Novák Csaba Zoltán (RMDSZ): December elseje a többség és kisebbség közötti kölcsönös tisztelet napja kell hogy legyen

Fotó: rmdsz.ro

A többség és a kisebbség közötti kölcsönös tisztelet napja kell hogy legyen december elseje – mondta Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ szenátora a parlament hétfői, ünnepi ülésén.

„Minden évben elmondjuk: az erdélyi magyarok nem viszonyulhatnak december elsejéhez úgy, ahogyan a többségi nemzet tagjai, a magyarok számára ugyanis nagy veszteség az, ami a románok számára a nemzeti törekvések beteljesülését jelenti: ezért ez a nap elsősorban a kölcsönös tisztelet pillanata kell legyen a többség és a kisebbség, a románok és a magyarok között” – idézi az RMDSZ sajtóirodája által elküldött közlemény Novák Csaba Zoltánt.

Az RMDSZ szenátora Iuliu Maniu és Kós Károly szavait idézve arra mutatott rá, a román nemzeti ünnep egy jó alkalom kell hogy legyen arra is, hogy számba vegyük, mi valósult meg a modern Románia projektjéből, de főként, hogy mi teljesült a gyulafehérvári ígéretekből. „Vajon ma Románia teljesíti-e a saját állampolgáraival, nemzeti kisebbségeivel szembeni kötelességeit? Vajon mennyit teljesített a Gyulafehérvári Határozatban foglalt ígéreteiből? Ez a nap jó alkalom arra, hogy szembenézzünk a történelmi tényekkel és helyrehozzuk a múltban elkövetett hibákat” – szögezte le.

A szenátor szerint egyáltalán nincs összhangban a száz évvel elhangzott ígéretekkel az a mai törekvés sem, hogy politikai tőkeszerzés reményében román politikusok akadályozzák a marosvásárhelyi római katolikus iskola működését. „Intézményes keretekre van szükség a kisebbségi jogok érvényesítésére az oktatásban, a kultúra, az egyházak, a helyi közigazgatás, valamint a gazdaság terén is” – mondta az AGERPRES hírügynökséghez is eljuttatott közlemény szerint Novák.

„Respekt: ez volt a jelszavunk az államelnök-választás kampányában, de ez nem csupán választási szlogen. Mi hiszünk a békés és konstruktív együttélésben, és meggyőződésünk, hogy mindez csupán egymás értékeinek, kultúrájának, nemzeti szimbólumainak kölcsönös tisztelete révén lehetséges. (…) Mi tiszteletet ajánlunk, de tiszteletet is kérünk a többségi nemzettől” – hangsúlyozta a politikus, aki szerint bár az erdélyi magyarok számos, politikai, kulturális és történelmi vonatkozású kérdésben is másképp vélekednek, mint a többségi nemzet tagjai, alapvetően mégis közös a cél: az ország javát akarjuk, egy fejlődő, demokratikus országot akarunk mindannyian – mutatott rá beszédében Novák Csaba Zoltán. (Agerpres)

74 hozzászólás

 1. antal m.

  T.! Hogy, hogy,-klinikai eset? Ön, -megterhesedett?………..

  Válasz
 2. antal m.

  TÓDUCZ! /2O19.12.O5 O9:54 köz/ ez mi akar lenni?
  1.Nyilasnak közöltem az ,,Erdéiy rövid története,,, hogy második kiadás 1993.
  2.Ön beszél a ,,Ki kicsoda Romániai magyar,,-ról, gondolom?! Én mást nem láttam és nem is ismerek csak az enyémet amely kiadott 1997-ben!
  A mai napig, Ön nem tett arról teljes bizonyítékot, hogy EZT az enyémet látta volna, mert nem tűnt ki azzal érthetően és pontosan! Enyi!
  3.Az én személyes ügyeimről Ön ne ALKALMATLANKODJÉK, hisz azzal semmi köze, mert engemet Ön nem tartott-nevelt és iskolázott!
  Ne hasonlítson senkivel össze engem, annál inkább más korosztályú személyekkel, mert nincs velem hasonlóságuk, Kereke-perec, csak építész vagyok,égészében, tetőtől-talpig,–nem túrtam senkit ki hivatalából, -saját erőmből kínlódtam-dolgoztam-tanultam, hogy megélni tudjak, és ennek így kellett lennie! Futás a végére!

  Válasz
 3. antal m.

  TISZTELT NYILAS ÚR!
  Szóba hozta, hogy miként fejlődött Magyarország s vele Erdély is. Emlegette a gyimesi vasút építését, stb. Tudatom Önnel, hogy én ezekkel élég ismeretes vagyok, az az tanulmányoztam, van nekem egy komoly könyvem ezeknek kapcsán. A címe ,,Falu, város civilizáció,, amely tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéről, Erdélyben 1848–1914 közötti időszakokról szól! Rögtön megkerestem a vasúti vonalak építésénél: ,,43 pontban Csíkszereda-Gyimes-völgye 51 Km 1897.okt.18. a megnyitásnak időpontja,,, Fel van tüntetve 56 vasútvonal, a158 oldalon. Hozzá még az is érdekes, hogy a könyvet kiadta 1981-ben Kriterion könyvkiadó!/ az az Domokos Gézáék/
  A legjobbakat.

  Válasz
  • Tóducz

   Na mit lehet mondani arról az emberről, aki még mindig Domokos Géza és Lenin Béla bűvölete árnyékában műveli magát?

   Válasz
 4. antal m.

  Tóducz! Igazán eltévedt ,,tudatlan,, ember Ön! ,,későn érett mérnök,, ilyen oktalanság, csupán Öntől telik ki! Hol késtem és mivel, amikor én már 25 évesen több munkatelepet vezettem építőmesterként 8o-1oo beosztottaimmal! Ekkor is mérnöki kivitelezettségű szakaktákból olvastam-kiviteleztem a rám bízott feladatokat! Mitől késtem el,- itt vagyok előttem a világ fejlett technikája, vele kommunikálok Önnel és másokkal a világban! Ez lemaradást jelent Önnek?
  Kellene tudnia elsőnek, hogy az ember születésétől a legfejlettebb lény a világon! Az szüntelenül fejlődik, nincs megállás, a kora mozgatja nem ül tétlenül, fejlődik-okul valamivel napról-napra! Az egyetem nem minden, jó ember! Amíg egyetemre kerültem 5 iskolát végeztem, fokozatosan-lépcsőzetesen!/nem sorolom/ Kellene tudnia, hogy minden színtű iskolák után, létezik beosztás, fokozat mind a mérnöki után! Teljesítettem azt is. Na, és kivettem részem a mérnökségből , főmérnök, s igazgató is! Többet a szekér se bírt! Az ember olyan mind egy szivacs, ha folyadékba ér azt felszívja,-hasonló az emberi élete is, miként adódik úgy merül a tudományban is el!
  NEM VAGYOK ÉN SE MÁS, MÁSOKNÁL! ÖNNEK KELL A MAGYARÁZAT, MERT, A NÉLKÜL ÖN, NEM ÖN! ! !

  Válasz
  • Tóducz

   Drága későn érett mérnök úr, há nem Ön végezte 40 éves korában azt az egyetemet, amit a rendesen érő emberek 24 éves korukig elvégeztek. Aztán, mi idősebbek tudjuk, hogy amikor Ön 25 éves volt, akkor több embert irányító pozíciókba, akár munkatelep vezetőknek, bizalmi embereket nevezet ki a kommunista hatalom, lehettek azok cipészinasok, szabólegények, mészárosok, kőművesek, stb.-ik, akik vállalták a pártnál, hogy az 5 éves tervet négy és fél év alatt teljesítik. Az ilyen emberek beosztottjaiként szenvedtek, sínylődtek és voltak megalázva az okleveles mérnökök, és az ilyen emberek kapták a kitüntetéseket az átkosban! Én annyit tudok tanácsolni Önnek, hogy ne tessék belebonyolódni még jobban a dolgokba, mert annál mélyebbre ássa saját magát! Rossz minőségű szivacs tetszik lenni!

   Válasz
 5. antal m.

  Tóducz! Csak a ,,vén nyugdíjas,, meg nevezésem elég sértő! Ön, hogy gondolkodik,–ifjan,- kétlem?!

  Válasz
  • Tóducz

   Miért lenne sértő, ha egy vénemberre azt mondják, hogy vénember? Legfeljebb igazság! Aztán, egy rozsdás bili miért szeretne mindenáron ezüst szamovárnak tűnni? A puszta kérdésfeltevése karakteres jellemvonásokról árulkodik!

   Válasz
 6. antal m.

  Tisztelt NYILAS! A KÖNYVEM 2 KIADÁS 1993.

  Válasz
  • Tóducz

   Na, há mérnök úr, ebben az esetben elfogadja a második kiadást, az Erdélyi Magyar Ki Kicsoda esetébe nem, pedig szóról szóra azt írja Önről, mint az elsőben?

   Válasz
 7. antal m.

  Tisztelt Nyilas Úr!
  Válasz a válaszaira! /2o19.12.o4n 13:23 köz. valamint a 2o19.12.o4-n 17:11 köz./
  Örvendek a kapcsolatnak és a pontos-értékes írásainak! Úgy értékelem, hogy Ön az a személy akivel lehet rendesen értekezni! Székelyföldön mi így jellemezzük az aki igazi jó akaratú ember, hogy ,,rendes ember,,! Van fordítva is azt ,,gazembernek,, nevezzük nálunk! Szeretek társalogni komoly emberekkel! MEGÉRTETTEM MINDENT SORAIBÓL ÉS VALÓBAN TÖKÉLETES MEGFEJTÉSEKET SOROLT FEL A TÖRTÉNTEKBŐL!
  Tisztelettel.

  Válasz
 8. antal m.

  Tisztelt Nyilas Úr!
  Szamárságát teszi felszínre Tóducz!
  Mint építész elhiheti nekem, hogy legalább félszáz szakmát ismerek, mert szakmaiságom. De, sose voltam kőműves,- teljesen más az alap szakmám! De lehetne szó:– építőmester, főmester, szakrajzoló, technikus, tervező, mérnökségről beszélni is! Melyek természetesen szakmai büszkeségekkel töltenek be, mert ezeket iskolákon keresztül tanultam-tanulmányoztam és képeztem magam sok éven keresztül!
  De, mind ócsárólgatt:- párttag, kommunista, inaskodó, késő így-úgy, stb.
  AZ UTÓBBIAK TELJESEN ÉRTELMETLENEK,- RÁGALMAK IRÁNTAM!

  Válasz
  • Tóducz

   Aki legalább félszáz szakmát ismer, az nem ért semmihez, legfeljebb ezermesternek képzeli magát!

   Válasz
  • Tóducz

   Na hát kedves mérnök úr antal m., hogy láttassam a generációjának a fejlődéstörténetét egy emblematikus erdélyi magyar személlyel: Király Károllyal (született 1930-ban) Tanulmányai:Buk.-i St.Gheorghiu Akad., újságíró szak (1964), Buk.-i Közgazdaságtud. Akad., (1970). Életpályája: 1945-50: fafaragó tanonc. 1950-65: IMSZ-aktivista, majd 1950-54: IMSZ-titkár a Duna-Fekete-tenger csatorna és a békási vízierőmű építőtelepein. 1954-56: Bacau, Buhus és Piatra-Neamt IMSZ-titkára. 1965-66: az RKP Gyergyó rajoni első titkára. 1966-68: a RKP KB aktivistája. 1968-72 az RKP Kovászna megyei első titkára, a megyei Néptanács elnöke, a Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsának országos alelnöke. 1969-1974 a Nagy Nemzetgyülési képviselők RSZK Államtanácsának tagja. 1973-78: Maros megyei Kisipari Szövetség elnöke. 1978-1990: a a mvh-i Konzervgyár igazgatója. 1990-92 a NMF országos alelnöke, a Maros megyei NMF elnöke, a Román Szenátus alelnöke. Aztán miután kezdtek megvilágosodni az erdélyi magyar emberek elhúzott a búsba Magyarországra, Mezőkovácsházára és élvezgeti kiemelt nyugdíját. Tehát minden rendszerben ők, a kommenisták a haszonélvezők!

   Válasz
   • Tóducz

    Jaj, drága későn se ért mérnök úr, elfelejtettem ide írogatni, hogy a kedvenc példaképe, KK területi KISZ-titkár javaslatára rúgták ki 1960-ban, egy évre, a nővéremet a MOGYE-ről, mert 22 évesen, azt merte mondani diáktársai között a marosvásárhelyi weekend telepen, hogy az ámerikai rúzs jobb, mint a szovjet!

    Válasz
 9. antal m.

  Nyilas Úr! Sokat elgondolkodtam Tóducz-ról! De, az a gond, hogy iróniáját űző, pökhendi orvos, az az pszichiáter! Mesterkedik magában és élvezi a komolytalanságot. ,, Én,, típus-ú személy, annak inkább adnék mint, hogy elfogadjak tőle valamit is! Ez abból adódik nálam, hogy csak a komoly gondolkodásokat, dolgokat, konkrét tényeket tudom elfogadni, amelyeknek tudományos alapja is létezik! Fontoskodások, feltételezések, szélhámosságok,– nem az én mezőnyeim!

  Válasz
  • Tóducz

   Juj, későn érett mérnök úr, ezt csak Ön gondolja, ki nem művelt agyával, és tudatlanságokat írogató “művészként”!

   Válasz
 10. antal m.

  Tóducz ! Jól mondja,- én is undorom az Ön badarságain, a butításain!

  Válasz
  • Tóducz

   Tessék csak nyugodtan undorodni antal m. úr, és kínálgassa magát, mint a cigány a vak gebéjét, amelyet bátorként ajánlgatott a “művelt” gazdája, a szintén “művelt” érdeklődőknek!

   Válasz
 11. antal m.

  Tóducz ! Az aki tud,- tartsa ezt Ön! Köpeczi Béla főszerkesztő Párizsban is tanult, igen sok nagyon fontos tisztséget betöltött életében a Magyar tudományos életben. Az Ön által nevezett ,,hosszú történelem,, tudósa vajon azt tudja–e, hogy Erdély története I-III kódd 3-43, csak Köpeczi szerkesztette? Akkor miért ócsárolja a Magyar Tudományos Akadémiát, amelynek tagja volt éveket!?
  Amikor Önnek fogom olvasni , hasonló tudományos kutatásait, akkor lehet, hogy hinnem kell, hogy Ön egy művelt pszichiáter,–addig arra nincs okom!………

  Válasz
  • Tóducz

   Másra sincs oka vén nyugdíjas komcsi inas. Szidolozza a komcsi kakadémikust, aki elferdítette a magyar történelmet. Párizs volt a kedvenc helyük a magyar balosoknak és a romák sovinisztáknak!

   Válasz
 12. antal m.

  Hogy Tóducz-nak is kedvére legyek: -aberrált vagy kéjenc!

  Válasz
  • Tóducz

   antal m., Ön mindig a kedvemre van, de főleg akkor, amikor blődségeit eregeti itt az ermán!

   Válasz
 13. antal m.

  Tiszteltek!
  Nem akarok senkit sértegetni mert azzal én sem viszem többre napi gondjaink javítását. Nyilas és Dobai Urak, – közelebbről ismerik sorsunk valósabb történetét, látszik, hogy olvasták-tanulmányozták azt komolyan! Aztán Tóducz Úrnak csak sejtelmei vannak, de semmi konkrét ismerete nincs a valós történtekről, az első Világháborút lezáró eseményekről. Joe,- mesélgetni jól tud,- konkrét benne semmi! Kérem szépen, ajánlom tanulmányozni Önöknek alaposan és pontosan Erdély rövid történetét amelyet kiadtak 12 szerző, főszerkesztő Köpeczi Béla az MTA Történettudományi Intézetének gondozásában 1993-ban, az 556-576 oldalakat. Nem kell fölöslegesen aberálni itt az ermán!

  Válasz
  • Nyilas

   Nyugodtan kihagyhatja a dobai nevüt ebből antal m.. Dobai azt tudja a történelemből amit Csauseszku történészei megtanítottak veleTóduz úrról alkotott véleményével azért csínján bánjon. Ő csak tudja, hogy egyesekkel teljesen felesleges komoly kérdésekről vitába szállni.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Nyilas úr, a kommenista rendszer által, a kőműves inasból mérnöké avanzsáltatott “értelmiségit” nem kell komolyan venni. Néha oda kell szólni neki, hogy tudja, hogy meddig ér az itt fitogtatott tudása és műveltsége. Tisztelettel.

    Válasz
  • Tóducz

   antal m. mérnök úr, én Erdély hosszú történetét ismerem, Ön beéri a röviddel is, mint a későn ébredő diák. Köpeczi Béla egy ocsmány kommenista történész kakadémikus volt. Merem észrevenni, hogy kommenista múltjától nem tud elszakadni! Itt Ön aberrál évek óta egy csepp szégyenérzet nélkül, kommenista inas tudásával és műveltségével!

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves antal m. az ön által említett könyv 1989-ben jelent meg.

   Válasz
 14. Dobai

  “Amugy mi az a Dn-ul Dobai ? Nem tudni románul sem?”

  Ne erőlködjön a wikipediás bohóc történész úr, mert még
  magyarul sem tud. Pontosabban egy nyelvet sem.
  Dn-ul az a domnulnak a rövidítése, mint ahogy a doktornál
  a Dr. Az nem hiba!

  amugy csak tótul helyes! Magyarul: amúgy.

  Válasz
 15. antal m.

  Tisztelt Nyilas Úr!
  Rendben van, érthető volt nekem a válassza, és nagyon köszönöm!
  Kérném szépen megértetni velünk azt, hogy: 1. Kolozsváron 1918. december vége felé megtartott Magyar népgyűlésnek mi értelme volt, tudva azt hogy a Rezolutiunea-t nem fogadta el a Román Királyság?
  2. Magyar országnak minden formaságában, meg voltak a Miniszterelnökei azaz a Kormányzói a háborús időkben is! Például 1918-1921 között 12 személy,- kedve, Gróf Hadik János-tól, Gróf Teleki Pál-ig Miért nem tudták megvédeni Erdélyt a Románok bevonulásától és elfoglalásától, már 1918-tól kezdődve?!

  Válasz
  • Dobai

   Kedves antal m. úr, ön amikor elmegy az orvoshoz,
   kinek a tanácsát hallgatja meg? Az orvosét vagy
   a takarító nőjét? Most ehelyt a történészekre
   hallgatunk, vagy valami fuss ki öblítsd ki
   wikipediás tót bohócokra?
   Gondolkodjunk egy kicsit: itt egy 101 éves eseményről
   van szó! A tótok pedig csak ötven éve szálltak le
   a fáról!

   Válasz
   • Nyilas

    Látom elborult az elméje Dobai. Éppen ideje, hogy ön is bevonuljon az éves kezelésre, mint Joe barátja szokott

    Válasz
    • Joe

     Hamar tudja azt,hogy evente bevonulok kezelesre,akkor azt is kell tudja,hogy hova,melyik helysegbe,korhazba stb. De a tudatlansagat eluti valami ,,nagyotmondassal,, Es buszke is ra. Sem rollam,sem az itlevo eltrol,egyszoval semmirol sem tud semmit,csak csepeli nagyotmondasait.

     Válasz
     • Nyilas

      Kedves Joe.
      Nekem olyan mindegy hogy önt melyi zárt intézetben kezelik, amikor néhány hétre eltűnik az ermaról

     • Tóducz

      Drága Joe úr, a csépelésből gabona származik, embernek és állatnak való, de a fű, csak a kérődzök ínyenc eledele!

   • Tóducz

    Kedves Primates Chordata Mammalia Eutheria Placentalia rikardó, alias Dobai úr, Ön még mindig a fán log és állandóan bölcselkedik a banán harácsával!

    Válasz
 16. antal m.

  Tóducz-ot nem kérdeztem, hisz Ö se tud többet! Ha most még is be lépet felvilágositom: Akkor tudja bár, hogy mindig léteztek még a háborús időkben is Magyarországnak Kormányzói: Például 12 személy,- 1918-1821 között, Gróf Hadik János-tól kezdve, Gróf Teleki Pál-ig, stb.

  Válasz
  • Tóducz

   antal m. mérnök úr, a miniszterelnök egy, a kormányzó más! A 2. kérdésére a válasz: hát azért, mert akkor Magyarországnak olyan szerű vezetői voltak, mint Ön és a két “ámerikai” jómadár!

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves antal m. úr
   Gróf Hadik Jánost okt 30-án nevezte ki József főherceg miniszterelnöknek. Budapesten még azon a napon, a söpredék fellázadt, valami érdekes módon fegyvert szerzett, és elfoglalta budapest stratégia ponthait. Attól kezdve, csak ilyen Dulai félék regnáltak Magyarországon. Leszerelve a hadsereget, átadva a fegyvereket a szerb román ” nemzetőrőknek”. Az ennek következtében védtelenül maradt országba aztán az Antanttoursz utazási iroda szervezésében meglátogatták, a környező órszágok rablóbandái, úgy, hogy mire a trianoni diktátum aláírására került sor, már nem hogy Erdély megvédése nem jöhetett szóba, hanem a kérdés az volt, hogy lesz e még egyáltalán Magyarország..
   Tetszik még valamit érdeklődni?

   Válasz
 17. antal m.

  Nyilas Úr, -állításai valósak! De, azóta is a Románok többsége mindig kiemeli és ünnepli a gyulafehérvári december 1-i gyülekezet nemzeti célból, mert megtörtént eset volt! Azt is tudjuk, hogy Kolozsváron is ezzel szemben december végén, a Magyarok is összejövetelt rendeztek és megtörténtek a szükséges ellenpontok kinyilvánításai! És mégis megengedtük, hogy elfoglalják a románok, Erdély területét és elég simán!? Akkor is voltak Kormányzói Magyarországnak! ! ! HOL VOLT A HIBA,– KÉREM?

  Válasz
  • Tóducz

   Drága csíkszeredai mérnök úr, akkor nem volt kormányzója Magyarországnak, olyan internacionalista svihákok “kormányozták” Magyarországot, mint amilyenek Önö itt az ermán, a hiányos ismerettel felvértezett kotnyelesek, de annál hangosabb, mindenhez értő határon innenik és túliak!

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves antal m. Nem az a kérdés, hogy a románok ünneplik e dec 1-ét. Ez érthetően ünnep az ő számukra. És ezt még nekünk magyaroknak is meg lehet érteni, akkor is, ha nekünk nincs mit ünnepelni rajta. Mellesleg teljesen mindegy, hogy volt e Dec 1-én román nemzetgyűlés Gyulafehérváron, mert az már rég eldöntött tény volt, hogy Magyarországot meg kell szüntetni. Gyulafehérvár nélkül is megtörtént volna.
   Illetékesek még ma is azon törik a fejüket, hogy történhetett, hogy még sem szünt meg.
   A tévhit, önöknél is, meg a magyar politikumban is, annak az állandó ismételgtése, hogy Románia nem tartotta be, a gyulafehérvári igéreteket. Azt értsék már meg végre, hogy Románia nem igért semmit, Gyulafehérváron, így nincs mit számonkérni rajta. Gyulafehérváron, néhány a magyar oktatáspolitika hibájából “kikultúrált” román értelmiségi megfogalmazott egy nyilatkozatot, amiről ők is tudták, hogy siker esetén eszük ágában sincs betartani. Ezt a “rezolutiót” (azért írom így. hogy a magyarul nem tudó dobaik ne kössenek bele, hogy nem idegen nyelven írom le), a jelen levő 1228 küldött ből, a 628 Román királyságból érkező küldött már ott elutasította. Ennek ellenére az állítólagosan 10000-ny ott összegyült bocskoros román előtt Iuliu Hossu felolvasta, amiből azok a világon semmit nem értettek. Nem azért mert románok, mielőtt még a dobaik rasszizmussal vádolnának ( A rasszizmus jó így Dobai, vagy azt is idegen nyelven kell írnom?), hanem azért mert 10000-es tömeg egy ilyen felolvasásból sehol nem ért meg semmit, de tapsol hozzá.
   Ez az éllandó hivatkozás, és számon kérés, hogy “nem ezt igérték Gyulafehérváron” semmi másra nem jó, mint hogy a felnövekvő nemzedékbe azt a hitet keltsék, hogy elődeik eme igéretek miatt egyeztek bele a romániához csatolásba. Gyakorlatilag a nagyszüleiket alázzák meg vele, anélkül, hogy valami értelme lenne a mai helyzetük megváltoztatására.

   Válasz
  • Joe

   Kedves antal m ur,hiaba kerdezi az itteni nagytudosokat,mert csak azt a reszet csepelik amiaz egesz tortenetbol kragadva az o elmeleteiket igazolja. Az igazsag!!! az,hogy egy rendori esetbol(mar alig vartak hogy haboruzzanak,az olyanok akik csak a parancsot osztogattak) hat nagy derrel durral,bizva a joszomszedban,hat nekilodoltak. Semmi erti SEMMI!!! gazdasagi,vagy elokeszuleti hatter nem volt. Majd a specialistak jonnek a kanyarfuroval,de elsem kezdodott ahaboru es mar harom honap mulva elfogyott minden!!! Mar jegyrendszert kellett bevezetni mindenre. Mindenki tudta,hogy meg elsem kezdodott a haboru,es mar tudtak hogy elveszitik. Dehat ha mar beugrottak a tancba,akkor mar csinaljuk a vegeig,nembaj,ha osszeroggyunk,es osszerogyottak. Mi ebben az erthetetlen?? Ha a haborunak vege,akkor a gyoztes hatalmak olyan szerzodeseket tolnak az orra ala a vesztseknek,hogy fizessek meg a kart,a masik hogy menjen el a kedvuktolle. A harmadik ami a legfontosabb,hogy bizony ahol egy tobbletszamu nemzt van,az is fonemzette akar valni az adott teruleten. Es ha alkalom nyilik ra,elnek vele. Na de a nagyhatalmak ugy dontottek,hogy ne mind ismeteljek meg az allando civakodast,mert a kor mar tulhaladta. Minek kellene haboru,amikor egypar het alatt lepaholnak akarkit,utanna mar csak az utorezgesek vannak,de mint szamok elenyeszoek. Imitt-amott egy egy kis csetepate,es ott allnak szembe egymassal,de egy par kilometerre csak ide-oda jonnek-mennek,addig amig megunjak. Senki sem torodik vele. De minderrol annyit olvashat,hogy beleoszul,aztan csak marad a mindennapi problema,amibol elni kell. En nagyon sok embert ismerek,akik mar 50-60 eve remelnek a remelhetetlenbe,dehat van akinek ez az elete. A kisembereknek,csak a szaja jar,de hatalmuk egyenlo a zeroval. Apam mondta,nyogjek bekeben,hogy az a vilag olyan mint a korhinta!!! negyenoton forgatjak,es a tobbi szedul!! (A regi hintara gondolt ami meg a gyermekkorunkben letezett,hogy otszor kellett hajtani,es egyszer lehetett ingyen menni rajta. Azt hiszem,hogy nagyonis igaza volt,aztan van aki hamar felismeri,van aki kesobb,es van aki soha.

   Válasz
   • Tóducz

    Joe úr, kánádai törpe, tetszik tudni magyart?

    Válasz
    • Joe

     Hat magat sem lehet Oriasnak hivni az ,,oriasok,,kozt.

     Válasz
     • Tóducz

      Na, jó jó Joe úr, itt Ön és még néhány hiper műveletlen úr szeretne óriásnak tűnni!

   • Nyilas

    Nem az eltántorgott kanadinak ,meg amerikainak írom, hanem annak akinek értelme is van a felfogáshoz.
    Magyarország, nyugodtan lehet mondani, hogy 1590, Mátyás kir. halála óta, a kiegyezés, 1867 óta, volt korlátozott jogkörrel rendelkező állam. Az ért korlátozott jogkörrel, mert a három stratégiailag legfontosabb minisztérium, a pénzügy, külügy, és a hadügy elméletileg közös, gyakorlatilag birodalmi, azaz osztrák kézben volt .
    A modernkori magyar állam e részbeni önállóság idején kezdett kialakulni. kkor épült ki budapest olyanná ami európa egyik legszebb fővárosává tette, ekkor épült az országos infrastruktúram az úthállózat a vasúthállózat, Erdélyben is. Ekkor épült a Gyimesi vasút is.
    Tehát, ha valakinek, úgy Magyarországnak a legkevésbé volt érdeke éppen ekkor, építkezés közben egy háború. Aki ebben érdekelt volt, az a Balkánon terjeszkedni akaró Oroszország, a világbirodalmi érdekeiket az erősödő Németországtól féltő Anglia, és Franciaország, valamint az életteret kereső németország, amely akkorra vált világhatalmi ényezővé amikor a világ felosztása már befejeződött.
    Tisza István, éppen a fent magyarországra vonatkozó indokok miatt végsőkig ellenezte is a szerbia elleni támadást, viszont mivel az osztrák kabinet, a közös kül és hadügy a háború mellett döntött, magyarországnak nem volt sem ereje, sem lehetősége kimaradni. (Közös hadügy)
    Csak ennyit a tudatlan idióta üresfejü hazátlanok hőbörgéseiről.

    Válasz
    • Joe

     Minden nagymeno allandoan Magyarorszagrol beszel,meg a mai napig is,meg a Magyar nemzetrol,holott csak felelotlen vezetokrol volt/van szo,akik hatalmuknal fogva,meg a bocskodo,szuperember beallitottsaguknal fogva,rossz iranyba vezettek az orszagot,es sajatmagukat szetvertek. Es soha nem tanultak/tanulnak semmibol. Aztan Nyilas ur mind suvickolhatja,es irhat akarmit a multrol,es hibaztathat akarkit a vilagon,mert a teny teny marad,es a nemzet allandoan fogy,higul fel,es mindinkabb lemarad ugy technikailag,mint tudasban,es keptelen lesz hogy mellja a helyet a vilagban.Mondhat akarmit az eltantorgott szemetrol,mert nem azokon mul(t) az orszag szetesese,sem azok miatt akik otthon maradtak,hanem a mindenkori politikai kalandorok,,vezerek es kiszolgaloik,, csokonyos hatalom ragaszkodasukon mult. Aztan legnagyobb resze elfutott,mikor szamot kellet volna adjon. Ennyi.

     Válasz
     • Tóducz

      Kánádái Joe úr, ha ennyi, akkor az bőven kevés!

 18. Dobai

  Magyarázza már el valaki a félanalfabéta rikárdóknak azt, hogy
  Novák Csaba Zoltán és még több más politikus is, a gyulafehérvári
  nagygyűlésen elhangzottakról és írásba foglalt ígéretekről
  beszélt! Semmi másról! Azt, hogy a románok sem ígéreteket,
  sem szerződéseket, eddig semmit nem tartottak be, azt mindenki
  tudja. Az nem lehet vita tárgya.

  Válasz
  • Tóducz

   Drága Dobai úr, ámerikai vezető analfabéta rikárdó, értse meg már végre, hogy a bukaresti romák kormány nem kötelezte el magát semmire, akkor se! De, nehéz az iskola táska, megénekelte eztet Demjén Rózsi is!

   Válasz
  • Nyilas

   „Vajon ma Románia teljesíti-e a saját állampolgáraival, nemzeti kisebbségeivel szembeni kötelességeit? Vajon mennyit teljesített a Gyulafehérvári Határozatban foglalt ígéreteiből? Ez a nap jó alkalom arra, hogy szembenézzünk a történelmi tényekkel és helyrehozzuk a múltban elkövetett hibákat”
   Érteni magyar Dulai?

   Válasz
   • Nyilas

    Mert olyan mindegy hogy egy hontalant hogy hívunk. Mielőtt még megint nyelvészkedne, 35 év után nem ismerve pontosan a magyar szavakat

    Válasz
  • Nyilas

   Drága gyenge elmeállapotu Dobai úr.
   Ha a románok semmi igéretüket, és semmilyen szerződéseket nem tartottak be, akkor árulja már el, mi értelme van számon kérni rajtuk azt, amit nem igértek, és amire nem szerződtek?

   Válasz
 19. Dobai

  A félanafabéta rikárdókat arról lehet felismerni, hogy
  folyton nyelvészkednek de egy épkézláb mondatot nem tudnak
  leírni. Négy mondatban öt hiba:

  Kedve
  kissebbségekről
  rezolució
  tántorgásai
  kultuszminisztereként

  Válasz
  • Tóducz

   Dobai úr, ámerikai úrhatnám polgár úr, és botcsinálta nyelvész doktor úr, az ámerikai rikárdókat csak arról felismerni, hogy nem tudnak rendesen se angolul, se magyarul és romákul se!

   Válasz
   • Dobai

    You are the most disgusting Hungarian speaking human I ever met.
    I know Hungarians all over the world, from New Zealand to Canada,
    it’s a shame that people like you call themselves Hungarian.

    Válasz
    • Tóducz

     Am inteles! (Megértettem!) Remek!

     Válasz
     • Dobai

      Megpróbálom így, hátha jobban megértik:

      Atunci din punctul dumneavoastra de vedere Dn-ul profesor
      de istorie Novák Csaba vorbeste neadevaruri?
      Cererea de autonomie are la baza proclamatia Marii Adunari
      Nationale de la Alba Iulia. Deci inseamna ca toti politicenii
      si organizatii civile maghiare sunt nestiitoare?

    • Nyilas

     Ségyen is számunkra Dobai. Na nem az, hogy Toduc úr magyarnak mondja magát, mert az természetes. A szégyen az, hogy az önféléket embernek hisszük.

     Válasz
     • Nyilas

      Amugy mi az a Dn-ul Dobai ? Nem tudni románul sem?

 20. Joe

  Funyirast es kecskepasztorsagot nem,de bolonddoktor tanfolyamot azt igen.

  Válasz
  • Tóducz

   Na né, az észak ámerikai kontinensre migráncsolt fűnyíró bajnok és kecskepásztor kakaskodik!

   Válasz
   • Joe

    A kakaskodas a maga szerepe,azt nem veheti elsenki,es nem is akarja. Csak kukorekoljon tovabb,es rugja hatrafele a mit is?? hat amin altalaban a kakas szokott. De csak azon a kis dombocskan uralkodik ideig-oraig,de annal nagyobb hatalmat ugysem fog kikukorekolni.

    Válasz
 21. Dobai

  NOVÁK CSABA ZOLTÁN erre utal a gyulafehérvári gyűlés kapcsán:
  A nemzeti kisebbségekről a rezolúció III. pontja:
  „Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára.
  Minden népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához
  saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott
  egyének által.”* Ez a pont jelzi, hogy a román vezetők a korábbi
  nemzetiségi sorsból tanultak annyit, hogy a történelmi szerepcsere
  alkalmából az erdélyi magyaroknak és szászoknak szélesebb körű
  jogokat ígérjenek annál, mint amit a románság a dualista államban élvezett.”

  ui.
  Rövidesen oda jutunk, hogy valami jöttment félanalfabéta
  rikárdók fogják kioktatni az erdélyi történészeket és tanárokat.

  Válasz
  • Tóducz

   Botcsinálta történész és Ámerikában migráncsolt úrhatnám polgár, Dobai úr, az, amit az erdélyi romákok akkor összevissza hazudoztak, csakhogy rátegyék kezüket a Wilson-i kitalációra hivatkozva Erdélyre, az nem a balkáni romák kormány ígérete volt! A bukaresti romák kormány nem kötelezte el magát semmire!

   Válasz
  • Nyilas

   Sőt, már oda jutottunk, hogy anyanyelvüket nehezen találó jöttment kitántórgók nevezik Jöttmenteknek az otthon maradtakat.
   Kedve Dobai.
   Mivel önnek 35 év idegenbe élés után, saját bevallása szerint is, nemhéz az anyanyelv,”lassan mondom, hogy megértse”
   A nemzeti kissebbségekről a rezolució III pontját az 1918-as Román királyság parlamentje nem foglalta törvénybe. A késöbbiek sem
   Majd, ha találkozik Vasile Goldissal, túlvilági tántorgásai közben,, tudja, ő fogalmazta meg azt a 6 pontból álló”rezoluciót” aminek 3. pontjára ön hivatkozik, kérdezze meg tőle, hogy Románia kultuszminisztereként miért nem valósította meg

   Válasz
  • Nyilas

   Román történelemoktatáson felnőtt történelmi analfabéta Dobai úr.
   Az ön kedvenc románjai olyan elnyomott nemzetiségi sorsban szenvedtek évszázadokon keresztül a Magyar királyságbanHogy a magyar királyok, Erdélyi fejedelmek tanították meg őket írni olvasni, mert tudták, hogy “kiművelt emberfők sokasága tesz naggyá egy nemzetet”.
   Nem kérdezem öntől hogy tudja e melyik “román” mondta ezt, mert azon a szinten amelyen ön van nem kötelező tudni.

   Válasz
 22. Júlia

  És, sajnos, a tisztelet sem olyan egyértelmű, nemhogy a kölcsönös…

  Válasz
 23. antal m.

  Novák Csaba Zoltán, – egyszerűen és természetesen közöl!
  De, csak tettek, hozzák meg a bizalmat!

  Válasz
  • Nyilas

   Kár, hogy Novák Csaba Zoltán nem tanult történelmet, mert különben tudhatná, hogy Románia semmit nem igért Gyulafehérváron, Így semmi nem kötelezi ezzel kapcsolatban.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Nyilas, N.Cs.Z. 2002-ben végezte a történelem szakot a kolozsvári BBT-én. Lenin Béla erőltette be maga helyett a romák szenátusba az UDMR színeiben.

    Válasz
    • Nyilas

     És a BBT törénelem szakán nem tanítanak történelmet? Mert a történelem az, hogy Gyulafehérváron volt Erdély 26 megyéjéból vagy 600 küldött, meg egy kicsivel többen érkeztek a Román királyságból
     A néhány Erdélyi román értelmiségi által összeállított nyilatkozatot a romániai küldöttek már ott sem fogadták el, és a román királyság parlamentje egyedül az 1. pontot iktatta törvénybe.
     Tehát teljesen fölöslegesen hivatkoznak a gyulafehérvári nyilatkozatra, mert az a jelenlegi román kormányt, mint az “egyesüléskori” román kkirályság jogutódját, semmi jog alapján nem kötelezi

     Válasz
     • Tóducz

      Ezek szerint fűnyírást és kecskepásztorságot oktatnak.

Hagy egy Válaszot Júlia-ra Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük