Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

Egy kis szómagyarázat

Igen vigyázást kell bánni ám ezzel a „tápos” jelzővel. Én magam sem szeretem. Van elég anyaországbeli ismerősöm, akik éjt nappallá téve gürcölnek, hogy megteremtsék családjuknak a napi betevőt. Valamikor ez a jelző nem is az átlag csonkahoninak lett kitalálva. Hanem speciálisan arra az archetípusra alkalmazva, amely a budapesti elitista liberális értelmiséget jellemzi. Az a fajta fals attitűd, amely a mellérendelést nem ismeri, hiszen mindent s mindenkit maga alá oszt be. Az a gőgös urizálás, amely a tájszólást az intelligencia hiányával azonosítja. Az a bicskanyitogató nemzetgyalázás, amelyik a néphagyomány ápolását a globalizmus elleni merényletnek fogja fel.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

Ha valaki a fenti jellemvonásokkal rendelkezik, azt itt, mi tudjuk. Akkor van nagy baj, ha valaki nemrég még „olyan” volt, most meg már „ilyen”. Ahogy egy székely bácsika nemrégiben oly találóan megfogalmazta, mint a teknőben a víz: ide loccsan, oda loccsan. Ott van az igazán nagy baj, amikor ez a bizonyos ember már nem is erőlködik, hogy a gyapjas, fehér báránybőr alól kikandikáló sprőd szürke farkasbundát elrejtse. Hanem egyenesen azzal jön, hogy mostanra, amikor a 40-es az új 30-as, a kisfiúk meg simán dönthetnek arról, hogy kislányok akarnak-e lenni, vagy helikopterek, nos, mostanra a farkas az új bárány. S ha valakire, no hiszen erre a fajta komára bízvást mondhatjuk, hogy a legtáposabb tápos.  Aki idejött a mi földünkre, s bár üveggolyót, tüzes vizet, s himlővel fertőzött lepedőket nem hozott nekünk, de helyette előadott egy olyan mesét, mely pusztítóbb, mint a legkártékonyabb vírus.

Bájos történet – Üveggolyós indiánoknak

A bájos történet, amit ez a sápadtarcú a csíkszeredai lakotáknak, az udvarhelyi delaware-oknak és a gyergyói sziúknak előadott, nem volt más, mint az Allahozós török hakni egyik új szegmensének kifejezetten a székelyekre történő szabása. S mielőtt bárki ferdítéssel, vagy a résznek az egészből történő kiragadásával vádolna, kivonatoltam a teljes beszédet, mely az illető úr YouTube csatornáján is fellelhető.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

„Bizonyára hallottak rólam mindenfélét. Szeretném hangsúlyozni, hogy bármit, amit rólam hallottak, hallanak és hallani fognak az elkövetkezendő időszakban, azt nagyon erős kritikával figyeljék. Legjobb, ha el se hiszik. A legfrissebb, hogy én Allahot imádom. Gondolom, hallottak róla, hogy én Allah imádó lettem. Na, és akkor jöjjön a kis történet, hogy mi is történt itt valójában. És akkor önök el tudják majd dönteni, hogy amit a médiában hallanak, és ami a valóság, az fedi-e egymást, vagy sem. Azzal kívántam kedveskedni az ott lévő török hallgatóknak és egyetemi oktatóknak, hogy megkértem a török tolmácsot, hogy fordítsa már le nekem törökre ezt a mondatot, hogy törökül szólhassak az ott lévő emberekhez. Akik megtiszteltek engem azzal, hogy meghallgattak, mint ahogy most önök is. Lefordította nekem a török tolmács ezt a mondatot. Ugye elkövettem azt a hibát 2013-ban… Hát ki gondolta volna, hogy ebből ekkora nagy kalamajka lesz… Hogy elmondtam ezt a mondatot törökül. Csak hát törökül az Isten Allahnak van mondva. Én ugye azt a mondatot mondtam, hogy mi Atilla unokái vagyunk, és Atilla unokái nem félnek senkitől, csak a jó Istentől. Most ebből, amit a híradásokban önök is láthattak, hallhattak, az lett… Hát mi történt? Vona Gábor elmondta ezt a mondatot a Marmara Egyetemen török egyetemisták és oktatók előtt. A híradásokba meg az került bele, hogy Vona Gábor szürke farkasos terroristák előtt Allahot imádta. Nem tudom, érzik-e, hogy hogy működik a média-manipuláció? Ennek az előadásnak a végén, a nézőtéren én megláttam egy török fiút. És tudják, mi volt a kezében? 2013. Egy székely zászló. Megkérdeztem tőle, hogy… Az előadáson. Hogy tudod, milyen zászló az? És mondta, hogy hát ez egy magyar zászló. És mondtam, hogy igen, de azért ez egy speciális magyar zászló. És elmondtam nekik, hogy tudjatok róla, hogy valahol Közép-Európában, a Román állam területén, Erdélyben élnek székelyek, akik szintén Atilla unokái. Nekik vannak törekvéseik. Akarnak maguknak jogokat. Önrendelkezést. És nem tud róluk a világ. Ti sem tudtatok róluk. Pedig ők is Atilla unokái. És tudják, mi történt ezután? Ez után történt a tüntetés. Azok a török fiatalok… Nem szürke farkasos terroristák! Török egyetemisták! Akik ezt meghallották, elmentek az isztambuli nagykövetség elé, és kifeszítették… Elmentek az isztambuli román nagykövetség elé, és kifeszítették a török… ööö… a székely zászlót.”

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

Aki farkast kiált

No, ez jó hosszú volt. De minden szava aranyat ér. Mert akkor nézzünk is néhány képet az isztambuli tüntetésről! A galériában mindösszesen 9 kép található. Rögtön a második fotón az látható, amint többen is mutatják a Szürke Farkasok jelét. És hogy biztosra menjünk, még egy Szürke farkas zászló is emeli az összhatást. A harmadik fotón szintén a Szürke farkasok jelét mutatják. A hatodik fotón szintén feltűnik egy Szürke farkas zászló. A hetedik képen újra csak a Szürke farkasok kézjelét mutatják, meglehetősen sokan. A nyolcadikon megint az a bizonyos Szürke farkasos kézjel. És nem csak ez az egyetlen hazugság ebben a beszédben. Mi itt, külhoni indiánok ugyanis, akiknek wigwamjaikban már van wifi és varázsdoboz, eléggé képben vagyunk a történéseket illetőleg. Ha tehát a sápadtarcú hozzánk jár hazudozni, akkor azt bizony a fejére olvassuk. Mert, hogy utána tudunk nézni, mi mikor, miért és hogyan történt. Példának okáért felütjük a Google nevű sámánoldalt, s még egy békepipa elszívására sincs időnk, máris megjelenik a keresőben, hogy a székely-török barátságot egy bizonyos Fatih Erge nevű török újságíró már 2006 óta ápolja. Több mint 12 éve járja a székely falvakat, városokat. Kopjafákat hasonlít össze török, kirgiz, kazah kopjafákkal. A székely kapuk jelképrendszereit értelmezi. Emberekkel beszélget, riportokat készít.  Ebbéli tevékenységéért Péter Jánostól, a Székely nemzeti Tanács tavaly elhunyt alelnökétől személyesen vehetett át elismerő oklevelet.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

A kép baloldalán a tavaly elhunyt Pétert János. A kopjafa mellett guggol: Fatih Erge

Tehát enyhén szólva is huszáros csúsztatás azt állítani, hogy a törökök addig hírét se hallották Székelyföldnek, s hogy ez a sápadtarcú beszédének köszönhetően változott meg. S ez még akkor is otromba lódítás, ha történetesen egy szerencsétlen oszmán kófic azt hiszi a székely lobogóról, hogy az a magyar zászló. No de azt állítani, hogy a farkas az nem farkas? Igaz, ami igaz, minékünk a kiemelten preferált vendégriogatónk a medve. De azért farkasból sem szorulunk importra. Éppen ezért meglehetősen pontosan fel tudjuk ismerni. Ahogyan ezer közül a nem tiszta beszédű embert is. Hogy ez valami különleges székely virtus lenne? Alig hiszem. Inkább valami olyan, ami bennünk egy kicsit jobban megmaradt, mint másokban. Mert annyian annyiféle módon jöttek már hozzánk mosolyogva, bal kezükben díszes ajándékot felénk nyújtva. De a hátuk mögé dugott jobb kezükben legtöbbször kés lapult.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

Timeo Danaos et dona ferentes

Mi végre lehetett akkor ez a fenenagy székely-török barátsági tüntetés, melyről meglehetősen hitetlenkedve még a román média is megemlékezett? Ennek oka egyszerű. A szélsőségesek mindig, minden országban ugyanazon séma szerint működnek. Először is nem ismerik el a regnáló államvezetést. Másodszor pedig, annak elmozdítását csakis erőszakos eszközökkel tartják elképzelhetőnek. Az erőszakot pedig, ha kell, importálni is hajlamosak. Nekik az olyan üres és populista szólam, miszerint mind Atilla unokái vagyunk, elég kohéziót ad arra, hogy nyilvánosan erőt demonstráljanak. Akár a román nagykövetség előtt is. Egy számukra teljesen ismeretlen zászlót lengetve. S mivel egy közel 82 milliós országról beszélünk, a szélsőségesek száma is ehhez igazodik. Ezzel a tüntetéssel tehát a mi ügyünk, egy jottányit se ment előre. De hátra majdnem.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

S ami az egész hozadéka? Amiből minden kiindult? Hogy ők és mi… Atilla unokái? No, egyet tudok. Én nagyapám unokája vagyok. Ő meg az ő nagyapjáé. Meglehetősen sokáig tudjuk folytatni a sort. Akár egészen addig, amíg bejöttek ide az oszmánok. Mondom oszmánok. Nem türkök. Hol voltak azok akkor már? S ha van is rokonság köztünk és az oszmánok között, nos, az nem más, mint a hódoltság alatt a szandzsákok éves gyermek-beszolgáltatása során elhurcolt ártatlanjaink okán van.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

Semmi bajom a törökökkel. Ahogyan más néppel sem. Csupán óvatosságra int a múlt. Mert ugye, az csak merő ábránd, hogy ősi rokonág kötne össze minket. De az meg a sivár valóság, hogy enyhén szólva sem egy kultúrkörben szocializálódtunk. Boszporusz ide vagy oda, Törökország az iszlám bástyája. S még ezzel se lenne semmi baj. Mert az elmúlt évtizedekben semmi jelét nem mutatta az erőszakos nyugati terjeszkedésnek. És azzal sincs bajom, h egy tiszta lelkű, valóban tudni akaró újságíró idejön, minket megismerni, megszeretni. A hatalmasan nagy gond ott van, hogy ahogyan más népek szélsőségeseiből, úgy a török szélsőségesekből se kérünk. Tüntettek az autonómiánkért? Nem kellett volna. Nem kértük. Kiálltak a jogainkért egy unalmas szombat délutánon, négytől hatig? No, minekünk itt egy kicsivel tovább kell magyarságunkat őriznünk, óvnunk, s hagyományoznunk a következő generációra.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

Egyetlen, óriási tanulság

Az egész székelyudvarhelyi (és marosvásárhelyi) fiaskónak egyetlen nagy, óriási tanulsága van. Aki magyar politikus idejön, az a hazugságokkal teli zsákját – ha van neki olyan – tegye le szépen a határon! Nem kérünk belőle. Elég nekünk a saját politikusaink ocsúval teli szavaiból kiválogatni a tiszta búzát.  S elég gondunk, bajunk van nekünk ahhoz, hogy tiszta szívvel visszautasítsuk az anyaországi választások összes mocskának a mi nyakunkba való zúdítását.

Székely, török két jó barát (Egy tápos sápadtarcú kalandjai a rézbőrűek földjén)

No, Isten megáldja minden rézbőrű testvéremet, Aradtól Gyimesig.

Doó János    

42 hozzászólás

 1. Mikulás

  Sajnos az agymosott idióta muszlimellenes hőbörgés nevű járvány már idehaza is tombol a félkegyelmű Amerika utánzó népség körében akiket nem zavar, hogy sem az RMDSZ, sem a Fidesz KDNP nem mozdítja a kisujját sem afgán, iraki földön öldöklő katonáink haza hozása érdekében.
  Könnyebb a muszlimokra mutogatni mint bűn bánatot tartani így Nagyböjt idején és belátni, hogy mi keresztények vagyunk az istentelen NATO bűntársai Irakban, Afganisztánban, ahol keresztény románok, magyarok gyilkolnak iraki, afgán muszlimokat saját falvaikban, saját szülő hazájukban, mert ugyebár így akarja a NATO, így akarja Amerika, és így akarja az Amerikát irányító zsidó-szabadkőműves lobbi.

  Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   Mikulás (2018-03-09-n 17:21) “MIKULÁS” annak a “világmegváltó” amerikai népnek a része, akik katonákat és fegyvereket küldtek Irakba, Afganisztánba háborúzni az olajért, és ritka fémekért.
   Aztán ez az amerikai tudathasadásos nagyokos, aki vélhetően rendre megszavazza a hülyébbnél hülyébb amerikai elnököket, az ide látogat kedvtelésből magyar nyelven SZÁMONKÉRNI és “agymosottazni”.

   Válasz
   • Nyilas

    Kedves himeske.
    Attól még igaza van, mert semmi keresnivalónk nem lenne ott.

    Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Nyilas (2018-03-10-n 08:27) írta: “”Attól még igaza van (mármint Mikulásnak 2018-03-09-n 17:21), mert semmi keresnivalónk nem lenne ott.””
     Egy 12 éves gyerektől, megy egy súlyos fejsérülttől elfogadható ez a beszólás.

     Válasz
     • Nyilas

      Kedves himeske.
      Hagyja ezt meg Bayer Zsoltnak.
      Ő tud úgy primitív lenni, hogy közben azért letette az asztalra az 1100 év Európa közepén-t.
      Ez önnek az elkövetkezendő 200 évben nem megy.

   • Mikulás

    A kulcsszó a “vélhetően”.
    Hímes Tojás agya vélhetően megzavarodott.
    Hímes Tojás vélhetően hülyeségeket fantáziál.
    Hímes Tojásnak vélhetően halvány fogalma sincs róla, hogy kire szavazott Mikulás, de azért Hímes Tojás löki a zavart agy szüleményeit, mert vélhetően ilyenkor Hímes Tojás pszichés megkonnyebbulesben részesül.

    Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Mikulás 2018-03-11-n 16:20 Láttam

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves h.T., Ön elemi osztályban tanító tanügyi rém, hogy csak úgy láttamozgat itt?

 2. marczy

  Én a törökökkel való barátkozással vigyáznék most a székelyek helyében, mert Erdogan ismét megmutatta, hogy nem bírja a kritikát. Van egy óriás ellenzéke, amivel egyszerűen a nyers erővel történő leszámoláson túlmenően nem tud mit kezdeni. A politika közelébe se szabadott volna engedni. És nekik is ott van a saját “Székelyföld”-jük, Török Kurdisztánnak hívják. A németországi “törökök” között a kurdok felülreprezentáltak és nem véletlenül. Nyelvük nagyjából az ezredfordulóig be volt tiltva, és válogatott eszközökkel nyomták el őket. Az nem terrorista, aki kurdok és baloldali törökök közé lövet a nyílt utcán, csak a kurd lehet az? Az Oszmán Birodalom ideje lejárt, azt visszaállítani csak Erdogan hagymázas őrültségeket felvonultató lázálmaiban lehet.
  Ha Erdogan mondja meg, ki a terrorista, jobb, ha először magába néz.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Marczy.
   Hogy ki a terrorista, azt mindig az határozza meg, aki hatalmon van,
   Törökországban a kurdok, Romániában Beke István meg Szócs Zoltán, Magyarországon Budaházyék.

   Válasz
   • Sorok-Soros

    Ezt most ,,meghatarozta,, vagy csak a velemenye,mert azert maga nincs a hatalmon,hogy meghatarozhatna. Meg amit meghataroznak,meg azzal sem ert mindenki egyet.

    Válasz
 3. Gergely

  Csak a “tápos”-hoz.

  Minden igaz magyar nevében felháborodva kikérem magamnak a tápos, román, stb .. , gyalázkodó, sértésként odavetett gúnyneveket, trianoni határok megosztottsága alapján, amik rombolják a magyar nemzetet.

  Válasz
 4. Attila

  Undorodva olvastam végig, Megosztotság, Az ilyen és ehez hasonló cikkek tesznek is érte, Nem vagyok Jobbikos, de azt tudom, hogy nekük köszönhető, hogy a Fidesz beterjesztette a könyitett honositást, A jobbik tulzott hangja erőltetett ki minden olyan lépést amit a kormány felénk tett.
  A médiának és a hasonlo cikkeknek hálla most ők a legnagyobb gonoszak.
  Olyan vádak érték amikhez semmi köze nincs. Most is a cikkben könnyeb elitélni, mindhogy a jo szándékot megkeresni, a történetekben. Szürke farkasok, Terror szervezet…..Most már nekünk is van két terroristánk a médiának hálla. ÁÁÁÁ de hogy az nem igaz mert azt a román sajto találta ki. Nekük van is rá bizonyitékuk. Ti is kerestetek bizonyitékot a Jobbik ellen.
  Össze fogás helyett széthuzás…. Elkellet hagynom hazám, de lassan okot adtok arra, hogy ne legyen értelme haza mennem ilyen emberek közé mind ti kedves Doó János és széthúzásban jeles társai.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Attila, sértődött emberekkel tele van a világ. A “jó” kifogás soha se rossz!

   Válasz
   • Névtelen

    Tóducz ebben mester, benne van az Ablak Zsiráfban.

    Válasz
    • Tóducz

     Az nem egy rossz hely, tudom Önnek is ajánlani kedves Névtelen.

     Válasz
   • Névtelen

    Jó példa erre maga Tóducz. Sértődött, és bukott!

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Névtelen, há nem annyira, mind a névtelenek, akik annyira meg vannak sértődve a rendes nevükre, hogy inkább névtelenül “jópofásodnak”.

     Válasz
 5. székelyvértanuk

  A választásnak nincs mocska…de a mocskos hazúgságok közül lehet válogatni és majd leadni a voksot…mert egyik se mond ‘igazságot’…ez biztos!

  Válasz
 6. hÍMES TOJÁS

  Idézet DOÓ JÁNOStól: “”S elég gondunk, bajunk van nekünk ahhoz, hogy tiszta szívvel visszautasítsuk az anyaországi választások összes mocskának a mi nyakunkba való zúdítását.””
  A VÁLASZTÁSNAK szerintem NINCS MOCSKA.
  A választás alkalmával vasárnap a magyar emberek elsétálnak csendesen, békésen a szavazóhelyre és leadják a voksukat. Este ezt majd néhány ezren összeszámolják. EZ A VÁLASZTÁS. MI LEHET EBBEN A MOCSOK???

  DOÓ JÁNOSTÓL csak ezt az idézett utolsó mondatot olvastam el. És a többi mondata már nem érdekel. Mert az utolsó mondata a túlhevített szenvedélyének ostoba megnyilvánulása.

  A választás semmi képpen nem lehet “mocsok”.
  A választás fontos. (Összehasonlíthatatlanabbul fontosabb, mint Doó JÁNOS leírt hülyeségei.)
  A választás alkalmával a jövőröl alkotott elképzeléseink reméljük megtámogatni.
  A választás közéleti versengés. Eltérő programok, célok, ígéretek képviselői versenyeznek a választók bizalmáért. Mi ebben a MOCSOK??? (Ezt csak Doó J. tudja)

  Magyarországon éppen úgy mint egész Európában manapság a legfontosabb kérdés a tömeges migrációhoz való viszonyulás. Magyarországon semmivel nem “MOCSKOSABB” a pártok közötti vita a migrációról, mint a többi országban. Mindenki vadul a saját “lovát dícséri”.

  A magyarországi kampányolás jelentős eldurvulása 2001 őszén kezdődött, amikor az MSZP-SZDSZ alkalmazta a kampányához Ron Werber “szakértőt”, aki akkor lehetőséget kapott Magyarországon is bizonyítani, hogy van érzéke a nagyon durva, a nagyon aljas, és a választókat nagyon félrevezető kampány “előállításához”. (Most az LMP alkalmazta Ron Werbert.) 2002-ben a balliberálisok jelmondata “TÖBB PÉNZT AZ EMBEREKNEK!” volt. Ilyenekre akkor a Fidesz NEM reagált, mert “rangon alulinak” képzelte ilyen hülyeséggel foglalkozni. TÉVEDETT! A 2002-es választást a Fidesz abszolut esélyesként 0,5%-nyi szavazattal veszítette el. EZ NAGY TANULSÁG VOLT MINDENKINEK. Tehát a Fidesznek be kellett látnia hogy szükséges alkalmazkodni a versenytársak stílusához és stílustalanságához is.
  MINDEN választáskor nagy a tét. MOST IS NAGY A TÉT. E miatt a kellemesnél csapkodóbb a kampány. DOÓ JÁNOS ezt a helyzetet úgy éli át, hogy “MOCSOKRÓL” írkál. Végtére – “Mindenki másként csinálja.”
  De ez

  Válasz
  • Tóducz

   Menetrend szerűen meg is érkezett h.t. gratulációja.

   Válasz
   • Névtelen

    Na ez a tóducz hozzászólás igazán nagyszerű. Megfontolt, végiggondolt, sziporkázó. Mindez egy bukott pszihátertől. Szóval jár érte az arany köcsög díj.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Névtelen, megelégszem az ezüsttel is, nem vagyok nagyravágyó. A névtelenek nagy arany-díját meghagyom Önnek. Engedelmével pszichiáter!

     Válasz
 7. Dobai

  Kedves Atilla unokák és török testvérek! Politika ide v. oda
  de az a viselkedés ami M.vásárhelyen történt nem engedhető meg,
  még a Hidegvölgyben sem.
  Arra vigyázni kell, hogy addig logasd a teknőt,
  hogy a gyerek ne essen ki belőle.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Dobai úr, ki a teknő lógató, s ki a gyerek?

   Válasz
   • Névtelen

    Na de Tóducz, ki a teknő lógató gyerek, és ki a bukott psziháter? Ez az igazán fontos kérdés.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Névtelen, esetleg a teknőt lógató gyerek és a pszichiáter. Gondolom kielégítő a válasz.

     Válasz
   • Dobai

    Az lenne az igazi, hogy én legyek a lógató és ön a gyerek,
    de sajnos nem vagyok ennyire szerencsés. Jó cikk lenne
    nézni az ermán a videót, amint Tóducz urat szedik le
    Náznánfalván az almafáról.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Dobai úr, ha Ön lenne a lógató és én a gyerek a teknőben, akkor biztos, hogy Ön addig lógatná a teknőt, amíg nem esnék ki belőle!

     Válasz
 8. Tóducz

  De vigasztalja, hogy h.T. gratulálni fog.

  Válasz
 9. Tóducz

  Na kedves János, lesz itt alább és feljebb hadélhad, jön majd az Sz.A., az IjjúSzékely, a Nyilas és Önre borítják az eget.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Tóducz úr.
   Nyilas nem fogja “Jánosra borítani az egyet. Ez a Doo nevű akárki irt már annyi magyar magyar ellenségépitő cikket ide az ermára, hogy egy is sok lett volna belőle, és Nyilas még egyiket sem méltatta arra, hogy reagáljon rá.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Nyilas, de azért mégis kicsikartam Öntől egy reagálást. Tisztelettel.

    Válasz
    • Nyilas

     Jaj, bocsánatTó ducz úr.
     Nem tudtam hogy ön mérgezi itt Doo János néven a magyar magyar viszonyt.

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves Nyilas, se más nevén, se névtelenül, nem szoktam mérgezni másokat. Ha mérgezzek, akkor azt a valódi nevem alatt, vállalva érte a felelősséget teszem. Tisztelettel.

  • IfjúSzékely

   Nem borogatok én senkire semmit. Ha Jobbik manipulál, akkor a Jobbikra mondok csúnyákat… 🙂
   Önnel ellentétben én az abszolút igazságot keresem, nem pedig a magam igazát.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves IfjúSzékely, mire ÖregSzékely lesz megtanulja, hogy nincs abszolút igazság.

    Válasz
    • IfjúSzékely

     Már most tudom, hogy van, és max. csak közelíthetünk feléje, soha nem érhetjük el. De azért törekedni kell rá.

     Válasz
    • Mikulás

     Micsoda marhaságot ír Tóducz.

     Válasz
     • Tóducz

      Megeshet, hogy a Mikulásoknak az, tessék csak bátran úgy elkönyvelni kedves Mikulás.

    • Névtelen

     Az Otto katalógusban is szereplő bukott Tóducz újabb sziporkázó hozzászólása. Buksi simogatást neki!

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves Névtelen, köszönöm a simogatási szándékát, megmondom jól esik, de el kell keserítsem: buksi nincs, kopaszodó fej van.

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük