Képtalálat a következőre: „székelyruha”

Fotó: Krónika

A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület állásfoglalása az SZNT tervezett Székely Nagygyűlésével kapcsolatosan a következő:

Felhívjuk a Székely Nemzeti Tanács elnökének, Izsák Balázsnak a figyelmét arra, hogy a 2006-os Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatában nem az illegitim székely nagygyűlés, hanem a Székely Nemzetgyűlés szerepel. Szervezeteink szerint a 2006-os Ditrói Székely Nemzetgyűlés határozatát be kell tartania a Székely Nemzeti Tanácsnak és ez szerint Székely Nemzetgyűlést kellene, szervezzenek!

A Székely Nagygyűlés az nem legitim, a Nemzetgyűlés viszont igen. Úgy gondoljuk nem Nagygyűlést, hanem Székely Nemzetgyűlést kell összehívni mivel a legtöbben a települések százalékos lebontása szerint Gyergyócsomafalván vallották magukat székelynek.

Gyergyócsomafalván kell létrehozni egy Székely Nemzetgyűlést,, ami az egyetlen székely törvényes döntéshozó gyűlés és csak is ennek van történelmi múltja a székely nemzetnél.

A nemzetgyűlés határozatának megszavazását kizárólag olyan személyek írhassák alá, akik nyilatkoznak arról és aláírásukkal tanúsítják, hogy a 2021-es népszámlálásokon SZÉKELYNEK vallják magukat. Tehát ezért nem tartjuk ezt a nagygyűlést törvényesnek, mivel ha székelyekről beszélünk, akkor:

1. ) A jogalapja maga a hivatalosan is létező székely nép kell, legyen és nem a Székelyföldön élő nemzeti közösségek.

2.) Egy Székely Nemzetgyűlés kell, felhatalmazza a döntéshozásra is a Siculitas Egyesületként bejegyzett Székely Nemzeti Tanácsot vagy azt a szervezetet, amely ezt szervezi.

3.) A Székely Nemzetgyűlést szervező egyesület aláírásával el kell, hogy fogadja azt, ha a határozatban foglaltakat egy adott időszak alatt nem teljesíti, a szervezet automatikusan elveszíti a székely nép közképviseleti státuszát.

4.) A Székely Nemzetgyűlésen fel kell olvasni a székely nemzet meghatározását. A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület a székely nemzet meghatározásának az I. Székely – Magyar Világtalálkozó Zárónyilatkozatának mellékletét javasolja, amely a következőket tartalmazza:

Az I. Székely – Magyar Világtalálkozó részvevői Zárónyilatkozatukban megállapították, tudomásul vették és megerősítették, hogy a székelység önálló népként határozza meg magát.

Ahhoz, hogy ne kisebbségként, ne népcsoportként, hanem népként határozza meg magát, a székelységnek több számottevő körülmény erősíti meg jogát:

1.) A székelység rendelkezik saját nyelvvel, amely a magyar nyelv.

2.) A székelység a világ azon kevés népének egyike, amely ősidők óta folyamatosan saját írással, a székely rovásírással rendelkezik.

3.) A székelység önálló és kiforrott jogrenddel rendelkezik, amely a sajátos örökösödési jogtól, a közösségek életét szabályozó jogon keresztül a saját alkotmányig, a Székely Constitutioig terjed. Az Európa egyik első számú jogállamának nevezhető Magyar Királyságon belül is, a székelység teljesen önálló, saját jogrend szerint élt, amely az állam jogrendjéhez a Comes Siculorum, a Székelyek grófjának jogintézményén keresztül kapcsolódott.

4.) Az 1509-ben Székelyudvarhelyen elfogadott Székely Constitutio a világot két évszázaddal megelőzve, először foglalta törvénybe a személy sérthetetlenségét, mely szerint székely embert, hatályos bírói ítélet híján tilos fogva tartani. Ugyancsak szentesítette Székelyföld területén a szabad kereskedelmet.

A székelyek lakta területet, a Székelyföldet jelentős jogkörökkel rendelkező székekre bontotta. A székelyek székek szerinti területi-jogi szerveződését a XXI. századi, integrálódó Európa a székiség, azaz a szubszidiaritás elvében élteti tovább.

5.) A székely nép ősnép. Különböző okmányaiban a székelyég ezredéve szkítának nevezi magát. A szkítákat az ókori görögök is ősnépnek nevezték. A székelység ősiségét elismerte és méltányolta a legújabb kori európai magyar államot megalapító Árpád-ház dinasztia is, amely minden székely embert születésénél fogva nemesnek nyilvánított, a Magyar Királyság egész területén.

6.) A székelység ősidők óta saját maga által folyamatosan és máig többségben lakott területtel rendelkezik. A Székelyföld örök! konferencián több dolgozat egybecsengően vettette fel és bizonyította, hogy a székelység több ezer éve folyamatosan él saját területén, a Kárpátmedencében.

A közelmúlt évtizedeiben lezajlott erőszakos román kolonizációs kísérletek ellenére a Székelyföldön, – egy Szlovénia nagyságát megközelítő területen – közel 750 000 székely él, 86%-os többségben.

7.) A székelység szabad emberek közössége, amely bizonyítottan képes volt önmagát megszervezni, saját életét önkormányzattal működtetni. Az isteni teremtés szándékával egybecsengően cselekszik a székelység, amikor népként fogalmazza meg magát, és amikor megfogalmazza önrendelkezési igényét.

Amint azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének több elfogadott dokumentuma is kinyilvánítja, a népeket elvitathatatlanul megilleti az önrendelkezési jog.

A székely népnek, mint nemzetközi jogalanynak joga van saját nemzetközi státusát, népfogalmát önállóan definiálni, s ehhez kapcsolódó jogképességét kinyilvánítani! (Szeged –Vértó, 2010. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján)

Következtetésképpen a Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület állásfoglalása az, hogy a Székely Nemzeti Tanácsnak kötelezően be kell tartania a székelység hagyományait és fel kell vállani a székelységüket jogilag is, mert csak így maradhatunk meg területünkön, Székelyföldön ahol őshonos magyar nyelvű nemzet vagyunk.

A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület tehát elhatárolódik a Székely Nemzeti Tanács ,,Székely Nagygyűlés” rendezvényétől egészen addig, amíg ennek célját világossá nem teszik a székely embereknél és a fent leírtakat nem véleményezi a Székely Nemzeti Tanács elnöksége. Számunkra felelőtlenség a székely nép felhatalmazása nélkül a székely nemzet sorsát nemzedékeken át befolyásoló döntésekben dönteni.

A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület kész a párbeszédre a Székely Nemzeti Tanáccsal, ha Székely Nemzetgyűlés összehívását szerveznék, lehetőségeinkhez mérten támogatni fogjuk a Székely Nemzetgyűlés, mint egyetlen történelmi székely gyűlés összehívását és ebben az adminisztrációs munkában való részvételt is.

SZÉKELY LESZEK 2021 MOZGALOM
Benke Csaba elnök

NÉRI SZENT FÜLÖP EGYESÜLET
Péter Mária elnök

2 hozzászólás

 1. Vere Ibolya

  ” A székely nép ősnép . Különböző okmányaiban a székelység ezredéve szkítának nevezi magát” .
  Ha, a székelyek írott okmányaik ezredévesek, elötte hagyományként, apáról – fiúra szállott a szkíták eredete ? Egy arab krónkaíró, IBN RUSZTA is tanulmányaiba foglalta a “sekeli” – népet .
  Nemcsak róvásírásunk van, hanem külön hagyományos népviseletünk és Zászlónk .
  Anyanyelvünk Magyar, de, amikor a beszéltnyelv meghatározása, megnevezése megtörtént, akár székelynyelvnek is lehetett volna nevezni, ha székelyek lettek volna többségben, mivel a magyartestvérek voltak többségben,így a beszéltnyelvünk, Magyar megnevezést kapott
  A Zászlónak megfelelőnek kell lennie a hagyományos ruhánk színeivel ! ( harci zászlóik a székelyeknek voltak kékek is, de mint Nemzeti Zászló, sehogyan sem ildomos !!! )
  A székelynép összessége kellene válassza Vezetőjét, nemcsak bizonyos küldöttek !
  Székelynép a valóságban van, a gond az, hogy vállalják – e önmagukat ! ( bizonyos körökben az emberek, mennyire befolyásolhatók ……. ).
  Történelmi székely gyűlés összehívása, elengedhetetlen lenne, valamint az is, hogy megvitatásra kerüljön hogy a közelgő EU – s Választásokon, kit is küldhetne a székelynép KÉPVISELŐNEK Brüszelbe, aki valóban képviselné népét, és annak szószólója lenne .
  Visszagondolva a 2oo6 – os esztendőre, elegész mostanáig, szerény vélleményem szerint, előkellene keresni CSAPÓ József urat ( ha jó az emlékezetem ), ha valaki megbántotta,Bocsánatot kérni .

  Tisztelettel, V.I. uzon

  Válasz
 2. antal m.

  Nem – ,,KELLENE SZERVEZZENEK,, – hanem KELL SZERVEZNI! ! !
  Saját identitásunk érdeke, rendet teremteni végkép háztájunkon, a Székelységnél!

  Válasz

Hagy egy Válaszot antal m.-ra Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük