Az eddigi cikkekben többször említettem a „Produktivitás”-t. Mit is értünk pontosan a produktivitás alatt?

A produktivitás egy KPI, egy szám-adat (KPI = Key Performance Indicator = Fontos Teljesítmény Mutatószám), azt mutatja, a rendszer bemenete mennyire hatékonyan hozza létre a hasznos kimenetet.

Értékét így számoljuk ki:

Produktivitás – mi is az?

Például: A szekrénygyárban kedden 60 db szekrény készült el az első műszakban. Mondhatjuk, hogy aznap az első műszak produktivitása P = 60/1 = 60 szekrény/műszak.

Mivel a rendszernek több bemenete van, többféle produktivitást definiálhatunk:

Produktivitás – mi is az?

Tehát a P1 = 60 szekrény/műszak (a szekrénygyártó sort egy gépnek tekintjük). Ha 10 fő dolgozik a sor mentén (10fő *8óra = 80), akkor a P2 = 60/80 = 0,75 szekrény készül el 1 ledolgozott óra alatt; ha 1500 m2 bútorlapot használtam fel, P3 = 60/1500 = 0,04 szekrény “jön ki” 1m2 alapanyagból, ha 10 MW/h elektromos energiát használtam fel P4 = 60/10 = 6 szekrény “jön ki” 1 MW/h-ból, stb.

Tehát a produktivitás egy számérték, a rendszer egy paraméterének egy időszakot jellemző pillanatnyi értéke.

Miért érdemes ezzel a méréssel/számolással foglalkozni?

Mert ha ma P1 = 60, valószínűleg holnap is 55 – 65 között lesz, (és a havi átlag is 60 körül lesz, ami rendben van, ha 1200-at szerettem volna gyártani. (De ha 1500-at?))

Látszik, hogy a Produktivitás pillanatnyi értékeiből kialakuló átlag a fontos számunkra. És mivel a pillanatnyi értékek változhatnak, az átlag is változik, és az egész számolósdit ezért csinálom: hogy olyanra alakítsam a havi átlagot, amire szükségem van!

A gyártás lekövetéséhez többféle produktivitás is definiálható, és így több oldalról is megfigyelhető a rendszer.

Például: A gyárban szerdán 62 szekrény készült el az első váltásban. Hű, de jó, a P1 = 62 (kettővel több mint kedden)! Igen, de ne felejtsük el: aznap 12 dolgozó állt a gépsor mellett és a P2 = 62/96 = 0,65 (ami lényegesen rosszabb eredmény mint a fenti P2=0,75)

Most már látjuk, ezért éri meg nagyon a Produktivitást figyelni:

 • A gyártási folyamat néhány paraméterrel lemodellezhető és mérhetővé válik
 • A napi mérési eredmények előrevetítik a havi eredményességet
 • Ha beavatkozok a napi működésbe (Előírom: 10 munkás állhat a szalag mellett (kettőt máshova küldök), előkészítem az alapanyagot, előírom és fenntartatom a szalagsebességet) számokban látom a beavatkozásom következményeit!
 • Ha a számok nekem nem tetsző havi értéket jósolnak, addig folytatom a beavatkozást, amíg biztosan elérhetővé válnak a tervezett értékek!
 • Van mi alapján megítélni a gép/üzem/dolgozó teljesítményét és visszajelzést adni. (Ma jó teljesítettél, István!)

Produktivitás – mi is az?

Az is jól látszik, hogyan lehet Produktivitást növelni:

 • (Az adott időszakban) több terméket állítunk elő
 • Kevesebb forrást használunk fel (csökkentjük a veszteségeket)
 • Mindkét módszert alkalmazzuk

Bármelyik módszert vetjük be, a Produktivitás változása valamilyen más változtatás eredménye!

 • Érdemes csinálni egy hatékonysági Auditot (mi a valós helyzet, mennyi az annyi, mennyi lehetne)
 • Mit kell / lehet változtatni, hogy annyi legyen amennyit szeretnénk (Mentoring, Coaching)
 • Implementáljuk (bevezetjük) a megoldást (új lépés a gyártási folyamatban, más szállítási útvonal, más munkamegosztás)
 • Megtanítjuk a vezetőknek, mit várjanak el a dolgozóktól (Training, Workshop, Follow up)

A fenti megoldás sor követésével minden munkaszervezetben el lehet érni a paraméterek javulását, P2 esetében a partnereim 5 – 25 százalékot tapasztaltak. (A javulási lehetőség a pillanatnyi állapot függvénye, ezért mindig érdemes egy Audittal kezdeni.)

A témával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok, tegye fel őket!

Buru Róbert, hatékonysági szakértő

49 hozzászólás

 1. Dobai

  Pista bátyám, a falu kaszása is jól teljesített.
  Az ötéves tervet 4 év alatt teljesítette, de
  az elvtársak így sem voltak megelégedve vele.
  Épp kaszált az öreg, amikor az nyakkendősök
  kimentek ellenőrzésbe. Azt mondták, növelni
  kell a produktivitást, ezért a seggére egy
  gereblyét kötöttek, hogy amit lekaszál azt
  össze is gyüjtse. Másnap újra kiszálltak az ellenőrök.
  Hejj, amikor Pista bátyám meglátta őket, futás
  be az erdőbe. Az ellenőrök utána, s elkapták
  az öreget.
  Ellenőr:Pista bá, há mé futott el?
  -Há azé me nem akarom, hogy lámpást kössetek a farkamra.
  Na, így járt szegény Pista bátyám.

  Válasz
  • antal m.

   Dobai ÚR!
   jó volt a vicce! A füleire is tehetek volna valamit, hogy ott is halljon valamit, hisz divat!

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Mérnök űr, nem tetszett észrevenni, hogy Dobai úr vicce Önről szólt, az “élenjáró- és érdemdíjak (1989 előtt) szocialista verseny birtokosának?

    Válasz
    • antal m.

     Toducz úr!
     Nagy szívdobogással a ,,szegények orvosa,, őrködött a lopások ellen igazgatói székében Mikházán, hogy a valós szegény betegek, ki ne rabolják a Kommunista székhelyét! Az nem történt /véletlenül/ pont 1989 előtt, pszichiáter Uram?

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, már írtam, hogy 1990 előtt 11 évig voltam a mikházi intézet igazgatója és utána pedig 27 évig, csak hát nagyon le vannak csökkenve a bitjei, nem tud mindent észbe tartani!

     • antal m.

      Toducz úr!
      Ön mindig igyekszik bővíteni,– látványosítani !
      Ha kifejezte a 6 éves diplomásságát,– pontosíthatta volna, hogy minden nappalin végzet főiskolás, egyetemet végzett, ha államvizsgával végzet, és diplomát szerzett, függetlenül a tanulmányi évek számától- évektől,– régiségnek a nyugdíjnál, beszámítják a tanulmányi időt!
      Törvények nem ismerete, nem mentesíthet a felelőségtől!

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, írtam, csak már elfelejtette. Az Ön “egyetemi” éveit nem számították be a nyugdíjába!

    • antal m.

     Toducz úr!
     1.Ne az én feledékenységemen idegeskedjék! Egyetemi diplomájával 1977 szeptember 1o -től dolgozott a gyűlölt Kommunista rendszerben 199o-ig, az az 13 évet a terhes katona életével együtt! Tehát 1989 előtt szintén a ,,szocialista verseny birtokosának?,, / amit magának nem veti fel?/ Mert ügyeskedik kibújni a felelőség alul, a mások rovására! EZ NEM SZÉP ÖNTŐL!
     2. A kellemesebben töltött utolsó 27 évi munkássága, Önnek sokat hozott, úgy mint anyagiak! Erről beszéljen, és ne köntörfalazzon, legyen egy kicsit tisztességes is!? Önnek annyi fizetése volt a későbbi 27 éveiben, amennyit Ön akart, de amit takar és ködösít, és ,,szegények orvosa-nak, sajnáltatja, /kényeszteti/ magát! Toducz úr, legyen tisztességes most, nagyon kérem, mert tudok azt amit Ön nem is sejthet!?

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, 1977.11.01.-től 1979.11.01.-ig a petrozsényi járványtani laboratóriumban dolgoztam, közben 1978.09.01-től 1979 .01.14-ig katona voltam. 1979.11.01-től nyugdíjazásomig Mikházán dolgoztam. A Ceausescu-rendszerben nem kaptam élenjáró- és érdemdíjakat! Mivel, hogy állami költségvetésből finanszírozott közintézményben dolgoztam mindvégig, a kormány által meghatározott bértáblázat szerint kaptam a fizetésemet, amely nem volt több se kevesebb, mint a más közintézményekben dolgozó orvos kollégáiménál. Ezt egy tanult mérnöknek ezt illene tudnia! Mérnök űr, Ön nagyon sokat tud, tudja azt, hogy Toduț néven szereztem a diplomáimat, azt, hogy apám nem Marosvásárhelyen született, azt, hogy nagyszüleim és szüleim falun laktak és nem Marosvásárhelyen, stb. A cáfoló dokumentumok bemutatása után is ködösít és erősködik hazugságaival!

    • antal m.

     Toducz úr!
     Minden elismerésem Önnel szembe, amikor valós dolgokat írt és bizonyított! De azt amit én tisztán feltártam Önről, azt ne írja körbe fölöslegesen. Ön 13 évet a Szocialista Kommunista rendszerben aktivált 199o-ig. Annál több az egyetemi idejét is,/5 évet/ a régiségébe számították ! 1989 utáni törvények szolgáltatták Önnek, érdemként,és a Parlamenti Főiskolázottak mindenikének! / s másoknak is/ Nem tagadhatja el azt, hogy Ön is érdemben részesült, ilyképpen! így már nyert összesen 18 évi munka régiséget, a régi regimben! Ne sírjon, mint… ,,Q,,!
     TODUCZ, –az érdekel, hogy miként fejlesztett egy Paviliont és új munkahelyeket, egyebet,, mert ott szerzet Ön is plusz jövedelmeket, javakat magának is, amit kerülget kiteríteni!? Vállalkozási jövedelme érdekel, az fejlesztések után! Ön nagyon sok időt, kb.27 évet ott működőt, a Demokráciában! ….
     Az állami bérezéseket álmodom, mert onnan éltünk mindenki, akkor!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Az általános orvosi 6 év mérnök űr, illene tudnia egy diplomás mérnöknek! A nappali tagozaton végzetteknek számítják bele a nyugdíjába az egyetemi éveket! (Az orvosit, a színművészetit, és az architektusra egyetemeket, csak nappalin lehetett végezni!) Se a régi, se az “új” rendszerben nem részesítettek “élenjáró- és érdemdíjakba”! Már írtam mérnök űr, hogy a fejlesztéseket az intézet költségvetéséből végeztem, megvásároltuk az építőanyagot (cementet, meszet, téglát, gömbfát, tetőfedésre való burkolót, stb.) a kereskedelemből és önköltségi alapon (in regie proprie) felépítettük az 1000 négyzetméterest pavilont. A kőműveseink megöntötték az alapot, felhúzták a falakat, megöntötték a mennyezetet. Az asztalos műhelyünkbe elkészítettük a gömbfákból az építkezéshez szükséges faanyagot, legyártottuk a nyílászárókat, asztalosaink megácsolták a tetőszerkezetet és befedték az épületet. A szerelési munkálatokat az intézet villanyszerelője és vízszerelője végezte. Soha se voltam vállalkozó, nem volt vállalkozásból származó jövedelmem. Nem siránkoztam, csak megemlítettem Önnek, hogy azokban és az azutáni időkben is voltak rendes emberek, nem csak olyan smecherek, mint Ön

    • antal m.

     Toducz úr!
     Lásd:/2o2o.aug.18-n 1o:23 köz./
     1.Ön ,, smecher-nek nevez engem, az az megbízhatatlan csalónak! ?
     ÖNIRÁNYÚ ÉPÍTKEZÉS- ről van szó!/in regie proprie/ A Önirányító = 1oo % adó csalás!
     2 Toducz, bemutatta- sorolta miként építkeztek Ők nagyon maradi módon /primitiven/ ,,1ooo nm. es pavilont,,egy egészségügyi intézményben Mikházán igazgatása alatt!
     3.Nincs, nem lehet azt, hogy a rendőr látja, hogy követi az építkezési szabályokat, vagy akárki! 4. Az építkezéseket csak szabályok és szakemberek beavatásával lehet megtenni, kezdve tervezésektől egész kivitelezésekig! Törvények szabályozzák mind ezt. Még egy iskolázott szakemberrel se lehet munkálatokat végeztetni olyannal aki nem adózik! Vagy nem tervezhet építész építményt, ha nincs engedélyezve a hatóságok által, minden szabályok betartások értelmében, működési engedéllyel ellátva! Szándékosan még nem közlöm az érvényben lévő törvények cikkelyét! Várom Toducz-tól, hogy közölje az Építkezési engedélyezés számát és annak pontos építményeit,/objektive/ mert több építkezés folyt ottan. Építményt, házat stb. nem lehet regisztrálni a kataszterekben és a földkönyvekben, dokumentáció hiányában!
     5. Toducz úrnak is jó az okulás, mert ténylegesen rengeteg ,,smecherie-val ,,rendelkezik 4o évi őrködése után!
     Tisztán és nyíltan kell mind ezekről beszélni!

     Válasz
     • Dobai

      Én úgy tudom, hogy a mikházi épületet a katolikus egyháztól
      lopták el. A tyúkketrecen kivül vajon még mit építettek hozzá?
      Tóducz uraság ott volt igazgató 40 évig. Igazgata és fejlesztette??,
      a többszázéves épületet.
      Elég gyenge katolikus Mikulás bátyám, hogyha ezt megállja
      szó nélkül

     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, nem mint szurkálja a ködöt és pofozza a semmit. Nem volt semmi adócsalás! Az építkezéshez szükséges anyagokat (cement, betonvas, tégla, faanyag, eternit) a kereskedelemből lettek beszerezve, tehát az árú forgalmi adó meg lett fizetve az állam bácsinak. A tervet én készítettem, a munkát pedig az intézet fizetett szakmunkásai végezték munkaidőben, senki se kapott külön fizetséget, juttatást, prémiumot érte! Az épület 1990-1993 között épült, akkoriban a jogalkotók , pártok egymással, a bányászjárásokkal, az új hatalom megszerzésével és megtartásával voltak elfoglalva, volt egy törvénykezési hiátus, amit kihasználtam a betegeim javára. A kolostorból ki tudtam hozni 50 beteget a 260-ból és európai lakhatási körülmények közé helyezni és a kolostort is “szellősebbé” tenni. Aztán úgy vagy 1996-ban kiszállt a megyei Inspectoratul de Stat pt. Construcții Mureș (azért írtam így, hogy Ön is megértse), megszakértette az épületet és áldását adta rá. Na jó éjszakát mérnök űr.

     • TÓDUCZ

      Dobai úr, a mikházi több 100 éves kolostort 40 évig karbantartottam romák állami pénzből, a mikházi dingoslosházat fejlesztettem, aminek része a kolostor is!

    • antal m.

     Toducz úr!
     Nagy hamis volt és marad! Kihasznált Ön mindent, –szerencséje abban volt, hogy Mikháza s Kolostor, távol eset, / a fényektől/ és Ön mindent–mindent kihasznált! De, személyi érdekeltségek is belekerültek,-vegyültek Á–Z- ig.
     Erről ezután fog írni az Úr?! Volt már érvényes törvény is 1996-ban is és azelőtt is! Szeretett az orvos/ ,,kliens,/, mindennel foglalkozni, még azzal is főleg amiben nem volt szakavatottsága! Mint írja ,,tervezet pavilont,, másolgathatott szak folyóíratókból, stb.! Önuralmú doktor úrnak, mindent szabadott! Mint ma is, mindenkit megró, de Ö érintetlen, mert ezt akarja a teste-lelke!……. Há, pedig erről le kell szoknia, mert nem ildomos viselkedés! Persze Ő,–befolyásos emberke volt, félre rakva, Mikházára! Szokásából szájjal- vitat ma is mindent, mindenkivel. Írjon az ORVOSI CSALÁD HÁZ-ról is, szintén Ön tervezte?? …és mikor?

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, az állami fizetésemen és a gyerekeim anyjának fizetésén, a gyerekek gyerekpénzén kívül, egyéb jövedelme nem volt a családnak! A szolgálati orvosi családi házat, ahol az 5 gyerekemet felneveltem, nem én terveztem, hanem egy előző orvos házaspár (Hoványi-Szentkirályi, ma Svédországban nyugdíjasok, egyébként az 1960-as évek végén és az 1970-es évek első felében Csíkszeredában voltak pszichiáterek) ), akik 3 gyerekükkel a kolostorban laktak egy folyóson a betegekkel. A harmadik gyerekük születése után, azért, hogy a gyerekeknek ne kelljen a vidám fiúk között játszadozniuk, 1965-ben építették a házat, szintén a mikházi intézet szakmunkásaival és önköltségi rezsibe, az intézet földjén a kapun kívül. 2017 óta itthon lakok Marosvásárhelyen, abban a házban, amelyben megszülettem (akkor még otthonszülés volt!).

    • antal m.

     Toducz úr! Lásd:/2o2o. aug. 2o-n o9:38 köz./ írásai, nekem is elfogadhatóak! Most már így a kételkedéseim Önről sokat, csökkentek!
     Minden esetre, megköszönöm, hogy közreműködött velem, igen lényegesek voltak! ,,AZ IGAZSÁGOS EMBER, NEM FÉL!../ ermáról/

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Ménök űr, ha már ennyire fokozódott a szimpátiája irántam, akkor még mondok, hogy csodálkozzon és legyen kötekedési alapja. Az intézet vízellátása 1950-től a Nyárád vízéből történt. A parton volt egy pompa és szűrőház. A pompák működtetésére elektromos áramra volt szükség, a szűrt vizet fertőtleníteni kellett klórmész adagolásával. Az esős időszakban, amikor bezavarosodott a Nyárád, gond volt a víz minőségével, eldugult a szűrőberendezés, ki kellett takarítani cserélni. Árvizekkor a Nyárád megváltoztatta a medrét, eltávolodott a pompaháztól, szóval volt gond és nyűgölődés elég. ezen kívül a víztelep kezelőit fizetni kellett, mert az intézet alkalmazottjai voltak. 1990-ben egy holland civil szervezet, aki Kolozsváron szeretett volna segíteni egy szociális otthonnak, s amikor meggyőződtek, hogy az ottani igazgató korrupt, azt hallották, hogy a mikházi intézet igazgatója nem és érdemes oda vinni a segítséget. Megjöttek és előadtam nekik, hogy gondunk van a vízellátással és előadtam megoldási elképzelésemet. A Bekecs csúcsa közelében volt egy bővizű forrás, a helyiek a barátok forrásának nevezték, amely a legszárazabb években se apadt el, száradt ki, szabadeséssel eltudjuk látni az intézetet jó minőségű vízzel. Vízpróbát vettek a forrásból, Elvitték holland laboratóriumba, amikor visszajöttek, csak annyit mondtak, hogy mit nem adnának, ha Hollandiában is ilyen minőségű víz lenne. Aztán megcsináltuk, azóta az intézetben elégséges jó minőségű víz van, amely nem kerül pénzbe!

    • antal m.

     Toducz úr!
     Ezeken a küzdelmes, de már eltel évekről, tudom, hogy sok történtekről beszélhetnénk, kölcsönösen, az a jó, hogy szerencsénk is volt, hogy egészségesen még itt cseveghetünk! Mind ezekből, tanulságainkból még segíthetjük legkevesebb, a saját gyerekeinket, amíg élünk!
     Alkalomkor, majd írok az én VIZES építői hasonló átélteimről!

     Válasz
    • antal m.

     Toducz úr!
     Beszámították egészen, csak nem kedveztek méltányosan!?

     Válasz
     • TÓDUCZ

      ?

     • antal m.

      Toducz úr! Önnek, hány órás kurzusai voltak naponta?

    • antal m.

     Toducz úr! 1.Vizes, de izzadságos esetről! Nem csak dolgoztattam, hanem segíteni is igyekeztem a szakmám terén! Mindig munkaerő hiányban szenvedtek munkatelepeink mindenhol a múltban is. Történt a viktoria-i Kombinát építésénél:
     Nyár volt, vakációs időszak, a diákok egy része ilyenkor nem töltötte hiába idejét, munkát kerestek, hogy pénzhez jussanak. Az egyetemisták már nagy korúak, nyugodtan be lehetett avatni munkákra, akár nehezebb fázisokban is.Víz hűtő tornyot építettünk. Alkalmaztunk 4 egyetemistát ideiglenesen e munkálathoz. A torony belsejébe számtalan nagyméretű azbo-cement lemezeket kellet felhelyezni,nehéz és elég törékeny lapokat. Kézből-kézbe kellett adogatni és behelyezni azokat nagy pontossággal! Két hónapot dolgoztak rajta. A fizetés elég kevés volt, mert nem lehetett alkalmazni másként mint szakképtelen munkásnak. Azok szépen dolgoztak, megvoltam elégedve! Hogy még segítsek rajtuk, egy-egy prémiumot nem nagy összeggel tudtam pótolni!
     Tudja, hogy a következő években is engem kerestek, hogy munkát biztosítsak, a vakációjuk idejére! Ha ne lettek volna ügyes-kemény fiúk, e nehéz munkát el se tudták volna végezni! Közös megelégedéssel zárult találkozásaink!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Ez más mérnök úr, egyébként szakképzetlen munkásnak, s nem szakképtelen munkásnak!

     • antal m.

      Igaza van!

 2. TÓDUCZ

  Termelékeny a két zsenink! Termelik a jobbnál-jobb beírásokat.

  Válasz
  • antal m.

   Toducz ür!
   Humán embernek a számok világa, sötétséget okoz, ez az Ön esete! Nem egy kész injekciós fecskendő!
   Pedig a számok reálisak, bizonyítanak csak tudni kell báni velük! Számítógép rendszerünk, de a világ technika tudománya, vajon mire alapszik? Számítások tudománya nélkül nélkül, épülnének építmények?
   A termelésben is nagyon fontosak a kiszámíthatóságok, különösképpen hossztávon! Elképzelhetetlen ma az, hogy rendszerességet fen tarts egy cégnél,– tervek kiszámításai nélkül! Ezek a termelés követelményei!

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Mérnök űr, Ön prédikál, hisz a négy alapművelettel is nehezen boldogul!

    Válasz
    • antal m.

     Toducz úr!
     Kitelik Öntől, hogy azt írja már, hogy a homokban is együtt játszadoztunk! Van fantáziája képzelődni.

     Válasz
    • antal m.

     Toducz úr! Mintha Ön a sokszorozáshoz értene jobban?! Mert azt napirenden kezdi és végzi!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Mérnök űr, örvendek, hogy egy beírásomra kettővel válaszol Lehet több is, kitartást!

     • antal m.

      Toducz úr!
      Ön, hányszor duplázta és triplázta a válaszait felém, különösen amikor érzékelői idegeit meg csíptem!

    • antal m.

     Toducz úr!
     Én még tiszteletből is válaszolok, nem sarkalok, mint Ön!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Na, csak kettőt sikerült kiizzadni mérnök űr?

    • antal m.

     Toducz úr!
     Ciorbea-ról! Ö nem szenvedte I. Iliesc-ut! Ponta, egy hazug törtető, volt és marad! A politikus vándorlás, folyamatos!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      A jellemtelen és gerinctelen politikusok vándorolnak, látom, hogy azokat “szenvedi”!

 3. joe

  A termelekenyseg olyan,mint amikor egy adott alkatreszt negy ora alatt kell (ene) kicserelni a normativ szerint,aztan harom ember ketnapig csinalja,es vitatkozik hogy azt lehetetlen megcsinalni negy ora alatt.Mindezt olyan embernek akinek szakmaja,es azzal csinalta meg a jovedelmet. Es igyekezett,lehetoleg harom es felora alatt megcsinalni. Azert van az hogy egy fejlett orszagban a termelekenyseg negyszer otszor nagyobb az okoskodo orszagok termelekenysegenel.

  Válasz
  • antal m.

   JOE!
   De, ahhoz, hogy beszéljünk termelékenységi adatokról,– még számítási technikai ismeret is szükséges!

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Pont az, ami Önből hiányzik Victor Ciorbeat istenítő mérnök űr!

    Válasz
    • antal m.

     Toducz úr! Ön a ,,szegények orvosa,, csodálom, hogy Soros tatától még nem kért szajrét! Másként ,,PavIlionra,, valót, csak kunyerált! Erről beszéljen?

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Voltam mérnök űr, mert pontosan 3 év 6 hónap és 1 nap-ja szegény nyugdíjas vagyok.

    • antal m.

     Toducz úr!
     Az öt gyerekes apa, hiszem, hogy feminista, bizonyított!
     Ciorbea–kormánnyal, még szót lehetett érteni, volt egy kibontakozás!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Há mit bontottak ki mérnök űr, árulja már az erma olvasóinak is.

     • antal m.

      Toducz úr! Ismét vacakol!
      Ciorbea, Miniszter elnök- politikus szembe szállt I.Iliescu–ékkal, a politikában, és kibontakozás keletkezet, nyíltabb-á tette az ország sorsát!

     • TÓDUCZ

      Rosszul tetszik emlékezni mérnök űr, lepaktált az Iliescu pártjával, hálából Ponta megszavaztatta a nép ügyvédjének!

    • antal m.

     Toducz úr!
     Most inkább elhihető, de Mikházát tárgyaltuk, amikor felvetette nekem, hogy a ,,szegények orvosa volt,,! Ne füllentsen, kérem!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Tudtommal Ciorbearól volt szó!

 4. antal m.

  Ezek nagyon fontos tudnivalók egy termelésben-kivitelezésben!
  Az a termelő egység, hol ezt nem követik, az könnyen a csődben köt ki!
  Az építkezéseknél, magam is követtem és foglalkoztam hasonló termelési mutatókkal.

  Válasz

Hagy egy Válaszot antal m.-ra Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük