Tavaly május elején brüsszeli felszólalásában Tőkés László európai képviselő az európai intézmények védelmét kérte a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerképzés megmentése céljából.

Január 30-án ugyanebben az ügyben szólalt fel az EP brüsszeli plenáris ülésén, minekutána a Petru Maior Egyetemmel egyesült Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) maradék magyar tagozatának sorsa válságosra fordult, és a jobb sorsra érdemes egyetemi hallgatók január 28-án este példás kiállással tüntettek a soviniszta egyetemi vezetőség anyanyelvi jogaikat és egzisztenciájukat sértő, durva megszorító intézkedései ellen.

Felszólalásában erdélyi képviselőnk mindenekelőtt az Unió soros elnökségét betöltő Románia felelősségére apellált. A román kormány elnökségi programjában kötelezettséget vállalt az európai értékek védelmezésére, és harcot hirdetett az idegengyűlölet és az intolerancia ellen. Mindezekkel éles ellentétben áll az általa odahaza folytatott magyarellenes politika, mely megcsúfolását jelenti a jogállamiság elveinek. A hajdan tiszta magyar tannyelvű marosvásárhelyi egyetem fokozatos elrománosítása és mostani beolvasztása ellentmond Románia európai kötelezettségvállalásainak, és a legsötétebb Ceaușescu-időkre emlékeztet. Ezt szem előtt tartva, képviselőnk a magyar tanügyi autonómia mellett szállt síkra, és követelte a MOGYE eredeti formájában való helyreállítását.

Felszólalása befejezésében az EU által alkalmazott kettős mércét bírálta. Történetesen ugyanezen a napon zajlott az EP plenárisán a magyarországi jogállamiság helyzetéről szóló vita, melynek keretében Frans Timmermans bizottsági alelnökkel az élen többen is keményen megrótták Magyarországot a Közép-Európai Egyetem amerikai akkreditációval rendelkező tagozatának Bécsbe való elköltözése miatt. Tőkés László azt szorgalmazta, hogy az Európai Parlament ne csupán a Soros György érdekeltségi körébe tartozó CEU ügyével foglalkozzék, hanem a jogfosztott erdélyi magyarok marosvásárhelyi orvosi egyetemét is vegye pártfogásába.

Ugyanezen a napon európai képviselőnk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is levélben kereste meg a MOGYE ügyében, hathatós közbenjárását kérve Teodor Meleșcanu külügyminiszternél, küszöbön álló találkozásuk alkalmával.

Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája

F E L S Z Ó L A L Á S a romániai magyar orvos- és gyógyszerészképzés ügyében

Szükségállapot alakult ki a romániai, magyar többségű Székelyföld központjában, Marosvásárhelyen. A magyar hallgatók és tanárok az ellen tiltakoznak, hogy miután a hajdani magyar orvosi egyetemüket egy népes román egyetembe olvasztották, a soviniszta román egyetemi vezetőség lépésről lépésre tovább korlátozza az anyanyelven való tanuláshoz fűződő jogaikat.

Az Európai Parlament joggal ítélte el a romániai jogállamiság siralmas helyzetét. Joggal várjuk el az Unió soros elnökétől, Romániától, hogy vessen véget magyarellenes politikájának, és biztosítsa az erdélyi magyarság alapvető emberi és közösségi jogait. Ennek részeképpen követeljük a magyar tanügyi autonómiát, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem eredeti formájában való helyreállítását!

Az EU ne mérjen kettős mércével. Miközben oktalanul pártját fogja a Soros-féle CEU-nak, a romániai magyar egyetemet ne hagyja sorsára!

Tőkés László EP-képviselő