Románia jövőre 30 ezer Európai Unión kívülről érkező külföldinek ad munkavállalási engedélyt

Illusztráció / Forrás: bizbrasov.ro

Románia tovább növelte az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók befogadási ütemét: a kormány pénteken elfogadott határozata szerint 2020-ban a hatóságok 30 ezer új munkavállalási engedélyt bocsáthatnak ki.

A krónikus munkaerőhiánnyal küzdő Románia – amelynek mintegy négymillió állampolgára vándorolt el nyugat-európai országokba amióta belépett az EU-ba – évről évre emelte a keretszámot: 2017-ben ötezer, tavaly tízezer, idén pedig 20 ezer EU-n kívülről érkezett új vendégmunkást fogadott be. Legtöbbjük Vietnámból, Törökországból, Nepálból, Szerbiából, Sri Lankából, Kínából és a Moldovai Köztársaságból érkezett.

Ludovic Orban miniszterelnök fontosnak nevezte a pénteken elfogadott kormányhatározatot, mivel a megemelt keretszám a “munkaerőválság megoldásának részét képezi”.

A bukaresti pénzügyminisztérium tavalyi becslése szerint legalább egymillió dolgozó hiányzik a román munkaerőpiacról. Az EU-n kívüli külföldi munkaerő alkalmazásának bátorítása céljából tavaly ősszel eltörölték azt a 2010-ben hozott rendelkezést, amely szerint a munkáltatók kötelesek átlagbért fizetni a külföldről érkező dolgozóknak.

Az elmúlt időszakban a vállalkozók a szakképzett munkaerő hiányára panaszkodtak, egyes cégek azért mondtak le a terjeszkedésről vagy egyéb fejlesztésekről, mert nem látták biztosítva az ehhez szükséges munkaerőt.

Baranyi László / MTI

31 hozzászólás

 1. antal m.

  Tisztelt Mikulás Úr! /2o19.12.21-n 19:17-18 köz./
  Kellemes Karácsonyt!

  Válasz
  • Mikulás

   Köszönöm szépen, viszont kívánom!

   Válasz
 2. Mikulás

  Joe, Nyilas, Dobai, Tóducz dr, ez van, Dr. Andras Varga uraim figyelmébe

  A közgazdaságtudományt a Katolikus Egyház találta ki. Ugyanúgy, mint az európai tudományos egyetemet több mint 800 évvel ezelőtt (Bologna 1088, Párizs 1150, Oxford 1167), a tudományos módszert (Roger Bacon ferences rendi szerzetes, Oxford-i tudós, 1200-as évek), valamint a kórházat (hospitál, ispotály), haldoklók házát (hospice), szállodát (ma úgy hívjuk, hogy hotel, youth hostel, hospitality angolul). Mindezek a mai nevek a katolikus Hospitaller Lovagok nevéből származnak, akik az első kórházakat, szállodákat, haldoklók házát létrehozták 950 évvel ezelőtt, mint egész Európát sűrűn behálózó intézmény rendszert, ahol minden idegent úgy fogadtak és úgy kezeltek, mint Jézust, akár tudott fizetni, akár nem. Akár a Katolikus Egyház tagja volt, akár egy rászoruló pogány, zsidó, muzulmán, aki meg se volt keresztelve.

  Ilyen dolgokat talált fel, valósított meg a Katolikus Egyház, és a közgazdaságtudományt is a Katolikus Egyház találta ki, az 1400-as, 1500-as években. Mert az egész nyugati, európai civilizációt a Katolikus Egyház találta ki, építette fel. A kapitalizmus elméletét is a Katolikus Egyház találta ki, írta le tudományosan jóval Adam Smith előtt.

  Ezért mond ítéletet napjainkban a kapitalizmus felett Ferenc pápa, és ezért bírálta a kommunizmus bukása idején, 1989 táján olyan súlyosan a kapitalizmust is a lengyel pápa, 2.-dik János Pál.

  A nyugati hatalmak azt hitték 1989-ben, hogy 2.-dik János Pál pápa majd lefekszik nekik, és kijelenti, hogy a gonosz kommunizmussal szemben az ő rabló kapitalizmusuk maga a tökély, és a megvalósult Földi Paradicsom. Na ezen várakozásukat alaposan szétzúzta János Pál pápa, mert a kapitalista világrendre sem adta áldását, hanem súlyos erkölcsi bírálatban részesítette.

  Akkor esett így pofára a Nyugat korábban, amikor Hitler és Sztálin egyaránt megszállták Lengyelországot, a Nyugat pedig azt várta 12.-dik Piusz pápától, hogy ítélje el Hitlert, de ne ítélje el Sztálint. A pápa viszont azt felelte, vagy mindkét agresszort megnevezi és név szerint elítéli, vagy egyiket sem. Azóta is azzal rágalmazza 12.-edik Piusz pápát a Nyugateurópai, amerikai zsidókézen lévő média, hogy Hitler pápája volt, és nem volt hajlandó Hitlert név szerint elítélni. Pedig hát a pápa elítélte volna, csak azzal a feltétellel, hogy közben a Nyugat szövetségesét Sztálint is elítéli.

  A közgazdaságtudományra visszatérve, egyesek szeretnék, ha a pápák kussolnának, miközben a vad kapitalisták szabad rablást folytatnak. Közben pedig a kapitalizmus elméletét is katolikus tudósok írták le először, annak erényeivel és hibáival együtt.

  Csak az amerikai protestánsok hiszik, hogy a kapitalizmus elmélete Adam Smith skót, protestáns tudóstól ered. A Jézusgyűlölő, Katolikus Egyházat gyűlölő zsidók által agymosott Joe -félék pedig ki tudja mit hisznek… hogy a közgazdaságtudományt és a kapitalizmus elméletét is a gólya hozta, mint a kisbabát…

  Válasz
  • Tóducz

   Drága, kedves és aranyos Mikulás bácsi, elég csak az első mondatát olvasni, s rögtön elmegy a kedved a többitől!

   Válasz
   • Mikulás

    Hát Tóducz úrnak azért ajánlottam, mert olyan protestánsokkal együtt mint Nyilas és ez van, Tóducz uram is bevette a maszlagot, a zsidók propagandáját a Katolikus Egyház ellen. Én csak a zsidó propaganda ellen akarom védeni Tóducz urat, intellektuális értelemben.

    Amit a protestánsok tudni vélnek a Katolikus Egyházról, az 99 százalékban propaganda, légből kapott hazugság, amit a protestáns Hollandiába menekült zsidók találtak ki bosszúból, miután a katolikus Spanyolországból kitiltották őket 1492-ben.

    De hát azért lettek a Reconquista után, Spanyolország keresztény visszahódítása után kitiltva a zsidók, mert 700 évnyi mór megszállás alatt végig a muzulmán mórok oldalán álltak, keresztény rabszolgák kereskedéséből lettek a zsidók dúsgazdagok a muzulmán világban, most pedig ott akartak maradni Spanyolországban, mint Soros György és a Közép Európa Egyeteme Budapesten, hogy belülről bomlasztsák a katolikus Spanyolországot. Mi nem merjük Soros Györgyöt az egyetemével és az ügynökhálózatával együtt kitiltani Magyarországról, de a spanyolok 1492-ben megtették, ők bizony kitiltották a katolikus vallásra át nem tért zsidókat újonnan felszabadított országukból, ez legalább akkora zseniális húzás volt részükről, mint Amerika felfedezése Kolumbusz Kristóf által, ami ugyanabban az évben történt mint a zsidók kitiltása, vagyis 1492-ben.

    Aztán a zsidók találtak maguknak olyan eltévelyedett katolikus hőbörgőket, mint Luther Márton és a többi protestáns reformer, őket tüzelték, pénzelték, alájuk adták a lovat, hogy megcsinálják ezt a Protestáns Reformáció nevű rabló hadjáratot a Katolikus Egyház ellen. Aztán a protestánsok kritikái is a Katolikus Egyház ellen, a Keresztes Hadjáratok és az Inkvizíció ellen, ezek olyan kritikák amiket a zsidók adtak a protestánsok szájába. Az volt a zsidó stratégia, hogy megosztani és polgárháborút előidézni az addig egységes európai Katolikus Egyházon belül.

    Idővel el is érték a zsidók amit akartak. Már Mohácsnál, 1526-ban polgárháborúztak a német keresztények, ahelyett hogy eljöttek volna Mohácsra, a mi oldalunkon harcolni a törökök ellen. Aztán Bécs török ostroma, 1683, Buda visszafoglalása a töröktől, 1686, és a Zentai Csata a török végleges vereségével, 1697, lásd mindezen harcok alatt a tragikus magyar megosztottságot, mert magyar harcolt a magyar ellen, katolikus-protestáns, kuruc-labanc törésvonalak mentén. Szóval elérte a felforgató zsidó amit akart, mert keresztény ontotta kereszténynek vérét, sőt magyar magyarnak vérét ontotta a Protestáns Reformáció után.

    S a protestánsok még mindig a zsidó propagandát böfögik vissza, amire cselszövő zsidó “szövetségeseik” tanították őket.

    Az sem véletlen ám, hogy a protestáns reformerek Bibliáit zsidó nyomdászok nyomtatták Hollandiában, Amszterdamban. Olyan zsidók, akik azért költöztek oda, mert ki lettek tiltva a katolikus Spanyolországból. Mert Spanyolországból menniük kellett a zsidóknak 1492-ben, s lám 25 éven belül kitör az európai Reformáció, a kitiltott zsidók bosszúja, zsidó támogatással, és Európában keresztény polgárháború van. Mekkorát röhöghettek a bosszúálló zsidók a markukba, ezt jól megszervezték!!!

    Tóducz Úr pedig hogy viszonyul mindehhez, csak nem hagyja magát manipulálni, a zsidók által kitalált protestáns propaganda által???

    Én ki akarom nyitni Tóducz Úr szemeit, a valóságra! Én meg akarom védeni Tóducz Úr szemeit a zsidó protestáns porhintőktől, hogy ne hintsék többé hazug propaganda porát a Tóducz Úr szemeibe! Bizony én jót akarok, én segíteni akarok Tóducz Úrnak!

    Válasz
    • Tóducz

     Én meg Önt, kedves Mikulás bácsi a katolikus dogmáktól! De ha úgy vesszük, a katolikus vallást is a zsidók csinálták. Jézus is kiüldözte a zsidó kufárokat a templomból!

     Válasz
   • Mikulás

    Tóducz Úr, itt van egy egyszerűsített, rávezető kérdés:

    Mit gondol Tóducz Úr, miért vállalták el a hollandiai zsidó nyomdászok, hogy a Protestánsok, Reformerek Bibliáit nyomtassák Amszterdamban? (Emlékeztetem, a katolikus Spanyolországból kitiltott zsidók költöztek Hollandiába. Spanyolország korábbi mór megszállása alatt pedig a zsidók végig a muszlim mórok oldalán álltak, és keresztény rabszolgákkal kereskedtek, munka rabszolgákat, szexuális rabszolgákat adtak vettek, így lettek dúsgazdagok).

    Szóval itt van két lehetséges válasz, melyik a helyes Tóducz Úr szerint:

    A. A katolikus Spanyolországból kitiltott rabszolgakereskedő zsidók szerették Jézust és a keresztény embereket, ezért vállaltak nagylelkűen szerepet Jézus Krisztus Katolikus Egyházának megreformálásában.

    B. Úgy látták, most lehet keresztényt keresztény ellen ugrasztani, polgárháborút gerjeszteni a keresztények között, felfordulást és maximális kárt okozni a kereszténységnek Európában.

    Várom Tóducz Úr válaszát, melyik a helyes válasz, A válasz vagy B válasz?

    Válasz
    • Tóducz

     A+B!

     Válasz
  • Tóducz

   Drága,aranyos és édes Mikulás bácsi, az újkorban (K.u.) a vad kapitalizmust a Róm.Kat. Egyház alapozta meg!

   Válasz
   • Mikulás

    Kedves Tóducz Úr, ez jól hangzik de nem igaz. Ilyen a jó propaganda. Ha már nem igaz, legalább hangozzék jól.

    Majd küldök egy közgazdász által írt cikket arról, hogy katolikus tudósok hogyan hozták létre azt a tudományt, amit közgazdaság tudománynak nevezünk.

    Ne feledjük, a genetika tudományát is egy katolikus szerzetes hozta létre az 1800-as években, Gregor Mendel, amikor a borsó növényeket keresztezgette és kvantitatív módon megfigyelte, valamint megmagyarázta, hogy hány darab borsószem lesz sima, illetve rücskös felületű.

    Ezek a katolikus szerzetesek és papok nagyon sok mindent kitaláltak a pihent agyukkal, és hát az a helyzet, a közgazdaság tudományt is ők hozták létre. A kulcs viszont az, hogy ERKÖLCSI SZEMPONTBÓL közelítették meg ezt is, mint az összes egyéb kérdést a fizikától az orvostudományig: Mi az ami helyes mert igazságos és hasznos, értéket teremt, ezzel szemben pedig mi az ami helytelen, erkölcstelen.

    Válasz
    • Tóducz

     Drága, kedves és aranyos Mikulás bácsi, domináns és recesszív, de a kettő közé beszúrták később az intermediert is. Akkoriban világi iskolák, egyetemek nem léteztek, egyházi kézben volt az oktatás, orvoslás és az államvezetés is. Idővel a libsik rátették kezüket az oktatásra, azóta még nagyobb gáz van a társadalmi folyamatokban!

     Válasz
  • Dobai

   Miki bátyámnak rossz napja volt. Csak halkan, kerülő
   szavakkal megmondom, hogy mi történt:
   A rénszarvas hátsó lába kikerülte Miki bátyámnak a farkát és
   úgy tökön rúgta, hogy most csillagokat lát, és közbe
   hülyeségeket beszél.

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás bácsi.
   Az ön katólikus egyháza egyetlen dolgot talált fel. Azt, hogy hogyan lehet pézen megvenni a pápaságot, hogy vele minnél több pénzt lehessen felhalmozni. Nem hajaz ez valamire, még az ön fejében is? Ja, még egy dolgot feltalált az ön katólikus egyháza. Azt, hogy hogyan lehet pénzt csinálni, még az emberek üdvözülés utánni vágyából is. ez sem ébreszt emlékeket önben egy bizonyos népcsoport iránt.
   Ezen kivül, az ön katólikus egyháza a világon semmit nem talált fel.
   Emberek találtak fel sokfélét, és amiből a katólikus egyház pénzt remélt, azt hagyta nekik megvalósítani, mert az ő kezében volt a hatalom, a pénz, paripa, fegyver.
   Akinek a feltalálása meg nem kecsegtette a katólikus egyházat nyereséggel, azt egyszerűen megégette, megkínozta, börtönbe vetette. Ennyi.

   Válasz
 3. antal m.

  BOLYGATJÁK A NAGY VILÁG NÉPEIT! Így kerül felszínre egy sereg betörő-gazember is! Nagyot nem lehet a vándorlókra alapozni! A kínálat mindig kecsegtető,- s majd lejár rövid idő után! De, érdekes az, hogy itthon még sok a munkanélküli,- napokon át a sajtókból kivehető!

  Válasz
  • Tóducz
   • Mikulás

    Szerintem igaza van, jól látja át a helyzetet Antal Úr.

    Válasz
  • Mikulás

   Úgy van, Antal M Úr.

   Válasz
 4. Mikulás

  “eltörölték azt a 2010-ben hozott rendelkezést, amely szerint a munkáltatók kötelesek átlagbért fizetni a külföldről érkező dolgozóknak.”

  Már várom Nyilast, Dobait és Joe -t, hogy megmagyarázzák nekünk, milyen nagyszerű a kapitalizmus. Mert amikor Ferenc pápa és a Katolikus Egyház a rabló kapitalizmust ostorozzák, amiért kizsákmányolják és szegénységben tartják Isten gyermekeit az egyszerű embereket, akkor jön Nyilas és a pápát bírálja. Dobait és Joe -t pedig már ismerjük, ha amerikai mintára csinálják és ha kapitalizmus, az csakis jó lehet, mert Amerikában freedom and democracy, szabadrablás és democsokrácia uralkodik, ami csakis jó lehet. Isten Tizenegyedik Parancsolata pedig úgy szól, hogy Amerikát ne bíráld, Thou shalt not criticize America!

  Válasz
  • Mikulás

   Kíváncsi vagyok, van-e hasonló törvény csonka-Magyarországon, vagy pedig a budapesti “magyar” kúrmányok (khm… khm…, kormányok) már eleve oda figyeltek, a Fidesszel együtt, hogy a rabló kapitalista külföldi cégeknek szabad kezet adjanak a magyar munkavállaló néppel szemben.

   Hát persze, hogy külföldről akarnak majd a cégek vendégmunkásokat behozni, fele annyi fizetésért, harmada annyi fizetésért, mint amennyit a hazai munkásnak fizetni kellene.

   Válasz
  • Mikulás

   S aztán majd 20 kínai, ukrán vendégmunkás bérel egy garzonlakást Budapesten, vagy éppenséggel Temesváron, bele tesznek 5 ágyat, és két váltásban alszik 20 ember az 5 ágyban, kettesével egy ágyban, és elvállalják a munkát fele annyi fizetésért mint a hazai munkás, mert ugye ők húszan osztoznak egy garzonlakás albérletének terhén, ők így is ki tudják fizetni az albérletet, fele annyi fizetésből…

   Vajon, lehet, hogy így alapozták meg Trianont is a magyar földesurak, kapzsiságtól vezérelve, mert olcsóbb román munkásokat hoztak Erdélybe több száz évvel ezelőtt, ahelyett, hogy tisztességes bért fizettek volna saját magyar véreiknek, a magyar néphez tartozó munkásoknak?

   Válasz
   • Tóducz

    Drága, kedves és aranyos Mikulás bácsi, nem lehet, hanem ez a szomorú valóság.

    Válasz
    • Tóducz

     A romákok egykor imigráncsok voltak a Kárpát-medencében, a magyarokból pedig emigránsok lettek!

     Válasz
   • Nyilas

    Kedves Mikulás. Dec 21-e van. Önnek már 6-án lejárt az ideje. A kutya nem foglalkozik az ön pápájával, csak ön jön elő vele mindig a szokásos szófosásai közben. Ön kezdi alulmúlni Joe barátunkat a retardáltságban. Odáig már elért, hogy kitalál magának történeteket és vadul hadakozik ellenük.

    Válasz
  • Tóducz

   Drága, kedves, aranyos Mikulás bácsi, Ferike Vatikánja nem a legszegényebb miniállam a világon, nem sok erkölcsi alapja van a kizsákmányolás kritikájára. Az időszámítás utáni időszakban a Rom.Kat. Egyház volt a világ első globalizátora!

   Válasz
 5. Szekely Attila

  A bevandorlo ellenesnek reklamozott FIDESZ most is jobban teljesitt , a volt elvtarsak mar a 100000 vendegmunkasnak alcazott bevandorlonal tartanak. Buszke lehet rajuk Orban Viktor elvtars fonoke Netanyahu ur!!!

  Válasz
  • Tóducz

   Megint ki tetszett felejteni, hogy a likudos!

   Válasz
   • Sztrogoff Mihály

    Itt van ez a személy aki provokatív, ingerlő módon, tárgyhoz nem tartozó üzenetekkel bombáz,ezért figyelmen kívül hagyom a hozzászólásait.
    Tóducz úr,úgy gondolom, hogy egy újabb pácienst kapott ,,Szekely Attila” személyében.

    Válasz
    • Nyilas

     SZ.A. nem Tóducz úr páciense volt. Ő az OPNI-ból került az utcára.

     Válasz
     • Szekely Attila

      Nyilas , lehet , hogy te Toducz ur paciense voltal de engem csak a szeku “kezelt” vagy is sikertelenul probalt puhitani. Neked is szebbjovot!!!

     • Tóducz

      Sz.A., de nem gyógyszerekkel, és csak a fejét üthették!

 6. Tóducz

  Egy francot van munkaerő hiány, Romákiában munkakedv hiány (lustaság) van!

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük