Szigorított líceumi felvételi – miről árulkodnak a számok?Szeptember 5-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 2019/4948-as minisztériumi rendelet, melynek érelmében a 2020-2021-es tanévtől kezdődően csak azok a diákok kerülhetnek líceumi (elméleti, hivatásos profilú, technikai) osztályba, akiknek a bejutási átlaga eléri az 5-öst, a többiek pedig kizárólag szakiskolában folytathatják tanulmányaikat.

A rendelettel kapcsolatos vélemények megoszlanak, egyesek szerint lehetett számítani egy ilyen változtatásra, és azon diákok számára, akik elméleti osztályban szeretnének tanulni, nem kéne gondot okozzon az 5-ös átlag elérése. Mások attól tartanak, hogy emiatt – főleg szórványtelepüléseken – magyar osztályok indulása kerülhet veszélybe, illetve a szakoktatás fejlesztésére és kiterjesztésére sem megfelelő megoldás ez az intézkedés, ugyanis nem az a cél, hogy a „gyengébb tanulók” kerüljenek szakiskolába, hanem azok, aki valóban érdeklődnek egy-egy szakma iránt.

A rendelet szerint az említett bejutási átlag 80 százalékban a képességvizsga eredményéből, 20 százalékban pedig az 5-8-as négyévi átlagból tevődik össze:

Bejutási átlag = 0,8 x képességvizsga + 0,2 x négyévi átlag.

Így abban az esetben, ha a diák nem éri el az 5-öst a képességvizsgán, az iskolai átlaga még segíthet abban, hogy a végső 5-öst elérje – bár ezekben az esetekben viszonylag magas négyévi átlag szükséges:

Szigorított líceumi felvételi – miről árulkodnak a számok?

Jelenleg Romániában (még) 122 középiskolában működik líceumi oktatás magyar nyelven (elméleti, hivatásos profilú vagy technikai osztályokban). Ezek közül az utóbbi három év során 12 iskola válságos helyzetbe került, és megszűnőben van a magyar tagozat, mivel az alacsony diáklétszám miatt nem indult újabb 9. osztály. Ezek az iskolák többnyire olyan városokban működnek, ahol létezik más magyar középiskolai osztály, azonban vannak olyan megyék is, mint például Szeben megye, ahol elég kilátástalan a helyzet.

A 2011/1-es oktatási törvény értelmében (63. cikk) a líceumi és szakiskolai osztályok indításához egyaránt minimum 15 diák szükséges. Kivételes esetekben pedig minisztériumi engedéllyel indulhat osztály alacsonyabb létszámmal.

Az Oktatási Minisztérium adatai alapján idén újabb 9 középiskolának kellett szembenéznie azzal a kihívással, hogy a 9. osztályba beiratkozott magyar diákok száma nem éri el a 15-öt, további 12 iskolában pedig ez a szám 20-nál alacsonyabb, tehát a következő években előfordulhat, hogy nekik is külön kérvényt kell benyújtaniuk a minisztériumhoz a magyar tagozatos 9. osztály indításához. Az alacsony létszámú osztályokban fennmaradt helyekre az utóbbi években vélhetően olyan diákokat osztottak be, akik előzőleg nem vizsgáztak, így az első elosztás során nem rendelkeztek bejutási átlaggal.

Ahhoz, hogy ténylegesen felmérjük a minisztériumi rendelet potenciális következményeit a magyar oktatási hálózat szempontjából, megpróbáltuk modellezni, hogy idén hogyan alakultak volna a beiskolázási számok, amennyiben kizárólag azok a diákok nyerhettek volna felvételt líceumi osztályokba, akik 5-ös feletti átlaggal rendelkeznek. Az alábbi modellezés egyik hiányossága, hogy a hivatásos (vokacionális) típusú osztályokba bejutott diákok listája nem nyilvános az Oktatási Minisztérium honlapján, tehát az ilyen osztályokkal rendelkező iskolák nem kerültek be az elemzésbe.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján, az említett 9 iskola helyett 20 iskolában nem érte volna el a beiratkozó magyar diákok száma azt a 15-ös minimumhatárt, amellyel 9. osztály indulhat, és további 6 iskolában lett volna a magyar tagozatra beiratkozó diákok száma 20-nál alacsonyabb. Ezek a líceumok főként szórványtelepüléseken és kisvárosokban, községekben találhatók és majdhogynem az összes erdélyi megye érintett.

Adataink szerint annak függvényében, hogy az adott város milyen más lehetőségeket kínál a diákoknak, 5 forgatókönyv létezik azokban az esetekben, ha egy középiskolában nem indul újabb magyar 9. osztály, és így az 5-ös feletti bejutási médiával rendelkező diákok is más iskolába kényszerülnek tanulni:

1. A városban a diákoknak lehetőségük van magyarul tanulni más líceumban, illetve szakiskolában.
2. A városban van más magyar líceum, szakoktatás pedig abban az iskolában, ahol megszűnőben van az elméleti magyar oktatás, tehát átalakulhat szakiskolává.
3. A városban van más magyar líceum, viszont szakiskola nincs.
4. A városban nincs más líceum, ahol az 5-ös feletti bejutási átlaggal rendelkező diákok magyarul tanulhatnak, sem szakiskola, ahol az 5-ös alatti átlagot elérők.
5. A városban nincs más magyar líceum, szakoktatás pedig ugyanott zajlik, ahol az alacsony létszám veszélyezteti az elméleti típusú 9. osztály indulását. Ebben az esetben várhatóan az iskola átalakul szakiskolává, ahol a „gyengébb diákok” tanulhatnak.

Szigorított líceumi felvételi – miről árulkodnak a számok?

Mint azt a fenti táblázat is mutatja, a minisztériumi rendelet nemcsak az 5-ös alatti bejutási átlaggal rendelkező diákok lehetőségeit befolyásolja, hanem bizonyos esetekben nagy hatással lehet azokra is, akik jól teljesítenek a képességvizsgán. A 26 középiskolából, ahol a 9. osztályba bejutott magyar diákok száma idén nem érte el a 15-öt vagy 20 alatti létszámmal indult a magyar osztály, 22 olyan településen található, ahol a „jó tanulóknak” ez az egyetlen lehetőségük otthon magyar nyelven folytatni tanulmányaikat.

Ugyanakkor 26-ból 14 helyszínen magyar nyelvű szakoktatás sincs. A felvázolt forgatókönyvek közül mindössze az 1-es és 2-es esetben oldódik meg viszonylag könnyen a diákok helyzete, és úgy az 5-ös feletti, mint az 5-ös alatti médiákkal rendelkezőknek is lehetőségük lesz magyarul tanulni, viszont ide mindössze az esetek 11,5 százaléka (3 iskola) tartozik. Ezzel szemben a 4-es és 5-ös forgatókönyvek esetében, ahová az érintett iskolák 84,6 százaléka (22 iskola) tartozik, azok is nehéz helyzetbe kerülnek, akik megírták az átmenőt, mert a városban nincs más oktatási intézmény, ahol tanulmányaikat magyarul folytathatnák líceumi osztályban.

Ennek következtében tömbtelepüléseken a diákok arra kényszerülnek, hogy az ingázást vagy a bentlakást válasszák, szórványban viszont a legközelebbi magyar intézmény is olyan távolinak tűnhet a diák és szülő számára, hogy jó eséllyel román osztály mellett dönthetnek.

Az utóbbi években tehát azt tapasztalhattuk, hogy szűkült az intézményrendszer, hiszen 12 iskolában nem indult újabb 9. osztály. A rendelet következtében pedig ez a probléma még hangsúlyosabbá válhat, hiszen jó eséllyel újabb iskoláknak kell szembenézniük azzal a problémával, hogy a beiratkozó diákok száma nem éri el a 15-ös minimumot, és a rendelet értelmében arra sincs lehetőségük, hogy a képességi vizsgán nem megjelenő diákokkal töltsék fel a megmaradt helyeket. Más szóval, a szórványtelepüléseken működő líceumok így még veszélyeztetettebbé válnak, és újabb községi és kisvárosi iskolák szűnhetnek meg. Mindez nemcsak a „rosszul teljesítő” diákokra van hatással, hanem a „jó tanulókra” is, hiszen Székelyföldön ingázásra kényszerülnek, szórványban pedig emelkedhet azon magyar diákok száma, akik magyar oktatási intézmény hiányában román líceumba iratkoznak.

Fontos tisztázni, hogy a fent leírt forgatókönyv mindössze a jéghegy csúcsa. Jelen elemzés nem tért ki azokra az esetekre, ahol egy iskolán belül megszűnés határára kerülhet egy-egy osztály egy több párhuzamos osztállyal rendelkező iskolában. Ezekben a helyzetekben, habár a magyar nyelvű líceumi oktatás nem kerülne veszélybe, szűkülne az oktatási kínálat és a tanári normák is veszélybe kerülhetnek, ami tovább gyengítheti az oktatás minőségét, hiszen ahhoz, hogy meglegyen a megkövetelt óraszámuk, a tanárok több iskolában lennének kénytelenek tanítani.

Varga Szilvia, a Bálványos Intézet munkatársa

7 hozzászólás

 1. antal m.

  Tóducz! Kezdem ismerni így a családja sorsát. Nem írtam az én I-IV osztályról. Pontosan mi is össze voltunk minden évben valamelyik osztályokkal rakva, akár mint az Ön gyerekei! Úgy telt el nekem is négy év, vegyítve! Az időben falun nálunk óvodáról még hírből se hallottunk! De, eltelt és még itt vagyok, – élek! Örvendek, hogy az én két gyerekeim is de már unokáim is/ kettő/, más életet élhettek, mindenik egyetemet végeztek, még az Egyesült Királyságban is, mind-mind nappalin. Tanárok, mérnökök, bankosok! Mindenért kell dolgozni, küzdeni!
  Sok sikert a szép családjának!

  Válasz
  • Tóducz

   Gratulálok.

   Válasz
 2. antal m.

  Tóducz! A világunk sokat változott 194o-től! /ekkor születem/
  A három falu demográfiai mutatói szerint 1941- ben 2o25 a népesség volt szülő falvainkban. / Béta, Dobó és Vágásban/
  1949-1953 között, nem volt végzős osztály, V-VII, – nem létezett! Elsők közt végeztünk V-VII osztályt 9 beiratkozott közül, 7-en, – 3 faluból. Habár az V.osztályba kezdetben be voltunk iratkozva 34-en! Ez volt az iskola iránti érdekeltség a szülőfalunk táján!
  Előttem végzősöket IV, osztállyal felvették a szakiskolákba! / faipari, fémipari, építészeti szakokba/
  Az én korosztályomat már csak I-VII. osztály abszolváltakat, és felvételi verseny vizsga közepette vették be a szakiskolákba! ! ! A városiak akkor annyira elfoglalták-telítették az elméleti gimnáziumokat, hogy oda be jutni falusinak, – szinte lehetetlen volt! TÓDUCZ ILYENT NEM IS ÁLMODOTT SOHA! / nem csúsztatás, hanem sanyarú valóság volt!/

  Válasz
  • Tóducz

   antal m., há ezer éve ezt írom Önről, nem álmodtam, hanem kisakkoztam az önről írtakról az 1997-es Ki Kicsodából. Na ide tessék figyelni, az én öt gyerekem (az első 1994-ben született, az utolsó 1999-ben) Mikházán jártak óvodában és I-IV osztályban (az első osztály együtt volt a harmadik osztállyal egy tanteremben, a második osztály a negyedik osztállyal egy másik tanteremben, mert csak két tantermes volt az iskola!). Az V-VIII osztályt a szomszéd faluban végezték Nyárádköszvényesen. Ma mind az öt egyetemista nappalin és nem magánegyetemeken (MOGYE, BBT, ELTE, BM (Bp.-i Műszaki Egyetem) SAPIENTIA). Mind az öt gyerekem csak magyarul tanult a kezdettől egészen a végig. Az elméleti liciben az osztályunkban 2/3 ingázó falusi gyerek volt! Tessék csak nyugodtan tovább panaszkodni és sajnáltatni magát.

   Válasz
 3. Tóducz

  Na újból lesz sok antal m.!

  Válasz
 4. Fülöp István

  Liceum, az magyarul gimnázium.
  Média az magyarul általános.
  A rendelet meg csak akkor lesz betartható, ha gimnáziumi osztályok helyett szakiskolai osztályokat hoznak létre. Mert akkor az osztályok nem megszûnnek, csak átalakulnak. A nagy probléma ezzel az, hogy kétséges, hogy létre tudnak-e hozni megfelelõ számú szakiskolaiosztályt, mert azokhoz más szaktanárokra, mûhelyekre, stb, stb. van szüskég, azokat egy év alatt nem fogják tudni megoldani. Ezért arra lehet számítani, hogy a rendeletet nem fogják alkalmazni.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Fülöp úr, tökéletesen igaza van, csak a média magyarul átlag, az általános az general. Tisztelettel.

   Válasz

Hagy egy Válaszot antal m.-ra Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük