Erdély.ma
2021-05-14 péntek, Bonifác RSS

Székelyföldért megmozgatjuk Európát!

Fordulat állt be a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott uniós polgári kezdeményezés ügyében Paolo Mengozzi főtanácsnok indítványának közzétételével. Az előzményekhez tartozik a székely közképviselet 2011. június 3-án meghozott döntése, amely kimondta: élni kíván az uniós szintű polgári kezdeményezés lehetőségével. Később a kezdeményezés nyilvántartásba vételéhez szükséges információkat is meghatározta, és meghatalmazta az Állandó Bizottságot, hogy mellékletet is készítsen, amely indokolja „a kezdeményezés jogosultságát és kapcsolódását az uniós szerződésekhez”.

Az Állandó Bizottság tagjai és a széki elnökök a makkfalvi ülés után: Ferencz Csaba – alelnök (Sepsiszentgyörgy), Incze Béla – jegyző (Székelyudvarhely), Ferencz Botond – széki elnök (Kovászna), Vass Imre – Makfalva alpolgármestere, az egyik házigazda, Tulit Attila – alelnök (Sepsiszentgyörgy), Bíró Zsolt – alelnök, széki elnök (Marosvásárhely), Izsák Balázs – elnök (Marosvásárhely), Kiss Károly tiszteletes, a Makfalvi Székely Tanács elnöke, a másik házigazda, Albert Mátyás – jegyző (Farkaslaka), Árus Zsolt – széki elnök (Gyergyószentmiklós), Péter János – alelnök (Kézdivásárhely), Thamó Csaba – széki elnök (Székelyudvarhely), Csinta Samu – alelnök (Sepsiszentgyörgy), Bíró Levente – széki elnök (Kézdivásárhely), László György – jegyző (Marosvásárhely).

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága egyhangú szavazással döntött a részletes indoklás tartalmáról 2012. augusztus 4-i makfalvi ülésén.

A kezdeményezés tárgya: sajátos jogállást biztosítani azoknak a régióknak, amelyekben egy őshonos nemzeti kisebbség többséget alkot, és amelyeket az őket körülvevő régióktól megkülönböztető nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok jellemeznek. Ezen régiók „gazdasági lemaradását úgy kell megelőzni, fejlődésüket biztosítani, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságaik ne változzanak meg. Ennek érdekében biztosítani kell az adott földrajzi körzet számára a regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felruházott intézményeit, amelyeknek elegendő hatáskörrel kell rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelő gazdasági fejlődéséhez.

2013. július 25-én az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezést azzal az indoklással, hogy az „nyilvánvalóan kívül esik a bizottság azon hatáskörén, hogy a szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be”.

2013. szeptember 26-án a Polgári Bizottság két tagja, Izsák Balázs és Dabis Attila, megtámadta a határozatot az Európai Unió Törvényszékén.

2013. május 10-én a Törvényszék meghozta ítéletét, és ebben a Bizottság álláspontjának adott igazat. Az ítélet ellen a Dr. Sobor Dávid ügyvéd által képviselt felperesek fellebbezést nyújtottak be az Európai Unió Bíróságához.

2013. május 3-án a fellebbezés írásbeli szakasza lezárult, megtörtént a felek szóbeli meghallgatása, majd 2018. október 4-én az Európai Bíróság honlapján megjelent Paolo Mengozzi főtanácsnok indítványa az ítélethozatal előtt álló Európai Bíróság részére.

A dokumentumban a főtanácsnok azt indítványozza, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének 2016. május 10-i Izsák és Dabis kontra Bizottság ügyében meghozott ítéletét. Másrészt, semmisítse meg az Európai Bizottság azon határozatát, amely elutasítja a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

A siker része Magyarország beavatkozása a perbe a szervezők oldalán, azzal a logikus áttekinthető és meggyőző érveléssel, amellyel a kezdeményezést védelmébe vette.

A Székely Nemzeti Tanács és európai szövetségesei már öt évvel ezelőtt is készen álltak az egymillió aláírás összegyűjtésére, ezt a folyamatot az Európai Bizottság jogi alap nélkül késleltette. A várható másodfokú ítélet, és az ezt követő jogszerű bejegyzés után a szervezők össze fogják gyűjteni az egymillió aláírást Székelyföldért és Európa nemzeti régióiért.

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata