Őrizzük meg őseink hitét!

Augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk gyökerei az 1083-as esztendőig nyúlnak vissza. I. László (1040? – 1095) uralkodónk ugyanis ezen a napon avatatta szenté I. István (975? – 1038) királyt, akit államalapítóként szoktak emlegetni.

Hozzá kell tennünk, hogy tévesen, mert a Kárpát-medencei magyar állam már 895-ben, vagyis Árpád nagyfejedelem bejövetelével létrejött, amint az a muszlim, bizánci, szláv és nyugat-európai krónikákból egyöntetűen kiderül. De ezt bizonyítja a fejedelmi rang, valamint a lazán ugyan, de mégiscsak kijelölt és gyepűrendszerrel védett határok léte is. Mégpedig egy olyan erős magyar állam jött létre, amely a pozsonyi csatában (907) megsemmisítő vereséget mért a Keleti Frank Királyság vezetésével felszámolására törekvő német államok haderejére. Szent István tehát a nyugati rítusú, egységes és központosított keresztény magyar államot hozta létre, amelynek első királya volt.

Fennállásának 1125. esztendeje alatt a magyar államot nem csak Árpád idejében, hanem azóta számtalanszor akarták megsemmisíteni, vagy legalábbis gyengíteni, illetve igába hajtani. Erővel, cselszövéssel és belső ellentétek szításával egyaránt. Ennek egyik oka a mérhetetlen gazdagsága, a másik pedig a hadak útjába eső földrajzi fekvése volt. Ugyanakkor közrejátszott egyenes természetünk, szavatartó magatartásunk, az országot belengő keresztény szellemiség és az igazság melletti konok kiállás is. A hatalmi gőgtől elvakult, Jézus tanait hirdető, de valóban azokat lábbal tipró, gyarmatbirodalom létrehozásán fáradozó európai nagyhatalmak szemében ugyanis az erényeink miatt szálkává váltunk. És a már akkor világuralomra törő iszlám ellenségévé. Így az sem véletlen, hogy a hódító nyugat és terjeszkedő kelet a történelem során több alkalommal is össze fogott ellenünk.

Mindezek ellenére, ha szétdarabolva, megfogyatkozva és kisemmizve is, de Isten kegyelméből még mindig vagyunk. Fejlődik a maradék hazánk és vele együtt az idegen államok fennhatóságai alá utalt nemzetrészek is. Van tehát, amit ünnepelni! Ahhoz viszont, hogy a következő 1125 esztendőben is fennmaradjunk, valamint gyarapodjunk az őseink vérével megváltott földön, meg kell őriznük az ő hitüket és erényeiket.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó

4 hozzászólás

 1. TÓDUCZ

  Dobai úr, a Zas (Szász) úr is el fugitivo, akár csak Ön. Különbség, hogy Ő Kaliforniában és nem Floridában lakik.

  Válasz
  • Dobai

   Nagyon jól tudom, hogy ki volt. Ezek a Zas féle “el fugitivok”,
   nem a nemzetük, hanem az akkori rendszer elől menekültek.
   És több hírnevet hoztak a magyarságnak, mint az összes
   bologató, ultra-, mély- injektoros-, szuperszónikus-,
   turbómagyar együttesen.

   Válasz
 2. e.

  Isten éltessen , óvjon és gyarapitson Magyarország!

  Válasz
 3. Dobai

  Nem Koppányt…

  Nem Koppányt siratom, hanem
  a harci kedvet, a kopját
  siratom, a tegezt, a lándzsát,
  a harci mént, hogy mindenért
  és mindenkinek megfeleljek,
  hogy dédapámmal és unokámmal
  ott legyek Mohácsnál, Majténynál,
  Világosnál, Visegrádnál,
  a Bánátban és Bácskában,
  ahol sok csatánk van,
  és magammal rántsam a
  törököt Nándorfehérvár
  bástyájáról a halálba,
  hogy Zrínyivel haljak vad-
  kantól és cselszövéstõl,
  amelytõl annyiszor haltak
  eleink átkot hörögve
  a császárra. Nem Koppányt
  siratom, világtájakra
  vágott testébõl vér szivárog,
  Jézusunk õ, megfeszített, fel-
  négyeltetett: Trianon-elõtti
  tálca, László feje, Dózsa trónja,
  pernyébe-fúlt forradalmaink
  szalma-lángja, haduraink:
  Etele, Álmos, Árpád nem
  nemzettek elég gyermeket
  a világra. Nem Koppányt
  siratom, hanem az almafákat,
  bozótjainkat, cserjéseinket,
  fûzfáinkat, fenyveseinket
  és tölgyeinket, szél ha támad,
  parazsat, pattogó szikrát,
  palánkba harapó duhaj lángot,
  Koppány seregét siratom:
  Bornemissza Gergõt, Esze Tamást,
  Bercsényit, Bemet, a pesti srácot,
  aki csatázott. Nem Koppányt
  siratom, hanem az orosz
  hómezõbe vesztet, a bakó
  Bogártól felhúzottat, meg-
  gyalázott asszonyainkat,
  sírokat, a keresztet.
  Álmainkat siratom,
  regéinket, a meséket,
  Fanyûvõ Jánost siratom,
  Árgyélust, Tündér Ilonát,
  az egri nõket, igriceinket
  siratom, táltosainkat,
  Prohászkát, Apor Vilmost, a
  féllábú Jánost: húsunkból
  és vérünkbõl még eposz
  nõhet. Nem Koppányt siratom,
  hanem a tartást, a mindent
  kimondó szót, az esküt, ami
  köttet. Nem Koppányt siratom:
  magamért ejtek könnyet.

  Zas Lóránt Nyugati tó, 1995. március 13.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük