Pályázati felhívás a Nyilas Misi tehetségtámogató egyesület ösztöndíjára 2019/2020-as támogatási év

Kik pályázhatnak?
Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2018/2019-es iskolai
évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 RON-t.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.
3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9. és 10. osztályban.

Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését!
Az ösztöndíjra 6. osztályt befejezett tanulók szülei is pályázhatnak!

A pályázat leírása
A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásunkra a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe.
Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást Egyesületünk ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az Egyesület levélben értesíti a döntésről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása október hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az Egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.

Az Egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.

A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2019/2020-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen.

A pályázat postai úton nyújtható be az alábbi címre:
Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”
400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!
A pályázat részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Telefonszám: 0264-531153, 0787-671137
E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.

Határidő:
A pályázatok benyújtásának határideje 2019. augusztus 31.
(A pályázatnak 2019. augusztus 31-ig el kell jutnia a fenti postacímre.)

Közlemény

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük