Erdély.ma
2021-05-14 péntek, Bonifác RSS

Tervszerű településfejlesztés Idén is támogatják

Több mint félmillió lejt pályáztak meg háromszéki önkormányzatok általános településrendezési tervük felújítására vagy elkészítésére a vidékfejlesztési minisztériumtól. Országos program keretében a regionális fejlesztési tárca támogatja a dokumentáció elkészítését.

Ebben az évben négy város és huszonhárom község – néggyel több, mint tavaly – folytathatja vagy indíthatja el általános rendezési tervének aktualizálását, illetve készítését.

Uzon rendezési terve az utolsó jóváhagyásra vár. Fotó: Albert Levente

A tervek tízévenkénti aktualizálását törvény írja elő. A 2003 előtt készült tervek érvényességét 2018-ig meghosszabbították, ám ezt követően alkalmazkodni kell a jogszabályhoz.

Háromszéken öt közigazgatási egység rendelkezik naprakész tervvel: Bardoc, Gelence, Árkos, Dálnok és Zágonbárkány, jeleztük egy évvel ezelőtt.

Azóta Uzon is igyekezett felzárkózni, már csak egyetlen minisztériumi jóváhagyásra várnak, hogy a helyi önkormányzat is elfogadhassa és életbe léphessen. Ráduly István polgármester közölte, hét éve dolgoznak a dokumentáción.

Az általános településrendezési terv olyan építkezési szabályrendszer, amely meghatározza a bel- és külterület határát, a lakott és ipari övezetek helyzetét, a kötelező közművesítés tervét, utak, járdák, közterek helyzetét, előírja az építkezésekben felhasználható anyagtípusokat, az épületek telken belüli elhelyezését, övezetenkénti magasságát, az utcafront hosszát és sok más, a rendeltetést és az esztétikát figyelembe vevő követelményt. E terveket szakosodott műépítész készítheti el. Háromszéken tizenkét szakember működik.

Mikóújfalu nehezen talált tervezőt, végül tavaly elkezdte a folyamatot. Demeter Ferenc polgármester közölte, eddig elkészült a topográfiai felmérés, zajlik a belterületek azonosítása és elindították az engedélyeztetést. Bonyolult, mert legalább tizenhatféle jóváhagyást kell beszerezniük, s ezekhez különböző tanulmányok szükségesek. Az elöljáró optimista, szerinte három év múlva meglesz a végleges terv.

A megyeháza az építkezési bizonylatot kérők számára javasolja a Romániai Építészkamara által összeállított, hagyományos régiókra lebontott építészeti útmutató használatát. Az útmutató 28 hagyományos régió építészeti hagyományait dolgozza fel, ezek között megtalálható Székelyföld is.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, szorgalmazzák, hogy a települések tartsák szem előtt a székelyföldi, háromszéki építészeti örökséget, a hagyományos, jellegzetes faluképet a 21. századi elvárások és korszerűsítési törekvések mellett, hiszen a rendezési terv középtávon meghatározza a településfejlesztés irányát is.

Idén huszonhét háromszéki önkormányzat 12 és 23 ezer lej közötti összeget kap pályázat útján, megyei összesítésben 528 ezer lejt.

Szekeres Attila / Háromszék