Nem rasszista, aki emberi bánásmódra és normális fizetésre vágyik!

Illusztráció

Az elmúlt időszakban – a gyergyóditrói események kapcsán – számos megkeresés érkezett személyesen hozzám, valamint irodahálózatunk munkatársaihoz is, melyek során – a nem egy esetben gyergyóditrói – állampolgárok munkáltatói visszaélésekről számoltak be, és egyértelművé tették, hogy a heves vitát kiváltó eseménysorozat nem rasszista indíttatású, hanem egy kizsákmányolt közösség kétségbeesett segélykiáltása.

Mindezek fényében, az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószéki elnökeként, szükségét érzem kifejteni álláspontomat.

Magam és néppárti kollégáim nevében is kijelenthetem: határozottan elítélünk mindennemű megkülönböztetést és kirekesztést, melynek erdélyi magyar közösségünk is oly gyakran elszenvedője. Egyeztetve a helyiekkel megerősíthetem: Gyergyóditró lakosai szintén hasonló módon vélekednek, ez pedig a hétvégi falugyűlésen is kiderült.

A helybéliekről – némely sajtótermék nem megfelelő és nem túl alapos munkájának eredményeként – téves kép alakulhatott ki, miközben az események valódi kiváltó okairól csak a legutolsó időkben, a falugyűlésen elhangzottak után, esett szó, ám addigra már a mesterségesen gerjesztett hangzavar elnyomta azt.

Épp ezért fontosnak tartom leszögezni: a gyergyóditróiak – a Gyergyószéken, Székelyföldön és Erdélyben élők döntő többségéhez hasonlóan – nem rasszisták, mindössze emberhez méltó bánásmódra, megfelelő, európai színvonalú bérekre, valamint tervezhető és élhető jövőre vágynak.

Mindaz, ami Gyegyóditróban történt újra rávilágított arra a problémára, melyre a Néppárt politikusaiként már nemegyszer felhívtuk a figyelmet: Székelyföldet bizonyos politikai és gazdasági érdekkörök tudatosan feltartóztatják a gazdasági fejlődés útján, szülőföldünket folyamatos és hátrányos gazdasági megkülönböztetés éri, ennek eredményeként pedig Románia legalacsonyabb munkabéreivel számolhatunk, miközben a modernkori rabszolgatartók minden létező módon kizsákmányolják a munkavállalókat.

Székelyföld gazdasági helyzetének jobbítása összetett és összehangolt cselekvési tervet kíván, mely magába foglalja a megfelelő színvonalú szakoktatás biztosítását is. Ha azt szeretnénk, hogy fiataljaink szülőföldjükön alapítsanak családot, itthon vállaljanak munkát, s itt tervezzék meg (hosszútávon is) jövőjüket, mindezek feltételeit közös erővel kell megteremtenünk. Ebben nem segít egy településnyi ember lerasszistázása.

Jól látható: az elmúlt évtizedek téves, kislépéses érdekvédelme mára oda vezetett, Székelyföldön a legalacsonyabbak a munkabérek, valamint a befektetési- és vállalkozói kedv. Eközben az ország államadóssága folyamatosan új (negatív) rekordokat dönt meg. Könnyelműség lenne azt gondolnunk, mindez mikrokörnyezetünkben nem teremt előbb-utóbb egyre elviselhetetlenebb körülményeket, s nem vezet a munkavállalók egyre nagyobb, kényszerű teherviseléséhez.

Épp ezért arra kell törekedjünk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel megerősítsük közösségeinket, hogy az képes legyen – akár a gazdasági visszaélések esetében is – az önvédelemre, valamint tájékoztassuk a szélesebb közvéleményt is a felmerülő problémák valódi okáról, hogy még véletlenül se alakulhassanak ki téves kép rólunk.

Felületes és elhamarkodott ítéletek helyett tájékozódjunk: a gyergyóditróiak többet érdemelnek!

Tőkés Lehel, az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószéki elnöke

10 hozzászólás

 1. Mozes

  A Ditraiakat ne vádoljuk ! Ne ! Várjuk meg a végét ,hogy csattanjon az ostor!
  Daan Tánase-éknak ki súgta meg ,hogy Ditróban baj van,hogy nincs pék ? Csaba tulaj miért nem jelent meg a kultúrházi gyűlésen ? Vigyázat,mert aki a gyűlésen jelen volt másképp beszél!

  Válasz
  • antal m.

   Felelőtlenség volt a pék tulaj hiánya, a falugyűlésről!

   Válasz
 2. Mikulás

  Tehát van egy pékség, ahol a munkaadó nem tud helybeli alkalmazottat találni, mert nem hajlandó tisztességes bért fizetni a helybeli munkavállaló lakosoknak.

  Erre gondol egyet a munkaadó, s azt mondja, sebaj, majd kibabrálok én veletek, gyergyóditrói lakosok, mert ha ti nem vagytok hajlandók eljönni a pékségembe, éhbérért dolgozni, akkor hozok máshonnan munkaerőt, még nálatok is nehezebb helyzetben lévő, Srí Lanka-i polgárháború és népirtás elől elmenekült, kiszolgáltatott háborús menekülteket hozok a pékségembe, éhbérért dolgozni. Akkor is letöröm a munkabéreket itt Gyergyóditróban, s akkor is meglátjátok, ti gyergyóditrói lakosok, hogy én leszek itt az úr, nem ti, és én nevetek utoljára.

  Tehát a pékség tulajdonosa most már nem csak a helybeli munkavállaló lakosokkal él vissza, hanem a szerencsétlen Srí Lanka-i háborús menekültekkel is, akik nehéz helyzetben vannak, és akiket a munkaadó kívülről behoz és sakkfiguraként mozgat, hogy kijátssza őket a helyi lakosok ellen.

  Ez mindenféle jog, igazság, és emberi méltóság meggyalázása, úgy Gyergyóditróval szemben, mint a Srí Lanka-i menekültekkel szemben.

  Ez egy cinikus kísérlet a pénzéhes vállalkozó részéről, hogy két kiszolgáltatott munkavállalói csoportot egymással szemben kijátsszon és kihasználjon.

  Ez itt a valódi probléma, és Gyergyóditrónak tapasztalt ügyvédre, tapasztalt kommunikációs szakemberre van szüksége ahhoz, hogy a problémát megfelelően kezelje, a munkavállalók érdekeit a gátlástalan vállalkozóval szemben megvédje, a nagy nyilvánosság felé pedig megfelelően kommunikáljon. Ez is egy szakma, PR, angolul public relations, románul relatii publice, mert nem mindegy, hogy azt kommunikáljuk a külvilág felé, hogy az összes kiszolgáltatott ember érdekeit megvédjük, gyergyóditrói lakos munkavállalók és Srí Lanka-i menekült munkavállalók érdekeit egy pénzéhes vállalkozóval szemben, vagy pedig azt kommunikáljuk, hogy rasszisták vagyunk, és a Srí Lanka-i háborús menekülteket nem fogadjuk be, még akkor sem, ha római katolikus keresztények mint mi vagyunk, mert hogy ők idegenek, és SZÍNES A BŐRÜK!!!!

  Emlékeznek még erma olvasóink a 8 hónappal ezelőtt történt, 2019 húsvéti templom robbantásokra Srí Lanka fővárosában? Két katolikus templomban és egy protestáns keresztény imaházban robbantottak az öngyilkos merénylők, muszlim terroristák, és legalább 250 halálos áldozat volt.

  Érdemes egy kicsit tanulni Srí Lanka országról és az ottani keresztény lakosokról, mert ők is emberi lények mint mi vagyunk, még akkor is, ha fekete a bőrük színe. A dél ázsiai, dél indiai kultúrkörhöz tartoznak, nekem pedig 2, kettő dél indiai, fekete bőrszínű katolikus papom is volt Szegeden, szent életű emberek, tökéletesen beszéltek magyarul, magyar nyelven miséztek, ők misszionárius papok voltak akiket a Katolikus Egyház Indiából küldött Magyarországra, a szegedi híveket szolgálni, hiszen 40 évnyi kommunista vallásüldözés után pap hiány volt Magyarországon.

  Válasz
  • Mikulás

   Ha a Srí Lanka-i keresztényeket egy kicsit jobban megismerjük, hát még bizony az is kiderülhet, hogy hűségesebb, tisztelet tudóbb keresztények mint mi vagyunk!

   Teher alatt nő a pálma, és úgy India, mint Srí Lanka esetében jól megfigyelhető, mennyire erős hitű keresztények nevelkedtek egy olyan környezetben, ahol kereszténynek lenni ára van, mert egy parányi kisebbséget képeznek a nagy hindu-buddhista-muszlim tengerben, mert a hindu csőcselék azzal szórakozik, hogy keresztényeket lincsel, falvaikat felgyújtja és apácáikat nyilvános orgiákon megerőszakolja, ötven, száz hindu férfi egy katolikus apácát, a buddhisták szintúgy, nagy tévedés azt hinni, hogy a buddhisták a légynek se ártanak, a muszlim terroristák pedig nemes egyszerűséggel csak templomokat robbantanak.

   Fel vannak lázadva az emberek Gyulafehérvár leköszönő érseke, Jakubinyi György püspök úr ellen, mert védelmébe vette a Srí Lanka-i keresztény menekülteket. De talán a Püspök úr megnézte az érem másik oldalát is, és emberi lényeknek nézte a színes bőrű Srí Lanka-i menekülteket is, mi pedig csak a saját problémánkra koncentráltunk és elfelejtettük őket emberszámba venni.

   Végezetül még, sajnos az ermán nem adhatok linkeket, de aki tud, keressen rá az interneten, hogy hogyan öltöznek a Srí Lanka-i asszonyok amikor templomba mennek, és milyen szépen, áhítattal járulnak szentáldozáshoz. Az bizony a csángók áhítatára emlékeztet, hajukat fedő kendőikkel, egyszerre szép és szerény öltözékükkel. Nyoma sincs ott a mi lányaink kihívó viseletének, ami felül úgy kivágott, hogy a köldökükig le lehet látni, alul pedig a testüregeikbe, khm khm, lehet belelátni a mini szoknyájuk (majdnem azt írtam mini atombombájuk) alatt. Abban a világban, ahonnan a Srí Lanka-i menekültek jöttek, minden hindu, buddhista és muszlim asszony szépen, szemérmesen öltözve megy hindu, buddhista, vagy muszlim templomba, mecsetbe imádkozni. Talán meg is köveznék a keresztény asszonyokat, ha úgy öltöznének, mint a poszt-keresztény Európában és Amerikában.

   Válasz
 3. Backspace

  Ember , ki akarjátok nyírni az udemerájt ? Csak egy törvénymódosításra van szükség. Romániában pedig semmi sem lehetetlen.

  Válasz
 4. Nagy Benedek

  Helytörténészként elmondom azoknak akiket érdekel, hogy a 16.-19. századok van a katonáskodó székely falu közösségek majd minden faluba befogadták néhány román családot pásztorkodásra és más olyan férfimunkákra, amelyeket a hiányzó férfinépet pótolandó, időben el kellett végezni. Az hogy ezek idővel székelyek lettek, semmit sem von le a székely falu közösségek befogadó készségéből.

  Válasz
 5. Gyónó

  Igen ám csak ezt ehejt három évtizede nem igy gondolyák akik ott fent a polcon ülnek és tolakodnak a husosfazék körűl főleg mostanában nagy ott a forgás. Kezdve Jakubinyi békepűspökkel ki a ditrói eset ki hasznáva még eggyet belerugott a székelyekbe és elítélte saját egyháza lelkészét kinek volt mersze Márton Ároni gerincességgel hívei mellé álni. Itt szeretném csendbe emlékeztetni Gyinesfelsőlok papját hogy valamit elfelejtett ugy két hete. Legalább egy Miatyánkot a mise végén! Vagy talán félt hogy valaki megsértődik????? Amugy lehet hozni Lankábol házvezetőnőt ha már innen nincs jelenkegő.

  Válasz
 6. antal m.

  Az együtt élő közönséget-népet, nem lehet megvádolni rasszizmussal!

  Válasz
  • TÓDUCZ
 7. TÓDUCZ

  A romákok szerint igen, amióta Erdélyt megkaparintották!

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük