New York állam főállamügyésze elrendelte az összes katolikus egyházközség átvizsgálását szexuális visszaélések miatt

Barbara Underwood / Fotó: Nathaniel Brooks – The New York Times

New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges szexuális visszaélések miatt. New Jerseyben hasonló vizsgálat végett az államügyész vizsgálóbizottságot hoz létre.

Barbara Underwood New York állam főállamügyésze bejelentette: polgári peres eljárást indít az állam mind a nyolc egyházközsége ellen, kiderítendő, hogy az egyház megfelelően járt-e el az esetleges szexuális visszaélések feltárásában. Az államügyész bírság terhe alatti idézést küldött valamennyi egyházközségnek.

A New York állammal szomszédos New Jerseyben Gurbir Grewal főállamügyész irányítja majd azt a különleges bizottságot, amely megvizsgálja, történtek-e a pennsylvaniaihoz hasonló szexuális visszaélések és megpróbálták-e ezeket eltussolni az egyházi elöljárók. Mindkét államügyész hivatala hivatkozott a Pennsylvaniában néhány héttel ezelőtt egy vádesküdtszék által nyilvánosságra hozott jelentésre, amelyből kiderült: a tagállamban az elmúlt hét évtizedben több mint ezer gyermek lett papok szexuális zaklatásainak áldozata. A jelentés kitért arra is, hogy a pennsylvaniai katolikus vezetők mindvégig tudtak a visszaélésekről, de eltussolták ezeket. “A pennsylvaniai vádesküdtszék jelentése fellebbentette a fátylat a papság hihetetlenül zavarba ejtő és züllött cselekedeteiről… A New York-i áldozatoknak is joguk van arra, hogy hallassák hangjukat, és mi tőlünk telhetően mindent megteszünk, hogy igazságot szolgáltassunk nekik” – fogalmazott Underwood főállamügyész. Bejelentette egyúttal azt is: “forródrótot” hoztak létre, hogy az áldozatok beszélhessenek a nyomozókkal. Gurbir Grewal, New Jersey főállamügyésze szintén közölte, hogy az áldozatoknak módjuk lesz “forródróton” közvetlenül beszámolni a nyomozóknak. “Tartozunk annyival New Jersey lakóinak, hogy kiderítsük, vajon nálunk is történtek-e ugyanolyan a visszaélések, mint Pennsylvaniában. Ha igen, akkor megtesszük a megfelelő intézkedéseket a felelősök ellen” – közölte Grewal.

Az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben megrengette a katolikus egyházat a napvilágra került szexuális visszaélések sorozata. A pennsylvaniai botrány augusztus 15-én robbant ki. Azóta kiderült, hogy Theodore McCarrick bíboros, Washington volt érseke is vádolható szexuális visszaélésekkel, sőt, ügyeiről állítólag Ferenc pápának is tudomása volt.

McCarrick lemondásra kényszerült a bíborosi kollégiumban betöltött posztjáról. Daniel DiNardo, az amerikai püspöki konferencia elnöke – aki elítélő és bocsánatkérő nyilatkozatot adott ki az ügyben – a Vatikánba készül, hogy megvitassa a helyzetet.

Járai Judit / MTI

27 hozzászólás

 1. Mikulás

  A mindenféle katolikus-ellenes rágalmat elhívő Tóducz és Dobai urak figyelmébe.

  Most a Katolikus Egyház megkért egy matematikai statisztikával foglalkozó céget, hogy hasonlítsa össze tudományos, matematikai módszerrel, ugyan hol van valódi probléma a kiskorúak szexuális zaklatása miatt: talán a Katolikus Egyházban, mert hogy a zsidó média nyár óta egyfolytában ezt hazudja, vagy netalán sokkal inkább az amerikai közintézményekben, állami iskolákban, valamint Protestáns Egyházakban. Nagy kár, hogy a huncut zsidók egyházi iskoláiban, zsinagógáiban tapasztalható szexuális zaklatást nem vizsgálták, az ilyesmit nyilván mélyen eltitkolják a zsidók és hét lakat alatt őrzik a saját szennyesüket, miközben a zsidó média egész nap teli torokkal orditozza vádjait a Katolikus Egyház ellen, és Pennsylvania, New York állam zsidó főügyészei hatalmas csinnadrattával vizsgálatot indították a Katolikus Egyház ellen.

  Hát most tessék, fehéren feketén kimutatták, matematikai statisztikával foglalkozó cég összehasonlító elemzése alapján, hogy az állandóan vádolt és rágalmazott Katolikus Egyház intézményei A LEGBIZTONSÁGOSABBAK GYERMEKEINK SZÁMÁRA!!!

  Persze erről a vizsgálatról hallgatni fog a katolikus-ellenes zsidó média, de azért van az ermának Mikulása, hogy ne hagyja a zsidó propagandát szó nélkül.

  Tóducz és Dobai uraknak pedig virgácsot hoztam, mert nem lehetnek ennyire naivak, hogy ennyire felüljenek a zsidó média hazugságainak, itt szerintem inkább az a helyzet, hogy mindketten katolikus-ellenes bigottok, ezért hitték el és ezért terjesztették a zsidómédia katolikus-ellenes propagandáját.

  Válasz
  • Tóducz

   Drága Mikulás bácsi, kösz a virgácsot, de gondolom, hogy tetszik tudni, hogy aki fizeti a zenészeket az rendeli a muzsikát!

