Izsák Balázs / Fotó: Boda L. Gergely / MTI (archív)

A marosvásárhelyi katolikus líceum ellehetetlenítése a romániai magyar közösség egésze ellen folytatott állami üldöztetés nyilvánvaló példája. A magyar történelmi egyházak által működtetett iskolák jelentősége a fiatal generációk oktatásában és nevelésében olyan történelmi gyakorlat, amelytől egyetlen kárpát-medencei magyar közösség sem fosztható meg napjainkban sem. Az iskola melletti kiállás tehát minden közösségben gondolkodó, annak javáért küzdő egyén és szervezet kötelessége.

Ennek tükrében a Székely Nemzeti Tanács – több civil és politikai szervezettel egyetemben – arra buzdít minden székelyföldi magyart, hogy vegyen részt a Római Katolikus Státus Alapítvány által Marosvásárhelyre szervezett szerdai tüntetésen, és minden olyan megmozdulásban, amely az iskola törvényes működését elősegíti.

Az autonóm Székelyföld egyebek mellett azt is jelenti, hogy a nevelés és oktatás intézményi hátterét a magunk történelmi hagyományai szerint építjük fel és működtetjük. Az oktatási rendszer önállósága pedig, a hasonló, teljességgel elfogadhatatlan, a közösség egészére kiható merényleteket is kizárja.

Legyünk minél többen a tüntetés helyszínén, a marosvásárhelyi katolikus középiskola melletti kiállásunk legyen egyben az autonómia iránti kiállásunk is.

Izsák Balázs