Súlyos gyanú az intézményvezető ellen (Közösségfejlesztési igazgatóság - Sepsiszentgyörgy)

Fotó: Albert Levente

Köztisztségviselőhöz nem méltó, intézménylejárató viselkedés, valamint közjavak nem rendeltetésszerű használata miatt fegyelmi eljárást indított Sepsiszentgyörgy önkormányzata a városháza alárendeltségében működő Közösségfejlesztési Igazgatóság vezetője, Tankó Vilmos igazgató ellen.

Az önkormányzat több panaszos feljelentése nyomán kezdeményezte az eljárást, amelyhez – amint azt lapunknak megerősítették – rendőrségi vizsgálat is társul, egyebek mellett szexuális zaklatás tárgyában is. Tankó Vilmos nem kívánt részletekbe bocsátkozni az eljárás kapcsán. Állítása szerint hivatalos úton semmilyen értesítést nem kapott sem a polgármesteri hivataltól, sem a karhatalmi szervektől.

Tekintettel arra, hogy folyamatban lévő vizsgálatokról van szó, Antal Árpád polgármester sem nyújthatott részletes tájékoztatást az ügyről. Elmondása szerint az igazgatóság alkalmazottjai közül többen is panasszal fordultak az önkormányzathoz, ezek nyomán indították el az eljárást az 1999/188-as számú, a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvény, valamint a közhivatalnokok etikai kódexe (2004/7-es törvény) előírásai értelmében. Előbbi jogszabály esetében a 77-es cikkely második bekezdése, míg utóbbi esetében a 12-es és a 18-as cikkely előírásainak megszegése merült fel.

A polgármester szerint a panaszok olyan megnyilvánulásokra vonatkoznak, amelyek sértik azon közintézmény tekintélyét, amelyben a közhivatalnok tevékenykedik – ez esetben az igazgatóság vezetői tisztségét közel húsz éve ellátó igazgatóról van szó. Az alkalmazottakkal való kapcsolattartásban a köztisztviselők etikai kódexe értelmében a tiszteletet, a korrektséget, a jóhiszeműséget és az előzékenységet határozza meg fő szempontként a törvény, ezeket minden körülmények között tiszteletben kell tartani.

A folyamatban lévő – és lassan lezáráshoz közeledő – fegyelmi eljárás azon törvényes feltételek megsértését vizsgálja, amelyeket a polgármester elmondása szerint Tankó Vilmos több rendben megsértett a beosztottjaival való viszonyban. Emellett szintén az etikai kódex rendelkezik a közhivatalnok azon kötelezettségéről, hogy a közvagyont csakis jó gazdaként kezelheti és kizárólag közcélokra használhatja. A panaszokban foglaltak alapján Tankó Vilmos ezen a téren is kihágást követett el, amikor egy, az önkormányzat tulajdonában lévő, Dália utcai ingatlant saját céljaira is használt.

Antal Árpád polgármester megkeresésünkre elmondta: a panaszok beérkezését követően szembesítették az igazgatót az állításokkal, aki tagadta az ellene felhozottakat. Ennek nyomán döntöttek úgy, hogy az ügyben a rendőrség segítségét is igénybe veszik. A rendőrségi eljárást illetően a polgármester csak annyira szorítkozott, hogy őt is kikérdezte a hatóság, a vizsgálat állásának ismertetése azonban nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Értesüléseink szerint a hatósági vizsgálat egyebek mellett szexuális zaklatás tárgyában is indult, ezt a polgármesteri hivatal is megerősítette. Ami a fegyelmi eljárást illeti, a városháza csak ennek lezárását követően nyújthat bővebb tájékoztatást a lakosságnak – tisztázta a polgármester.

A közhivatalnokok jogállását szabályozó törvény négy lehetséges szankciót ír elő, amennyiben a fegyelmi eljárás igazolja, hogy az érintett kihágást követett el. A már említett 77-es cikkely 3. pontja értelmében a hivatalnokot megrovásban részesíthetik, legtöbb három hónapra öt és húsz százalék közötti bérmegvonást rendelhetnek el, illetve harmadikként legtöbb három évre eltilthatják a szakmai előmeneteltől vagy a fizetésemeléstől.

Negyedik büntetésként a törvény tisztségbeli vagy bérezésbeli lefokozást tesz lehetővé, amelyet legtöbb egyéves időtartamra lehet elrendelni. A legsúlyosabb kiróható büntetés a köztisztségből való felmentés. A cikkely 4. alpontja ugyanakkor részletesen leírja, hogy mely szempontok szerint kell eljárni az egyénre szabott szankció kirovásakor – egyebek mellett a teljesítményt is figyelembe kell venni, illetve azt, hogy indult-e korábban hasonló eljárás az érintett ellen.

A megyei rendőrkapitányság szóvivője, Nicoleta Tolvaj-Marin megkeresésünkre elmondta: Tankó Vilmost illetően valóban érkezett egy panasz Sepsiszentgyörgy város rendőrkapitányságára, és nyomozást is indítottak az ügyben. Lévén, hogy folyamatban lévő eljárásról van szó, a panasz tárgyát nem közölték.

Lapunk megkereste Tankó Vilmost is. Az igazgató közvetve, de elismerte, hogy zajlik egy fegyelmi eljárás ellene, amelyről viszont bővebben nincs mit mondania, mivel állítása szerint semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a vizsgálatról. Emiatt azt sem tudja, hogy pontosan mit is kifogásolhat a panasz benyújtója, „akár gyilkosnak is nevezhet”.

Ugyanez a helyzet – amint azt újbóli felvetésünkre végül elismerte – a rendőrségi panasz kapcsán is. Tankó Vilmos szerint, amíg bíróság által jegyzett jogerős ítélet nem születik a személyével kapcsolatosan, addig bármit rá lehet fogni, az ítélet megszületéséig bármilyen gyanúsítgatás csak szóbeszédnek tekinthető. Az igazgató továbbá célzott arra: megtörténhet, hogy egy félreértés áll az egész történet hátterében.

Nagy D. István / Háromszék

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük