Vajnafalva központja az ortodox katedrálissal. Bokor Gábor felvétele – Háromszék (archív)

Kovászna város tanácsának napirendjén szerepel az a határozattervezet, amely elfogadása esetén a centenárium tiszteletére egy magyarellenességéről hírhedt poétának, valamint az üldöztetésünkhöz nevét adó politikusnak állítanának szobrot Vajnafalván.

A félremagyarázások elkerülése végett leszögezzük, hogy meggyőződésünk szerint minden nemzetet megillet az ünneplés és az arra méltónak vélt esemény, évforduló, illetve személyiség kiválasztásának a joga. Az viszont elfogadhatatlannak tartjuk, hogy talapzatra emeljék a minket magatartásukkal, tevékenységükkel, megnyilvánulásaikkal, vagy nyilatkozataikkal emberi és nemzeti méltóságunkban mélyen megsértőket. Főleg, ha ezt a szülőföldünkön, egy általunk is lakott városban teszik. Márpedig Mihai Eminescu költő (1850 – 1889), valamint Iuliu Maniu (1873 – 1953) egykori román miniszterelnök közéjük tartozik, és meg sem fordultak tájainkon.

Eminescunak nem a tehetségét vonjuk kétségbe tehát, hanem magyarellenes és antiszemita költeményei, illetve publicisztikája teszik számunkra elfogadhatatlanná. A Fegyverbe (La arme) című versében például nem csak az általa kutyáknak minősített magyarok elleni fegyveres harcra szólítja fel a románokat, hanem a vadászatukra és nyelvük kitépésére is. De nem kíméli az ugyanitt mocskos kezűnek nevezett zsidókat sem. Ráadásul a Federațiunea nevet viselő lapban Egyensúly (Echilibrul) cím alatt 1870-ben megjelent cikkében többek között Európa legzüllöttebb, szégyellni való nyelven „zakatoló”, az emberiség fejlődéséhez hozzá nem járuló népességeként emleget minket.

A szilágybadacsonyi születésű, Kolozsváron, Budapesten és Bécsben jogi tanulmányokat végzett Maniunak sem rójuk fel az Erdély Romániához történt csatolásában játszott szerepét. A nevét viselő gárda Székelyföld-szerte elkövetett gyilkosságai, rablásai és garázdálkodásai azonban bennünk fájó emlékeket ébresztenek.

Mindezek tudatában Kovászna város tanácsának magyar ajkú tagjai remélhetőleg nem adják majd áldásukat az említett két szobor elhelyezésére. Ezzel ugyanis önbecsülésük feladásán túl a választóikat is arcul csapnák.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó