Mutatni az utat Isten felé - Beszélgetés Horváth Leventével, a Bonus Pastor Alapítvány vezetőjével

Nem ismeretlen a Háromszék olvasói számára a szenvedélybetegeket segítő Református Mentő Misszió – Bonus Pastor Alapítvány neve, lapunkban rendszeresen tudósítunk a sepsiszemerjai támogatócsoportjuk működéséről.

Azt azonban nem mindenki tudja, hogyan kezdődött ez a szolgálat, ki volt az az ember, aki 1993-ban Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének megbízásából elkezdte ezt a munkát, és olyan hálózatot alakított ki Erdélyben, mely az elmúlt 25 év alatt tízezernél is több emberhez eljutott. Az indulásról, az eddig elért eredményekről, a missziós munka örömeiről és nehézségeiről, a függőségek kialakulásáról és közös vonásairól, valamint a gyógyulás lehetőségeiről Horváth Levente református lelkipásztorral, az alapítvány vezetőjével beszélgettünk.

A sepsiszemerjai támogatócsoport fennállásának tizedik évfordulója alkalmából szervezett esemény­sorozat adott alkalmat a lelkésszel való találkozásra, aki a szenvedélybetegekkel folytatott munkája során kisebb csodákat is elért már, de nem dicsekszik ezzel. „Nem mi változtatjuk meg az embereket, nekünk csak annyi adatott, hogy bábáskodjunk Isten munkája mellett, de ez is nagyszerű kiváltság” – mondja mosolyogva.

A Ponus Pastor felé vezető életút

1993-ban edinburghi teológiai tanulmányútján szembesült először az egyház szenvedélybetegekért, alkoholistákért, kábítószerfüggőkért folytatott missziós szolgálatával, és akkor már érezte, csupán idő kérdése, hogy mikor jelennek meg nálunk is az egyre komolyabb drogproblémák, az egyház pedig nem lesz felkészülve rá. Hazajövetele után éppen azon gondolkodott, hogy fontos volna ilyen jellegű képzéseket szervezni a teológián, amikor hívatta a püspök, és megbízta a mentő misszió elindításával az erdélyi egyházkerületben. Megszólalni sem bírt a meglepetéstől, annyira összevágott ez az ő elképzeléseivel, de túl nagy kihívásnak érezte, ezért kért egy hét gondolkodási időt, hogy „megbeszélje Istennel a dolgot”.

Teológus volt, amikor a 80-as években a magyarországi iszákosmentő misszió alapítója, Siklós Jóska bácsi meglátogatta az édesapját, és egész délután a munkájáról mesélt. Hallva ezt, egyik ámulatból a másikba esett, s azon gondolkodott, hogy milyen nagy felelősség lehet ilyen munkát végezni. Amikor lefeküdt, hálát adott Istennek, hogy bár ő teológusként Neki szentelte az életét, kegyelmes volt hozzá, és megkímélte őt az ilyen jellegű szolgálattól. És most, 12 évre rá éppen neki kell felvállalnia ezt az ügyet? „Ilyen az Isten humora, hogy aki képtelennek érzi magát valamire, éppen azt választja ki. Ezt Pál apostol úgy fogalmazta meg, hogy a mi erőnk és alkalmas voltunk nem tőlünk van, hanem az Istentől” – mondta derűsen, aztán elmesélte, hogy ő valójában azért utazott Skóciába, mert nagyon érdekelte a szisztematikus teológia és a dogmatika. Ki gondolta volna, hogy végül a missziológiánál köt ki?

Fiatal lelkészként sok mindenbe belevágott. Marosvásárhelyen a Vártemplomban szolgált, aztán a fordulat után néhány társával újraalapította az Ifjúsági Keresztyén Egyesületet (IKE), melynek első országos titkára volt. A ’90-ben újraindított kolozsvári Református Kollégiumban hitvallást tanított, és az egyik kilencediknek osztályfőnöke volt. Két barátjával közösen megalapították a Koinónia Könyvkiadót azzal a meggyőződéssel, hogy egy posztkommunista világban nem elég a szószékről hirdetni az evangéliumot, be kell vinni a kultúrába a keresztény világnézetet. Hittek abban, hogy minden kulturális, gazdasági, szociológiai, pszichológiai kérdést meg lehet közelíteni az evangélium felől, a keresztény kultúra valójában azt jelenti, hogy az evangélium galvanizálja ezeket a területeket. A Koinónia máig is ezt az irányvonalat képviseli. Egyetemi missziót is folytatott, még a Kolozsvári Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület (FIKE) elindítása előtt alapító tagja volt a Genézius Társaságnak. Mesterit végzett, majd Walesben doktorált. A Bonus Pastor mellett missziói munkatársképzéssel is foglalkozott, amely a Trans-Silvanus Intézet égisze alatt működött. 2017 óta – a Bonus Pastor Alapítvány vezetése mellett – missziológiát és diakóniát tanít a kolozsvári teológián.

25 év története röviden

A Református Mentő Misszió működésének első évei után egyértelművé vált, kell egy bejegyzett háttérintézmény ahhoz, hogy jól működjenek a dolgok, ezért hozták létre a Bonus Pastor Alapítványt. Sokáig csak az erdélyi egyházkerületben dolgoztak, de természetesen királyhágó-melléki klienseket is fogadtak, és más felekezetűek, más anyanyelvűek is megkeresték őket, ők pedig mindenkin próbáltak segíteni. Egyre több önsegítő támogatócsoportjuk indult az országban, a királyhágó-melléki egyházkerületben is, így 2015-ben az ottani püspök is elismerte egyházkerületük missziói szolgálatának a Bonus Pastor Alapítványt. Jelenleg Erdély 15 nagyobb városában működik helyi csoportjuk.

Az alapítvány három nagyobb területen fejt ki tevékenységet: a prevenció, terápia és utógondozás területén, mindegyik több programot foglal magában. 1993–2005 között rengeteget hátráltatta munkájukat az infrastruktúra hiánya, míg végül megkapták Magyarózdon az első magyar költőnő, Petrőczi Kata Szidónia kastélybirtokát, ahol a magtárat alakították át terápiás otthonná, és ahol végre elindíthatták a 9 hónapos, úgynevezett hosszú terápiát. Ez a központ lefedi egész Erdélyt, sőt, Magyarországról is keresik őket. 2018-ig a 3–9 hónapos terápián több mint 400-an, a kéthetes terápiákon több mint 2000-en, az egyéni terápiás üléseken több mint 5000-en vettek részt. A tinédzsereknek szervezett rendezvények közül a nyári prevenciós táborokban több mint 600-an, a szakszerű iskolai prevenciós alkalmakon több mint 4000-en, a nyári táboraikban pedig több mint 800 gyermek vett részt.

Család és hivatás

26 évesen megházasodott, felesége tanárnő volt, de később szociális munkás képesítést is szerzett, hogy segíthesse férje munkáját. Öt gyermekük van. Kérdésünkre, hogy elégedett-e az életével, egyértelmű igennel válaszol. 16 éves korától tudta, hogy lelkészi pályára hívta el Isten, és ez a meggyőződése sosem ingott meg. Ezen belül is mindig az Ő akaratát keresi, így nyugodt afelől, hogy helyén van a világban. John Wesley-vel azt vallja, hogy az ember addig halhatatlan ezen a földön, amíg be nem teljesíti a küldetését.

Hajlamos arra, hogy munkamániássá váljon, de próbálja elkerülni a kiégést, ezért leosztja a feladatokat. Mert ha az ember úgy gondolja, hogy szent szolgálatot végez, könnyen tönkreteheti magát a munkával. A szenvedélybetegek ébresztették rá arra, hogy ő is veszélyben van, ezért megtanulta elkerülni a segítő szindrómát.

Néha csodák, máskor megrázó dolgok történnek körülötte, de sem csalódottságot, sem eufóriát nem szokott érezni. „Fontos, hogy az ember tisztában legyen a saját határaival. A legjobb lelki gondozói beszélgetéssorozatból is egyszer csak vissza kell vonulni szemérmesen, magára hagyva az illetőt égi szerelmesével… Ellent kell állni annak a kísértésnek, hogy nekem kell megváltoztatnom a másikat” – mondja.

A függőség kapcsolatbetegség

Horváth Levente szerint minden szenvedélybetegség egy megingathatatlan hiten alapszik, az ő feladata pedig megingatni ezt a hitet. Az lesz szenvedélybeteg, aki nem meri kétkedve figyelni önmagát. Ha már fogoly az illető, az ébredés, rádöbbenés szokott segíteni: amíg nem fog padlót az ember, addig nincs szabadulás. De mi van, ha addig várunk erre, amíg túl késő lesz? „Azt szoktuk ajánlani a hozzátartozóknak, hogy ne várjanak, inkább próbálják emelni a padlót…” – jelenti ki a lelkész, hangsúlyozva, hogy a missziós munka valójában versenyfutás a halállal. Vagy megszabadul az ember, vagy belehal. Kérdésünkre, hogy mit jelent emelni a padlót, elmondja, hogy nem kell belemenni a függő játszmáiba, például nem kell kifogni, amikor hanyatt esik… Persze azelőtt jelezni kell neki szeretettel, hogy visszaadjuk neki a saját élete fölötti felelősséget. A szenvedélybetegnek általában szüksége van „egy palimadárra”, a hozzátartozót pedig maga a szeretet teheti hóhérrá.

A függőség valójában kapcsolatbetegség, és bármi függőséggé válhat az alkoholtól a szintetikus drogokig, a munkától a kényszeres hajtépésig. Ha valamit oldószerként tapasztal meg az ember, vagy egyszerűen csak jó érzés manipulálnia vele magát, akkor elkezdi rendszeresen használni.

A fejlődéslélektan kimutatta, hogy már a csecsemőkortól kialakulnak bennünk bizonyos kötődési minták – a biztonságos kötődés mellett van elkerülő, elutasító vagy kaotikus kötődés –, és általában a megfelelő kötődés hiánya vezet a szerhez, bármi is legyen az. Van, aki ezzel pótolja a kötődés hiányát, más csak ezen keresztül tud kötődni. Nem véletlen például, hogy a prostituáltakat általában molesztálták gyermekkorukban, ezért nem ismernek más utat a szerelem elnyerésére, csak ami a testükön át vezet. Olykor azért menekül az ember egy szerhez, mert fél az intimitástól, sokkal kockázatosabbnak tűnik ez számára, mint a mesterségesen előállított gyönyör, feldobottság. Vagyis általában az ember a függőséggel kompenzál, így próbál eljutni ahhoz a szeretethez, amelyre jogosult lett volna. Minden gyermek jogosult a szülei szeretetére, és ha az elmarad, semmilyen pótszerrel nem lehet megszerezni…

Isten a gyógyító

Miért van szükség Istenre a gyógyuláshoz, miért Rá épül mindenfajta missziós munka? – tesszük fel az utolsó kérdést, ő pedig gondolkodás nélkül válaszol: „Ha én egy mindent átfogó, nagyszabású felépülésre vágyom, az meghalad engem, ezért egy nagyon erős külső erőforrásra van szükségem hozzá. Az embert pedig csak Isten haladja meg.” Minden függőség kontrollvesztés, az ember rájön, hogy nincs uralma önmaga felett, hogy kiszolgáltatott. Érdekes jelenség, hogy mindig önállóságra vágyunk, mégis könnyedén odaadjuk magunkat a nálunk erősebb hatalmaknak, főleg ha abból hasznunk származik. „Valójában nem autonómiára vágyik az ember, hanem annak illúziójára. Mert az autonómia bizonytalan, kiszámíthatatlan, kitaszítja az embert mindabból, ami otthonos számára. Éppen ez volt a kísértés lényege és minden rossz forrása, hogy a sátán az autonómia illúziójával kecsegtette az első emberpárt. Pedig meghajolni Isten előtt nem a szabadság elvesztése, hanem a legmagasabb rendű szabadság elnyerése, mert aki Előtte hajt térdet, az senki és semmi más előtt nem fog. Ha sikerül valóban életünk középpontjába állítanunk Őt, nem marad hely mellette semmilyen más függőségnek” – mondta végezetül Horváth Levente. Hozzátette: hibáinkon, tévedéseinken és erőtlen segítségnyújtási kísérleteinken túl egyedül Ő tudja maradéktalanul pótolni azt a szeretethiányt, ami ehhez a rengeteg szenvedélybetegséghez vezetett. Az alapítvány dolga csak annyi, hogy mutassa az utat Isten felé.

Nagy B. Sándor / Háromszék

81 hozzászólás

 1. antal m.

  Rá kanyarodva a téma anyagára, részemről igen értékesnek tartom az ALAPITVÁNY TEVÉKENYSÉGÉT,mert valóban a társadalmunkban nagyon sokan vannak akiknek nélkülözhetetlen a fenti felsorolt segítségek. Szenvedély károsultak lehetnek minden féle szintű iskolázott személyek! Óriási türelem hozzáértés, megfontoltság kell, a SZENVEDETTEKET rehabilitálni! A lelki sérültekkel, vagy szenvedély betegekkel való munka, felértékelhetetlen!

  Válasz
 2. Tóducz

  Na, sikeresen haladunk a 100-ik hozzászólás felé.

  Válasz
 3. joe

  Kedves Mikulas,maga melyiket tartsa valoszinubbnek? Penzert vagy ingyen a Satannak? Elmeletileg mindkettoert lehet dolgozni,az egyiket foallasban,a masikat mellekallasban,onkentesen. Es lehet mindkettot penzert. Na latja az mar elfogadhatobb. De hol van a Satan,mi a neve a bizsnyicnek,mert meg sehol sem lattam Satan nevezetu vallalatot.

  Válasz
  • antal m.

   Joe !Tapasztalatom szerint az emberek, hol korrektek, hol nem! Lelkük rajta! Az idő telik, a szekér szalad! Mindenki keresi megoldani gondjait, lehetősége szerint! Többet kell tenni, mint fecsegni-beszélni! Pont.

   Válasz
  • Mikulás

   Joe, a maga aljas rágalmai, miszerint a Magyar Gárda cigányokat gyilkolt Magyarországon, egyáltalán nem mulatságosak.

   Ha lenne magában egy szemernyi becsület, akkor nem jópofáskodna, hanem sürgősen visszavonná a rágalmait és minden olvasótól bocsánatot kérne.

   Amint már írtam, a véres marosvásárhelyi Fekete Március is így indult, azzal, hogy magához hasonló szekus gazemberek azt hazudták, mi magyarok román csecsemőket gyilkoltunk, román csecsemők fejét csapdostuk a falhoz.

   Az ilyen típusú hazug rágalmazás tehát már egyszer súlyos vérontáshoz vezetett, 1990 márciusában, Marosvásárhelyen. Csodával határos, hogy 6 halott és 500 sebesült mellett leállt a vérengzés, hiszen a szekusok polgárháborút akartak, ők több tizezer román falusit és bányászt akartak busszal, teherautóval, vonattal ellenünk hozni, csak hát sikerült a szállítmányokat leállítani néhány ezer ember után.

   Ha Joe folytatja veszélyes hazugságait, miszerint a Magyar Gárda cigányokat gyilkolt Magyarországon, ha nem hajlandó állítását visszavonni és rágalmaiért bocsánatot kérni a Magyar Gárdától valamint az erma olvasóitól, akiket ilyen veszélyes hazugsággal akart félrevezetni, akkor arra kérem az erma összes olvasóját, hogy csatlakozzanak hozzám, és kezdeményezzük a Moderátor Úrnál, hogy Joe-t mint veszélyes felforgatót aki polgárháború kirobbantásán mesterkedik, tiltsa ki az ermáról.

   Válasz
   • joe

    Ha kedves Mikulas,ha mar csak igy kerulheto el az a ,,polgarhaboru,, nem tudom hogy ki(k) kozott,akkor , kezdemenyezze minael hamarabb. Gondolom,hogy mar az egyik polgari felnek,maga a vezere,es allig van felfegyverezve!!! Ezutan figyelem a renszaras szankojat,hogy nehogy lekaszaboljan. Mit akar???,hogy bocsanatot kerjek magatol??? vagy a felhorkanasara barkitol??? Most ugy megjesztett,hogy ,hogy almatlan ejszakaim lesznek,es mind mikulasokkal fogok almodni. Az en kizarasommal akar csatat nyerni? Azt csak akkor eri el,hogyha a Moderator Ur,vagy a Tulajdonos ur fogja kozolni,hogy a Mikulasur kimondott kezdemenyeremuszaj kitiltsuk. De ha ki is tiltanak,maganak akkor sem lesz semmi elonye belole,mert a valosagos helyzeten ugysem valtoztat semmit. Na talajon ki valami mas harcmodort!! Mondjuk erveljen.

    Válasz
   • ez van

    Nem letiltani kell Mikulás, hanem a Magyar Gárda hamis és rágalmazó kijelentésekért kérheti a Moderátor Úrtól bírósági keresettel a rágalmazó személyi adatainak kiadását. Azt követően pedig indítható mindenféle per, meg kártérítési eljárás. Ezeket megelőzendő, a bocsánatkérés fontos lépés.

    Válasz
    • joe

     A továbbiakban nem engedek ki semmiféle olyan hozzászólást, amely nem az adott témával foglalkozik, hanem egy másik hozzászólóval. Elég volt! T.L.

     Válasz
    • joe

     A továbbiakban nem engedek ki semmiféle olyan hozzászólást, amely nem az adott témával foglalkozik, hanem egy másik hozzászólóval. Elég volt! T.L.

     Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás bácsi, elég rég nem hallottuk rénszarvasának bőgését. Joe egy krónikus, gyógyíthatatlan hazudozó, akit a romákok Kánádába delegáltak!

   Válasz
   • joe

    A továbbiakban nem engedek ki semmiféle olyan hozzászólást, amely nem az adott témával foglalkozik, hanem egy másik hozzászólóval. Elég volt! T.L.

    Válasz
  • antal m.

   Joe ! Nem tudom, Ön dolgozott-e építkezésekben?
   De, igen vagy nem, –az építészet minden zegezugát járva- tevékenykedve benne, az a gyakorlati véleményem is, hogy szövegelve, /mesélgetve/ az építmény nem emelkedett,– soha!?………
   Hiszem azt, hogy máshol sincs ez másképpen egészen!?

   Válasz
   • joe

    Hat persze hogy dolgoztam az epitkezesben is antal m. A felhokarcolo tetejen epitettuk a vasutat. Ott mint hegeszto,meg lakatos dolgoztam,ugyanis hegesztoi diplomam is van.

    Válasz
  • Mikulás

   A továbbiakban nem engedek ki semmiféle olyan hozzászólást, amely nem az adott témával foglalkozik, hanem egy másik hozzászólóval. Elég volt! T.L.

   Válasz
 4. joe

  Igy van Toduczur ahogy irja. Es Toduczot mondtam be uldozonek,es azonnal el is fogadtak,ismerve a daktar egyeniseget. Maganak uldozesi maniaja is van,nembeszelve a tobbi tulajdonsagairol. Most megnyugodt.

  Válasz
  • Tóducz

   Drága kánádai bevándorló, megkérem Önt is, mint, ahogy megkértem az ermán ténfergő csíkszeredai alteregóját is, hogy a beírásaim alá írja a megtisztelő válaszait! Előre is köszönöm.

   Válasz
   • antal m.

    Tóducz úr! Temperálja szavai használatát:– ,,ténfergő,,…,, alteregóját,, … mert nem lesz benne köszönete! Nem egy gazemberrel kommunikál, személyemmel!?

    Válasz
    • Tóducz

     Tudom mű szaki úr, nem eggyel, hanem kettővel!

     Válasz
     • antal m.

      Ajánlom szeretettel!

     • joe

      De ugy is lehet latni kedves daktarur,hogy ket becsuletes ember ,,kommunikal,, egy gazemberrel! Csak attol fugg,hogy honnan nezzuk.

     • Tóducz

      Joe, Ön és a becsület az két távoli külön valami. A csíkszeredai “becsületes” cinkostársa, pedig saját kézzel írt önéletrajzát tagadja és igyekszik utólag kikozmetikázni.

     • antal m.

      Tóducz úr! Az Ön felületessége, bizonyítva lesz! Joe, legalább elmesélte átélt sorsát- bánatát, maga szerint! Pont!

     • Tóducz

      Elhazudta a kánádái. 15 év alatt legalább több százszor írt ellent saját magának! Másoljam újból ide az 1997-es Romániai Magyar Ki Kicsodából az életrajzát kedves mű szaki? Szív repesve várom a felületességem bizonyítását!

   • joe

    Miert? Annyira elfoglat a fontos munkajaban? Es nem kesergek!!! Orvendek,hogy olyan korulmenyek kozt eltunk,es megismerhettuk egymast mert maskepp kepzeltuk el az embereket.

    Válasz
    • Tóducz
 5. antal m.

  Tisztelt joe!
  Az előbbi írását, remélem tökéletesen megértettem. Itt írom most a választ rá, mert nem élvezem a betűzött sorokat! Emberek vagyunk és értelmesek is kell legyünk! Minden helyzetet korrektül, /jóindulattal/ kell tovább gondolni! Nagyon meglepődtem, hogy miken mentek át! Szépen kérem, engemet is értsen meg. Jó, hogy a tökéletes történteket írta le és nincs semmi kétségem a felsoroltai kapcsán!
  Komisz-szigor sorsban voltak keveredve,-nehéz körülményekben. Sok féle,/nemzetű/ emberek közt! Mivel az egymás nyelvét se érthették rendesen,- gondolom azért voltak némi háborgások maguk közt! Értékelem azt amit Ön kiemelt, hogy gyűlölködések is történtek ott a lágerben! Most figyeljek koncentráltan ENGEM! Na látja honnan fúj a szél? Trianoni elhibázott békeszerződés, kérem! Szét nyúzták a nemzeteket erőszakkal és gyűlöletet-gaztettet adagolt az emberekbe, akik nem hibásak, mind ezekért! Onnan származnak a MAGYAR és a ROMÁN nép viszonyulásai! Szerintem, meg kell ezt mélyen emészteni, de ne egyik a másikára gyűlölködni! Lelkünk mélyén maradt, a 1oo év történetei! A második Világháború kitörése is, — Trianon az egyik oka! Mi akik ma élünk e Föld golyón együtt, egyike sem vagyunk ennek hibásai! Ezek voltak az ismert nagy diktátumok a történetekben A múltrendszerek nem világosították fel a népeket a valós megtörténtekről! Ez a modern technikai is amit használunk, azt szolgálja, hogy pontos információkból merítsünk, és ha lehet,–ne tévedjünk! Akik itt az ermán eszmecserét folytatunk, egy célunk lehet, tisztázni mindent tudományosan, senki nem uralja egyedül a sarkigazságot, kell alkalmazkodnunk egymáshoz! Nagyon kérem, ha lehet törölje magából a felsorolt sérelmeit, mert nincs csak egyedül teli hasonló sérelmekkel!
  HALAD AZ IDŐ, TISZTA VÍZBŐL KELL, – TÁPLÁLKOZNI! Tisztelettel, Antal Mihály.

  Válasz
  • antal m.

   Tóducz úr! A fenti szövegemet, értékelheti maga módján!// 2o2o. január 15-n 12:18 köz./

   Válasz
   • Tóducz

    Még mindig rébuszokban kommunikál szakikám?

    Válasz
    • antal m.

     De, mindenre fény kerül és a mohóságára is.
     Ember ismeretem, tántoríthatatlan!

     Válasz
     • Tóducz

      Há ha tántoríthatatlan, akkor szeszeljen egy jó kiadósat. mű szaki.

     • antal m.

      …,,ismeretem,,…szeszelni nem tud! Abszurd elképzelés!
      Ezt a csintalanságunkat vég kép, kihagyhatnánk, mert unalmas már az olvasóknak is! PONT.

 6. antal m.

  Tóducz úr! ,,Fontos, hogy az ember tisztában legyen a saját határaival.,,—-idéztem fentről!
  Megható tanulságos mondat!

  Válasz
  • Tóducz

   Ha valaki nincs tisztában itt az ermán korlátaival, az Ön és kánádai cinkostársa.

   Válasz
   • antal m.

    Annyiban viszont tisztában, hogy ,, valaki,, a tekintélyét keresi!

    Válasz
    • Tóducz

     Há ha annyira tisztában vannak Joe cinkostársával együtt, hogy Önöknek a megtisztuláshoz nincs szükségük mosószerre, akkor használjanak a mosószer helyett (cigányosan mondva): cimentet!

     Válasz
     • joe

      Csak most lattam a cikket es el is olvastam,hogy a Toducz doktor szinten doktor kollegaja is azon van( ugylatszik ez kozos vonas a doktorok kozt) hogy ne adjanak semmilyen segitseget azoknak akiknek sok gyermekuk van,mert azok egy megvetett fajhoz tartoznak,es szuletesuket korlatozni kellene. Igy gondolkoznak a ,,tanult emberek<<. Egyebkent Karadzsis is dilidoktor volt,aztan atment kuruzslonak papi ruhaban. Nyitva az ut a szep,napfenyes jovo fele. Aztan lehet mas orszagokat rothadonak nevezni ott ahol ilyen kijelentes utan mar csomagolhatna is be ami az iroasztala fiokjaban van.

     • antal m.

      Dr, úr! Az nem jelent semmit!
      Cementet használnak építkezéseknél.

     • antal m.

      Tóducz úr! …,, cinkostársával,,…miről beszél?
      Ön meghibban!

     • Tóducz

      Joe, csak 5 gyerekem van!

     • Tóducz

      Kedves mű szaki, ki hitte volna, hogy a cimentet arra is használják? A hibbanás jeleit Önnél és cinkostársánál vélik többen felfedezni!

   • joe

    Kedves doktorur,termeszetesen tisztaban vagyok a korlataimmal,ellenben maga nincs tisztaban a korlatoltsagaval. Es ez az oriasi tevedese maganak,es nincsen egyedul. Teccik erteni?

    Válasz
    • Tóducz

     Igen, többen vannak Joe.

     Válasz
    • antal m.

     Tóducz úr! A …,, vélt- től a valóságig a táv,– mint Makó és Jeruzsálem közt! Ciment románul = cement magyarul, és ez a használt nyelv, a fórumon!

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves mű szaki, de Ön és Joe magyarul cimentesek! Van valami indiai az őseik vérében!

  • Nyilas

   Itt siránkozik Joe? A kanadába menekült cigányokat meg hazazyuppolták Magyarordzágra, pedig tudták, hogy itt halomra gyilkolják őket a rasszista magyarok?

   Válasz
   • joe

    Mi az hogy hazazsuppoltak Nyilas???Magyarorszag meg etelt-italt sem adott,hanem tovabb zsuppolta Nemetorszagfele,es utanna meg kritizaltak is Merkel-net hogy nem engedte,hogy ehezzenek. Hany kanadai allampolgar ment M.O.-ra hogy allami eltartasban reszesuljon??? Hany??? Szamokat irjon,es ne hablatyoljon. Es nemutolso sorban,nagyon sokan kaptak letelepedest,akiket bizonyitottan uldoztek. Ne tagadja,hogy a maga es maok alttal szivesen latott ,,magyar garda,, nem kovetett el meg gyilkossagokat is,mert bizonyitott. De attol eltekintve, amig itt tartozkodtak,ugy a lakasuk,mind az elemezesuk biztositva volt,es mindenkinek meghallgattak az erveit. Egyebkent tisztajaban vagyok a ,,magyarok,, befogado es a turokepessegeikrol,meg a msok iranti szereteterol,hiszen a borunkon is tapasztalhattuk. Az meg csak simogatasnak bizonyult ha csak ,,elolahosodott parasztoknak hivtak az erdelyieket,,de legtobbszor olaj ciganyoknak. Ok is ,,menekulteknekk,, szamitottak,csakhat ok mint ,,turistak,, jottek egy egy buszrakomanyon,hozva az eladott hazuk,lakasuk erteket a zsebukben.

    Válasz
    • ez van

     Joe, ön is bizonyított üldözöttként kapott letelepedési engedélyt, hogy ne éhezzen, mint otthon? Az eldobott személyi igazolványai tanúsíthatták volna, hogy megfigyelőnek érkezett, hogy nemzetisége nem magyar, hogy beépített ember, hogy nem üldözték még úgysem, mint kulákfit, sőt, az internacionálé kulcsfigurájaként volt jelen a pártban. És ez az így felvértezett ember még mindig a rég halott Ceausescunak az utasításait követi, mint a sok, itthon maradt párttársa.

     Válasz
     • joe

      Kedves Ez van,latja haragusznak erte,ha mondom hogy butasagot beszelnek,mert csak a semmi betanult szoveguket pufogtatjak,semmi neven nevezendo tenyek alapjan.Bevandorolni,vagy politikai menekultkent egy adott orszagba menni ket kulon fogalom!!!!!! En a csaladdal bevandoroltam Kanadaba,a pontozasi feltetelek aranyaban. Nagyon lemaradott felfogassal rendelkeznek azok akik azt hiszik,hogy barhova csak valakik ugy kikuldnek valahova. Hulyeseg!!! Ha olyan szakmaja,vagy elfoglatsaga,nyeltudasa vagy nagyon sok penze van akkor valoszinu hogy elfogadjak a kereset. Megprobalhatja maga is!!! Annyit szeretnek mondani maganak,mert magat eleg tisztelettudonak ismerem a beirasaibol,hogy ne kacagtassa magat ilyen hulyesegekkel. Ha valami komoly temarol akar tarsalogni,akkor JOHETNek a kerdesei,vagy meglatasai,es ervelesei,azok ellen amit en beirok. Ne ,,emelkedjen,, a daktarur,meg a Nyilas szintjere,es foleg ne irjon olyanokat akarkirol akit nem ismer,es nem tud rolla semmit. Egyebkent nekem teljesen mindegy,hogy miket ir,mert az semmit sem valtoztat az en vagy a csaladom sorsan,de csak sajat magat egeti vele. Legjobbakat.

     • Tóducz

      Jáj, drága kánádái vándor, nagy a keserűség a lelkibe!

     • ez van

      Kedves Joe, válaszom nem lesz kellemes az ön számára, hisz az a fagyi visszanyal alapon született. Amit leírtam, az csak az írásaiból kihámozott következtetések. 1) ön írta, hogy Ceausescu idején küldetésben volt külföldön – tehát nem volt üldözött, a politikai párt apparátusának tagja volt, hűségesküjével bizonyította, hogy lojális az országhoz (másképp nem küldték volna ki). 2) kuláknak titulálták az édesapját – és ön mégsem volt megbélyegzett személy?! 3) folyamatosan arra buzdít mindenkit, hogy „tapsolja” elöljáróit, az ország vezetőit – a természetes kritikát kiölték önből, ezt próbálja az olvasókkal is tenni. 4) ócsárolja és lenézi az itthon maradt magyarokat – ezt tette a pártunk és kormányunk hetven év alatt, az újdonsült pártok ugyanezt csinálják harminc éve és ezt csinálja ön. Milyen tökéletes azonosság! 4) egy jó párszor ígéretet tett az erma elhagyására, amit nem tartott be – ezzel nem sok nemzeti dicsekedhet (a magyar biztosan nem). Amit írtam, csak e négy észrevételből szűrődött le. Bizonyára több is van.

    • antal m.

     Tisztelt Joe!
     Már több ideje tapasztaltam írásából én is, hogy valami sérelmek érték Önt. Nem értetem meg azt soha, hogy erdélyi magyarokkal vagy magyarországi magyarokkal voltak-e esetei! A fenti írásából most kb. megértettem Önt, hogy kesereg ezen. De, kérném ne általánosítson, inkább röviden de pontosan kellene tisztázza a felsoroltait, mert például én rosszul érzem magam személyesen, azzal kapcsolatosan amiket a magyarokról sorolgatott! Mi, testvér nemzet vagyunk!
     Pontos saját közvetlen átélt helyzetét-megvétését írja le, és hol volt esete története? Nagyon megható!
     Várom a nyílt válaszát!

     Válasz
     • joe

      Kedves antal m ur. Az ember lakva ismeri meg egymast ,tartsa a regi mondas. Nem titok,egyebkent tobb evvel ezelott talan 5-8 evvel,masok is ugyanazt leirtak,amit en. A lagerben voltunk Ausztriaban,egy Panzioban 70 csalad,sokan gyerekestol. Ot voltak csehek,szlovakok,lengyelek,erdelyi magyarok,romanok,es mas orszagreszbol romanok. Ami veszekedest ott elhangzott azt kizaroan a M.O.-i magyarok kezdtek,sot a jelentgeteseket is ami a panzio ellatasat illeti. Meg kommiszio is kiszalt a kivizsgalasara (persze nevtelenul jelentgettek) es felsukltek,mert titokban voltunk figyelve,es Ok mint vendegek voltak megszalva,meg a tulajdonos sem tudta,megjegyzem. Amikor a reggeli,ebed,vagy vacsora lejart,ami etel megmaradott,azt kiosztottak amiert termeszetesen sorban kellett alni,es talaja ki,hogy kik voltak az elsok a sorbanallasnal,behapolva az etelt,hogy ok legyenek az elsok. Annyi etelt adtak,hogy soha nem tudtuk megenni. Persze a legelejen a magyar ,,turista menekultek,, sok penzel jottek es amig tartott szortak,csak rendelesre ettek ittak. Aztan mikor a penz elfogyott,mert mindenki azt remelte,hogy a kivandorlas esetleg egy par het alatt megtortenik. Na akkor kezdodott a problma mert a penz elfogyott. Addig nyiltan mocskolodtak velunk,MINDENKIT leneztek!!!! Kepzelje el hogy milyen velemenyuk volt mas nemzeteknek roluk? Amennyi verekedes tortent azt mindig Ok kezdtek,es mindig megverodtek. Egyik hires spotrtembert is meg most is utnek,ha a rendorseget ki nem hivom. Ez a tiszta igazsag. Semmi elveve belole,semmi hozzateve. Az egeeszuk kozul egy csalad volt rendes az asztalos volt mar a ferfi,es azt mondta,hogy Otet nem erdekli egyik sem,mert o a munakja utan allot,es nem volt ideje veluk hoborogni. Sokat lehetne irni de ez eleg,es nem is akarom folytatni.

     • antal m.

      Tisztelt Joe!
      Megertettem, jon a valasz is!

     • Tóducz

      Na drága mű szaki, és tisztelt mérnök úr, meg tetszett kapni a “magyart szerető” kánádái vándortól azt, amit a hű cinkostársától megérdemel!

     • Nyilas

      Kedves Joe.
      Jól üsszeszedte antal m.-nek a beoltást.
      Kedves barátom, gimnáziumi osztálytársam ugyanezeket mesélte el az ausztriai táboréletéról ( Bár valami érdekes módon őket nem panzióban helyezték el, hanem táborban volt , és ha szállást és ellátást akart akkor dolgozni kellett nekik), de ü az önfélékról mondta ezeket függetlenül attól, hogyx erdélyiek voltak e vagy más országbeliek.
      Amúgy meg hogy is van ez?
      Ön nem menekült volt? Mint ha azt irta volna néhény éve, hogy éjszaka egy gatyában a Bégát átuszva menekült .
      Most meg a családjával kiteleült?
      Most tényleg összezavart.
      Úszott ét a Bégán egy szál gatyánan, nyakában a családja?
      Vagy hazugság volt az eddigi 15 termése, és kiderül, hogy csauseszku engedélyével hagyta el az urszágot?
      Fekadattal, megbizással?

     • Tóducz

      Kedves Nyilas úr, Joe, a szórakoztató emberünk, Kánádba betelepített romák ügynök, akit azért küldték a romák hatóságok Kánádába, hogy lejárassa a magyarokat és hogy tovább bomlassza a laza kánádái magyar közösséget!

    • Nyilas

     Kedves Joe.
     Ön úgy xxx ahogy van, de tudom hogy nem tehet róla. Biztos az is attól van, hogy nem tudja mi a különbség a Kanadába “menekült” magyarországi cigámyok, meg azok között akikról ön firkál marhaságokat.
     Na, csak hogy felhomályositsam arról, amit ön Kanadából jobban tud, mint az aki átélte.
     Meg hát hogy a magyar nyelv rejtelmeiról is fogalma legyen.
     Tovább zsuppolásról akkor beszélünk, ha valaki odakéredzkedik hozzám és ott akar maradni (ezt tették a miskolci cigányok, amikor Kanadába utaztak az éhenhalás elöl Magyarországról), de én ahelyett hogy befogadnám, akarata ellenére kényszerrel továbbküldöm oda, ahova nem szeretne menni.
     Visszazsuppolás az, amikor ugyanőgy akarata ellenére visszaküldöm oda, ahonnan érkezett
     Különösen aljas módja ez akkor, ha őgy érkezett hozzám, hogy otthon éhenveszik, meg meggyilkolják.
     Na ezt meg az ön Kanadája tette. Pedig hát hogy itt Magyarországon tümegével gyilkolják a cigányokat, azt Kanada más nemi identitásu elnökének is tudnia kell, ha már egy fúnyiró szakmunkás is ilyen jól értesült a témában.
     Nem az erdélyieket Joe, csak az önféléket. Ésazokat meg joggal. Bár kétlem, hogy önnek bármiféle tapasztalata lenne ez ügyben, hisz ön csak pártdelegációval járt Magyarországon.
     De hát persze ön ezt is jobban tudja Kanadából mint én, hiszen abba a faluba, ahol én a 90-es években éltem csak kb 10 erdélyi magyar, székely család telepedett le, itt ahol most élek a6-7szerb háború idején idetelepült délvidéki csakád mellett szintán van vagy 10 család Székelyfüldről is, és egyiket sem hivják olaj cigánynak, pedig van köztük valóban székelyfőldi cigány csakád is.
     Persze, ezt nem önnek irtam, őn öntse csak továnbb is a buta, tanulatlan ember ostobaságait, hadd tudják minél többen, hova tud lealjasulni a hontalanná vált identitását vesztett élőlény.

     Válasz
     • joe

      Sokkal aljasabb az aki mas szavait eloszor kiforgatja,utanna pedig ugy adja elo,hogy azt az illeto mondta. Mert a mindjart huszevi ,,ismeretsegunk,, alatt ezt tette,es teszi,mert vagy gyuloletbol,vagy megbizasbol szivesen csinalja. Tartson ki a hazugsagai es a felrevezetesei mellett,mert meg mindig akadnak olyanok akit felrevezethet. Mindig is lesznek. De azzal sem er el semmit,mert csak a sajat godrit assa tovabb,es elkeseredettsegeben remeli,hogy a godor egyre sekelyebb lesz. De nem Nyilas,csak melyebb,es lassan csak a godor falanak fog orjongeni.

     • Mikulás

      Az is aljasság, hogy Joe itt azt hazudja, a Magyar Gárda cigányokat gyilkolt Magyarországon.

      Persze a gyilkos román csőcselék pedig azt hazudta 1990 Fekete Márciusában Marosvásárhelyen, hogy mi magyarok román csecsemők fejét csapdostuk a falhoz. Joe hazugságai engemet a román szekusok hazugságaira emlékeztetnek 1990-ben, amikor majdnem polgárháborúba torkolló támadást indítottak ellenünk marosvásárhelyi magyarok ellen.

      Mondja Joe, fizetésért hazudik, vagy ingyen dolgozik a Sátánnak?

     • Tóducz

      Kánádái vándorka, a saját szavait Ön forgatja ki, me nem emlékszik pontosan, hogy mit hazudozott évekkel ezelőtt!

  • antal m.

   Tóducz úr! Az Ön jelleme, közelebb indiai!

   Válasz
 7. antal m.

  Tóducz úr! Igen, – Isten előtt is, az emberek egyformák, sőt megértőek kell legyenek egyik a másikával, – nem gúnyolóak! …,, le kellett volna Önt dobni a légből,,–idéztem orvost! stb. stb. Nagyon megfelelő hely orvosunknak, a Mentő-Misszió szolgáltatás!

  Válasz
  • Tóducz

   Mérnök úr, újból sikerült szép magyar nyelven kifejeznie értékes gondolatait!

   Válasz
   • antal m.

    ,,Magyarul, székelyül, perfektül,,…………! /Nyirő József.
    UI.
    Megkritizálhatja a komputer mérnökét!?

    Válasz
    • Tóducz

     Mű szakikám, rövid ö Nyirö!

     Válasz
     • antal m.

      Csak is,– pontos voltam!
      Majd rá jön Ön is, mint én is?De nem gorombáskodom!

     • Tóducz

      Mű szakikám, ki gorombáskodott?

     • antal m.

      A ,,tudatlanság,,nem egyenlő a figyeléssel!
      De, hiába, Ön nem érzékeli!……

     • antal m.

      Na, aztán döfi, ,,Nyirö ,,idéztem helyes írásában Tóducz-ot.

 8. antal m.

  Igen, – a kivagyiság /nagypofájú/ amit elismert nyíltan Tóducz, –segíteni kell!

  Válasz
  • Tóducz

   Segítsen ha tud mérnök úr, de elsősorban saját magán, mert azt az Isten is megsegíti!

   Válasz
   • antal m.

    Nálam be jött! Azért bosszús rám? Kövesse példámat!

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves mű szaki az Ön példája követhetetlen!

     Válasz
     • antal m.

      Ön valóban szaki, a polemizálni!
      Példátlan.

 9. antal m.

  Ne essék tévedésbe senki! -Tóducz orvos, saját magáról beszélt alább! Ö bonyolódott olyan szakmai-technikai ágakba, /külömbségekbe/ amit természetesen, Ö nem is ért-ismer. Személyét kell felvilágosítani és neki segítséget adni e téren! Magával elfogult egyén! Másként minden rendben van.

  Válasz
  • Tóducz

   Úgy van kedves antal m. pszichiáter úr!

   Válasz
 10. Tóducz

  Há ha, a tisztelt úr és az általa vezetett alapítvány, csak az Isten felé vezető utat mutogatná az eltévelyedetteknek, akkor nem is lenne baj, de olyan dolgokban bonyolódtak bele, amihez nem értenek, mert a képzettségük sincs meg hozzá!

  Válasz
  • joe

   Kepzettsege,- mindenhez,csak is Toducznak es cinkostarsanak Nyilasnak lehet. A szakmajaban is kiemelkedo volt!!! Kitalalalta,hogy kapaltatni kell a vetemenyesben a pacienseket,meg mellekgazdasagot csinalni,amibol jol meg lehetett elni sorbanallasok nelkul is. Es most azt fajlalja. Letunk korok. Utanna mar teljesen megtisztult. Meg is latszik a gondolkodas modjan.

   Válasz
   • Tóducz

    Mindenhez képzettsége csak Önnek van kedves kánádai bevándorló, csakis azért fogadták be Kánádába, mint a magyarországi cigányokat, mert politikai üldözöttnek hazudta magát!

    Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük