Erdély.ma
2021-04-22 csütörtök, Csilla, Noémi keresés

Péntek Róbert Bujdos-óra című verseskötetének bemutatója (Sepsiszentgyörgy)

2019. július 31-én, szerdán 18 órától Péntek Róbert Bujdos-óra című verseskötetének bemutatására kerül sor a Vártemplom új gyülekezeti termében, Sepsiszentgyörgyön.

A 23 éves fiatal költő százegy versét tartalmazó kötetét a 2019-es évi Ünnepi Könyvhétre adta ki a pilisvörösvári Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület.  A versek többsége a 2017–18. évből való, és a helyszínek jelölése a hazai tájak és a környező országok látogatásait mutatják. A költő elsőrangú, szívbéli emlékhelyei a Balaton és környéke, Baja, Pápa, a szomszédságokban Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Ipolyszakállos. Élményeit igen nagy szeretettel örökíti meg, legyen az ismeretség, barátság, szerelem vagy tájkép.

Műfajait a szerző a versbirodalomból, az önmaga által kijelölt „mindenségmedencéjéből” kiemelve műveli. Versei így lehetnek bordalok, népdalok, ajánlások, üdvözlések, természetleírások és a szülőföldért-népért-hazáért aggódó szépen rímelt, hosszabb költemények. A szokásos költészeti témakörök, pl. a gyermekkor, szerelem, vallás, hagyományok, égitestek, évszakok mellett belső lelki ösztönzésre utal a költőben ősiségünk, megmaradásunk kérdése és az egyes nemzedékek felelőssége. Ezt jelzi az Ott vagy hun és a Kór-kép című vers, a már említett rovásírásos monogram és a kötet hátsó borítóján az ásatásokból meglelt hun korona színes fényképe.

A költő stílusa igen gazdag szókincsről tanúskodik. Járatos az élőlények gazdag természeti világában, időnként szinte illatoznak a verssorok. Ami igen értékes a versekben a változatos témakörökkel együtt, az a mesteri rímfaragás és a szótag-szétválasztásos új fogalmakat súgó, varázsos verscím-sorozat, pl. Íz-lel, Ki-kép-ez, S-írdogál, Dia-dal, Bál-a-tón és a könyv címét adó Bujdos-óra című vers. A kötetet a sajátos egyéniségű és verselésű költőket kedvelő olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk.

A könyvbemutatón, a költő maga olvas fel a verseiből, de néhány vers megzenésített formában is elhangzik.
Szeretettel várunk mindenkit.

Szervezők: Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom, Kónya Ádám Művelődési Ház.

Kónya Ádám Művelődési Ház