Az oktatási hálózat minden szintjére terjesszék ki a román nyelv speciális, új módszer és új tankönyvek alapján történő tanítását, a nyolcadik osztályos záróvizsgát és az érettségit szervezzék az új román tantervek szerint, az egyetemen a romántanárokat képezzék arra is, hogyan kell a kisebbségi osztályokban a román nyelvet tanítani – többek között ezeket tartalmazza az a javaslatcsomag, amelyet az RMDSZ mutatott be a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) pénteki, Csíkszeredában tartott ülését megelőző pedagógusfórumon.

Az Aktuális gondok és jövőképek a székelyföldi oktatásban című rendezvényen meghívott politikusok, tisztségviselők beszéltek az oktatás reformjáról, a jelen lévő Hargita megyei pedagógusok és iskolaigazgatók pedig azokról a problémákról szóltak, amelyekkel a hétköznapokban találkoznak.

Fotó: RMDSZ

Az RMDSZ leszögezi: a szövetség kulcsszerepet játszott a 2011-ben életbe lépett tanügyi törvény megalkotásában, amely jelentős oktatási reformot hozott. A magyar közösség szempontjából ez az eddigi legjobb tanügyi törvény, amely lehetővé tette a román történelem és földrajz magyar nyelvű tanítását, garanciákat biztosít a magyar iskolák önállóságának megtartására a demográfiai fogyás körülményei között is, a kiemelt finanszírozásra, az egyetemi egységek önállóságára – tájékoztat a szövetség a csíkszeredai pedagógusfórumról kiadott értesítőjében.

Hangsúlyozzák, a törvény megalkotásakor az RMDSZ az oktatási rendszer tartalmi reformjára, a tananyag korszerűsítésére is törekedett, ez ellenben csak részben valósult meg, a minisztérium pedig csak fokozatosan kívánja bevezetni az új tanítási módot, ami jelenleg csak az előkészítősöktől a hatodik osztályosokig terjed.

A román nyelv oktatását érintő javaslatcsomagban az említettek mellett megfogalmazzák: a román nyelvoktatás tantervének nem irodalomelemzésre kell épülnie, hanem kommunikációs készségek fejlesztésére és szövegértésre, a tantervek mellett a tankönyveket is igazítani kell a kor kihívásaihoz, a pedagógusokat képzésekkel kell segíteni, ennek érdekében a szövetség létre akarja hozni a kisebbségi pedagógusképző központot. Újra kell gondolni a kisebbségi tagozaton tanító román pedagógusok érdemfizetéséhez szükséges pontozási rendszert, valamint össze kell állítani és finanszírozni kell a román nyelv oktatásához szükséges segédanyagok portfólióját – javasolják.

Lapunk érdeklődésére Magyar Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke elmondta, a jelen lévő pedagógusok és iskolaigazgatók szóvá tették az oktatás alulfinanszírozását, a túlzott bürokrácia terheit, az álláskeretek tisztázatlanságát, a tanárhiányt egyes területeken. Az elhangzottak azt igazolták, hogy a problémák szerteágazóak és különbözőek az elméleti és szakoktatásban, a városi, valamint a falusi tanintézményekben – mondotta.

A pedagógusfórumon részt vett Kelemen Hunor szövetségi elnök, Kovács Irén kisebbségi oktatásért felelős államtitkár, Szabó Ödön parlamenti képviselő, Novák Csaba Zoltán szenátor, Görbe Péter, Hargita megye főtanfelügyelője, Ferencz-Salamon Alpár oktatási szakember és Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke.

Fekete Réka / Háromszék