Erdély.ma
2021-05-14 péntek, Bonifác RSS

Műhelykonferencia – agrárinnováció (Csíkszereda)

Fotó: pahru.ro

A székelyföldi agrárinnovációs kezdeményezések térségi fejlesztéspolitikai szerepéről szervez Műhelykonferenciát  a csíkszeredai székhelyű Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (PAHRU)  május 26-án, szombaton az Alapítvány székhelyén (Taploca út. 20).

Időpont: 2018. május 26.

Helyszín: Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, Csíkszereda, Taploca út. 20.

Kezdési időpont:10 óra.

Vitaindító

Kísérlet vagy modell. Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigma

Az utóbbi években jelentős mértékben gyarapodott az olyan agrárjellegű vállalkozások/kezdeményezések száma, amelyek lényeges mértékben különböznek a hagyományos önfenntartó családi gazdálkodástól, de különböznek az üzemszerű termeléssel jellemezhető nagyobb farmgazdaságoktól is. A gyümölcstermesztéstől és feldolgozástól a kisállattenyésztésig, a gyógynövénytermesztéstől a biotermékek előállításáig, a gombatermesztéstől a kézműves élelmiszerek előállításig sokféle kezdeményezésnek lehetünk tanúi.

Ami ezekre a kezdeményezésekre általában jellemző:

 korszerű, új technológiák és ismeretek hasznosítása
 helyi adottságokra való alapozás
 elkötelezettség a környezetvédelem iránt
 az egészséges élelmiszerek előállítására irányuló törekvés
 a kézműves jelleg
 a piaci-marketingszempontok figyelembevétele
 kapcsolódás a helyi, térségi identitás szerkezetekhez
 nyitottak arra is, hogy tudásukat, tapasztalatukat megosszák közvetlen környezetükkel.
 nem a vállalkozás növelésének és az üzleti szempontoknak adnak prioritást, hanem a fenntarthatóságnak, a helyi értékek hasznosításának

Fontos jellemző az is, hogy ezek a kezdeményezések az indíttatást többnyire a térségen kívülről kapták (információk, tapasztalatok, jó példák, technológiák stb.), és ezt a helyi adottsághoz igazítják. Mindehhez pedig fontos számukra a tanulás, a kapcsolatok menedzselése.

A felsorolt jellemzők olyan MŰKÖDÉSI ÉS MAGATARTÁSI MODELLT körvonalaznak, amely térségi értékekre és térségi kihívásokra alapoz, de működésében nem korábbi térségi mintákat követ.

A PAHRU szakmai programjai keretében több mint 100 ilyen jellegű innovatív kezdeményezés kapcsán készítettünk esettanulmányokat, interjúkat, elemzéseket.

Az új agrárinnovációs csoport megjelenése egy sor kérdést vet fel:

 Mit jelent, mit jelenthet ez az innovatív kezdeményezés hullám a térségnek?
 Egy új térségi agrárgazdasági paradigma képviselői-e ezek a kezdeményezők vagy csupán átmeneti jelenségről van szó? Vagy egy ezután megerősödő új térségi trendről?
 Mekkora az innovatív kezdeményezések helyi társadalmi ismertsége, támogatottsága?
 Követik-e mások a kezdeményezőket, és ha igen milyen módon, milyen mértékben?
 A térség fejlődése szempontjából melyik a fontosabb: az újszerű termék, vagy a munkavégzés/magatartás újszerű modellje?
 Miként tekintenek saját helyzetükre maguk az innovátorok?
 Milyen szerepet vállalhat a nyomtatott és a digitális média ennek a csoportnak a szélesebb nyilvánosságban való megjelenítésében?
 Fölismeri-e a térségi szakpolitika, hogy új térségi modellről van szó?
 Melyek azok a térségi tényezők (ösztönző erők vagy korlátok), amelyek befolyásolják az új kezdeményezések térnyerését?
 Vannak-e olyan térségi tartalékok (erőforrások, tudások, intézményi keretek, projektalkotási lehetőségek stb.), amelyek eddig még nem kerültek kihasználásra, és amelyek segíthetik az új modellek erősödését?
 Milyen területen, milyen tartalommal van/lehet szükség olyan térségbe irányuló tudástranszferre (tudás, szervezés, szaktanácsadás stb.), amely ezt az új modellt támogathatja?

Mint minden társadalmi innováció esetében, az első szakmai kérdés a társadalmi elfogadottsággal, a társadalmi beágyazódás mértékével és formáival kapcsolatos. Nem csupán az a kérdés, hogy az innováció a vidéki társadalomról „lepattan-e” vagy „megragad”, hanem az is, hogy a társadalmi beágyazódásnak a folyamata térben és időben miként alakul?

Minden olyan megközelítés, kérdésfelvetés, elemzés, javaslat fontosnak mutatkozik, amely

(1.) hozzásegít a jelenleg tapasztalható helyzet értelmezéséhez, szakmai leírásához, illetve

(2.) amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeknek az innovatív kezdeményezéseknek a társadalmi elfogadottsága, beágyazottsága növekedjen.

(Sajtóközlemény)