   Válasz
 2. Mikulás

  Dobai bátyám, azért kell két hónap múltán visszatérni erre a hírre, mert két hónappal ezelőtt nagy csinnadrattával világgá kürtölte a hírt Pennsylvania állam zsidó főügyésze, miszerint 300 katolikus pap 1000 kiskorút zaklatott. Most pedig két hónap elteltével kiderült, hogy ugyanaz a zsidó főügyész összesen 2 pap ellen indított eljárást, és egyelőre még az se biztos, hogy ez a két pap bűnös, mert eljárás indult de ítélet még nem született.

  És mi lesz a másik 298 pappal, miért csak 2 ellen indult eljárás, ha egyszer 300 pap zaklatott kiskorúakat?

  Hát az van, Dobai bátyám, hogy a zsidó médiával összedolgozó zsidó főügyész már elérte, amit akart. Befeketítette a katolikus egyházat egy álhírrel, bemocskolta a becsületes jó hírnevét egy hazugsággal, az embereknek pedig sokkal rövidebb az emlékezetük, mintsem hogy két hónap elteltével számon kérjék Pennsylvania állam zsidó főügyészén, és a médián, hogy miért hazudtak két hónappal ezelőtt. Mert ha tényleg 300 pap zaklatott volna kiskorúakat, akkor a főügyésznek hivatali kötelessége lett volna mind a 300 pap ellen eljárást indítani, de végül nem indított eljárást csak 2 ellen, tehát nyilvánvalóan hazudott a zsidó főügyész.

  Közben pedig az égben az angyalok sírnak és a hajukat tépik azt látva, hogy Dobai bátyám ennyire naív és ennyire könnyen elhisz mindenféle zsidó álhírt és kacskaringós hazugságot Jézus Krisztus egyháza ellen.

  Válasz
 3. Mikulás

  Kedves Tóducz, tulajdonképpen igaza van. Ha tényleg kiderül, hogy 40 ezer katolikus lelkipásztor (pap) közül 3 valójában báránybőrbe bújt farkas, az se kevés. Sőt 1 se kevés, Jézus választott 12 apostola között pedig 1 volt, karióti Júdás. Jézus megtehette volna, hogy kizárja őt, vagy eleve be se választja, DE NEM TETTE MEG. Pedig tudván tudta, hogy Júdás fogja őt elárulni.

  Jézus eleve hibás és tökéletlen emberekből építkezett. Péter, a tizenkettő vezére annyira gyáva volt, hogy háromszor is megtagadta Jézust, mielőtt a kakas megszólalt. Júdás szerette a pénzt és ez lett a veszte, harminc ezüstpénz csillogása vakította úgy el, hogy Jézust is eladta érte. Jakab és János forró fejűek voltak, lehívták volna Isten tüzét az égből arra a falura amelyik nem hallgatott rájuk. Hitetlen Tamás nehéz felfogású volt. Mind a tizenketten karrieristák voltak, azon vitatkoztak, hogy melyik a nagyobb közülük, de Jakab és János anyja még külön meg is kérte Jézust, hogy az ő két fia ülhessen majd Jézus két oldalán az eljövendő királyságban. Aztán mikor Jézust keresztre feszítették, valamennyien elbújtak és lapultak a félelemtől, gyávábbaknak bizonyultak az asszonyoknál, kivéve János apostolt, akinek egyedül volt mersze odaállni Jézus keresztje alá, Szűz Mária és Mária Magdolna mellé.

  Nézzünk szembe a valósággal, ilyen emberekből épített Jézus Egyházat, a gyáva Pétert nevezte Kősziklának, ez az az Egyház amelyik túlélte kora Amerikáját és NÁTÓ-ját a Római Birodalmat, ez az az Egyház amelyik állni fog az idők végezetéig, és amelyiken Jézus ígérete szerint nem fognak erőt venni a pokol kapui sem.

  Én két olyan nagyokos embercsoportot láttam eddig, akik azt hitték, hogy ők tökéletesebb munkát tudnak végezni, mint Jézus. Ezek a protestánsok és a kommunisták.

  A protestánsok fejükbe vették, hogy ők tökéletesebb, hibátlanabb Egyházat fognak létrehozni, mint Jézus Krisztus személyes megbízottja Péter, illetve Péter személyes megbízottja és hatalmának örököse a Pápa. De 500 évnyi protestáns lázadás és tévelygés csak annyit ért el, hogy az Egyházból Luther Két Házat csinált, Kálvin Három Házat, Dávid Ferenc Négy Házat, angliai nyolcadik Henrik király Öt Házat csinált, mára pedig a reformáció Harmincezer Házzá nőtte ki magát, így lett az Egyházból Harmincezer Ház akik egymással civakodnak a hit és erkölcs kérdéseiről, Harmincezer Fejű Sárkány amelyik nem tud egy irányba elindulni és utat mutatni az emberiségnek, mert mind a harmincezer feje harmincezer különböző irányba húzza.

  A másik embercsoport amelyik azt hitte magáról, hogy jobb munkát fog végezni mint Jézus Krisztus és az általa létrehozott, Péter (Pápa) alá rendelt Katolikus (vagyis univerzális, egész világra kiterjedő) Egyház, hát azok a Marxisták- bolsevisták-kommunisták. Ők megígérték, hogy létre hozzák a Földi Paradicsomot, minden tökéletes lesz, lesz majd új típusú ember és sokoldalúan fejlett szocialista társadalom, csak előbb le kell még gyilkolni néhány tízmillió osztályellenséget, és börtönökben, munkatáborokban át kell nevelni pár milliárd lassú felfogású, régi típusú embert.

  Hát én maradok a Jézus által felvázolt jövőkép mellett, miszerint egészen a végső időkig mindig lesz konkoly a búza között, mindig lesznek báránybőrbe bújt farkasok a nyáj pásztorai között, és “elkerülhetetlen, hogy botrányok legyenek, de jaj a botrányt okozónak! Jobb lett volna neki, ha malomkövet kötnek a nyakára, és azzal együtt a tengerbe vetik!”

  Jézus szerint együtt kell élnünk a tökéletlenséggel és a botrányokkal, mert a bűnbeesés óta ilyen a világ és ilyen is fog maradni Jézus második eljövetelének napjáig. Akkor majd Isten helyre hoz mindent, a régi világ elmúlik, helyette új eget és új földet teremt az Isten, ahol nem lesz többé se sírás, se fájdalom, se halál.

  Aki pedig a protestáns lázongást és tévelygést választja a Katolikus Egyház helyett, aki a zsidó kommunisták által beígért utópiában és Földi Paradicsomban reménykedik, az az én (Mikulás) véleményem szerint délibábot kerget.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás bácsi, attól függ, hogy melyik kályhától indulunk.

   Válasz
  • ez van

   Kedves Mikulás apó, judaista tetszik lenni, minthogy a katolikus egyház, de az ebből kivált harmincezer ház is a zsidó kereszténységnek polipszerű nyúlványa. A magát Jézus egyházának nevezett tömörülést milyen érdek fűzte ahhoz, hogy 300 és 500 között három alkalommal is kanonizálja Jézus tanításait? Aztán, Jézus követőként választ adhatna arra is, hogy mi a szöszt keres az Ótestamentum a Bibliában? Aztán arra is válaszolhatna, hogy a kőszikla (Péter) hol porladott el annyira, hogy helyét a Saul – Pál metamorfózis vette át (Péternek elenyésző szövege van a Bibliában, míg Pálnak példátlanul sok, annak ellenére, hogy Pál nem volt tanítvány, csupán a katolikus egyház alapítója)? Ön még ír a szövegében kétes dolgokat, de ne térjünk át vallásháborúba, mert akkor sok olyan dolgot kellene megismernie, amihez a katolikus egyház ragaszkodik, holott semmi köze hozzá, ha lefejtjük róla a judaizmus tanításait és elkötelezettségeit.

   Válasz
  • Mikulás

   Kedves ez van,
   A bibliát olvasva kontinuitást látok az Ószövetség és Újszövetség között. Már az Ószövetség sem CSAK a zsidókról szólt, hanem az egész emberiségről. Jaj, de meg is haragudtak érte a Jézus saját faluja beli pökhendi zsidók, amikor Jézus ezt a tényt az orruk alá dörgölte.

   Itt van egyik leg megdöbbentőbb rész az Újszövetségi Bibliából, ahol Jézus két Ószövetségi történetre hivatkozik, ahol Isten egy libanoni illetve egy szíriai nem-zsidó személyre árasztotta ki kegyelmét, a zsidóktól viszont megtagadta ugyanazt a kegyelmet. Ez a történet én rám nagyon nagy hatással volt 25 évvel ezelőtt, igazságot és bölcsességet kereső ifjú koromban, mert nem valami nyálas, gerinctelen giliszta Jézust ismertem meg belőle, hanem olyant akire fel lehet nézni és követni lehet.

   Idézet – Újszövetség, Lukács Evangéliuma, 4-dik fejezet:

   Jézus Galileába megy.

   14Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. 15Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta.

   Jézus a názáreti zsinagógában.

   16Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. 17Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: 18„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, 19és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” 20Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rá szegeződött. 21S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” 22Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia?” – kérdezgették. 23Így szólt hát hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, magadat gyógyítsd! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, vidd végbe itt, a hazádban is!” 24Majd így folytatta: „Bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában. 25S igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. 26De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. 27Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán.” 28Ezt hallva mind haragra gerjedtek a zsinagógában. 29Felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. 30De ő áthaladt köztük és eltávozott.

   Válasz
 4. Mikulás

  Kiderült, hogy a véres kardként körbe hordozott vádak közül, miszerint 300 katolikus pap 1000 diákot zaklatott 70 év alatt Amerikának egy kb. 10 milliós lakosú régiójában (Pennsylvania állam 6 egyházkörzetében), mindebből csupán annyi a bizonyíthatóan hitelt érdemlő vád, hogy annak alapján az állami ügyészség összesen 2 azaz KETTŐ pap ellen indított kivizsgálást.
  Úgy tűnik csúnyán félrevezették a közvéleményt a zsidó lobbi manipulátorai, akik a katolikus egyházat akarják démonizálni és erkölcsi hitelétől megfosztani, mint Jézus egyházát amit Jézus alapított és amely Jézus erkölcsi hatalmával szól az emberiséghez.
  Ajánlom Dobai és Tóducz urak figyelmébe.

  Válasz
  • Tóducz

   Mikulás bácsi, a KETTŐ is sok.

   Válasz
  • Névtelen

   Kedves Tóducz Úr, az a különbség a luxus Mercedes és Trabant között, hogy amikor valami dízelolaj szőkítő maffiózó telibe találta az útszéli nyárfa törzsét Magyarországon 180 kilométeres sebességgel, akkor élve került ki a 20 millió forintos Mercedesből, a Trabanttal viszont esélye se lett volna a túlélésre, nem hogy 180 de még 100 km-es sebességnél sem.
   Hát így viszonyulnak a katolikus egyház iskoláinak és egyéb intézményeinek biztonsági mutatói az állam által fenntartott iskolákéhoz, mint luxus Mercedes a Trabanthoz.
   De aki a zsidó kézben lévő médiát követi, annak az a hamis benyomása támad, hogy a Mercedes a világ leggyengébb tákolmánya, a Mercedes gyárait állami karhatalommal kell elkoboztatni és bezáratni, és Mercedes helyett mindenki jobban tenné ha biztonsági okból Trabantra váltana.

   A 320 millió lakosú Amerikában 40 ezer katolikus pap aktív, templomok, iskolák, kórházak stb. munkájában vesznek részt. Tavalyi naptári évben összesen 6 esetben emeltek vádat szexuális zaklatás miatt katolikus pap ellen Amerikában. Tehát 40 ezer papra esett 6 zaklatási vád egy év alatt. Ebből a 6 vádból 4-et ugyanazon személy ellen emeltek, így hát maximum 3 pap lehet érintett a vádakban, feltéve, hogy az ötödik és a hatodik vád két különálló személyre vonatkozik. Tehát 40 ezer amerikai pap közül maximum 3 pap volt érintve 6 darab szexuális zaklatási vádban, a 2017-es év folyamán. Mindez egy olyan országban, ahol a kiskorúak 21%-át éri szexuális zaklatás, mielőtt 18-adik életévüket betöltik. Az állami iskola és sport létesítményekben a kiskorúak 9,6%-át éri szexuális zaklatás, a többi szexuális zaklatás pedig 21%-ig máshol történik, jórészt otthon a családtagok és ismerősök részéről.

   Ez az a bizonyos Trabant és Mercedes összehasonlítás, amiről beszélek. Ha az újságokat és televíziókat az igazság érdekelné, akkor az amerikai katolikus intézményekben előforduló szexuális zaklatási vádakat kontextusba helyeznék, az amerikai össztársadalmi és állami iskolai szexuális zaklatásokkal összehasonlítva tárgyalnák, és mindjárt egészen más kép bontakozna ki.

   A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Amerikában a katolikus egyház könnyű préda mindenféle szélhámos számára, akik esetenként hamis vádat emelnek és félmillió, egymillió dolláros nagyságrendű kártérítést követelnek. Ezzel szemben az állami iskolákat, sport intézményeket törvény vedi

   Válasz
   • Mikulás

    …törvény védi, nekik soha sem kell kártérítést fizetni ha szexuálisan zaklattak egy kiskorút, mert állami iskolák lévén azt a kártérítési pénzt az adófizetők pénzéből kellene elvenni.
    Tehát míg az állami iskolák és sport klubok törvényes védelmet élveznek az ilyen pénzügyi indíttatású szexuális zaklatási perek ellen, addig a katolikus egyház ugyanabban a cipőben jár mint például az amerikai privát orvosok és kórházak, ahol egész törvényi iparág fejlődött ki az ellenük való pereskedésre és hatalmas kártérítési pénzek leakasztására sokszor hamis vádak alapján, lásd az ambulance chasers, mentőautó üldözők néven csúfolt ügyvédeket.
    Ezen okból kifolyólag amikor azt olvassuk, hogy tavaly 6 esetben emeltek vádat katolikus papok ellen szexuális zaklatás miatt Amerikában, akkor ez még véletlenül sem azt jelenti, hogy 6 esetben szexuális zaklatás történt. Lehet, hogy volt zaklatás, de az is lehet, hogy csak a nagy pénzekre utazó ügyvédek és klienseik találtak ki valami hamis vádat már megint.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Névtelen Mikulás bácsi, aki lassan jár, az tovább ér. A három se kevés.

     Válasz
  • Mikulás

   Ne vicceljen Tóducz Úr.

   Válasz
  • Dobai

   Miki bátyám ez már közel 2 honapos cikk. Ennyi idő kellett
   Miki bátyámnak, hogy a védő beszédét megírja?
   Hogyha nem igazak a pennsylvaniai adatok, akkor miért kell
   folyton visszatérni és magyarázkodni?
   Mint már írtam, még a féleszű pápa is bevallotta(csodálkozom),
   hogy nagy bajok vannak a Miki bátyám egyházában.
   Mennek át xxxba a papok!

   Válasz
 5. Tóducz

  Kedves Mikulás bácsi, mi lesz a virgácsokkal, hisz nemsokára itt van dec. 5 este, ha Ön hosszadalmas, vég nélküli teológiai bonyodalmakban keveredik? A szarvast is meg kéne szénáztatni, a vesszőt is be kéne szerezni, a krampusszal is szerződést kéne kötni a hagyomány szerint. Csak azt nem tudom, hogy Csiky Kálmán professzor miként engedte át Önt hatodéven az elmegyógyászati vizsgán?! Nagyon merem remélni, hogy Ön nem egy ámerikai pszichiátriai rehab intézetből írdogál az ermára.

  Válasz
 6. Mikulás

  Idézet
  Tóducz 2018-07-31-n 08:12 közelében
  Kedves Mikulás, ha már megnyitotta a vitát a róm.kat. erkölcsösségről is, akkor legyen szíves tartson előadást a róm.kat. egyház keretén belül létező pedofíliáról.

  Tóducz 2018-08-02-n 12:24 közelében
  Há drága, kedves, jó, Mikulás bácsi, az ámerikai püspöki kar elnöke, Danielo DiNardo bíboros dixit a minap: a katolikus egyház hatalmas erkölcsi válságtól szenved!

  Kedves Tóducz, egy másik cikk alatt tetszett a fentebbieket írni. Most válaszolok rá bővebben.

  Az, hogy a katolikus egyházban erkölcsi válság van Amerikában a szexuális botrányok miatt, körülbelül olyan mint amikor Dél Koreában erkölcsi válság tört ki amiatt, mert az elnök asszony elsikkasztott vagy rosszul használt fel párezer dollárt. Ebből Dél Koreában akkora erkölcsi válság lett, hogy az elnök asszonyt leváltották és most a börtönben ül. Ezzel szemben Romániában vagy Magyarországon nem is értenék mitől lett erkölcsi válság Dél Koreában nyamvadt pár ezer dollár miatt, hiszen nálunk dollár milliárdokat lehet lopni büntetlenül, Amerikában pedig a Pentagon és a hadsereg 8.5 trillió dollárt loptak büntetlenül a terror ellenes háború ürügyén.

  Szóval az lehet, hogy az amerikai katolikus egyházban most éppen erkölcsi válság van amiatt mert beférkőzött néhány szexuális ragadozó a papság körébe. De ha ezt összehasonlítjuk az amerikai társadalmi átlaggal, akkor mindjárt kiderül, hogy a katolikus egyház azokat az igen ritkán előforduló katolikus pap ragadozókat igyekszik kiszűrni akik 200 szor ritkábban fordulnak elő és molesztálnak fiatalokat mint egyebütt az amerikai iskolák nemzeti átlagában.

  Az pedig hogy most Pennsylvania és New York Államok zsidó, hangsúlyozom ZSIDÓ főügyészei hajtóvadászatot indítottak a katolikus egyház ellen Amerikában, körülbelül olyan mintha a magyar rendőrség a luxus Mercedes autók biztonság hiánya ellen indítana hajtóvadászatot, holott ezek az autók a világ legbiztonságosabb autói és nem ezek az autók veszélyeztetik leginkább a bennük utazó emberek testi épségét. Egyszerűen arról van szó, hogy az amerikai zsidók találtak egy lehetőséget ahol egyet ütni lehet a katolikus egyházon.

  Most néztem meg a hivatalos amerikai statisztikákat, 18 éves kor elérése előtt szexuális zaklatás ér Amerikában minden negyedik lányt és minden hatodik fiút. Tehát összességében az amerikai népesség 20%-át éri szexuális zaklatás mielőtt a 18. életévét betölti. Ennek a zaklatásnak oroszlánrésze a családban és az iskolában történik vagyis a fiatalokat saját családtagjaik rokonaik iskolai tanáraik zaklatják szexuálisan, iskolai szexuális zaklatás esetében pedig az amerikai nemzeti átlag 9,6%. Tehát az amerikai katolikus iskolákban és rendezvényeken tapasztalható 0.05% zaklatási arány eltörpül ahhoz képest, ami máshol történik. Amerikai össztársadalmi szinten 400-szor gyakrabban, az amerikai össz iskolarendszer szintjén pedig 200-szor gyakrabban éri szexuális zaklatás az amerikai kiskorúakat (lásd 20% és 9.6%, versus 0.05%).

  Erre föl belovagol fehér lovon és fénylő páncélban Pennsylvania állam hős lovagja, zsidó államügyésze, hogy megmentse szegény amerikai kiskorúakat a gonosz katolikus egyház és a gonosz katolikus iskolák szexuális ragadozóitól, azt pedig magasról lesz@rja, hogy talán nem is a katolikus egyházban van legsürgősebb szükség a nagytakarításra, hanem a 200-szor akkora problémával küszködő állami iskolákban és a 400-szor akkora bajban lévő amerikai össztársadalomban. Pennsylvania zsidó államügyészét pedig követi New York zsidó államügyésze, New Jersey szikh államügyésze, és már Új Mexikó és Kentucky államügyészei is érdeklődnek.

  Le a kalappal a zsidó maffia előtt, ügyesen tudnak sz@rt kavarni. Mindjárt kiderül, hogy be kell tiltani a katolikus egyházat és el kell kobozni az iskoláit Amerikában. Sőt, küldjük gyorsan a magyargyűlölő román prefektusokat tovább képzésre Amerikába, hátha eltanulnak egy pár hasznos trükköt az amerikai zsidóktól arra vonatkozóan, hogy miként lehetne az erdélyi magyarság egyházi intézményeit és iskoláit karhatalmi erővel felszámolni.

  Remélem most már érti Tóducz, miről van szó.

  Arról pedig, hogy a zsidó yeshivákban miféle szexuális zaklatás folyik, egy szó sem esik az egészben. Sőt ha valaki Isten ments fel merné hozni hogy vizsgáljuk ki a zsidók vallási és iskolai intézményeit szexuális zaklatás szempontjából, az náci antiszemita holokauszttagadó fasiszta rasszista. De közben az amerikai zsidók jó része KATOLIKUS ISKOLÁKBA járatják gyerekeiket, nem állami iskolákba és még csak nem is zsidó iskolákba, mert tudják, hogy OTT VANNAK A GYEREKEIK A LEGNAGYOBB BIZTONSÁGBAN.

  Válasz
  • Mikulás

   Helyesbítek, Amerikában a kiskorúakat érő össztársadalmi eredetű szexuális zaklatás aránya 21%. Ez úgy jön ki, hogy minden negyedik lányt (a lányok 25%-át) és minden hatodik fiút (a fiúk 17%-át) éri szexuális zaklatás 18. életéve előtt, a kettő matematikai átlaga pedig 21%. Tehát 100 fiatalból 21-et ér szexuális zaklatás mielőtt 18 éves lesz. A fiatalok 9.6%-át iskolában éri szexuális zaklatás, a többi zaklatás 21%-ig jórészt otthon történik.
   Ezek igen magas számok, de hát Amerika szexben és kábítószerekben úszik. Szeretném remélni, hogy otthon Erdélyben ritkább az ilyesmi.

   Válasz
   • Dobai

    Mikulás bátyám rossz nevet választott, pl. orosz gázóra jobban illene
    önre. Jó lenne a megjelőlné a fenti adatok forrását.
    A múlt héten mutatták a tv-ben, hogy egyik államban a hívek
    megszakították a misét és bekiabáltak a papnak, hogy hagya el
    az egyházat. Be kell ismerni, hogy bajok vannak az egyházban,
    ezt még a féleszű pápa is beismerte. Miért kell itt 5 oldalon
    keresztül magyarázkodni?- úgyis magas lábemelésben fognak
    bevonulni a rácsok mögé.

    Válasz
    • Mikulás

     Ha megszakították a szent misét, szégyenletes alávaló dolgot műveltek. Kik voltak ezek, valódi katolikus hívek vagy pedig Lenin-fiúk, provokátorok, Kun Béla és Rákosi Mátyás népe? A spanyol polgár háborúba 1936-39 egy egész jiddis nyelvű különítményt toboroztak, szovjet területről, magyarországi és romániai
     zsidók is részt vettek benne, ez a jiddis különítmény különös hévvel gyújtogatta a katolikus templomokat, gyilkolta a papokat, apácákat, szerzeteseket.
     Ezt akarja Dobai bátyám?

     Válasz
  • Mikulás

   Kedves Tóducz, úgy tűnik kissé hadilábon áll hittani ismereteivel, ezért segítek önnek jobban megérteni bármilyen vallás erkölcsiségét, beleértve a római katolikus, protestáns, zsidó és muszlim vallásokét.
   Én ugyanis a másik cikk alatt arról beszéltem, hogy már csak a katolikus egyház tanítja következetesen azt, hogy például az antibébi tabletta, az abortusz, a házasság előtti szex és az egyneműek közötti homoszexuális kapcsolatok bűnösek, ez pedig azért lehetséges, mert itt nem a hívők dirigálnak. Ez nem egy alulról építkező egyház ahol a hívek választják a vezetőket. Éppen fordítva, ez felülről építkező egyház ahol a pápa és a püspökök mondják meg a tutit, vagyis hogy mit szabad és mit nem szabad. A híveknek pedig kutya kötelessége engedelmeskedni, és ha nem tetszik, le is út fel is út, ki lehet lépni a katolikus egyházból. Szóval itt a hívek sose fogják tudni rákényszeríteni a pápát és a püspököket hogy áldásukat adják az antibébi tabletta használatára, vagy két férfi homoszexuális “házasságára”. De a protestánsoknál a hívek dirigálnak és ha a lelkipásztor vagy püspök nem engedelmeskedik, akkor ki lesz rúgva az állásából, majd jön helyette olyan lelkipásztor és püspök aki áldását adja az antibébi tablettára, az abortuszra, a homoszexuális házasságra, lehet még arra is áldását adja hogy Mikulás feleségül vegye a rénszarvasát.
   Tóducz Úr, erre válaszolta Ön azt, hogy akkor beszéljek a katolikus egyházban tapasztalható pedofíliáról. Kérdésére a rövid válasz az, hogy a katolikus egyház soha nem tanította azt, hogy akár a kisgyermekek szexuális zaklatása vagyis a pedofilia, akár a serdülő fiúk és fiatalemberek homoszexuális zaklatása megengedhető lenne.

   Tehát ön összekeverte a szezont a fazonnal, mert én arról beszéltem hogy mit tanít hivatalosan akár a katolikus akár a protestáns egyház, ön pedig arra terelte át a szót, hogy miféle visszaélés tapasztalható a katolikus egyházban, ami egész más kategória.

   Talán egy orvosi hasonlat segíteni fog önnek hogy megértse miért nem lehet a két kategóriát összekeverni. Tegyük fel hogy az amerikai orvosi kamara azt tanítja, a dohányzás egészséges, a magyar orvosi kamara pedig azt tanítja, hogy a dohányzás káros. Na mármost vannak amerikai orvosok is és vannak magyar orvosok is akik dohányoznak. De a lényeges különbség az, hogy ebben a kitalált példában az amerikai orvosi kamara félrevezeti a néptömegeket, a magyar orvosi kamara pedig helyesen tanítja őket. És ha az emberek a magyar orvosi kamara tanítására hallgatnak akkor megmenekülnek a tüdőráktól. Ezen nem változtat az, hogy vannak olyan magyar orvosok akik saját tanításuk ellenére dohányoznak, tehát ők maguk lehet tüdőrákot fognak kapni, miközben a népet helyesen tanítják a dohányzás ellen.

   Szóval Tóducz Úr ilyen kategória hibát követett el, így keverte össze a szezont a fazonnal, és a katolikus egyházban hellyel közzel tapasztalható bűnök és visszaélések nem változtatnak a tényen, hogy a katolikus egyház helyesen tanítja és helyes úton vezeti az emberiséget, amíg a többi egyházak viszont helytelen úton vezetik az emberiséget. Gondoljon csak bele, ha minden magyar hallgatna a katolikus egyházra az antibébi tablettát és abortuszt illetően, sokkal több lenne a gyermekáldás. Nyugat Európa is azért hoz be migránsokat, mert a protestáns egyházak félrevezették az embereket, áldásukat adták az antibébi tablettára és az abortuszra, ami miatt demográfiai tél alakult ki, a rohamosan csökkenő népességet pedig migránsokkal akarják pótolni.

   Válasz
 7. Mikulás

  Friss becslésem szerint az amerikai katolikus iskolákban és egyházi rendezvényeken körülbelül 200-szor kisebb a veszélye hogy a kiskorú gyermeket, diákot szexuális zaklatás éri, összehasonlítva az amerikai nemzeti átlaggal.

  Megnéztem a hivatalos statisztikát miszerint Amerikában nemzeti szinten 9,6% a gyakorisága annak, hogy az 1 től 12 osztályig végig járt tanulót szexuális zaklatás érte az iskola részéről, vagyis a tanárok, iskolai felügyelők, sportedzők, iskolabusz vezetők stb részéről.

  Most hasonlítsuk össze az amerikai nemzeti átlagot azzal amit a Pennsylvania államban végzett katolikus iskolai-templomi felmérés talált. A pennsylvaniai felmérés azt találta, hogy a vizsgált 6 püspöki körzetben 70 év alatt körülbelül 1000 diák esetében feltételezhető hogy szexuális zaklatás érte őket. Becslésem szerint körülbelül kétmillió diák fordult meg 70 év alatt abban a hat püspöki körzetben. Tehát a katolikus iskolai és egyházi rendszerben 2 millió diákból ezret ért zaklatás, ez megfelel 0,05 százalék zaklatási aránynak.

  Ezzel szemben az amerikai nemzeti átlag 9,6%, tehát körülbelül 200-szor magasabb.

  Van egy költői kérdésem. Ha az embernek repülőgéppel kell utaznia, olyan repülőgépre ül szívesebben amelyiknek a lezuhanási veszélye 0,05% vagy pedig olyanra amelyiké 9,6%. Most lehet azt mondani, hogy nagyon rossz az a 0,05% lezuhanási veszély és hogy feltétlenül javítani kell rajta, de ami most a szekuláris sajtóban történik az a katolikus egyház fikázása, a katolikus egyház keresztre feszítése, mintha legalábbis a katolikus egyház lenne a világ legbűnösebb szervezete, ahol minden pap perverz és gyerekeket molesztál. Szóval azt a katolikus rendszert fikázzák, ahol a gyermeket vagy a diákot 0,05% eséllyel éri szexuális molesztálás, arról az amerikai nemzeti iskolai rendszerről pedig hallgatnak, ahol a molesztálás gyakorisága 200-szor magasabb vagyis 9,6%. Most miről van szó, ennyire primitív matematikailag a sajtó vagy pedig hátsó szándékuk van amikor a katolikus egyházat támadják?

  Üzenem továbbá a katolikus egyházat a reformáció nevében fikázó kedves beíró társaimnak, hogy ugyanígy nézzenek szét a saját házuk táján és nézzék meg a protestáns egyházak bűneit mielőtt követ vetnének a katolikus egyházra. Vagy ahogy Jézus mondta, legyenek szívesek kivenni a gerendát a saját szemükből mielőtt a szálkát keresik a más szemében.

  Válasz
 8. backspace

  Nocsak , érdekes egybeesések , Larry Nassar és az USA Gymnastics ügyeirõl elterelni a figyelmet. Az oroszoktól kitiltott paradicsomi szekta házatáján pedig még keményebb dolgok mennek végbe . Az senkit nem érdekel .

  Válasz
 9. Mikulás

  Amikor a marosvásárhelyi egyetemre jártam, volt egy professzor asszony aki fehérmájú nő hírében állt. Az illető valami magas egyetemi tisztséget töltött be, dékán vagy karigazgató, ilyesmi volt a hölgy és román volt. Azután az történt amikor a felettem lévő évfolyam ballagási bulija volt, hogy a professzor asszony behívta az irodájába diák haveromat aki a ballagó évfolyamban volt. Szemtanúk állítása szerint néhány perc múlva eléggé vörösen és zavarodottan jött ki a professzor asszony irodájából, majd mivel úriember volt, csak annyit mondott, hogy a professzor asszony olyat akart tőle amit kénytelen volt megtagadni és amit nem akar tovább részletezni. Ez a nő kora ellenére eléggé bomba nő kinézetű volt, de férje és gyerekei voltak.
  Hát ez történt a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen egy magas rangú egyetemi vezető, professzor asszony részéről, a dolognak pedig soha nem lett semmiféle következménye.

  Van egy másik történetem amelyik viszont velem történt 16 éves középiskolás diák koromban. Egy nap az iskola internátusba vittek bennünket dolgozni, valami vas csöveket rakodtunk az internátus udvarán. Amikor elengedtek bennünket és haza indultam, egy 55 év körüli férfi megszólított aki szemmel láthatólag nevelőtanár volt és az Internátus bejárati irodájában dolgozott. A tanár az iskoláról és a tananyagról kezdett velem beszélgetni, én illedelmesen feleltem a kérdéseire. Az illető román férfi volt, nem ismertem őt, de a tanárnak kijáró tisztelet miatt feleltem neki. Ő pedig mondta üljek le itt az irodában. Azután az iskoláról és a diák életről kérdezgetett és azt is megkérdezte, van-e barátnőm. Azután azt kezdte magyarázni, hogy kell a lányokkal szemben fellépni, és nem kell szégyellni ha vonzódunk irántuk, hiszen ők is vonzódnak mi irántunk. Lassacskán a tanár szexuális témát szőtt a beszélgetésbe és arról kezdett beszélni, hogy a lányoknak szükségük van a szexre, mi pedig nyugodtan kezdeményezzünk, hiszen azért vagyunk fiúk. Majd a tanár megkérdezte hogy (már bocsánat) mekkora az én micsodám és oda nyúlkálva elkezdte fogdosni. Én ekkor kaptam észbe, felpattantam a székből és mondtam neki, jaj bocsánat rohannom kell, itt jön az autóbusz. A dolognak soha nem lett következménye, a tanárt nem jelentettem fel, eszembe se jutott hogy fel kellett volna talán jelenteni, fiatal voltam és naiv.

  Ezeket a történeteket azért mondom, a katolikus egyház problémái kapcsán, mert perverz alakok sajnos a katolikus egyházban is előfordulhatnak. De arról szó sincs, hogy százalékos arányban a katolikus egyháznak valamilyen speciális problémája lenne, ami ugyanúgy sőt halmozottan ne volna jelen az állami iskolákban, sport klubokban és hasonló helyeken ahol perverz felnőttek fiatal és tapasztalatlan diákokra vadásznak.

  Most viszont az amerikai zsidó média és zsidó bírók keresztre fogják feszíteni a katolikus egyházat ha egy lehetőségük lesz rá. Nagyon sokat mondó, hogy a sokkal nagyobb problémákkal küzdő izraelita vallású zsinagógák vagy az állam által működtetett iskolák és sportklubok problémáit nem akarják kivizsgálni és nem beszélnek róla a televízióban meg az újságokban. Amerikában dühöng a katolikus ellenesség és a zsidók valamint a katolikus egyházat utáló protestánsok kettős mércét fognak alkalmazni hogy támadhassák a katolikus egyházat.

  Ez is mutatja mekkora hiba volt az ünnepelt reformáció, mert megbontotta a keresztények egységét, erre építve tudnak könnyebben támadni minket zsidók, muszlimok, szabadkőművesek.

  1231-ben a magyar király még megtehette, hogy feketén fehéren parancsba és írásba adta, ilyen meg olyan vezetők, pénz verők, adószedők, és a nép fölött bíráskodó elöljárók nem lehetnek zsidók. Kizárt volt, hogy zsidó Kun Béla, Rákosi Mátyás, zsidó Antall József és Horn Gyula vezesse a keresztény Magyarországot. Akkor még volt egy egységes katolikus magyarság, és ki lehetett mondani, hogy katolikus magyarok fölött csak katolikus bírók ítélkezhetnek. Ha most egységes katolikus magyarság lennénk, akár az alkotmányba is bele lehetne foglalni, hogy a felforgató elemek, szabadkőművesek, zsidó forradalmárok, bolsevisták nem bíráskodhatnak magyarok fölött, és a médián, televízión, újságíráson keresztül kifejtett bomlasztó tevékenységüket is be lehetne tiltani. A gyermekeink lelkét se mérgezhetnék tanári pozíciókban, az is tiltva lenne.

  Nekem nagyon megülte a gyomromat az 500 éves reformáció ünneplése. Véleményem szerint a reformáció nem hozott előrelépést, nincs mit ünnepelni rajta.

  Válasz
 10. GERGELY

  “Arénába az összes kereszténnyel!”

  Tiszta kommunizmus, egyházüldözés.

  Válasz
 11. Tóducz

  Na, Mikulás bácsi, nehéz idők jönnek.

  Válasz
  • Mikulás

   Tóducz Úr,
   ön is bevette a maszlagot, mert egy másik cikk alatti beszélgetésben a katolikus papokhoz a pedofília szót társította. Mintha legalábbis a papok közt több lenne a pedofil mint, teszem azt, a gyerekekkel foglalkozó állami iskolai tanárok és sport edzők között.
   Hát mit várjunk a kevésbé kiművelt agyú, kevésbé jól tájékozott átlag embertől, ha ön tapasztalt ember és pszichiáter szakorvos létére ilyen könnyen felült az amerikai zsidó-szabadkőműves média manipulációjának?

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Mikulás bácsi, én nem társítottam semmit, csak annyit mertem megjegyezni tisztelettel, hogy nehéz idők jönnek! Én is vádolható vagyok pedofíliával, hisz gyerekeim anyja 20 évvel fiatalabb nálam!

    Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük