak. Mégis, ő a nagy Antonin Gaudi, aki a keresztény katolikus világ egyik legszebb, lélegzet elállító alkotását megálmodta és megtervezte, a barcelonai Szent Család katedrálist. Ráadásul nem csak a szegénységre és szexuális önmegtartóztatásra tett fogadalmat, hanem a Pápa és a Katolikus Egyház elöljárói iránti engedelmességre is!

    Micsoda szegény elnyomott ember, már csak egy nagylelkű protestáns reformátor hiányzott, hogy Gaudi-t a katolikus elnyomatás alól felszabadítsa, vagy ha az nem megy, legalább egy bunkósbottal halálra püfölje, úgy mint ahogy a felszabadult angolok halálra püfölték a katolikus hitükhöz ragaszkodó indiánokat Floridában!

    Válasz
  • Tóducz

   Kedves Dobai úr, Saul Pál találkozott a néppel, s a nép mondták neki: mi láttuk Jézust, ahogy a vízen járt. Saul Pál válaszolt a népnek: könnyű volt neki, mert a cölöpök előre le voltak verve. Tisztelettel.

   Válasz
 5. Mikulás

  Idézet egy másik forrásból:
  “A nagyenyedi református vártemplom az egykori vár része, tornya eredetileg a vár őrtornya volt, 1222–1239 között épült, a templomhajó toronyhoz való hozzáépítését 1480-ban fejezték be.”

  Nocsak, ezek szerint ezt a templomot is a Katolikus Egyháztól kobozták el a reformátusok. Mivelhogy a Reformáció 1517-ben kezdődött Luther Mártonnal, így az 1480- ban befejezett templomot nem építhették református emberek. Hacsak nem volt időgépük, mint a fantasztikus filmekben…

  Válasz
  • Tóducz

   Mikulás bácsi, nagyon ellen-reformátor tetszik lenni!

   Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük