Száz év nyomorKatonai parádékkal, felvonulásokkal ünnepli ismét születésnapját Románia, és a nacionalizmustól fűtött mámoros hangulatban bizony nagyon kevesen mérlegelik, mit is hozott ennek az országnak, lakóinak ez az évszázad.

Nekünk, magyaroknak, tudjuk, nem sok jót, de a többségi románság sem dicsekedhet, nemzeti öntudat szempontjából éllovasok, de minden más téren sereghajtók Európában.

Románia az az ország, amelynek sok minden az ölébe pottyant, de valahogy sohasem tudott igazán élni a lehetőségekkel, bármilyen rendszer győzedelmeskedett, fejlődése esélyeit mindig szétlopkodták az éppen hatalmon levők, vagy feláldozták a nacionalista félelmek és gőg oltárán. Így ma, 2017-ben, 99 évvel a nagy egyesülés után, még mindig nem kötik össze autópályák a történelmi régiókat, egy napba telik eljutni az ország egyik sarkából a másikba, a monarchia idején épített vasúthálózaton évszázada gyorsabban közlekedtek a vonatok, mint ma. Erdély továbbra is eltartója Moldvának, Olténiának, vannak vidékek, ahol mintha megállt volna az idő.

Romániának e száz év alatt sikerült minden rendszerből a legrosszabbat kihoznia. A két világháború közötti királyság virágkorát leszámítva, amikor Erdély kárára, de legalább a déli részek, a főváros fejlődött valamit, minden korszak sötét időket hozott. A kommunizmus itt építette fel legbrutálisabb diktatúráját, amely sokszor a Szovjetunió sztálinista rendszerével vetekedett, az újkori demokrácia pedig olyan vadkapitalizmust honosított meg, amelynek Európában nincs párja. Így mára a modern Romániának sikerült nyugatra üldöznie négy-ötmillió munkaképes polgárát, a nyomor szintje alatt él lakosai 30–40 százaléka és alig fölötte legalább még fele. Akárhogy tákolják, az egészségügyi rendszer ezer sebből vérzik, a tanügy pedig reformot reformra halmozva inkább elriasztja a tanulástól a gyermekeket, mintsem ösztönözné őket. Minden új kormány újabb és újabb kísérletezgetése még mélyebbre süllyeszti az országot, egyre távolabb sodródunk már nemcsak az áhított jóléttől, de a jogállamiságtól, a demokráciától is.

Ezeket az eredményeket érte el a majd százéves egységes román nemzetállam. Ma magyarnak lenni Romániában nem jó, sem december elsején, sem a hétköznapokban. Hogy románnak lenni jó-e? Erre a választ tükrözik a hétről hétre utcán tiltakozó tízezrek, az elvándorlók milliói. Hisz lehet fényes, díszes ünnepségeket szervezni, de utána ismét szürke, megélhetési gondoktól terhes mindennapok következnek.

Száz év nyomor után majd semmi reménnyel.

Farkas Réka / Háromszék

35 hozzászólás

 1. antal m.

  Alföldi-Lakatos Tibor 2o17.12.o1. hozzászólása elég tökéletes.
  Minden jól indult! Nagy bajt az okozta, hogy iON iLIESCU akkori elnök az 199o M. vásárhelyi esetet nem jól kezelte, -nem előzte meg a kipattanását egyszerű történteknek. /gyógyszertárnál, és a léha felzúdulást ellenünk/
  Igy egy pogronban torkolott minden. Vissza hívták a szekurítáté erőket ellenünk M.vásárhelyre. ELFAJULT EGY NEMZETEKET ÜLDÖZTETŐ HANGULAT, AMELY MEGFERTŐZTE AZ EGÉSZ NÉPET!
  Soha többé, jobb vezető embereink nekünk a romániai magyarságnak ebben az évszázadban nem lesznek!
  Megtört a bizalom teljesen a két nemzet közt. Ajasságok történtek, elveszett minden hitt! Tőkés Lászlót és Domokos Gézát, I.Iliescuék bevették az állami aparátus kialakításában, de Tőkés L, elhúzott. Igen, Király K. is megfelelő jó káder volt. Majd Szöcs Géza a KARTESTBŐL ,- kereket oldott, a nagy tehetségében. Rájöttek a nagy pártok, — aztán minket jól megtévesztettek,–lassan be fogatták szájunkat!
  Igy ezt a nagy többség is észlelte, hogy gyengélkedünk, — s itt az eredménye!!

  Válasz
 2. antal m.

  Tessenek úgy értelmezni, hogy az Osztrák-Magyar Monarghia idején kiépített vasúti hálózatról van szó, amikor ez megtörtént, széles körben, különősen Erdélyben, a XVIII sz. végén és a XIX sz. elején./ nem a román monarchia idején/
  Örök nyomorgásban szenvedünk mindannyian. Az 1918-as gyulafehérvári eset is egy szűkkörű kényszerítés volt, amelyet 1918 december 22-én Kolozsváron a Magyarság nagyszámú gyülekezetével letörtek! Minket a Magyarságot a HATALMI ERŐK meg orrolása roncsolt szét, és a rosszakaróink!
  A békességet egy mindenkinek befogadható helyzet oldhat meg és nem az erőszakosság!

  Válasz
 3. Mikulás

  December 1-én vagyis ugyanaznap amikor a románok árulással és köpönyegforgatással szerzett lopott országukat ünneplik, ünnepli az Egyház Szent Náhum próféta ünnepét. Én javaslom, mi magyarok csatlakozzunk az ő ünnepéhez, ünnepeljük nagy bizalommal Szent Náhum prófétát december elsején, és kérjük ennek az ószövetségi szentnek mennyei közbenjárását magyar nemzetünkért és országunkért.
  Szt. Náhum története ugyanis rendkívüli párhuzamot mutat Magyarország jelenkori történelmével, és rendkívül fontos mondanivalója van idegen hatalmak által szétszaggatott, megalázott és idegen elnyomás alá vetett magyar népünk és országunk számára.

  Szt. Náhum – egy szent aki Isten igazságában való reményünket erősíti
  A Náhum név vígasztalót jelent és ez az (vígasztalás) amit Náhum próféta adott Júda népének
  Theresa Doyle-Nelson cikke a National Catholic Register amerikai katolikus folyóiratban, teljes cikk az interneten, én itt pár részletet idézek szabadon, saját észrevételeimet beleszőve.

  Náhum az Ószövetség “Kis Prófétáinak” (kis terjedelmű írást hátrahagyó prófétáinak) hetedike és valamikor az Asszír Birodalom fővárosának, Ninivének pusztulása előtt írta jövendöléseit. Ninive Kr.e. 612-ben pusztult el, romjai a mai Irakban, Moszul városa mellett hevernek.
  Náhum próféta mélyen átélte az Asszír Birodalom kegyetlen elnyomását. Asszíria Kr.e. 722-ben meghódította és bekebelezte Izrael népének északi országrészét, azután pedig folyamatosan próbálkozott a déli országrész vagyis Júdea és annak fővárosa, Jeruzsálem meghódításával is.
  Asszíria állandó veszély és félelem forrása volt Júdea számára, ilyen körülmények között születtek Náhum próféciái, tehát abban az időszakban amikor Asszíria még ereje teljében volt és közelgő pusztulását még senki sem sejthette.
  Náhum akinek neve vígasztalást jelent, valóban vígasztalást nyújtott Júdea népe számára. Isteni indíttatás által tudta, hogy Asszíria napjai meg vannak számlálva és Asszíria hatalma végéhez közeledik, bukása pedig az asszír főváros, Ninive lerombolásával fog elkezdődni.
  Náhum jövendölései Júdea népét arra ösztönözték, hogy reménykedjen és türelmesen várjon az Isten igaz ítéletére Asszíria felett. Minden rendbe jön, mert Isten ezt ígéri, és Isten hatalma magasan meghaladja az igazságtalan, vérengző Asszír Birodalom hatalmát.

  Fenti hozzászólásomat őszinte bigottsággal ajánlom TÓDUCZ és DOBAI Uraknak.

  Idézet Náhum Könyvének első fejezetéből:

  Náhum könyve
  1Jövendölés Ninivéről. Az elkosi Náhum látomásának könyve.

  I. BEVEZETÉS
  Zsoltár. Az Úr haragja

  2Az Úr féltékeny és bosszúálló Isten, bosszút áll az Úr, és nagyon haragszik, bosszút áll az Úr ellenségein, nem könyörül ellenfelein. 3Türelmes az Úr, de hatalma félelmetes, nem hagyja büntetlenül a bűnöst. Viharban és forgószélben jár, a felhő por a lába nyomában. 4Gátat vet a tengernek, s akkor az kiszárad, kiapaszt minden folyamot. … 5Hegyek rendülnek meg előtte, halom halomra dől. Összeomlik színe előtt a föld, a földkerekség és minden lakója. 6Haragjával szemben ki állhat meg, heves bosszúja előtt állva ki maradhat? Haragja kiárad, mint a tűz, darabokra törnek előtte a sziklák. 7Jó az Úr, menedék a szorongatás napján. Jól ismeri azokat, akik benne bíznak, 8ha jön az áradat. De akik ellene támadnak, azokat kiirtja, sötétedésig üldözi ellenfeleit.

  Jövendölés Júdáról és Ninivéről (Júdáról)

  9Miként gondolkoztok ti az Úr felől? Ő idézi elő a pusztulást, másodszor nem kerül sor a gyötrelemre; 10megsemmisülnek, mint a bogáncs, mindenestül, mint a száraz pelyva.

  (Asszíriáról)

  11Belőled származott az, aki gonoszságot forral az Úr ellen: Beliál terveinek embere.

  (Júdáról)

  12Ezt mondja az Úr: Ha készen vannak is, ha sokan vannak is, lekaszálják őket és megsemmisítik. Megaláztalak, de többé nem alázlak meg. 13Nézd, most összetöröm az igát, amely rád nehezedik, és széttépem kötelékeidet.

  (Ninive királyáról)

  14Felőled ezt határozta az Úr: Nem lesz utódod, aki viselje nevedet. Eltávolítom isteneid templomából a faragott és öntött bálványokat, sírodat pedig gyalázattá teszem.

  Válasz
  • Tóducz

   Köszönöm a dedikálást, mikulási ajándéknak tekinetem.

   Válasz
  • Dobai

   Mikulás bátyám az egymondatos beírásomra öt kisregénnyel válaszólt.
   Jó olcsó lehet a tinta Romániában v.Magyarországon. A pihentagyuságot
   már meg se merem említeni.

   Válasz
 4. Tóducz

  Kedves h.T., az érthetetlenül és logikátlanul odadobott szavakat nehéz józan ésszel és tudattal értelmezni. Ön annyit UDMR-zik, ha kell, ha nem kell, hogy magától érthetődő, ha Ön Erdélyben élne és szavazhatna, akkor biztosan a Vatra Romaneascara (Román Tűzhelyre) szavazna. Nem ártana, ha nagy buzgalmároskodása hevében megsmirglizné egy kicsit az agyát, rozsdátalanítana az emeleten.

  Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   Tóducz 2017-12-02-n 13:01
   TÓDUCZ imád “általában” ítélkezni, és retteg minden konkrétumtól mint ördög a tömjénfüsttől. Követhetetlen.

   Válasz
   • Tóducz

    Fáradni tetszik kedves h.T.? Milyen a nem konkrét tömjénfüst?

    Válasz
 5. Mikulás

  Dobai tőlem ne számítson amerikai megvezetett birka szellemre aki zászlót lengetve és USA! USA!-t skandálva megy a vágóhídra amikor igenis tény, hogy 2001 szeptember 11-én maga az amerikai-izraeli-szaudi kormány trió követett el terrortámadást Amerika népe ellen, és azóta jóval többen haltak meg atombomba rákokban (pajzsmirigy rák, leukémia, limfóma, mielóma multiplex) mint ahányan aznap meghaltak. Az atombombáról azért kell beszélni, mert csak néhány ország kormánya rendelkezik ilyen, felhőkarcolók és nagyméretű hidak lerombolására kifejlesztett atom munícióval (atomic demolition munition, ADM). Osama bin Ladennek az afganisztáni barlangjában sem épületromboló miniatombombái nem voltak, sem pedig módja nem volt rá, hogy azokat a felhőkarcolók épületeiben elhelyezze és működésbe hozza. Mivel én a földgolyó legtöbbet publikált rákkutatóinak 1-2 %-ába tartozom, egyszerűen polgári kötelességből (civic duty) beszélek néha arról, hogy az Ikertornyokat mini atombombákkal rombolták le és most atombomba-rák járvány van a túlélők között. Mellesleg doktorátusom is van kémiából, és már akkor nanoméretű anyagokkal (nano science, nano materials) foglalkoztam amikor a divatos nanotudomány címszó még meg se született, akkor még kolloid tudománynak hívták a területet. És persze a New York-i atombomba bevetések másik nagy bizonyítéka a szub-mikrométeres, nanométeres méretű vasgömböcskék (iron microspheres) tömkelege, ott vannak leírva az amerikai kormány felkérésére írt hivatalos jelentésben is (USGS jelentés, US Geological Survey report), csak hát persze a kívülállók nem tudják, hogy ilyen vasgömböcskék csak a megolvadt és elpárolgott vasgőzök vasfüst formájában való újralecsapódásával tudnak keletkezni, ami bizony ugyancsak azt bizonyítja, hogy itt masszív energia felszabadulás történt, ami sokszáz teherautó rakománynak megfelelő olvadt és elpárolgott vasat eredményezett, amire ugyebár normál tüzek képtelenek, mert se ilyen magas hőmérsékletű, se ilyen elképesztő méretű energia felszabadulással nem járnak.
  Ne röhögtesse magát Dobai naív amerikai hurrá-optimizmusával, inkább lássa be amikor szakmailag hozzáértők magyarázzák, hogy a New York-i felhőkarcolókat mini atombombákkal rombolták le, ilyesmit pedig George W. Bush amerikai kormányának hozzájárulása nélkül nem lehetett volna elkövetni.
  Most aktuális külön komédia az amerikai nép rettegése mert jaj Észak-Korea és Kim Jong-un így meg úgy, a hatalmas média cirkusz ami megszállottságig hergelte szegény amerikai birka népet, akik nem képesek felfogni, hogy Amerikát nem ezután fogja atomtámadás érni Észak-Korea részéről, hanem Amerikát már 16 évvel ezelőtt atomtámadás érte a Háttérhatalomnak dolgozó saját amerikai kormánya és az amerikai-izraeli-szaudi kormány titkosszolgálatok részéről.
  Ennek az Amerikának köszönhetjük Trianont, az USA belépése tolta el az erőegyensúlyt a mi oldalunk ellen az Első Világháborúban, Woodrow Wilson hányadék alak volt az amerikai elnök aki nélkül nem lett volna Trianon, mert itteni ellenségeinknek nem lett volna ereje legyőzni minket Amerika nélkül, és Amerika azóta is töretlenül a rablók és háborús bűnösök vezére minden nemzetközi konfliktusban, miközben az amerikai kormány odahaza saját népét írtja mini atombombákkal és afganisztáni bin Laden-es dajkamesékkel eteti a lehülyített amerikai birka népet.

  Válasz
  • Mikulás

   Mivel már így is gúnyolnak Dobai és Tóducz, ráteszek még egy lapáttal, Jézus szavai alapján mondom:
   Atombomba által vész, aki atombombával él!
   (Jézus eredeti szavai ezek voltak: “Kard által vész, aki a karddal él!”)
   Amerika ideje is el fog jönni, meg fog még Amerika is bűnhődni Trianonért, az 1947-es Párizsi Békeszerződésért ami megerősítette Trianont, meg fog bűnhődni Amerika az Első és Második Világháborúban elkövetett rémtetteiért, Budapest és a magyarországi civil lakosság bombázásáért, Sztálin offenzívájának támogatásáért, Drezda, Hamburg, Tokió stb gyújtó bombás porrá égetéséért, Hirosima és Nagaszaki atombombáiért amit a civil lakosságra ledobott. Sőt már el is kezdte a bűnhődést, az a rák járvány ami New York városban tombol a 2001 szept 11-i mini atombombák bevetése miatt, végül talán még több halálos áldozattal fog járni mint Hirosima és Nagaszaki.
   Nem kell ehhez túl nagy teológiai szakértelem, hogy megállapítsuk: Isten nagyon türelmes és sokáig vár a bűnösök megtérésére, de hát sajnos Amerika nem úgy tűnik, mintha magába nézett volna és megbánta volna Első és Második Világháborús bűneit. Készülnek már az isteni igazságtétel atombombái Amerika ellen is, sőt be is vetettek már egy párat, éppen New York város ellen 2oo1 szept. 11-én.
   Nekünk is jó lesz vigyáznunk, ne keveredjünk a NATO bűneibe, nehogy a büntetéséből is részesedjünk.
   Románia persze nagyon nyalja Amerika hátsó felét, a NATO törökországi támaszpontjáról is ide lettek menekítve az ott tárolt atombombák az Erdogán török elnök elleni puccs után, könnyen lehet, hogy 9o-15o közti számú NATO atombomba van még mindig romániai katonai támaszpontokon. Meglesz még a bőjtje ennek a sok amerikai ..ggnyalásnak, fog még Románia nagyot koppanni. Mi csak arra vigyázzunk, ne legyünk részesei Amerika-NATO-Románia bűneinek, nehogy aztán a büntetésükből is velük együtt részesedjünk.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Mikulás, az Ön felderítő egységei megtévesztik. Nem Dobai és Tóducz gúnyolódok igazán Önnel, hanem a romák ügynökként itt működő, fedőnevén: h.T.

    Válasz
    • Mikulás

     Kedves Tóducz, a hímek tojásait meg lehet szorongatni egy vitában, de a hÍMES TOJÁSokkal úgy bánik az ember mint a hímes tojással, vigyáz rájuk mert érzékenyek és könnyen megsérülhetnek szegénykék. Legalábbis engem így neveltek, hogy ne nagyon ríkassam meg a nőket, mert könnyen eltörik a mécses, potyognak a könnyek, és így tovább. Ennek akarom elejét venni, ezért nem nagyon veszem fel a szavait.

     Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   A hazugságaival azt hitelteleníti, ami esetleg igaz, vagyis hihető lehetne. Jobban meg kellene gondolnia, hogy mit ad tovább “igazságként”. De felületes, és felelőtlen. Ez butaságra vall.

   Válasz
   • Tóducz

    Néha elkel egy-két buta is az okoskodó hÍMES TOJÁSOK között.

    Válasz
 6. Mikulás

  Volt egy vicc ami szerint Ceausescu elvtárs meglátogatta a mezőgazdasági termelőszövetkezet almáskertjét, és fejére pottyant egy alma. Amikor a téesz-igazgató azzal mentegetőzött, hogy sajnos ez csak a gravitáció törvénye, Ceausescu bosszankodva kérdezte, hogy “Micsoda? Mikor hoztam én ezt a törvényt? Elena drágám, nem tudod, tényleg hoztam én ilyen törvényt?” S erre Elena Ceausescu azt feleli, “Nem tudom drágám, én csak a tudományokkal foglalkozom.”
  Na hát ahogy a gravitáció törvénye fejbe kólintotta Ceausescu elvtársat, ugyanúgy fogja ISTEN TÖRVÉNYE fejbekólintani a tolvaj román népet és a Trianont “törvénybe hozó” országokat. Az igazság és a jog isteni törvényei éppolyan megkerülhetetlenek, mint a természet törvényei és a gravitáció. Isten IDEIGLENESEN eltűri az igazságtalanságot, de csak azért, hogy valami nagyobb jót hozzon ki belőle. Jézus keresztre feszítését is eltűrte IDEIGLENESEN a mennyei Atya, de csak azért, hogy a kereszten függő ártatlan Istenember látványa a bűnös emberiséget önvizsgálatra és megtérésre késztesse. Így lett a kereszt botránya az emberiség megváltásának eszközévé, így hozta ki Isten az ideiglenesen eltűrt igazságtalanságból a “nagyobb jót”. De Nagypéntek igazságtalanságát, az ártatlanul megfeszített botrányát és szenvedését Húsvét öröme váltotta fel harmadnapra. Isten szentje feltámadott a halálból és győzelmet aratott ellenségei felett.
  Így fogja Trianon keresztjét is követni Magyarország feltámadása. Az isteni jog és igazság törvényei egészen biztosan győzni fognak az országrablók és francia-cseh-román-brit-amerikai szabadkőműves maffiák törvényei felett, akik Trianont kitalálták és ránk erőltették. Isten egyelőre még eltűri az igazságtalanságot, de csak ideiglenesen, hogy valami nagyobb jót hozhasson ki belőle.

  Válasz
 7. Rozsnyai László

  Teljesen egyetértek, kedves Réka.

  Válasz
 8. hÍMES TOJÁS

  Ami még nagyon fontos körülmény, hogy kevés annyira türelmes, könnyen vezethető (és félrevezethető!) népség van, mint a román, mely ráadásul már több alapos kontraszelekción átesett.
  És a kontraszelekció a magyarságot sem kímélte. A türelmesebbek, az elfogadók maradtak.
  Ennek a helyzetnek is betudható, hogy ’90 után Románia vezetői a bukott rendszerből érkezők lehettek. Nagyon kevés a kivétel! Így teljesen érthető amit Farkas Réka a közelmultról írt.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves hÍMES TOJÁS, há honnan érkezők lehettek volna? Marsról érkező magyarok? Hisz az akkoriak közül az erdélyi közmagyar nem ismert egyebeket, mint a Királyt, a Domokost, a Sütőt, és holdudvarukat. Há Magyarországon nem ez volt? Ott nem a Szürős, a Pozsgai, a Horn és az ÁVÓ-s ivadékok osztották a rendszerváltást? Ott se Orbán Viktorral meg társaival kezdték meg a rendszerváltást a csonkaországi magyarok!

   Válasz
   • Mikulás

    Na és nem azért hogy kötekedjek, de Orbánt is egy kekeckedő KISZ-titkárként ismerték még a középiskolában, és a Fidesz röhögve kivonult a Parlamentből 199o június 4-én, mert a Fidesz akkor még röhögött Trianon tragédiáján és így bolykottálta az 1 perces néma megemlékezést. Orbán Viktor is kommunista családból jön, apja párttitkár, anyja feladta a pedagógusi pályát, hogy pártvonalon dolgozhasson helyette. Orbán apósa komcsi besúgó volt 1956 előtt, az ÁVÓ dossziéja azt mondja elég jó munkát végzett és elégedettek voltak vele, de 1956 után beijedt a lámpavason lógó ávós pribékek látványától, nem akarta kockáztatni, hogy egy újabb forradalomban őt húzza a nép lámpavasra, így 1956 után kilépett a szervezetből és nem lehetett meggyőzni, hogy folytassa ügynöki munkáját.
    Ilyen előzmények mellett még csoda, hogy Orbán viszonylag rendes munkát végez, és hát Vona Gábor vagy megbuggyant, vagy beépített ügynök aki készakarva zátonyra futtatta a Jobbikot, így most a Jobbik sajnos nem alternatíva a Fidesszel szemben. Fanyalogva, de azon gondolkodom, hogy tán a Fideszre szavazok. A Jobbikra nem szavazok Vona Gábor miatt. Remélem jó nagyot bukik a Jobbik és leváltják Vonát. Aztán ha olyan emberek vezetnék ismét a megtisztult Jobbikot mint Novák Előd, Toroczkai, és a Jobbikból kizárt Gaudi Nagy Tamás, szívesen szavaznék a Jobbikra. De hát ez bizonytalan, hogy tud-e a Jobbik megszabadulni Vonától.
    Addig is marad Orbán, és ahogy Orbán a migráns-ügyet kezeli, hogy felállított egy külön minisztériumot ami azzal foglalkozik, hogy segítsen az elüldözötteknek visszatérni Irakba Szíriába, és például Erbilben, Moszulban iskolát, kórházat épít a visszatérő iraki keresztényeknek, ez kifejezetten zseniális. Ezzel az álszent EU és Amerika orra alá dörgöli minden nap, hogy az embereket nem ide csábítani kell, hanem saját hazájukban segíteni a megmaradásukat, és ennek bizony a nemzetközi sajtóban elég nagy visszhangja van. KISZ-titkár vagy nem KISZ-titkár, van Orbánban vezetői tehetség és utat mutat a nemzetközi közösség számára migráns-ügyben.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Mikulás, Luther is róm.kat papként kezdte a reformációt! Tisztelettel.

     Válasz
     • Mikulás

      Kedves Tóducz, az én szemszögemből sajnos Luther is csak egy korrupt ember volt, a reformáció pedig csak bajt hozott az egyetemes Egyházra és Magyarországra. Luther aki Ágoston-rendi szerzetesként ünnepélyes fogadalmat tett a szüzességre, elvett utána egy apácát feleségül vagyis felrúgta a fogadalmát. Arról pedig már ne is szóljunk, mennyire röhejesek és tarthatatlanok Luther teológiai álláspontjai. Pld a Sola Scriptura Csak a Biblia, Sola Fide Csak a Hit – ilyen téves eszmékkel bontotta meg az Egyház egységét Luther.

    • hímes tojás

     Mikulás 2017-11-30-n 18:34 (Nem olvastam végig “MIKULÁS”-t.)
     Nem szabad, nem érdemes a rágalmazó, nagyokos “MIKULÁS”-sal vitázni. Leginkább azért nem, mert MA MÁR LÉNYEGTELEN amit állított. Nincs jelentősége. Másrészt “MIKULÁS” SOHA nem tudná bizonyítani, amit felelőtlenül állított.
     Magam nem vagyok jól tájékozott az Orbán családról. De “MIKULÁS” több olyan dolgot is állított, amiről biztosan tudom, hogy nem igaz, tehát HAZUGSÁGNAK tekintendő./!/ Ezért alantas, primitív hazudozónak tartom “MIKULÁST”. /!!!/

     De ismétlem, szerencsére gyakorlatilag tekinthető jelentéktelennek és súlytalannak amit állít.
     És ne feledjük, “MIKULÁS”-nak is volt olyan “korszaka”, amikor még a mamája törölte ki a fenekét. Mára pedig odáig fejlődött, hogy teljesen önállóan még hazudozni is tud! Hoppá! És ma már biztosan más dolgokban is önállóbb, fejlettebb most mint volt gyerekként. Mindannyian változtunk az időben. Hol előnyére, hol meg hátrányára.
     Továbbá “MIKULÁS” ezen beírását értelmetlennek, károsnak és butának is tartom, Sajnos sokan vannak a “MIKULÁS” félék. Szerintem ez nem előny nekünk.

     Válasz
     • Dobai

      Mikulásnál az a jó irányú váltózás történt, hogy
      amióta külön bejáratú Jézuskája van, azóta
      abbahagyta a miniatombombás baromságait.

     • Tóducz

      Kedves Mikulás, az Ön szemszögét nagyon behatárolja a lószeműveg! A bigottság soha se vezetett jóra.

   • hímes tojás

    Tóducz 2017-11-30-n 12:46
    Sajnos sok időt fecséreltem “MIKULÁS” személyeskedő rágalmaira. Tehát csak nagyon röviden. A magyarországi “rendszer-bajlódás”, illetve rendszer “átformálás” (kb. 1985-1998) gyakorlatilag BORZALMAS VOLT a magyarság 90%-a számára.
    Az egész folyamatnak két fő vetülete van. Politikai és gazdasági. Gazdasági szempontból a román és a magyar átalakítás hasonlóan sok ÁLDOZATOT EREDMÉNYEZETT. De a magyarországi POLITIKAI átalakulás szerintem teljesebb volt, és végül sokkal jobb eredményre vezetett. Szerintem. Mert Magyarországon a választás lehetősége SOKKAL VALÓSÁGOSABB volt 94-ben, 98-ban és azóta is mindig , mint Romániában.

    Válasz
    • Tóducz

     Csakis Ön szerint, kedves hÍMES T. S aztán miként kell értelmezni azt, hogy: “…Magyarországon a választás lehetősége SOKKAL VALÓSÁGOSABB volt..”?

     Válasz
     • hÍMES TOJÁS

      Tóducz 2017-12-01-n 08:06
      Tóducz írta: “…aztán miként kell értelmezni azt, hogy: “…Magyarországon a választás lehetősége SOKKAL VALÓSÁGOSABB volt.”
      Ezt szó szerint kellene érteni. De ezt csak az értheti, aki kicsit tájékozott. De szerintem Tóducz kevéssé ismeri a magyarországi politikai életet, és néhány mondatban ez nem pótolható. (Ráadásul Erdélyben az UDMR 27 évi “kiképzésének” köszönhetően sok fals hiedelem is él az erdélyi magyarságban.)

   • Alföldi -LAKATOS Tibor

    Azért legyünk őszinték: Ha Domokos Géza, Sütő András, Markó Béla, Verestói Attila, Frunda György, valamint az egész további díszes kompánia, csak fele annyi részben lett volna olyan gerinces ember, mint Király Károly, most nem itt tartanánk. Az erdélyi magyarságnak igazán nagy vesztesége az volt 1990-ben, hogy nem Király Károly lett az RMDSZ elnöke. Mert igaz ugyan, hogy a Ceausescu rezsim is megbízható embernek tartotta, de ennek pont ez a gerincesség volt az oka. Azért nem jó mindenkit egy kalap alá venni.

    Válasz
    • Tóducz

     A szóban forgó úriember gerinceségéről: 1990 márciusában K.K. a FSN (Nemzeti Megmentési Front) alelnöke (Iliescu helyettese) volt. A marosvásárhelyi “fekete márciusként” elhíresült események alatt Bukarestben tartozkodott. A magyar tüntetők kérték, hogy jöjjön haza és intézkedjen, de azt megtagadta, Bukarestből telefonálgatott ide-oda eredménytelenül.

     Válasz
     • hÍMES TOJÁS

      Tóducz 2017-12-01-n 08:30
      Ebben igaza van. ÉS EZ NAGYON FONTOS ÉSZREVÉTEL.
      A románok sunyi, aljas modszerekkel elüldözték a normális magyar vezetésre jelentkezőket. Úgy rendesen “elvették a kedvüket”. Csak azokat tűrték jól, akik lehasaltak a posztkomcsi románok előtt. A magyarság többsége tájékozatlan és megfélemlített volt.

      Tóducz beírásából az derül ki, hogy nem ismeri, vagy nagyon felületesen ismeri a Magyarországi politikát.

     • Tóducz

      Kedves h.T., megint el tetszett dobni egy parasztvakító petárdát. Ez nem csak veszélyes a szarúhártyára, de büdös is!

     • hÍMES TOJÁS

      Tóducz 2017-12-02-n 13:16 írta
      “… megint el tetszett dobni egy parasztvakító petárdát. Ez nem csak veszélyes a szarúhártyára, de büdös is!”
      Nem értem az irkáját. Nem tudom, TÓDUCZnak mi a petárda, stb.

     • Tóducz

      Ami csak nagyot pukkan, s aztán egy kis füst, meg sok semmi.

     • hÍMES TOJÁS

      Tóducz 2017-12-03-n 06:25 írta:
      “Ami csak nagyot pukkan, s aztán egy kis füst, meg sok semmi.” — Erre csak azt írhatom: komolytalan szamárság.

     • Tóducz

      Kedves h.T., s a komoly szamárság az milyen?

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük