A meghívott és helybéli lelkészek együtt imádkoztak

Az immár kétezer taggal rendelkező, kovásznai római katolikus Szent István-plébánia augusztus 19-én tartotta meg az István-napi templombúcsút.

Az ünnepi szónoklat főcelebránsa Lukács Róbert verespatak-abrudbányai plébános, a Gyulafehérvári Pasztorális Teológia Intézet adjunktusa volt, akit Péter Arthur helybéli lelkész kért fel.

– Úgy érzem, hogy Szent István király felismerte azt, hogy a kereszténység nem egy tan, nem egy ideológia, amit megtanulunk és idézgetünk, hanem egy bensőséges kapcsolat Jézus Krisztussal. Ez a kapcsolat barátsággá is alakulhat, amivel azonosulhatunk” – mondta Lukács Róbert.

A szónoklatában Becze Lóránt, Szentkatolna plébánosa arra bátorította az embereket, hogy ezen a szent napon próbáljanak meg jámbor emberként gondolkodni a mindennapi összevisszaságtól függetlenül, és emlékeztette őket a Szent Jobbra, ami a mai napig is támaszt jelenthet a magyar népnek. A templombúcsús szentmisén az evangélium tanításai és Szent István cselekedetei közötti összefüggéseket taglalták.

– Szent István király, templomunk védőszentje, azért is fontos számunkra, mert egy olyan személy, aki a tiszta hit mentén élte az életét, és tudta, hogy ez a hit egyben a nemzetet is megtartja – mondta Péter Arthur plébános, aki bejelentette az augusztus 25-ei Szent István Családi Napot.

A rendezvényen a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szerveznek előadásokat, ami után közös imát tartanak a családokért, délután a templomkertben pedig családi vetélkedőkre – kötélhúzás, zsákban ugrás stb. – lehet benevezni.

Simon Ábel / Székely Hírmondó