Nem nehéz a választás

A tiszteletadás és szabadság ünnepe (Március 15. Sepsiszentgyörgyön)
Albert Levente felvétele / Háromszék

Mert minden évben kitalálnak valamit a szolgálatos gyűlölködők, a magyar–román kapcsolatok megmérgezését hivatásuknak tekintő erők, a feljelentők, a televíziók képernyőjén habzó szájjal üvöltözők. És mégis: minden évben sikerül nekünk. Uszítások, acsarkodások, médiacirkusz, hatósági fenyegetések, zaklatások, bírságok ellenére is minden évben méltóságteljesen ünnepelünk.

Most éppen a piros-fehér-zöld, nemzeti színeink szúrták a jelentgetők és a kormánybiztos szemét, jött is azonnal a felszólítás, majd szinte azonnal a bírság. Előbb csak Sepsiszentgyörgyön, aztán Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen. És jött, mint mindig, a félretájékoztatás, a sikítozás, a profi kommunikációs eszközökkel zajló gyűlöletkampány a médiában, az ellentüntetés meglebegtetett terve – mégis, méltóképpen ünnepeltünk idén is.

Büszkék lehetünk erre is: a folyamatos provokációnak ellenállni, a szüntelen uszítás közepette is nyitottnak maradni, az állandó zaklatás ellenére nem meghátrálni, az egyre fojtogatóbbá váló államhatalmi nacionalizmus dacára is kitartani, otthont teremteni, emberként élni – igen, egyfajta szabadságharc ez is.

De éppen ebben az oly kevéssé hősies, oly sok ideget őrlő, erőt felemésztő hétköznapi szabadságharc közepette jönnek jól azok az ünnepi pillanatok, amikor kihúzhatjuk magunkat, büszkék lehetünk, s egyféle seregszemlét tartunk, felmérjük, ki áll mellettünk, kik a szövetségeseink, kikre számíthatunk.

E tekintetben pedig a sepsiszentgyörgyi március 15. igenis önbizalmat, hitet, erőt adó alkalomnak bizonyult. Lázár János, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter háromszéki látogatása, az ünnepi megemlékezésen elmondott beszéde megerősítette bennünk a hitet, hogy olyan kormánya van Magyarországnak, amely komolyan veszi az alaptörvényben vállalt kötelezettségét, a külhoni magyarság érdekeinek védelmét. Azok vannak most hatalmon Magyarországon, akik nemzettársaknak, testvéreknek tekintenek bennünket, és e szerint is cselekszenek. Támogatják törekvéseinket, mellettünk állnak, ha baj van, együttműködésre törekszenek szomszédaikkal, de, ha kell, vállalják a konfliktust is érettünk – s hogy mennyire fontos ez, akkor látjuk igazán, ha felidézzük a nem is oly távoli múltat, amikor a gyűlöletkampány nem Bukarestből, hanem Budapestről folyt ellenünk, és nem a román államhatalom fojtogatott, hanem az anyaország kormánya vett semmibe és látott célpontot bennünk.

Igen, Lázár János kampányolt is tegnap Sepsiszentgyörgyön abban az értelemben, hogy felhívta a figyelmet: április 8-án országgyűlési választásokat tartanak, s immár mi is beleszólhatunk abba, hogy milyen kormánya legyen Magyarországnak. Ha mérlegre tesszük azt, ami 2010-ig volt és azt, amit most látunk, tapasztalunk, nem lesz oly nehéz a választás.

Farcádi Botond / Háromszék

63 hozzászólás

 1. Senkise

  Kérem engedtessék meg nekem pár gondolat.
  Ahányszor csak magyarokat látok beszélgetni, vitatkozni valamely fórumon, mindig pártoskodásba, személyes sértettségbe megy át a társalgás. Áthidalhatatlan szakadékot, szándékos rosszakaratot vélünk látni állandóan ott, ahol valójában csak tudatlanság, félreértés, megvezetettség, meg nem értés van valójában. Az emberek többsége, igazság szerint pedig minden lélek a jóra, a boldogságra vágyik, az eltérés csak abban van köztünk, hogy máshol és másban keressük. Ha mi úgy gondoljuk, az igazság márpedig mi mellettünk van, tekintsünk azért eltérő meggyőződésű nemzettársainkra úgy, mint olyan emberekre, akik valójában ugyanazt az igazságot keresik mint aminek – Isten kegyelméből – mi esetleg már birtokába jutottunk, csupán nekik több idő kell még ehhez. Ha másként nem megy, juttassuk emlékezetünkbe déd- és ükapáink korát vagy olvassunk el egy Jókai művet… mikor viselkedtek vagy beszéltek egymással így az emberek, ahogy manapság mi tesszük? Azon kor emberei (magyarjai) jobban tisztelték halálos ellenségeiket is, mint mi saját nemzettestvéreinket, kikkel pedig közös a múltunk, a jelenünk, kikkel közös lélekből is vétettünk. Ezen elődeink jobbak s kiválóbbak voltak nálunk, mégis rengeteg megpróbáltatást mért rájuk a sors keze, és így is csak éppen hogy fennmaradt a magyarság. Vajon miben reménykedhetünk mi, ha még abban sem vagyunk hajlandóak egyetérteni saját fajtánkkal, hogy emberként és magyarként mindannyiunknak eredendően kijár a másiktól a tisztelet, a türelem, a megbocsátás, sőt a tévedés joga is.
  Tőlünk senki nem vár nagy áldozatokat mint nagyszüleinktől és azok elődeitől, nem kell fegyvert fognunk egész házunk népével és életünket kockáztatni otthonunk védelmében. Mindössze háttérbe kéne szorítanunk kicsinyes önzésünket, pitiáner egónkat és a nagyobb jót nézni, Egy-ségben gondolkodni. Mindannyian emberek vagyunk, elébb mint magyarok, mégis az egyetemes emberiséghez és emberiességhez számunkra a magyarságon keresztül vezet az út. Létra ez, melyen nehéz a feljárás, nehezebb mint egy osztráknak, németnek vagy svájcinak a sajátján, de éppen ezért magasabbra is visz. Ha eldobjuk magunktól oktalan viszálykodással felaprózva a nemzet lelkét, ha hagyjuk lerombolni neoliberális eszméktől begőzölve, ha elcseréljük aprópénzen, csekélyke előnyökért külföldön, a szórványban vagy Magyarországon, ha eltékozoljuk szellemi-lelki örökségünket, vajon mivé leszünk, hová leszünk, mi marad utánunk?

  A közelgő választásról annyit tudok mondani, én eddig kétszer szavaztam a Jobbikra, de pár éve kibújt a szög a zsákból, hogy legfőbb vezetése valójában idegenszívű, Habsburgista “labanc” ideológiát követ, mostanra pedig nyilván mindenki láthatja miféle párt is valójában. A vagy jót vagy inkább semmit elve alapján az ellenzéki pártokról nincs értelme szót ejteni, akiknek a programja egy nagy mínusz jel a jelenlegi kormányéval szemben, tehát betelepítés, a magyarság megosztása, egymás ellen hangolása, stb.
  Nos, egy időben örök idealistaként úgy gondoltam, a pártnak, akinek a magyarságot kivezetnie rendeltetett az elmúlt évtizedek posványából, feddhetetlennek, makulátlannak kell lennie. Ez nyilvánvalóan gyerekes elképzelés volt részemről. Senki sem tökéletes, a politikusok a legkevésbé. A politikusok nem szentek, többségük mindig is lopni, csalni és hazudni fog. Az sem várható el, hogy a hét évtizedes mélypont után egyszeriben minden a helyére billenjen ismét és a választott kormány egy ciklus alatt elhozza számunkra az aranykort.
  Lehet szeretni vagy utálni a Fideszt, de személyes meglátásom alapján ez idő szerint ők az egyedüli párt, akik számottevően többet használnak a magyar embereknek, mint amennyit ártanának. Hogy lopnak-e? Bizonyára igen, megtömik a zsebüket ahogy bármely más párt is tenné és tette, de eközben építik is az országot, sőt az egész Hazát. Igaz, hogy hatalmas úniós pénzeket juttattak fideszes kiskirályoknak, de ezen pénzek jórésze máskülönben egyenlőtlen és elvtelen pályázatok révén visszafolyt volna a németekhez, így legalább magyar kézben maradtak. Nem mellesleg ezen “szabad” pénzek tetemes részét arra használják ma, hogy Magyarország elszakított részein gazdasági tulajdont és erőfölényt érjenek el, amivel egyrészt a határon túli magyarságot segítik az ottani kormányok felé történő nyomásgyakorlás révén, másrészről a gazdasági befolyásunk által (lásd például horvátországi termőföldvásárlások) egy nap talán elérhetővé válik egy száz éves álom, amiről “szomszédaink” érzékenysége miatt manapság nem illik beszélni, de szíve mélyén minden magyar tudja ás vágyja azt.
  Számtalan érvet hallottam már emberektől, miért is ne szavazzunk a Fideszre. Egyesek illiberálisnak, mások korruptnak, populistának vagy simán hazugnak nevezik az Orbán-kormányt, és még olyan ember is akadt, aki személy szerint nem állhatja a miniszterelnök ábrázatát, ezért szavaz a Fidesz ellen. Nos, számomra ezek mind kicsinyes és gyermekesen önös indokok, a sokkal fontosabb és jelentősebb cél árnyékában. Úgy hiszem, ha az Orbán-kormánynak csak az az egy érdeme lenne, hogy ők szabtak gátat a hazánk elleni kétszáz éves ármány betetőzésének, a migráció és kötelező betelepítés elleni folyamatos kiállásukkal – megmentve ezzel minket és Közép-Európa népeit is – már azért megérdemlik a további bizalmat a szavazóktól irányukban.
  Személy szerint, életmódomból adódóan én magam nem igazán részesülök különféle előnyeiből vagy áldásaiból a Fidesz kormányzásának, de az emberek nagytöbbsége közvetlen vagy közvetett módon igen. Nap mint nap látható ahogy erősödik a gazdaság, épül és javul az ország, javul a nemzetek közötti megítélésünk, kiállnak a határon túli magyarok érdekeiért és lehetőségeinkhez mérten segítik és támogatják is őket, az Országházban ott van a Szent Korona… és ami a legfontosabb, olyan erők ébredtek a magyarságban az utóbbi években amire már nagyon rég nem volt példa. Az otthon unatkozó “ezo-háziasszonytól” a papságig, a kétkezi munkástól a politikusig, millió és millió lélek kezdett el egy irányba mozdulni, egységben (lásd Csíksomlyó), olyan irányban ami többé teszi őket kicsiny önmaguknál, és végül akár az emberiség üdvére is válhat majd ez a folyam. Aki nem hiszi, olvasson külföldi hozzászólásokat rólunk, miként vélekednek most a magyarokról Európában, a világban. Még tolvajlásuktól piruló szégyenükben folyton minket gyalázó és gyűlölő “szomszédaink” esetében is megindult valami pozitív. Úgy vélem, úgy hiszem, meg sem lehetne állítani már az elkerülhetetlen változást, ezért számomra mindegy is, ki mire szavaz az eljövendő választás alkalmával, mindenkinek magának kell felmérnie lelke teljes súlyával, vajon a nemzet egysége és ébredése a fontosabb számára, vagy kicsinyes érdekei, sérelmei, egyéni szimpátiája.
  Nem szeretném ha valaki az elhangzottak alapján úgy ítélné meg, bárkit is meg akarok győzni, rá akarok venni hogy a Fidesz mellett szavazzon. Számomra teljesen mindegy ki vezeti az országot, milyen néven nevezi magát. Igyekszem a tetteit nézni, azt hogy mit cselekszik, és nem azt hogy éppen piros, narancssárga vagy zöld-e az a zászló ami mögé felsorakozik. Egyéni megítélésem szerint a Fidesz 4-5 éve egyre több és több pozitív dolgot csinál, egyre jobban helyén van az esze és a szíve, ezért ha és amíg ez így marad, én rájuk adom a voksomat – de nem bíztatok erre senkit.

  Baráti Üdvözlettel

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Senkise, ámen.

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves Senkise.
   Sikerült agyoncsapni az elejét a közepével.
   Kár, pedig jól indult.

   Válasz
  • Szekely Attila

   Senkise nev is sokat elarul! Latom nagyon veded a roma partitkar fiat a Soros tanitvanyt Orban Viktort es tarsait az alapjan , hogy a mi volt elvtarsaink kojkei , annak ellenere , hogy elismered lopmak , csalnak , hazudnak amit te egyaltalan nem vetel meg. Tevesen azt is alitod , hogy magyarok pedig azokbol van a legkevesebb a Fideszben , tobb ott a zsido mint a Dohany utcai zsinagogaban , a romakrol nem is beszelve. Magyarorszag korrupcioban uszik , az elso Orban rezsim alatt tettek lehetove a bankaroknak , hogy devizahitelnek alcazott uzsorazassal tobb millio magyart tegyenek tonkre , tobb millio magyar all emiatt kilakoltatas elott , hosszu ideig a Zsidesz hallani sem akart a Jobbik koveteleserol , hogy valamit tenni kel az idegen betolakodok (migransok) ellen. Vegul a Fideszt meggyoztek a Likudos tanacsadoik , hogy jo huzas lesz egy migracioellenes hazug propaganda. Megepitettek a hatarkeritest a Fideszes birkak megnyugtatasara es osszeterelesere de kozben a kiskapukon betereltek tobb ezer migransat(oltalmazottat) es tobb tizezer idegent telepitettek le csak letelepedesi kotvenyekkel. Az ipar , a mezogazdasag , egeszsegugy stb. romokban all , a magyar honvedseg szetverve , magyar hatarorsegrol vagy csendorsegrol a felcsuti kertitorpe hallani sem akar de ti imadjatok ot. A ketto volt Kisz-titkar Gyurcsany es Orban kozott csak annyi a kulombseg , hogy az utobbi sokkal rafinaltabb es annak vagytok ti is az aldozata. Ebredjetek fel es probaljatok nemzetben gondolkodni!

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Sz.A., vegye le a gázról a lábát, me fal következik és csattanás lesz a vége!

    Válasz
   • Senkise

    Kedves Sz Attila

    “elismered lopmak , csalnak , hazudnak amit te egyaltalan nem vetel meg”

    Azt hogy tényleg lopnak-e vagy sem, nem tudhatom, lévén nem vagyok kapcsolatban sem politikai sem gazdasági érdekeltségű személyekkel. Én a magam irányában megvetem a lopást, csalást és hazugságot, de másokat ellenőrizgetni, más emberek cselekedeteit megítélni vagy elítélni nem tisztem nekem. Mindenki saját maga tettei iránt tartozik számadással.
    Elismerni elismertem az esetleges lehetőségét, puszta feltételezésként, távol maradva a bizonyíthatatlan spekulációktól vagy messzemenő állításoktól.

    A többi hozzászólásra röviden azt tudom mondani, hogy engem nem különösebben érdekel kikből is áll a jelenlegi kormány, nem foglalkoztat vélt vagy valós származásuk, vallásuk, múltjuk, családi állapotuk, kedvenc színük… még az sem számít hogy mit mondanak vagy ígérnek. Az egyedüli ami fontos nekem, hogy mit cselekszenek a jelenben. hogyan irányítják az országot, ápolják és támogatják-e kultúránkat, nemzeti egységet teremtenek határon belül és kívül vagy sem, és saját és ismerőseim tapasztalatai alapján a főbb dolgokban – úgy vélem – használnak a magyarságnak.
    Szerintem ez a nézőpont igen távol esik mindenfajta szélsőségességtől és főleg “imádattól”.
    Figyelembevéve mindazt az indulatot amivel reagáltál egy ismeretlen, idegen ember ártalmatlan személyes véleményére, a szavakat és jelzőket, azt kell mondanom, kevesebb gyűlölettel és elfogultsággal lehet tisztábban látnád a valós helyzetet, de ennek eldöntését rád hagyom.

    Tisztelettel

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Senkise, nagyon demagógon tud dumálni, Önből még politikus is lehet!

     Válasz
     • Senkise

      “A demagógia a retorika azon fajtája, amely az érzelmekre és az előítéletekre próbál hatni. A politika és a politológia egyaránt használja, általában tetszetős, részigazságokon vagy irreális elképzeléseken alapuló politikai programok vagy kijelentések rosszalló megjelölésére.” Wikipédia

      Bevallom egyáltalán nem értem miért írta ezt Kedves Tóducz. Az általam politikai témában leírtak csupán az én egyéni és személyes megfigyeléseimet, véleményemet és meggyőződésemet tükrözik és egy pillanatig sem kívántam úgy beállítani mint megingathatatlan igazságot mellyel kötelező lenne mindenki más véleményének egyeznie. Ez egy nyitott fórum, ahol szabad vélemény- és eszmecsere történik eltérő egyének között, esetemben pedig mértéktartó hozzáállásom azon álláspontomból fakad, hogy az őszinte és teljes hűség csak annak jár, ami tökéletes. Mivel a Fideszt a magam megítélése szerint nehezen tudnám a tökéletesség állapotával összekapcsolni, ezért kerülni igyekeztem a szélsőségesen Fidesz-párti kijelentéseket, ugyanakkor próbáltam kifejteni, mik azok az indokok amiért mégis őbennük látom jelenleg nemzetünk sorsának jobbra fordulását.

      Hadd jegyezzem meg még azt az észrevételt, hogy amennyiben csak a mindenkitől és minden más véleménytől való elhatárolódás szándéka vezette ez utóbbi megjegyzése megírásában, úgy jusson eszébe, aki mindenkitől elválasztja magát, az előbb utóbb egyedül marad térben és lelkiekben is.
      Egyébiránt, legyen mindenkinek az ő hite szerint.
      Tisztelettel

   • Senkise

    Kedves Sz Attila. A Senkise név valójában pont annyit lenne hivatott elárulni, amennyit a szó is jelent, vagyis hogy személyem szó szerint és áttételesen is lényegtelen és semmitmondó. Ha óhajtod, nagyon szívesen közszemlére teszem nevem, korom, foglalkozásom, de messzemenő nyomozásra és az ebből fakadó felületes kategorizálásra ez sem lesz alkalmas, lévén nem vagyok jelen sem Facebookon se más hasonló oldalon.

    Válasz
   • hÍMES TOJÁS

    Szekely Attila (2018-03-20-n 16:04) “SZEKELY” írta Amerikából: “”Megepitettek a hatarkeritest a Fideszes birkak megnyugtatasara…”” — Ezt a kerítést SOKAN KÖSZÖNIK EURÓPÁBAN. Amerika messze van. “SZEKELY”-ig nem hallatszik a köszönet!
    “”… de kozben a kiskapukon betereltek tobb ezer migransat (oltalmazottat) …”” -írta “SZEKELY”. Legyünk pontosak! Magyarország bírái nemzetközi kötelezettség alapján 2017-ben 1300 embert menekültnek minősítettek. Ez a valóság.
    “”… es tobb tizezer idegent telepitettek le csak letelepedesi kotvenyekkel.”” — Természetesen ez is hazugság. Valójában 2013 és 2017 tavasza között 8 ezer személy vásárolt a Magyar Nemzeti Bankban összesen 500 milliárd Ft értékben letelepedési kötvényt. Zömáben kínai üzletemberek. Ilyen letelepedési kötvényt a világ ÖSSZES FEJLETT ORSZÁGÁBAN LEHET VÁSÁROLNI. Magyarországon 2017 tavasza óta már nem lehet.
    “SZEKELY” írta: “”Az ipar , a mezogazdasag , egeszsegugy stb. romokban all , a magyar honvedseg szetverve , magyar hatarorsegrol vagy csendorsegrol a felcsuti kertitorpe hallani sem akar de ti imadjatok ot.”” — HAZUDTA “SZEKELY”. Ezzel szemben az ellenőrizhető igazság, hogy a 2010-es politikai fordulatot és a szükséges gazdasági, pénzügyi korrekciókat követően Magyarország 2013 óta fejlődik. MINDEN FONTOS MUTATÓJA SZERINT Magyarország fejlődik. Ezt még a nemzetközi balliberális-globalista kötődésű bankár-statisztikák is igazolják./!!!/
    Magyarország fejlődése annyira idegesíti a biztosan román lélekkel rendelkező, CINIKUSAN önmagát “SZEKELY” NÉVEN NEVEZŐ (szerintem román) embert, aki Magyarország területén biztosan soha nem járt, hogy vélhetően pusztán önmaga vígasztalására telehazudja az ERMA fórumát.
    Árulkodó “elszólás” “SZEKELY”-től a saját “eredetére” utaló csendőrség emlegetése. Mert Magyarországon 1945 óta nincs csendőrség.
    Egy szellemileg megroggyant “SZEKELY” már régen (10 éve?) ír provokatív szándékkal az ERMÁ-ra. A román-“SZEKELY” egy “Kurucos” jobbikosnak adta ki magát korábban. De mert Amerika nagyon messze van, és mindenki öregszik, és lassul, ezért “SZEKELY”-nek még nem tünt fel, hogy 2015 óta a JOBBIK “BALIKKÁ” változott.

    Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   Senkise (2018-03-19-n 13:45) írta: “”Hogy lopnak-e? Bizonyára igen, megtömik a zsebüket ahogy bármely más párt is tenné és tette, …”” — “BIZONYÁRA”, vagyis NEM BIZTOS – ez legalább őszinte volt “SENKI”-től!!!
   “”Igaz, hogy hatalmas úniós pénzeket juttattak fideszes kiskirályoknak, …”” — az úniós pénzekre NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KELL BEJELENTKEZNI. Bárki indulhat KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATON! AKI CSALÁST GYANÍT, AZ PANASZT TEHET. A PÁLYÁZAT EREDMÉNYE TÁMADHATÓ!!!
   Vagyis “SENKISE” állítása egy okostojáska nagy marhasága.
   “A “fideszes kiskirályok” valójában magyar vállalkozók. De így nincs benne a szóhasználatban a “SENKISÉ”-be szorult írigység keserűsége.
   A “SENKISE” FELELŐS LENNE az állításai igazságáért, ha bizonyítania kellene amit leír, AKKOR “SENKISE” hallgatna mint a hal.

   Látom, TÓDUCZ oda van a gyönyörűségtől, “ámen”-ezik. Röhejes az okostojások együtt rezgése.

   Válasz
   • Tóducz

    h.T., itt csak egy okos tojás van, s az Ön (levédett nicknév). Bizonyítási kényszerben Ön szenved, csak valahogy nem jön össze soha se a kényszere!

    Válasz
   • Senkise

    Kedves Hímes Tojás
    Nem, természetesen nem biztos. Nem kívántam rágalmazni senkit, egyszerűen nagy általánosságban vett esetlegességről beszéltem. Ha részrehajlóan írtam volna egyik vagy másik párt irányában, talán jogos lehetne a vád az Ön vagy Sz Attila részéről, de tekintve hogy mindkét ellentétes “oldal” egyaránt az saját véleményével szembenállónak érezte amit mondtam, elég pontos jelzés arra vonatkozólag hogy nagyjából azért objektív tudtam maradni.

    “SENKISÉ-be szorult írigység keserűsége”

    Tekintve, hogy szegénységben, jóformán szerzetesi életmódot élek, nem hiszem hogy túl sok elirigylésre érdemes dolgot találnék az említett milliárdosok kapcsán. A keserűséget is cáfolnom kell…

    Tisztelettel

    Válasz
 2. hÍMES TOJÁS

  Tóducz (2018-03-17-n 00:11) leírta a személyes véleményét, illetve az önvallomását. Íme: “”Ön is annyi “igazat” ír, akár csak Sz.A., csak egyikük a fidesz irodából, a másikuk pedig egy másik irodából. Döntetlen.”” – írta TÓDUCZ.
  “TÓDUCZ”-nak becsípődése olyan hazugságot beírni, amire csak azt mondhatjuk, TUTI HAZUGSÁG. Híszen Tóducznak fogalma sem lehet arról ki és honnan ír. Túducz így alapozza meg ÁLLÍTÁSAI “komolyságának” teljes komolytalanságát.

  Válasz
  • Ginko

   Kedves Tojásos ! Mikor tetszik az állandó hazugozás, és a betanult agit prop mondókák helyett valami
   értelmes dolgot ís leírni ?
   Szeretném egyébként megérdeklődni öntöl, hogy – a háttérben – ki fizeti önt a FIDESZ lejáratásáért ?

   Válasz
  • Tóducz

   Hülye h.T., akkor fedje fel magát! Én fedő nélkül mondom a magamét!

   Válasz
  • Tóducz

   h.T., azt, hogy ki honnan ír nem nehéz kisakkozni. Önt már felderítették mások is!

   Válasz
 3. Varga T

  Az itt felmerült tibeti és( ujgur) kérdés kapcsán azt tenném hozzá,hogy 89- táján a fiatal és nagyon harcos “tibeti jogvédők”most hatalomban vannak,csak a kínai állam is közölt(nem kért)néhány dolgot a “szabadságharcosokkal”,szóval változnak az idők.

  Válasz
 4. hÍMES TOJÁS

  Loránd Máté · Rotterdam Business School FACEBOOK
  “”Szégyellheted magad, Botond.””
  Inkább Te szégyelld magad Lóránd Máté.

  Válasz
  • Loránd Máté

   hÍMES TOJÁS,

   Ha nem vagy hajlandó a neved felvállalni, akkor nem vagy más, mint egy troll az interneten 🙂

   Bocsáttassék meg nekem nem komolyan venni téged .

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves L.M., a h.T., csak egy a sok közül. Donganak a trollok az ermán!

    Válasz
   • hÍMES TOJÁS

    Loránd Máté (2018-03-19-n 17:08)
    Mi köze a “nevemnek” ahhoz, hogy egy “MÁTÉ” nevű valaki (senki?) azt írta be a közismert Farcádi Botondnak, hogy szégyellje magát???
    Miért nem inkább Te szégyelled magad “MÁTÉ”? Erről írj!

    Válasz
    • Tóducz

     Há csak annyi h.T., hogy Ön itt a legközismertebb féligazság gyáros!

     Válasz
    • Loránd Máté

     Tudtommal a politikai újságíró egy olyan szócső szerepét tölti be, akinek nem kizárólag jogai, hanem kötelezettségei is vannak. Továbbá, egy közszereplő, hiszen a politikai közvéleményt befolyásolja és alakítja.
     Azért nem szégyellem magam, mert nem vállalok politikai tisztséget és közszereplő sem vagyok. Nem célom senkit megvezetni, a pozíciómmal és a befolyásommal visszaélni, továbbá féligazságot vagy hazugságot terjeszteni.

     Miivel úgy érzem, hogy Botond kiszolgálni szeretné a FIDESZT, az írása szégyenteljes és ízléstelen, ezért kifejtettem a személyes véleményem. Úgy gondolom, ez idáig teljesen rendben van. Neked mi a kivetnivalód, kedves hÍMES TOJÁS?

     Az, hogy te személyeskedésbe szeretnéd fojtani a vitát, az téged jellemez – maradjunk annyiban, hogy eltérő a Botond munkásságáról alkotott véleményünk.

     Válasz
   • Nyilas

    Kedves Loránd Máté.
    Csak úgy megjegyezném, hogy itt a fórumon a Loránd Máté név semmivel nem mond többet, mint a hiMES TOJÁS

    Válasz
    • Loránd Máté

     Kedves Nyilas,

     Ezzel nem tudok egyetérteni. (Politikai) véleményt nem odafosni szoktunk valahová álnév mögé bújva, hanem arccal, névvel vállalunk.

     Nem hallottam még soha, hogy kardvirág22 terjesztett volna elő egy törvényhatározatot, mint ahogy a tévéstúdióban sem jancsika1999 névre hallgat a bemondó.
     Az, hogy habzó szájjal verik néhányan a billentyűzetet álnév mögül, az ő véleményük súlyát közvetíti :).

     Válasz
 5. Gorcsa

  Irgalmatlanul savanyú lehet a szőlő egyeseknek! Olyanoknak mint Muad Dib, Szekely Attila, de talán Sorok Sorost is ide lehet számítani. Csak így tovább!

  Válasz
  • Szekely Attila

   Gorcea elvtars , nem csak elvtarsake vagy volt elvtarsake a vilag!

   Válasz
   • Tóducz

    De a modern kori szélhámosoké se Sz.A.

    Válasz
 6. Pál

  Mindenki elárulta a hazát és most a nemzetet is, s ezért egy új nemzeti alternativa kellene. Sajnos a csonkahoni pártok csak a voksainkat akarják de tagok nem lehetünk mert nincs csonkahoni irányitószámunk. Ha másképp állnának a dolgok akkor lennének székelyi, partiumi, kárpátaljai, felvidéki, délvidéki és muravidéki képviselők is az Országházában. Addig. :(((((

  Válasz
  • Ginko

   Kedves Pál !
   Itt aztán mindenki mindent elárul.Aztán a sok áruló beleül egy közös kádba megtisztulni. Kiszálnak a feredőből és mindegyikük azt állítja, hogy ő aztán igazán tiszta, de a többi meg mocskos maradt.

   Válasz
 7. harcsa2

  De hol van Toducz?

  Válasz
  • Tóducz

   Alább kedves hal2!

   Válasz
 8. antal m.

  Nem véletlen kitartani mindig – , a bizalmasabbak iránt !
  EZ A VÁLASZTÁSOK TÉTJE!

  Válasz
 9. Rozsnyai László

  A FIDESZ – KDNP a hazáért.

  Válasz
  • Szekely Attila

   Rozsnyai Laszlo helyesen ugy van “A Fidesz-KDNP a hazadat is akarja”. Magyarsag lecserelese folyik! Tobb millio magyar kilakoltatasa folyik devizahitelnek alcazott banki uzsorazassal. Kozel egy millio magyart kulfoldre uldoztek , tobb tizezer idegent telepitettek be Magyarorszagra csak letelepedesi kotvenyekkel.

   Válasz
   • hÍMES TOJÁS

    Szekely Attila (2018-03-16-n 20:56) írta: “”Magyarsag lecserelese folyik!”” — megint hazudtál “SZEKELY”. Mindig csak akkor folyik a magyarság “ELTÜNTETÉSE”, amikor “SZEKELY” balliberális-globalista kedvencei kormányoznak Magyarországon.

    Válasz
 10. Gpont

  A cikkiro egy manipulator, aki csak a hagyomanyt folytatja a Haromszeknel, ahol a valasztasok elott mindig hajtottak a nepet az udmr-re szavazni.

  Válasz
 11. Szekely Attila

  Igazi ordogi terv volt a bankar hatterhatalom reszerol amikor a ketto KISZ-titkar kozul a Gyurcsanynak kiosztottak a rossz fiu es a roma partitkar fianak a Soros tanitvanynak Orbannak a jo fiu szerepet. Ezzel cinikusan megosztottak a magyarsagot es amig tobbseg szorakozik a cirkuszi mutatvanyon a nemzetet ujbol kifosztottak. Ebredjetek magyarok korupcioban uszik Magyarorszag , probaljatok nemzetben gondolkodni!

  Válasz
 12. Béla

  Ne szavazzatok tehát Gyurcsány Ferenc pártjára, mert ő kampányolt a magyarok ellen. De vigyázat! Magyarországon sokan le akarják váltani a Fideszt, mert diktatúrát épít és terjeszti a korrupciót. Nehogy a székelyek szavazata akadályozza ezt meg, mert az megint olyan törést okoz, mint 2004-ben, csak ezúttal a Magyarországon lesz a fájdalmas csalódás. Ne felejtsétek, van párt a fideszen kívül is, akkor is, ha az erdely.ma cikkírója a fideszt támogatja.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Béla.
   Például melyik?

   Válasz
   • Béla

    Kedves Nyilas! Jogos kérdés, de nem akarok senki mellett korteskedni. Mindenki döntse el maga. Én azt gondolom, hogy káros, ha egy párt túl sokáig egyeduralkodó egy országban. És attól félek, hogy ha határon kívül más lesz a nyertes, mint határon belül, az megint törést okoz a magyarok közt. Javaslom, kérdezze meg magyarországi ismerőseit, mi a véleményük.

    Válasz
    • Nyilas

     Kedves Béla.
     Ön nem akar senki mellett korteskedni, csak valaki ellen?
     Döntse el mindenki maga, de ön azért megmondja, hogy kire nem szabad szavazni. Meg azt is megmondja, hogy ha a határon kívüliek arra szavaznak akiről ön megmondta, hogy arra ne, akkor az törést fog okozni a magyarok között. Érdekes felfogás.
     Én önnel ellentétben azt tartom sokkal károsabbnak, ha négy évenként egymással gyökeresen ellentétes ideológiai töltető párt váltja egymást, és amit az egyik épít, azt a másik lebontja. Mert nálunk ide s tova 30 év óta ez megy. Nagy csinnadrattával megválasztunk valakit, aztán négy év múlva elkezdünk üvölteni, hogy lop, csal, hazudik, és másikat választunk meg ugyanolyan nagy dáridóval, majd azt is elkezdjük szidni, hogy csaló gazember, hazaáruló. És évről évre lejjebb sűjjedünk a mocsárba. Gazdaságilag is, és erkölcsileg is

     Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Béla írta: (2018-03-17-n 08:46) “”Én azt gondolom, hogy káros, ha egy párt túl sokáig egyeduralkodó egy országban.”” — De ez miért káros “BÉLA”??? “BÉLA” beírásából tökéletesen látszik, hogy BÉLÁnak fogalma nincs a demokrácia működéséről, és semmit nem tud az utóbbi 20 év Magyarországának közéletéről, történelméről. Mert ha ezekről bármit tudna, akkor ilyen hülyeséget nem írna le: “”Én azt gondolom, hogy káros, ha egy párt túl sokáig egyeduralkodó egy országban.”” — Szerintem az a KÁROS ha a feladatra alkalmatlan emmberek IRÁNYÍTANAK egy országot. Magam azt is GONDOLOM, HOGY TRAGIKUS EGY ORSZÁG ÉLETÉBEN AMIKOR KÜLFÖLDI ÉRDEKEK KÉPVISELŐI, KISZOLGÁLÓI IRÁNYÍTANAK EGY ORSZÁGOT. Ez történt legutóbb 2002-2010 között. És még mindig lényegében ugyan azok akarnak újra hatalomba kerülni Magyarországon.
     Nyilvánvaló BÉLA beírásából, hogy ez a helyzet “BÉLÁ”-nak túlságosan bonyolult és követhetetlen.

     Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   Béla írta: (2018-03-16-n 16:43) “”Ne szavazzatok tehát Gyurcsány Ferenc pártjára, mert ő kampányolt a magyarok ellen”” – írta BÉLA.
   Aztán BÉLA folytatja: A Fiesz “”diktatúrát épít és terjeszti a korrupciót.”” — ezt írta BÉLA, és ezt hazudja Gyurcsány. BÉLA pedig megismétli!!!
   Különös! Ezek szerint az átlag erdélyi magyar előbb felismeri az ellenségét, aztán pedig ELHISZI az ellenségének a hazugságát?! Ennyi hülyeség valóban “TÖRÉST OKOZ”. De ez a “törés” szerintem nem Magyarországon, hanem Erdélyben lesz.

   Válasz
   • Szekely Attila

    Himes Tojas mindenki , a Fideszes birkakat leszamitva a magyarorszagi korrupt rendszerrol beszel csak te dugod a tojasodat a homokba!

    Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Szekely Attila (2018-03-16-n 21:01) írta: “”… mindenki (-) a magyarorszagi korrupt rendszerrol beszel.”” — BESZÉLNI BÁRMIKOR BÁRKINEK BÁRMIT LEHET. A VÉLEMÉNY SZABAD!!! — Erről még nem hallott SZEKELY???
     Miként írni is mindenki azt ír amit akar!!! “SZEKELY” rendszeresen hülyeségeket, hazugságokat ír be ide, – ÉS NEM TÖRTÉNIK SEMMI./!!!/

     AKI KOMOLYAN VÁDOL, az tudja, hogy BIZONYÍTANIA KELL.
     A jogállamban minden vádat bizonyítani kell. A gyilkosságot, meg a korrupciót is. Amíg nincs bizonyítva, addig NINCS GYILKOSSÁG, nincs KORRUPCIÓ.

     Magyarországon több korrupciós ügy vizsgálata folyik.
     A legtöbb ügy a balliberális-globalista politikusokhoz köthető. A Fideszhez egyetlen ügy sem köthető. A FIDESZT ÉRŐ VÁDAK HAZUGSÁGOK. “SZEKELY” naponta többször ír be hazugságot az ERMÁ-ra. “SZEKELY” szóra sem érdemes.

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves h.T., Ön is annyi “igazat” ír, akár csak Sz.A., csak egyikük a fidesz irodából, a másikuk pedig egy másik irodából. Döntetlen.

   • Muad-dib

    Kedves Tojás, talán ki tudna nekünk is emelni itt pár fontosabb pontot a fidesz választási programjából?…. Várjunk csak…, olyan nincs is 🙂
    Ha nem sikerül változtatni, akkor Magyarország lesz az első modern európai állam, ahol egy embert élete végéig vezetővé választanak Putyin, Erdogan vagy éppen Xi Jinping mintájára.

    Válasz
    • PINKI

     Méghogy nincs programjuk! A FIDESZ TESZI A DOLGÁT: A MAGYAROK ÉRDEKÉÉRT HARCOL. NA PERSZE, EZ FÁJ A MAGYAROK ELLENSÉGEINEK!

     Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Muad-dib (2018-03-18-n 11:05) “MUAD-DIB” megint hazudott! SENKIT NEM VÁLASZTANAK Európában élete végiig!!! Huzatot kaphatott mielőtt ezt állította.

     Ha “MUAD-DIB” dib a gyakori kormányváltás híve, akkor költözzön Olaszországba. Ha a stabil kormányzás híve, akkor ismerkedjen meg jobban a magyarországi viszonyokkal.

     Válasz
  • erpe

   Kedves Béla! Szomorú, de a fideszen kívül nem is igen van más számításba vehető párt, aki a külhoni magyarok gondját, baját is felvállalná! Ha nem a fideszre szavazni, akkor kire, Gyurcsány Ferikére, aki 2004-ben mit tudom én hány ezer román állampolgár Magyarországra történő özönlésével fenyegette Magyarországot?

   Válasz
   • Szekely Attila

    Erpe ti meg mindig csak elvtarsakban tudtok gondolkodni! Miert nem akartok nemzetben gondolkodni? A vallasotok azt tiltja?

    Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Szekely Attila (2018-03-16-n 21:06) “SZEKELY” megint rövidzárlatos.

     Válasz
     • Tóducz

      h.T., Önben is meghibásodott a biztosíték.

    • OLVASÓ

     Látom ön nagy magyar és mindent (jobban) tud. Ezért kérdem: Ön, KONKRÉTAN, KIT AJÁNLANA MINISZTERELNÖKNEK??? De , ha lehet, ne halandzsa és mellébeszéléssel!! KONKRÉTAN, EGY NEVET!

     Válasz
     • hÍMES TOJÁS

      OLVASÓ (2018-03-18-n 13:06) kérdezett.
      1996 óta a Fidesz mellett vagyok. Nem hibátlanok, de mást most sem ajánlhatok. Hiszen nem tehetek javaslatot MEGBÍZHATATLAN személyekre. És nem tehetek javaslatot Magyarországot biztosan elkótyavetyélő személyekre sem.

   • Muad-dib

    Kedves erpe, tavaly nyáron a kínai elnök magyarországi látogatásakor a magyar rendőrség összegyűjtötte és letartóztatta a tibeti megszállás ellen tiltakozókat. Ebből is látszik, hogy az Ön aggódó fideszének a külhoni magyarok csak szavazni kellenek. Ha azt hiszi hogy az Ön sorsa valamelyik fideszes vezér szíve csücske akkor téved. És ha a fentebbi példa nem lenne elég keressen csak rá a hivatalban lévő magyar elnök évekkel ezelőtti országházi felszólalására ahol a külföldiek szavazati joga ellen tiltakozott. Ők sem jobbak Gyurcsánynál, csak épp fordítva használják ki az elszakított magyarok ügyét. Sajnos sok embernek a feje csak azért van, hogy legyen ahol az ételt a szervezetébe juttatni és ezt minden politikus maximálisan kihasználja.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Muad-dib, az lehet, hogy a liberos ideológiát a fején keresztül töltik Önbe a CEU-s kuruzslók. A normális emberek a szájukon táplálkoznak, de meglehet, hogy a liberosoknál ez másként van. Azért az ők sokkal jobbak Furcsány Fegyencnél és szubkulturált bandájánál.

     Válasz
    • Nyilas

     Kedves buckalakó.
     Kérek egy hivatkozást mert nem tudtam rákeresni.

     Válasz
    • galileo

     vegre valaki jol latja a dolgokat

     Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Muad-dib (2018-03-18-n 11:19)
     “MUAD-DIB” ügyeletes lángész sajnos nem tud arról, hogy Magyarország Tibet sorsára nem tud hatással lenni. Ami nekünk ennél is nagyobb baj, hogy Magyarország lehetőségei MÉG A MAGYAROK ÉRDEKVÉDELMÉRE IS KORLÁTOZOTT, ha azok külföldön élnek. De igyekszik, amennyire lehetőségei engedik.

     Természetesen “MUAD-DIB” buta véleménye lehet az is, hogy minden magyar politikus olyan mint Gyurcsány. A vélemény is szabad, meg hülyének lenni is szabad! Ezt láthatóan “MUAD-DIB” is tudja!

     Válasz
     • Tóducz

      De Ön is nagyon jól tudja h.T.!

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük