December 11-én a zord időjárás ellenére Mohácson mintegy félezren vettek részt azon a tüntetésen, ahol a kényszeroltás ellen tiltakoztak. Az esemény főszónoka Szakács Árpád újságíró-publicista, az Erdély.ma főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan vakcinával kezdik meg a gyerekek oltását is, aminek a szerződéseit titkosították, a klinikai vizsgálatok eredményét pedig nem adták ki. Mohácson kívül Magyarország több mint tíz városban tüntettek az emberek, a demonstrációkat a média most is elhallgatta. Az alábbiakban Szakács Árpád beszédét közöljük, a tüntetés összes felszólalója itt nézhető meg.

szakacs

1948 hideg novemberének egyik estéjén, vacsoraidőben egy erdélyi szász családhoz kopogtak be a kommunista pribékek azzal, hogy takarodjanak ki a saját házukból. 

„Van négy kiskorú gyermekünk, addig nem mozdulunk innen, amíg nem ajánlanak fel valamit, ahol emberhez méltó életet lehet élni – mondta az édesanyja. …

Akkor kipenderítjük magukat. Mégpedig itt és most – mondták a betolakodók. Két legény odalépett a kishúgom és közém, félretoltak minket székestől, megmarkolták az abroszt és felemelték mindenestül, ami rajta volt. A batyuban egymás hegyén-hátán bukfencezett a teríték és az étel. Kinyitották az ablakot, és nagy csörömpöléssel-zörgéssel minden kirepült rajta. A bútorok utána!

Így történt: a szó szoros értelmében kihajítottak bennünket a házból. A zongora volt a legnehezebb. A hatalmas holmit a hórukk legények csak úgy tudták kierőszakolni az ablakon, hogy vasrudakkal kifeszítették a falból az ablakkeretet, miközben a családom rémülten nézte…

Miközben elmesélem, mi történt azon a novemberi estén, a kishúgomat látom magam előtt: az utcai lámpa fényében egyetlen hang nélkül szedegette össze a babáit, melyeknek haja összetapadt a szemerkélő esőben, ruhájukból csöpögött a sáros lé. Csak akkor kezdett sírni halkan, mint az éjszakai eső, amikor megbotlott az eltört babakocsiban, mely olyan tágas volt, hogy ő maga is elfért volna benne.”


A fenti megtörtént esetet Eginald Schlattner, a legnagyobb kortárs erdélyi szász író örökítette meg A vörös kesztyű című visszaemlékezésében. Azt az elképzelhetetlen kegyetlenkedést mutatja be, amit egy diktatúra művelni tud a legelesettebbekkel, a legkiszolgáltatottabbakkal szemben. Télvíz idején úgy dobnak ki egy négygyermekes családot az utcára, ahogy a kutyát sem szokás. 

Eginald Schlattner
Eginald Schlattner (Fotó: Wikipédia)

1948-ban a demokratikusnak nevezett nyugat égisze alatt, a demokratikusnak nevezett nyugat cinkosságával, a demokratikusnak nevezett nyugat bűnrészességével a kommunizmus által sújtott államokban a legnagyobb terrorral sújtott le a diktatúra a családokra, a gyerekekre. Előzőleg teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez lesz. 

holodomo
Egy család az ukrajnai genocídium idején (Fotó: vintagenewsdaily.com)

Az 1930-as években fiatalok és gyermekek millióit gyilkolták meg az ukrajnai népirtásban, a különböző szovjet és egyéb táborok poklában. A gyerekek olyan szenvedések között pusztultak el, ami túltett minden hátborzongató film epizódjain.

 Nem volt kivétel ez alól Magyarország sem. 1948 után tízezer számra rakták ki a családokat, gyerekeket télvíz idején egy disznóólba, vagy erőszakkal szakították el a fiatalokat a családjuktól.

 A népirtás és a terror ugyanis a diktatúrák lételeme. Nemcsak itt, hanem mindenhol a világon.

A legkeményebb bűnelkövetők előtt is van egy tabu, amit nem lépnek át, mégpedig az, hogy kiskorúak, vagy gyerekek sérelmére szándékosan bűncselekményt kövessenek el. És jaj annak, aki úgy kerül börtönbe, hogy kiskorú ellen követett el valamilyen bűntényt, mert azt a legveszélyesebb bűnözők is megvetik, kiközösítik és pokollá teszik az életét.

A történelem megmutatta számunkra, hogy diktatúrák a legnagyobb gyilkosokon is túltesznek. A történelem pedig mindig ismétli önmagát. 

Az elmúlt évszázadokban számos embert pusztító diktatúra jött létre. 

De egyik sem tudta volna szörnyű céljait beteljesíteni, ha nem lettek volna milliószámra olyan szolgái, akik vakon és süketen segédkeztek annak a szörnyűségnek a kivitelezésében, ami szembe megy mindennel, ami emberi. 

Mert például akik kidobták télvíz idején a már említett négy kisgyerekes szász családot az utcára, azoknak is volt családjuk. Meg akik télen disznóólba terelték a magyar családokat, azoknak is voltak gyermekeik. Vajon hogy lehettek erre képesek?

A diktatúrákban az emberek jelentős része kivetkőzik önmagából, a diktatúrához aljasul, érzéketlenné válik, tétlenül nézi embertársai szenvedését, sőt letagadja azt, falaz a diktatúrának, és sokan a hatalom szolgálatában mindent megtesznek azért, hogy a diktatúra kataklizmáját még elviselhetetlenebbé tegyék. 

Hölgyeim és Uraim!

Minden jelenség kialakulásának megvannak a feltételei. A diktatúráknál is minden egyes esetben megtaláljuk azt a pontot, ami a gyilkos építmény alapköve. Ez ugyanaz a pont, ami a gyilkos építmény záróköve is.

Ez pedig a gyűlölet!

A diktatúrák a gyűlöletből élnek. A gyűlölet a diktatúrák alapja. Minden gyűlölet, ami bennünk megnyilvánul, úgy kell a diktatúráknak, mint egy falat kenyér. Gyűlölet nélkül nincs semmilyen diktatúra. 

A diktatúráknak soha nincs országhatára. Olyanok, mint az időjárás szélsőségességei. Ahol kialakulnak, onnan eljuthatnak bárhová, ahol kedvezőek a feltételek. És mindent elpusztítanak, mint egy tornádó. A tombolás erejét a gyűlölet adja, és egészen addig őrjöng, amíg céljait a gyűlölettel mi magunk tápláljuk. 

A gyűlölet gyűlöletet szül, még jobban megosztja a társadalmat, ellenséggé teszi az apát és fiát, az anyát és a lányát, nagyszülőt és az unokát, ellenséggé tesz szomszédot a szomszéddal, barátot a baráttal, harcostársat a harcostárssal.

A gyűlölet olyan, mint a tumor, nem válogat politikai szimpátia alapján. Szenvedést, gyötrődést fog hozni mindenkire, akire ki tudja vetni a hálóját.

A gyűlöletnek nincs jövőképe. A gyűlölet olyan, mint egy halálos betegség. A gyűlölet csak a sírba tud vinni. Akik gyűlöletet gerjesztenek, akik gyűlöletet hirdetnek, azok emberi mivoltunk sírásói. Rákos daganatok az ország testén. 


Hölgyeim és Uraim!

Egy ősi mondás szerint az ördög mindig álruhában érkezik. Meg is van erre az oka. Így van ez a legördögibb világgal is, amit pont a diktatúrák testesítenek meg. 1945 után a szeretet, a békesség, a szociális vívmányok, a demokrácia gondolatainak tömkelegét aggatták magukra a kommunizmus vírusának marketingesei. 

Minden diktatúra pontosan olyan, mint a vírus. Úgy is terjed. Először észrevétlenül van velünk, majd lassan beépül a tudatunkba, akinek nem megfelelő az immunrendszere, azt lassan legyőzi, beépíti az áldozat DNS-be saját magát, a gyűlöletet, majd úgy veszi át a hatalmat az áldozata fölött, hogy az ezt észre sem veszi. 

Tudom, sokaknak ez úgy hangzik, mint egy őrült teória. Csakhogy amit én ilyen visszafogottan megfogalmaztam, azt tudományos kísérletek igazolják, most nincs időnk erre bővebben kitérni, de keressenek csak rá például az Asch-kísérletre. De komoly szakirodalma van a tömegpszichózist alakító és befolyásoló kommunikációs technikák özönének. És annak is, hogy az ezeket kiszolgáló média csövein keresztül hogyan áramlik minden nap a Mátrix álvalósága az önök képzeletébe.

covid

Hölgyeim és Uraim!

Ha a diktatúra alapja és sarokköve volt a gyűlölet, akkor meg kellene nevezni, mi alkotja ennek az építmények a falait. Ez pedig nem más, mint a félelem és az ellenségkép. 

A gyűlölet nem létezhet ellenségkép nélkül, mert valakitől félni, rettegni kell. A gyűlölet diktatúrájának építményében az ellenségkép a tégla, a félelem a habarcs. 

A szemünk előtt épül lassan a gyűlölet vára. Látszanak a falai és megvannak a tervei. Most nem a kommunizmus utópiája árnyékában tevékenykednek a gyűlölet prófétái, hanem keresztény-polgári-nemzeti köntösben jelennek meg, cinikus, gőgös, aljas hangnemben uszítanak embert az emberre, családtagot a családtagra, keresztényt a keresztényre.

A kommunisták a javak egyenlő elosztását hirdetve, a kiszemeltek vagyonának az elvételét hangsúlyozva bélyegeztek meg, közösítettek ki embertömegeket a társadalomból. Az egyenlő elosztásnál aztán hamar kiderült, vannak egyenlőbbek. Egy szűk csoport egy egész országot rabolt ki, aminek adósságait ma is nyögjük.

vírustagadó

Most a nemzeti-polgári-keresztény kurzus tesz másodrangú állampolgárokká embereket, lehetetlenít el tömegeket azt hirdetve, hogy azért van rá szükség, mert védik az egészségünket. Olyan politikusok és szakemberek aggódnak értünk, akik odahaza már nem férnek bele a fürdőszobájuk tükrébe és 50 métert sem tudnak lefutni egyhuzamban.

Mikor volt példa arra, amikor a politika, a szakemberek a mi egészségünkért aggódtak volna? 

Évtizedek óta a politikai elit tétlenül nézi, hogy az egészségünkre káros szeméttel és méreggel etessék a magyar társadalmat azok a globális multicégek, akiket még támogatnak is a mi pénzünkből.

 Most pedig azt mondják, ne bízzunk az egészségünkben, adassunk be magunknak egy olyan vakcinát, amiről semmit nem tudunk. Aminek szerződéseit a brüsszeli bürokrácia titkolja, aminek klinikai vizsgálati eredményeit az amerikai hatóságok titkolják. És aki még gondolkodik, az lesz a társadalomra veszélyes, és hogy idézzem a gyűlöletkufárokat: az bűnt követ el. 

Közben egy éve folyamatosan hazudnak az arcunkba. Ugyanaz az orvosprofesszor rezzenéstelen arccal minden hónapban önmagának ellenmondó kijelentéseket tesz. Annyi jó ötlete van még, mint a viccben a libát gyógyító rabbinak. Csak maradjon a végére, akin lehet még kísérletezni.

És megy a zsarolás és megy a kényszerítés!

A magyar büntető törvénykönyv a kényszerítés fogalmát így határozza meg. „Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." 

A zsarolás alapesete pedig így szól: 

“Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a zsarolást

a) bűnszövetségben,

b) az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel,

c) hivatalos személyként e minőség felhasználásával,

d) hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével

követik el.”

Hölgyeim és uraim!

Ha a mai életünkre akarjuk ezt vetíteni: a jogtalan haszonszerzők a vakcinagyárak, a vagyoni hátrányt pedig sokan az állásuk elvesztésével szenvedik el.

Amit a világ kormányai tesznek a népeik ellen, az a büntetőjogban a kényszerítés és a zsarolás alapesete. 

Ha ön ezt tenné a szomszédjával, sok év börtönt kockáztatna érte. De a politikusok az önmaguk által hozott törvények felett állnak. A héten pedig azt is megszavazták a magyar parlamentben, hogy a képviselők számára nincs kötelező oltás. Azt csak önökre lehet rákényszeríteni. És a gyerekeinkre!

vacina

Hölgyeim és Uraim! 

Ez a következő tervük. Egy géntechnológiai kísérleti programnak akarják alávetni a gyermekeinket. Egy olyan kísérleti programnak, amiről nem tudunk semmit. Pontosabban azt tudjuk, hogy a vakcinaszerződések titkosak, a klinikai tanulmányok titkosak. És azt is tudjuk, hogy még a vírus megjelenése előtt, 2018. április 26-án, az Európai Unió bizottsága már készült az oltási programra.

eu

Most a gyerekeink vannak soron. Azt mondják, hogy nem kötelező, de gondoljanak vissza, mit mondtak egy éve? Pontosan ugyanezt. Ma már rengeteg munkahelyen kényszerítik rá kötelező módon az emberekre azt a vakcinát, amire azt mondták, nem lesz kötelező aminek a hatásáért senki nem vállal felelősséget. 

Hölgyeim és uraim!

A vakcinák engedélyezéséért felelős Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2021. február 3-án ezt közölte:

„Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak.” 

A koronavírussal kapcsolatos hivatalos oldalon a 2021. december 6-án frissített dokumentumban ugyanez áll. Vagyis csak olyan vakcina adható magyar embereknek, amit magyar hatóságok jóváhagytak. 

Két héttel korábban, 2021. november 25-én délután jelentették be, hogy „Engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az 5-11 éves gyerekek oltását a Pfizer/BioNTech oltóanyaggal.”

orban

Egy nappal később, november 26-án kora reggel a miniszterelnök bejelentette:

„2 millió adag, 5 és 12 év közötti gyerekeknek adható vakcinát szerez be a magyar kormány, az első szállítmány decemberben érkezik”.

A két időpont között kb. 15 óra telt el. Hogyan vizsgálta ennyi idő alatt magyar hatóság a gyerekeinknek adandó vakcinát? Láthatják, már a látszatra sem adnak!

cov

Valójában a gyerekeink oltása teljes mértékben indokolatlan. Számos orvosi tanulmány igazolja ezt, ilyen például a legutóbbi, amit Dr. Vinay Prasad MD, PhD, hematológus-onkológus és a San Francisco-i Kaliforniai Egyetem Epidemiológiai és Biostatisztikai Tanszékének docense jegyez. A dokumentumot Dr. Letoha Tamás kutató, a Pfizer magyarországi partnere osztotta meg a napokban. Idézem a legfontosabb megállapításokat: 

„- Egészséges gyerekek esetében a kórházba kerülés kockázata 51/100 000 lakos (0.051%)

– Egészséges gyerekek esetében az intenzív osztályra kerülés kockázata 8/100 000 (0.008%)

– Egészséges gyerekeknél a halálozás kockázata 3/1 000 000 (három az egymillióból, azaz 0.0003%), de 5 évnél idősebb gyerekeknél nem jelentettek halálesetet.

Az 5–11 éves gyerekeknél kisebb a kockázat, mint az 5 év alatti gyerekeknél és a 12–17 éves serdülőknél.

Az 5 és 11 év közötti gyerekek esetében 2 a 100 000-ből az intenzív osztályra kerülés kockázata zéró halálozás mellett.”

covid

Hölgyeim és Uraim!

Az a diktatúra, ami ránk és a gyerekeinkre akarja kényszeríteni ezt a kísérleti programot, töretlenül halad a céljai megvalósítása felé. 

Viszont a diktatúrák abban a pillanatban megszűnnek, ha nem gyűlöljük egymást.

A diktatúrák a gyűlölet nélkül életképtelenek. Egy társadalom életképessége annak a függvénye, hogy átlát-e a gyűlöleten?

Nem jó érzés gyűlöltnek lenni. Én aztán tudom ezt! A legtöbb esetben azzal védekezik az ember, hogy ő maga is gyűlölni kezdi azt, aki őt gyűlöli. Csakhogy ezzel bezárul a kör. 

A gyűlölet célpontjai mi vagyunk, de a mai naptól kezdve a gyűlöletre nem válaszolhatunk gyűlölettel. A gyűlölet gyűlöletet szül. Ha a gyűlöletre gyűlölettel válaszolunk, a diktatúra fel fog épülni, el fogjuk elérni a céljait. 

Fel kell világosítanunk azokat, akik minket gyűlölnek, hogy semmi okuk, alapjuk nincs a gyűlöletre. El kell hozzájuk juttatni azokat információkat, amelyek hitelesek. Rengetek közösség van már az országban, akik segítenek, de már könyvek is megjelentek, amelyek cáfolhatatlan tényeket tartalmaznak, ilyen Judy Mikovits A korrupció pestise című kötete. 

Mikovits

Próbáljuk felhívni a figyelmet: minden orvos és ápoló legyen tisztában azzal, hogy egy olyan kísérlethez asszisztál, aminek a következményei beláthatatlanok, és aminek minden hatása vissza fog hullani rájuk. 

Hölgyeim és Uraim!

Egyszer egy jógaoktató azt mondta: 

„Egy spirituálisan fejlett emberben már nem jelenik meg a gyűlölet, hiszen fejlődése révén személyiségében felülemelkedett az alsóbb központokból származó dominancián. Éppen ebben mutatkozik meg egy ember spirituális fejlettsége. Ha valaki gyűlölködik, vagy erre buzdít, még az alsó központok rabja és nem nevezhető magasan fejlett spirituális személynek. Így szavai nem hordozhatják az igazságot, csakis félelmet, ostobaságot és sötétséget. Sajnos az ilyen személyek gyakran igen erős elmeerővel rendelkeznek, ami miatt azt hihetjük, hogy valóban szellemi vezetők és sokakat fel is ültetnek ezzel és százak vagy erek követhetik, de valójában ez nem jelenti azt, hogy a helyes úton járnak. A tömeg nem legalizálja sem az álspirituális tanítót, sem a gyűlöletet.”

A diktatúrák jellemvonása, hogy mindig akkor ismerik fel az emberek annak az igazi pusztító létét és hatását, amikor már késő. 

Még időben vagyunk. Tudom sokak végtelenül el vannak keseredve. De ne felejtsék: mindig hajnal előtt van a legsötétebb!

Ébresztő Magyarország, ébresztő magyarok!