Újabb pofon a homeopátiának

A homeopátiás szerek hatásosságát nem ellenőrzik / Fotó: Beliczay László – Magyar Nemzet

A homeopátia elméleti alapjai valószínűtlenek és nem egyeztethetők össze a természeti törvényekkel. Továbbá nincs semmilyen betegség, amelyet bizonyítottan, a placebón felül gyógyítana a homeopátia – állapította meg most kiadott állásfoglalásában az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC).

Egyre nehezebb a homeopátiahívőknek olyan helyre nézniük, ahonnan nem ordítanak e sarlatánság egyértelmű cáfolatának bizonyítékai. De tényleges változást csak a homeopátiás szerek engedélyezésének gyökeres átalakítása, a bizonyított hatás megkövetelése hozhat.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) honlapja írásából tudható, hogy az EASAC, a tagakadémiái (így az MTA) többé-kevésbé koordinált állásfoglalásait összegezve nagyívű tanulmányt hozott nyilvánosságra a homeopátiáról. És ez a tanulmány nem kifejezetten pozitív hangvételű, hanem inkább a földbe döngöli ezt a minden ízében hiteltelen, a legalapvetőbb tudományos ismeretek és/vagy a lelkiismeret hiányáról árulkodó fantazmagóriát.

Noha az ezzel foglalkozó cikkek sokszor igyekeznek finoman fogalmazni, nehogy megsértsék a homeopátiában megrendíthetetlenül hívő olvasóikat, és elkerüljék a pereket, az egészség talán minden másnál fontosabb téma. Így elsődleges jelentőségű, hogy egyértelműen fogalmazzunk, és nevén nevezzük a dolgokat. Ezért itt nem használjuk az „alternatív medicina”, a „szelíd gyógymód” és hasonló reklámértékű kifejezéseket.

Bár remélhetően egyre kevesebben vannak, akik nem ismerik a homeopátia elméleti hátterét és gyakorlatát (ezek racionális értékelése ugyanis mindenkit szükségszerűen az egész elutasítására kell vezessen), mégsem haszontalan a tanulmány pontjait követve végigmennünk ezeken. A homeopátia teóriája szerint a betegségeket gyógyítani lehet olyan anyagok segítségével, amelyek hasonló tüneteket okoznak, mint maga a betegség.

Ez önmagában is bizonyítatlan, minden kutatási eredménynek ellentmondó – és így tudományos értelemben hamisnak tekintendő – állítás. De ez csak a kezdet. E hatóanyagokat ezután (vélhetően a veszélyes és a betegséget csak tovább súlyosbító hatásukat semlegesítendő) végletesen felhígítják, kimondhatatlanul kicsire csökkentve kiindulási koncentrációjukat. Addig csökkentik az oldatok sűrűségét, míg a végén már egyetlen molekulányi hatóanyag nem marad bennük.

A homeopaták ezt az ellentmondást (tehát a hatóanyag tökéletes hiányát) azzal hidalják át, hogy a víz valamilyen módon „megjegyzi” a hatóanyagot, és az újabb és újabb hígítási lépések alkalmával a hatás egyre nő. Tehát vannak olyan, gyógyítási tevékenységet végző emberek (sok orvosi diplomával is rendelkezik), akik elhiszik – vagy csak megtévesztik pácienseiket –, hogy a hatóanyag koncentrációjának csökkenésével növelni lehet a hatást.

Erről az EASAC tanulmánya így ír: „A hatásmechanizmus magyarázatának tudományosan elfogadhatónak és demonstrálhatónak kell lennie, de a homeopátia nem teljesíti e kritériumot. Általánosságban a homeopátia állításai szöges ellentétben állnak a dózis-effektus kapcsolatot leíró bizonyítékok tömegével, de a receptorokhoz kötődő hatóanyagok ugyancsak bizonyított jelenségével is. (…) Nincs bizonyíték a homeopátia háttereként hangoztatott egyetlen mechanizmusra sem, így a vitalizmusra, a (készítmények és a szervezet között ható) elektromágneses szignálokra vagy a víz memóriájára.”

Az egy dolog, hogy a homeopaták nem képesek hihető mechanizmust megnevezni a készítményeik gyógyhatását magyarázandó, de még ennél is fontosabb, hogy e gyógyhatásra sincs semmiféle bizonyíték. Persze a homeopaták igyekeznek hangoztatni, hogy teljesen normális, hogy szereik rendre elbuknak a klinikai teszteken, hiszen azok teljesen máshogy hatnak, például „holisztikus síkon”, a „rezgések szintjén” meg hasonlók. E kifejezések azonban inkább illenek egy ezoterikus bolt kirakatába, mint a tudományos diskurzusba. Nem a homeopátia propagálói döntik el (szerencsére), hogy milyen ellenőrző vizsgálatokon kell megfelelnie egy valódi gyógyszerként elfogadható készítménynek. Ennek nagyon szigorúan szabályozott eljárása van, amit sajnos – mint később látni fogjuk –, a homeopátiás szereket gyártó cégek, jelentős lobbierejüknek és a közvélemény megtévesztésének köszönhetően – mindeddig sikeresen kerültek meg.

De mielőtt a törvényi szabályozásra, és az engedélyezés botrányos ellentmondásaira térnénk, lássuk a homeopátia hatásosságának bizonyítékait! Sajnos nem tudunk ilyenekkel szolgálni. Az EASAC-tanulmány ellenben több, a teljes tudományterület eredményeit összefoglaló, úgynevezett review cikket idéz, amelyek egytől egyig elmarasztaló konklúziót vonnak le. Egy 110 kutatást együttesen értékelő cikk a homeopátiás szerek hatását kizárólag a placeboeffektusnak tulajdonítja. Egy másik, még átfogóbb összefoglaló ugyanerre jut, miután kiküszöbölte a kutatók (véletlen vagy szándékos) hibáit és az úgynevezett publikációs részrehajlást. Utóbbi azt jelenti, hogy a homeopátia hatásosságát görcsösen bizonyítani próbáló illetők (vélhetően iparági szponzoraik pénzügyi támogatását meghálálandó) addig próbálkoznak, amíg a véletlen variancia folytán találnak valami nekik tetsző eredményt. Ekkor ezt világgá kürtölik, miközben a töménytelen sikertelen próbálkozás bizonyítékait a föld alá süllyesztik. A homeopátia gyógyhatását cáfoló kutatások mára könyvtárakat töltenek meg.

Mindezek ellenére a homeopátia továbbra is bombaüzlet szerte a nyugati világban. A tanulmány szerint a homeopátiás termékek piaca évi hat százalékkal bővül. 2015-ben az Európai Unióban ennek értéke meghaladta az egymilliárd eurót, és a nem vényköteles gyógytermékek piacának hét százalékát adják. Amerikában még nagyobb vagyonokat lehet vele keresni (a forgalom értéke évente több mint hárommilliárd dollár), és a piaci előrejelzések szerint globálisan legalább 2024-ig növekedni fog a homeopátiapiac.

Természetes módon vetődik fel mindenkiben a kérdés, hogy a nemzeti és uniós hatóságok hogyan hagyhatják, hogy egyes cégek milliárdokat keressenek a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportot jelentő betegek megtévesztésével. Hogyan lehet, hogy a homeopátiás szerek megkaphatják a gyógyszerminősítést anélkül, hogy átesnének a többi gyógyszer számára kötelezően előírt klinikai teszteken? A nemzeti hatóságok e kérdéseket rendre elhárítják azzal, hogy az uniós jogszabályok értelmében ha egy készítmény már az unió más tagállamában engedélyezett, akkor ők nem tagadhatják meg „pusztán” a hatásosság bizonyítatlan volta miatt az engedélyezését. A közvélemény jelentős, tudományos területen tudatlan része hisz a homeopátiában és azt valamiféle forradalomnak tartja a gonosz gyógyszergyárakkal szemben. Eközben a homeopátiás szerek gyártói csendben úgy keresnek vagyonokat a készítményeikkel, hogy megspórolják az igazi gyógyszerek kifejlesztésének és engedélyezésének milliárd eurós nagyságrendű költségeit. A közvélemény hangadói könnyen elérik, hogy a politikusok ne merjék túlzottan felvenni a harcot az iparággal, hiszen ezzel saját népszerűségüket kockáztatnák. Svájcban a kormány már többször próbálta megszüntetni a homeopátia tb-támogatását, de e döntéseket népszavazáson annullálták a megtévesztett tömegek.

A helyzet tehát korántsem reményteli, az viszont optimizmusra adhat okot, hogy az utóbbi időben sok tudományos testület, így a Magyar Tudományos Akadémia is a hatásosság bizonyításának követelménye mellett foglalt állást. Az EASAC tanulmánya végén a következő megállapításokat, ajánlásokat fogalmazza meg.

 • A homeopátia alkalmazása felveti az etikátlan eljárás gyanúját, ha az orvos (vagy más egészségügyben dolgozó szakember) nem tájékoztatja a beteget arról, hogy a homeopátia hatása tudományosan nem bizonyított, ellenben gyakorlatilag kizárt.
 • Mivel a homeopátiás szerek gyártása gyengén ellenőrzött, biztonsági kérdések is felvethetők velük kapcsolatban. Jobban monitorozni kellene a lehetséges mellékhatásokat is.
 • A homeopátiás szerek ajánlása és használata jelentős veszélyekkel jár a beteg egészségére nézve, mivel ezzel jobb esetben csak késleltetik, hogy valóban hatásos, bizonyítékokon alapuló kezelésben részesüljön, rosszabb esetben teljesen el is térítik ettől.
 • Mindezek miatt szükséges lenne, hogy minden gyógyhatású(nak reklámozott) készítmény ugyanazon az engedélyezési folyamaton essen át, és a biztonságosság és hatásosság tudományos bizonyítékai nélkül a hatóságok semmilyen termék forgalomba hozatalát ne engedélyezzék.
 • A társadalombiztosítási pénztáraknak csak olyan készítményeket szabadna támogatniuk, amelyek hatásossága és biztonságos mivolta rigorózus klinikai teszteken nyert bizonyítást. Ilyen értelemben a homeopatikus szereket nem szabadna támogatniuk.
 • A homeopatikus szerek csomagolásán is kötelezően fel kellene tüntetni, hogy milyen összetevőket tartalmaznak (és milyen mennyiségben tartalmazzák ezeket). Ebből minden beteg számára nyilvánvalóvá válna, hogy a cukorgolyócskák kizárólag cukrot és desztillált vizet tartalmaznak, hatóanyagot viszont semmit.
 • Be kellene tiltani, hogy a homeopátiás szerek reklámjaiban gyógyhatást tulajdoníthassanak ezeknek, tudományos bizonyítékok hiányában.

Molnár Csaba / Magyar Nemzet

4 hozzászólás

 1. Várad

  Csak azt nem irták meg, hogy ez a sületlenség a gyógyszermaffia megrendelésére készült.
  Sebaj, ha már az igazi doktoroknál tartunk, hány milliárd dollár, euró megy el egy évben rákos betegségek kezelésére?
  És miyen eredményeket tudnak felmutatni?
  Semmilyet.
  Koleszterin? Gyógyszer,
  Magas vérnyomás? Gyógyszer.
  Cukorbetegség? Gyógyszer.
  Mervedési zavarok? Gyógyszer.

  Tehát a kezelésben van a pénz, nem a gyógyúlásban.
  És ezek beszélnek?

  Válasz
 2. Mikulás

  Tóducz hozzászólásának nem örülök, mert engem megnevez és azt sejteti, én homeopátia párti vagyok, és ellenkezni fogok a homeopátiát hatástalannak tituláló cikkel. Azért nem helyes Tóducz részéről ilyesmit sejtetni, mert olyat ad a számba amit én soha nem mondtam.

  De az a véleményem, hogy akik a homeopátiás szereket előállítják, dózis-hatás görbékkel kellene igazolják szereik hatását. A dolog pikantériája, hogy a MOGYE is beletenyerelt ebbe, mert az időközben elhunyt Rácz Gábor professzor homeopátiás készítményekben is utazott a Ceausescu rendszer éveiben, ilyen cuccot állított elő és forgalmazott, de én tőle egyetlen gyógyszerhatástani vizsgálatot se láttam, dózis-hatás görbékkel, a homeopátiás szereire vonatkozóan. Pedig Rácz Professzor pontosan a gyógyszerhatástan avatott müvelője volt, gyógyhatású növényeket vizsgált így, komoly munkát tett le az asztalra.
  Én a magam részéről a homeopátiás készítményeket majd akkor fogom elkezdeni komolyan venni, ha ilyen gyógyszerhatástani vizsgálatokat látok, dózis-hatás összefüggések megállapításával állat modellekben és emberekben.
  Mivel a homeopaták ilyen bizonyítékot nem produkáltak már vagy 200 év óta, én a homeopátiában éppúgy nem hiszek, mint ahogy Darwin evolúciós elméletében se hiszek. Darwin is megígérte, hogy lesz bizonyíték, azóta eltelt vagy 150 év, és máig sincs bizonyíték. De aki Darwinban nem hisz, az Amerikában és Európában elveszítheti az állását. Hála Istennek, hogy legalább azokat nem fenyegeti ilyen veszély, akik a homeopátiában nem hisznek.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás, sajnálom, hogy sejtések és sejtettések dilémmái között éli életét. A homeopátia és az evolúcióelmélet párhuzamban való hozzása azt bizonyítja, hogy a bal agyféltekéje idealistául, a jobb pedig materialistául működik. Tisztelettel.

   Válasz
 3. Ignac

  Az angol királynő nagy homeópátia rajongó. Neki nem szólt senki erről az okos cikkről?
  xxx In-focus-Queen-kept-healthy-homeopathy xxx

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük