Örök példaképeink

Forrás: wikipédia

Egy székely legény merészet álmodott, és megátalkodott tenni akarással, konok kitartással, csökönyös céltudatossággal nekilátott azt valóra váltani. És ebben nem tudta megakadályozni sem a szegénység, sem a kedvezőtlen politikai helyzet, sem a támogatás hiánya, mert hite, önérzete, elkötelezettsége átsegítette az elébe tornyosuló akadályokon.

Elindult hát, hogy Julianus barát nyomdokain járva felkutassa a magyarok őshazáját. Ekkor 1819. november 24-ét írtak, a legényt pedig, aki munkássága révén a magyar és tibeti nemzet szívébe egyaránt belopta magát, Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) néven tartja nyilván a tudományos világ.

Háromszék húsz nyelvet beszélő nagy szülöttjében a tibeti filológia megalapítóját tisztelhetjük, aki 15 éves korában szolgadiákként került a nagyenyedi kollégiumba 1799 őszén, ahol a közép- és főiskola elvégzése után tanári állást kapott. Angol ösztöndíjjal 1815-től a göttingeni egyetemen keleti nyelvtanulmányokat folytat, 1818-ban visszatér Erdélybe, és 1819 őszén gyalog nekivág az őshaza megkeresésének.

Törökországon, Iránon, Afganisztánon és Indián keresztül, a Nyugat-Tibetben található zanglai lámakolostorig jutott. Itt rakja le kegyetlen nélkülözések és embertelen körülmények közepette a tibeti nyelvészet alapjait (1823–24). Tanulmányait Tetha zanszkári faluban és a phuktali lámakolostorban (1825–26), majd Kanamban (1827–30) folytatván elkészíti az első tibeti nyelvtant és a tibeti–angol szótárt is.

A Bengáli Ázsiai Társaság 1830-ban Calcuttába hívta, ahol 1834-ben műveit is megjelenteti. Terebélyesedő hírneve és a könyvtárban biztosított állása sem tudta azonban az eredeti célkitűzésétől eltántorítani, amelynek megvalósítása érdekében 1842-ben Nagy-Tibet felé indult. Elérését a terai vidéken szerzett malária akadályozta meg, amely végül legyűrte szívós természetét. Síremléke a Nyugat-bengáli (India) Dardzsilingben található.

A felsorolt adatok kőkemény jellemre, szilárd elhatározásra és kivételes tehetségre utalnak. Egy olyan honfitársunk életútját tükrözik, aki adottságait a nemzet szolgálatába állította feltételek szabása és juttatások elvárása nélkül. Éppen ezért meg- és fennmaradásunk érdekében ő és a hozzá hasonlók kell, hogy legyenek a példaképeink.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó

3 hozzászólás

 1. Dr.Fikker János

  Dr.Fikker János

  Fikker János:

  Gyököket, ragokat számolt…

  Csomakőrös Csoma Sándor
  Útra indult a Nagy Vándor
  Őseinket felkutatni
  angoloknak szótárt adni
  Tibet nyelvét rendszerezni
  nélkülözve mégis tenni
  nyomot hagyni a világban
  Útra indult egymagában
  szikár székely Csoma Sándor
  Enyed után Göttingába
  de Nagy Tibet volt az álma
  pár krajcárral indult Útnak
  szemeiben fények gyúltak
  keresett egy más világot
  megtalálta mire vágyott
  kolostorok néma csendjét
  szerzetesek békés rendjét
  szűk cellában egymagában
  alkotott a nagy magányban
  bár már ismert vagy húsz nyelvet
  kutatta az Ősi Egyet
  sápadt arca láztól lángolt
  gyököket ragokat számolt
  vére meggyúlt teste égett
  Dardzsiling tett Rá pecsétet…
  2019. Nov. 25.

  Válasz
  • Dobai

   Szép verset írt Dr. Fikker úr!
   Jó látni, hogy még vannak doktoraink akikre büszkék lehetünk.
   Az itteni erma háziorvosunk zagyvaságain csak legyinteni lehet.

   Válasz
   • Tóducz

    Ki tiltja Dobai úr a legyintését, tessék csak nyugodtan legyinteni a két tengerfüves kosztolása között. Sok tartós sikert és könnyű emésztést.

    Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük