Tőkés László: „Folytatjuk a küzdelmet Erdélyért és Európáért!”Tőkés László és Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, illetve ügyvezető elnöke tartott sajtótájékoztatót Csíkszeredában abból az alkalomból, hogy az EP-képviselő Tőke Ervinnek, a Minta ifjúsági szervezet volt elnökének társaságában meglátogatta Beke István és Szőcs Zoltán politikai foglyokat a csíkszeredai börtönben.

„A madéfalvi veszedelem évfordulójához közeledve ismét hangsúlyoznunk kell a székely ellenállás és az önfeláldozás nemes üzenetét, Beke István és Szőcs Zoltán ügye pedig jól jelzi, ma is szükség van ezen értékekre” – kezdte tájékoztatóját Tőkés László, majd elmondta: az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnökétől igényelt ajánlást, mellyel részt vett a börtönlátogatáson. „Szolidaritásunkról biztosítottam a politikai foglyokat, akik a helyzethez képest jó lelkiállapotban vannak – ártatlanságuk biztos tudatában.

A fogvatartottak arról számoltak be, hogy nem engedik őket a cellájukon kívüli munkák elvégzésére, így panaszaikat továbbítottuk a csíkszeredai börtön vezetőségének is. Égbekiáltó, hogy miközben korrupt politikusok tucatjai vannak szabadlábon, ártatlan embereknek kell börtönben ülniük. Egyértelmű, hogy politikai döntés született az ítélethozatalkor, hiszen nem követtek el semmi törvénytelent, nincsenek komolyan vehető bizonyítékok ellenük. A Beke—Szőcs-ügyben született ítéletet megfélemlítési szándékkal hozták meg, s a román hatalom egyértelmű célja a székelység és az autonómiatörekvések megtörése.

Tőkés László: „Folytatjuk a küzdelmet Erdélyért és Európáért!”Épp ezért mindent meg kell tennünk a politikai foglyok kiszabadításáért – jogi és politikai eszközöket egyaránt felhasználva” – hangsúlyozta Tőkés László, majd hozzátette: Beke István és Szőcs Zoltán az erdélyi magyarság szenvedését testesítik meg. „A jogi lehetőségek szűkössége miatt még inkább fontos lenne, hogy az RMDSZ a parlamentben is kiálljon a fogvatartottak mellett. Bízunk benne, hogy Románia soros uniós elnöksége érzékenyíteni fogja e téma iránt a külföldieket is, és meg kell vizsgálnunk, hogy nemzetközi fórumokon miként segíthetjük a bebörtönzötteket” – mondotta az erdélyi európai képviselő.

„Év elején fontos hangsúlyoznunk: folytatjuk a küzdelmet Erdély és Európa védelme érdekében, hiszen láthatjuk, a román döntéshozók továbbra sem foglalkoznak önrendelkezési törekvéseinkkel, az Európai Parlament pedig sorozatosan migránspárti határozatokat fogad el. Küzdelmünket épp ezért identitásunk és értékeink megőrzése érdekében folytatjuk” – hangsúlyozta az EMNT elnöke.

„Az EMNT és a Székely Nemzeti Tanács közös nyilatkozatban is kiállt Beke István és Szőcs Zoltán mellett, az EMNT pedig az idei évben is igyekszik napirenden tartani a politikai foglyok ügyét” – hangsúlyozta Sándor Krisztina, majd hozzátette: az EMNT és az SZNT együttes küldöttgyűlésén elfogadott határozatokat (http://emnt.org/2018/10/31/kozosen-ulesezett-marosvasarhelyen-az-emnt-es-az-sznt/) szintén napirenden tartják, a megfelelő fórumokon képviselve azokat. Sándor Krisztina beszámolt továbbá arról is, hogy decemberben külön találkozót kértek a román tanügyminisztertől, mivel személyesen szeretnék átadni a Marosvásárhely Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyében összegyűjtött közel 15 ezer tiltakozó aláírást.

„December 18-án a parlament és a szenátus elnökének, valamint a vallásügyi államtitkárnak is levelet írtunk, melyben azt kértük, hogy – a magyarországi példához hasonlóan – nyilvánítsák ünnepnappá január 13-át, a vallásszabadság napját. Felvetésünkre mind a mai napig nem érkezett válasz, ahogy a MOGYE-ügyben történt megkeresésünkre sem” – mondta. Az ügyvezető elnök hangsúlyozta: az EMNT idén kiemelt eseményként kezeli a temesvári forradalom 30. évfordulóját, s ezért 2019 során számos tematikus programmal készülnek Erdély-szerte.

„Feladatunk visszahozni a köztudatba a romániai forradalom kitörésének körülményeit, valamint Temesvár és Tőkés László megkerülhetetlen szerepét. Ezért egy, a teljes évet átfogó programsorozattal készülünk, melynek részleteiről idejében tájékoztatjuk majd a közvéleményt” – mondta Sándor Krisztina, aki a sajtótájékoztató végén hozzátette: idén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – ismertebb nevén Tusványos – szintén harmincadik kiadásához érkezik, az EMNT pedig a rendezvény állandó kiemelt partnereként továbbra is részt vesz a program kialakításában és a nagyszabású nyári fesztivál megszervezésében.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája

NYILATKOZAT

 

Küzdelem Erdélyért és Európáért

Küzdelem erdélyi magyar politikai foglyaink szabadon bocsátásáért

„És feltámad néktek (…) az igazságnak napja,

és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt…” (Mal 4,2)

Az ENSZ New York-i közgyűlésén a tagállamok nagy többséggel elfogadták a globális migrációs csomagot. Az év végi lesújtó hír hallatán mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy az Egyesült Államokkal, Izraellel, Lengyelországgal és Csehországgal együtt Magyarország – történelmi hagyományaihoz híven, Európa védelmében – ellene szavazott a paktumnak. Tizenegy másik országéval együtt Románia tartózkodása is elégtétellel tölthet el bennünket.

Ellene kell állnunk a brüsszeli, a nyugat-európai eurokraták azon leplezetlen törekvésének, hogy illegális migránsokkal árasszák el földrészünket. Vissza kell utasítanunk Emmanuel Macron francia elnök, valamint Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök azon hazug minősítgetéseit, melyek szerint a migránsbarát „progresszívek” a „jó európaiak”, a velük szemben álló „rosszak” pedig „nacionalisták” és „populisták”. A közelgő európai parlamenti választások különösképpen fontossá teszik, hogy ellene álljunk az Európai Parlament határozati „diktátumainak”. Meg kell védenünk európai keresztény értékeinket, Európa nemzeteinek identitását és kultúráját a globalizáció újkori imperializmusa által fenyegető veszélyektől!

Az Európára leselkedő veszélyek iránt különösképpen érzékenyek vagyunk mi, erdélyiek, akik az elmúlt száz esztendőben saját bőrünkön szenvedtük meg a többségi román hatalom identitásunkat, sajátos értékeinket, kultúránkat és vallásunkat romboló, szervezett bevándoroltató politikájának következményeit. A hangzatos centenáriumi ünnepségek sem leplezhetik el előlünk azt, hogy az elmúlt században Erdély – és egyébként egész országunk – milyen nyomorúságos sorsa jutott, ennek részeként pedig azt a pusztulást, amely az erdélyi magyaroknak és németeknek – szászoknak és sváboknak – jutott osztályrészül.

Napjainkban éppen tanúi lehetünk annak, hogy miközben korrupt bűnözők sétálnak ki börtöneikből, velük szemben Beke István és Szőcs Zoltán székely-magyar testvéreink ártatlanul szenvednek fogságot. És miközben az ún. kisebbségek napján Klaus Iohannis német identitását feladó román államelnök látványos módon lép fel a kisebbségellenes diszkrimináció ellen, az alkotmányos jog és a törvény hivatalos őreként, az általa kárhoztatott balliberális kormányhoz hasonlóan képmutató módon asszisztál az erdélyi magyar közösség jogfosztásához.

A jövőre sorra kerülő elnökválasztáson kire is szavazhatna a romániai kisebbségi magyar? Akármelyik oldalra is állana, a szocialisták és a nemzeti liberálisok, a kormány és az elnöki hivatal részéről ugyanazt a magyarellenes bánásmódot kapja. Legyen szó akár „párhuzamos államról”, akár „mélyállamról”, a hírhedt Securitate nyomdokában járó román titkosszolgálat kamarillapolitikája továbbra is a „magyar irredentáknak” kijáró diszkriminációban és retorziókban részesít bennünket. Mi azonban nem akarunk a kipusztult vagy elüldözött szászok sorsára jutni. Ezért az előttünk álló új esztendőben határozottan tovább kell folytatnunk a harcot a területén élő népek közös Erdélye érdekében, ennek részeként pedig magyar közösségünk, illetve Székelyföld népe védelmében. Mi nem „irredenták” vagyunk, nem Erdély földjét, hanem jogosságot és szabadságot akarunk!

Beke István és Szőcs Zoltán koncepciós pere, bebörtönzése és fogva tartása egykori politikai foglyaink – néhai Cseresznyés Pál és Puczi Béla, illetve az oroszhegyi és zetelaki elítéltek, valamint az elhíresült Agache-per áldozatainak – esetét idézi emlékezetünkbe. Éppen ideje volna már, hogy harminc évvel a Ceauşescu-diktatúra bukása után végre ne üljenek politikai foglyok Románia börtöneiben.

A romániai jogállamiságról szóló európai parlamenti viták szellemében éppen ezért töretlenül folytatnunk kell a küzdelmet az őshonos európai és romániai kisebbségek jogaiért, sajátlagosan pedig a székelyföldi terrorvád elítéltjeinek szabadon bocsátása érdekében!

Az 1989-es romániai forradalom 30. évfordulójának méltó megörökítéseképpen Romániától mint az Európai Unió soros elnökétől méltán várhatjuk el, hogy hagyjon fel végre kisebbség- és magyarellenes politikájával, és példás formában iktassa uniós programjába az őshonos nemzeti kisebbségek egyéni és közösségi jogainak képviseletét.

Csíkszereda, 2019. január 4.

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke

20 hozzászólás

 1. Pál

  És a határreviziót mikor követelik már?

  Válasz
 2. Ginko

  Kedves Nyilas !

  Nem szükséges az olvasók manipulálására törekedni. Érvek helyett meg nem kéne hangulatkeltéssel teret nyerni. Ez fölösleges, mert ezen a fórumon a legtöbben – legalább is én – az érdeklődés okán, szórakozásból cserélünk véleményt.

  Ezért a komcsizgatás, meg a gyurcsányozás, minden helyzetben felesleges. Senki nem akarja önt a foteljében legyőzni.

  Senki nem vár öntől semmilyen bölcseletet. Nélkülünk is minden a helyére kerül.

  Egy olyan fórumon írogatunk amelyik az erdélyi emberek szájaíze szerint készül. Mindenkinek lehet véleménye, de nem kellene állandóan azzal próbálkozni hogy a helyben élőknek mindíg a távollévők mondják meg a tutit.
  Nem ide illik de azért megjegyzem – föleg a tengeren túli írótársaink tollából sokszor lehet érezni-hogy ők ott akarják folytatni ahol az eredeti hazájukban abbahagyták. Csak közben elment az idő velük és velünk. Továbbá megváltozott és folyamatosan változik a világ.

  A magyarországiak meg igen sokszor skanzennek tekintik Erdélyt és főleg a Székelyföldet.Ez pedig nagy hiba.

  Konkrétan a hivatalos témáról. Tőkés László a helyére került. Sem a személy , sem a politikai kampényai,sem pedig a politikai képviseletre szóló felhatalmazásai újabb kifejtést nem igényelnek mert ez már ismétlés lenne.

  Válasz
 3. Pianista

  Hofival : Éljen a megbonthatatlan magyar- román húskonzerv !

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Pianista, elnézést, a szovjet konzervről ejtett szót az egykori társadalmi gőzszelep!

   Válasz
 4. Nyilas

  Kedves Ginko úr.
  Nekem meg az nagyon gyanús, ha egy eltérő nézetekkel folytatott vitában, valaki személyeskedéssel akar felülkerekedni.
  Én tényeket írtam le, ön megfoghatatlan érzelmekkel apellál. pontosan ugyanúgy mint a magyarországi tüntikézők.
  Érveket nem hoz fel, csak szubjektív megítélést, miközben úgy ír, mint aki bennfentes úgy az erdélyi, a magyarországi közhangulatban, mint a Fidesz belügyeiben.
  Nagyon jól próbálja meglovagolni az erdélyi közvélemény irigységét (Tőkés milliárdokat kapott a Fidesztől), ugyanúgy mint a magyarországi társadalom azon érzéseit, hogy a mi adónkból osztozkodik a kormány a románoknak. Igen uram, mert sajnos a társadalom egy jelentős százalékát ellenséggé lehet azzal hangolni hogy a “mi adónkból kapott”, és mindjárt román lesz, még a székely “barát” is .
  Tökéletes gyurcsányi tanítvány.
  “Ennek a pénznek lett volna jobb helye Erdélyben”
  És miért csak sok sok milliárd Ginkó, Miért nem százmilliárd? Hisz ha lud, hát legyen kövér. Mennél többet mondok, annál nagyobb a gyűlölet. Itt is, ott is. Nem kell mást csinálni, mint összeadni a transzindex cikkében szereplő számokat, és akár ki is jöhet.
  Én nem folytatok kampánygyűléseket Ginko. Én csak egy egyszerű magyar ember vagyok, akinek elege van a gyurcsányi taktikából, a gyűlöletkeltésből, magyarnak magyar ellen hangolásából, Magyarországinak az erdélyi magyart meggyűlöltetéseból, az erdélyi magyarságegymás ellen uszításából. Abból, hogy mindenki gazember aki többre vitte mint én

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Nyilas úr, távol áll tőlem, hogy Ginko úr mellett prókátoroskodjak, de az erdélyi magyar embert – aki nem romák! – eddig csak a más kontinensre elcsángált, ide beírogatók, nevezték irigykedőnek, de látom, hogy ma már a Dunántúl is átköltözött az óperenciás tengeren és az üveghegyen túlra. Nem irigyeljük se azokat, se a dunántúliakat. Tisztelettel.

   Válasz
 5. Nyilas

  Kedves tóducz úr.
  El kellene már határozniuk, hogy akkor kik is önök, mert a múltkor megorrolt érte, hogy azt írtam “találkoztam sok románnal, köztük erdélyi magyarokkal is”.
  Most meg azt nehezményezi, hogy nem romániainak nevezem az erdélyi magyart.
  Ja, most meg nem volt rajtam sapka.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves nyilas úr.

   A román egy, az erdélyi magyar más. A román egy nemzet tagja, az erdélyi magyar más nemzet tagja. A szóban forgó esetben nem volt Önnél cigi.

   Válasz
 6. Ginko

  Sajnos a közlemény tartalma – alapos elolvasés után – bennem azt az érzést kelti, hogy ez az ember, most adminisztrálja magát.Ezt pedig közzé teszi.

  Na de kit is kévisel ő ? Ki küldte őt és hová ? Jó barátként kapott egy funkciót, megélhetést, Magyarországon egzisztenciát, lakást és külön javadalmazást.Családot alapított, Gondolom szépen neveli gyerekeit.( az ídősebbeket és a fiatalabbakat egyaránt )

  Magáért beszél, hogy Romániában a magyarok – ha megméretteti magát- semminek nem választják meg.( pedig aztán, ha valaki, akkor ő kapott pénzt a várható kampányára )De nem vállalta. Ebben jól döntött.
  Magyarországon pedig nem szeretik. Miért ? Mert politikusként hiú, erőszakos, önfejü.Nyilatkozik, követel, és csalhatatlan parancsokat osztogat.És nem tudja senki,hogy erre mi jogositja fel.

  Ismét felteszem a kérdést kit képvisel ? KInek a megbízásából ?

  Szerintem jól teszi , ha most békében visszavonul.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Ginko.
   “Magyarországon pedig nem szeretik. ”
   Ön készitett erről felmérést?
   Mikor, és milyen körökben? Mert hozzám például nem jutott el a kérdőíve.
   Bár a kérdésre, hogy “szereti e ön Tőkés Lászlót” valószínűleg NEM el válaszoltam volna, szerelmi kérdésekben ugyanis még mindig konzervatív vagyok.
   Azért mégis érdekes, a cikket elolvasva, hogy mi az a felháborodás önben a nyilatkozat miatt.
   Az illegális migráció elitélése, a Beke István és Szőcs Zoltán melletti kiállás, esetleg a saját hazájában kisebbségbe szorított székely-magyar közösség jogaiért emelt szavak háborították fel

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Nyilas, egy biztos, hogy a romákiai magyarok nem rajonganak érte, azért kellett a renoméját Magyarországra menekítenie!

    Válasz
    • Nyilas

     Nem tudom Tóducz úr.
     Romániai magyarral egyszer találkoztam Szászfehéregyházán. Bukarestből jött, és a templomról gyüjtött adatokat.
     Elbeszélgettünk, de Tőkés lászlót nem emlitette.
     Az erdélyi magyarok pedig senkiért nem rajonganak, akinek a neve kiemelkedik valamiként az átlag ember egyformaságából. Önért is ezért nem rajonganak többen, mert ismertebb a neve, mint Kis Miskának. Ez is azt mutatja, hogy egy vérből vagyunk erdélyi és itthoni magyarok.

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves Nyilas úr, sajnos jelenleg az erdélyi, partiumi, bánsági magyar romákiai magyar.

   • Ginko

    Kedves Nyilas !

    Semmi ellen nem háborodok fel. A számba, illetve az írásomba sem érdemes Nyilas féle tartalmat vinni.

    Egyszerűen az a véleményem , hogy Tőkés Lászlót tiszteljük, de mint politikusnak rég lejárt az ideje.

    Válasz
   • Ginko

    Kedves Nyilas !

    Furdalja az oldalamat, ezért bátorkodok kérdezni öntöl, mint egy jó fajta konzervatívtól.Helyes dolog e az, hogy egy politikust akit a saját közössége sem jó szóval, sem pénzel, sem pedig fenyegetéssel nem választ meg szószólójának, erőnek erejével egy másik országból mégis csak a népe nyakába rakom.
    Nem tudom, hogy erről a Dunántúlon hogyan vélekednek. Tessék leírni.

    Válasz
    • Nyilas

     Kedves Ginko.
     Én, mint egy jófajta konzervativ, nem emlékszem rá, hogy egy önnek idegen országból erőnek erejével az ön nyakába rakták volna. Bár nem tudom, hogy ön milyen népnek a tagja, de én mint egy jófajta magyar konzervativ, csak egy magyar népet ismerek, éljen az egyén akár a Dunántúlon, Hajduságban, mezőségen, vagy a Hargita aljában.
     Nem emlékszem arra sem, hogy Tőkés László valakinek is pénzt ígért volna, főként nem, hogy bárkit megfenyegetett volna, a szószólónak megválasztásért, arra viszont igen, hogy egyéni indulóként, RMDSZ-es ellenszélben a “saját közössége” juttatta mandátumhoz az EU parlamentbe.
     Arra is emlékszem, hogy 2009-ben, látva az RMDSZ hogy Tőkés 2007-ben az ellene folytatott propagandahadjárat ellenére is bejutott az EMNP-vel megegyezve első helyen indította.
     Emlékszem arra is, hogy tőkés ellen a 90-es évek elejétől folyik a lejárató kampány, emlékszem arra is, hogy golyózták ki az RMDSZ tiszteletbeli elnöki tisztségéből.
     Emlékszem arra is, hogy a 2007es megválasztása után hogy akadályozták meg az RMDSZ-es képviselők a PDL-el karöltve az Európai Néppárt frakciójához csatlakozását.
     Arra nem emlékszem, hogy bármikor is tett , vagy mondott volna olyat, amivel a “saját közösségének “ártalmára lett volna.

     Válasz
     • Ginko

      Kedves Nyilas !

      Tisztelt Nyilas !
      Nekem mindíg gyanus ,ha valaki a mellét döngeti a magyarok között egy magyar közösségi fórumon, hogy ő egy igaz és igen nagy magyar.Ezt nem kell bizonygatni, mert úgyis kiderül mindíg minden.

      Ezen túlmenően, a pénzzel kapcsolatos álszent és a félremagyarázó megjegyzését illetően megjegyzem,hogy a választási kampány rengeteg pénzbe kerül. A múltban pedig, erre a célra – a Tőkés féle politikai alakulat részére -közvetve és közvetlenűl csak úgy ömlött a magyar adófizetők sok sok milliárdja. ( ennek a pénznek lett volna jobb helye Erdélyben )

      És mi lett az eredmény ? Lényegében egy nagy nulla.

      A Tökés féle politizálásra, a Basescukkal való összeborulásra a romániai magyar választók nem tartottak igényt.

      A nagy beégések után – mint a múltjával tiszteletet érdemlő magyar embernek – a magyar kormány egzisztencát biztosított .( nem akármilyent ) Helyesen.

      De ennek az odaküldött és nem választott -időnként elszabadult hajóágyuként működő-Tőkés féle szubjektív képviseletnek előbb,utóbb véget kell vetni.

      Hogy egyértelműen fogalmazzak: Úgy tűnik Tőkés úr – az őt odaküldő FIDESZ részére – jelenlegi politizálása nem felel meg. A romániai magyarok meg semmilyen képviseletre nem választották,választják meg.
      Ezért Tőkés úr 2019. év második felétől többet használja majd a Magyarországon neki juttatott egzisztenciát, foglalkozik a családjával,Esetleg ha ön a Dunántúlon vándor gyűléseket szervez, akkor együtt járják a falvakat és hirdetik, hogy merre van az előre.( Erre Erdélyben,még, már, most nagyon kicsi az igény )

 7. antal m.

  Vallom, magam is egyetértek és mellé állok a fenti nyilatkozathoz!
  A küzdelem, győzelem-é kell valósuljon! Csak az nem értheti e küzdelmünket aki nem élte át, a trianoni nagy traumát, amely nemzeti kisebbségi sorsba sodort, hol kell megalázóan
  kérni-könyörögni a természetes emberi jogainkat!!!

  Válasz
  • Tóducz

   T.L. 1952-ben született antal m.

   Válasz
 8. Tóducz

  Há sajnos, hogy mára már, a csíkszeredai börtönből lett a búcsúshely. Erdélyért igen, de a muttis, Junckeres, stb. Európáért nem!

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük