Újabb uszítás Úzvölgyében

A karhatalom erőteljes jelenléte ellenére, a járványügyi szabályokat semmibe véve ünnepelték meg a román hadsereg napját az úzvölgyi magyar haditemetőben. Ez a résztvevők több százra tehető létszámában, az egymás közötti 1,5 méteres távolság be nem tartásában és a védőálarc mellőzésében vagy nem megfelelő viselésében egyaránt megmutatkozott.

A rendezvényre Mihai Sorin Tîrnoveanu, a Calea Neamului (Nemzet Útja) nevű szervezet elnöke felhívására és szervezésében került sor vasárnap délután.

Az Erdély felől érkezők útját négy rendőr és egy csendőrautó személyzetének árgus tekintete kísérte Csíkszentmárton és Úzvölgye között. A sírkert előtt, valamint két oldalán pedig szintén a két fegyveres testület állományának tagjai sorakoztak fel nagy létszámban.

Odaérkezésünk pillanatában még csend honolt a hősök nyughelye fölött, azonban néhány perc múlva kocsik tülkölése, majd a kelleténél hangosabb beszéd zavarta meg a holtak nyugalmát. Az ország különböző sarkaiból érkezők a haditemető előtt gyülekeztek, majd nemzetiszínű zászlókat lengetve vonultak be a 2019-ben alaptalanul és törvénytelenül létrehozott román parcellára, és foglalták el helyüket az akkor sebtében felállított emlékmű körül. A hangsúlyozottan csak román hősök lelki üdvéért tartott ortodox szertartás után a papok egyenként felolvasták a szerintük ott nyugvó, mintegy 147 román katona nevét.

A rendezvényt levezénylő és azon elsőként felszólaló Mihai Sorin Tîrnoveanu ezúttal sem tagadta meg önmagát. Hiszen az általa senki ellen nem irányuló, csupán a hősök emléke előtt tisztelgőnek nevezett beszéde telítve volt indulatokat felkorbácsoló valótlanságokkal. Többek között azt állította, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tisztségviselői el akarják távolítani a román betonkereszteket és le akarják rombolni az emlékművet. Ugyanakkor felhívást intézett a környező moldvai települések lakóihoz, hogy álljanak őrséget ezeknél a kereszteknél, és azonnal értesítsék őket, ha ne adj Isten, valaki le akarná dönteni azokat. Ebben az esetben ugyanis néhány óra alatt több száz és 24 órán belül több mint tízezer román fog ide érkezni, hogy ezt megakadályozza. Ilyent sohasem fognak megengedni, mert ezt itt román föld, attól függetlenül, hogy Hargitához, Dormánfalvához vagy Bakóhoz tartozik. A kijelentései érthető módon felháborodást váltottak ki a jelenlévőkből, és magyarellenes jelszavak skandálására késztették őket.

Dormánfalva polgármestere, Constantin Toma beszédében még ennél is messzebbre merészkedett az uszítás csapdákkal tűzdelt, veszélyes útján, amikor a román hazafiság fáklyája újragyújtásának nevezte az itt soha el nem hantolt román katonák emlékhelyének az engedély nélküli létrehozását. Amikor megkérdőjelezte a Marosvásárhelyi Táblabíróságnak a temetőt és egykori laktanyákat Csíkszentmárton közvagyona részeként elismerő határozatát. Amikor azt állította, hogy az úzvölgyi haditemetőnek a kezdetektől nemzetközi jellege volt.

A vallásosnak álcázott, illetlenül harsány és méltánytalan hangnemben zajló megnyilvánulás koszorúzással és fáklyás felvonulással ért véget. És a

„Hargita, Kovászna román föld”

jelmondat ritmikus üvöltésével, amely messze visszhangzott a völgyre időközben rátelepült sötétségben.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó

51 hozzászólás

 1. wa1907

  antal m. 2020. november 2.-n 13:09 közelében “,,Gigi fedőnév,, –nem tudom, hogy mi az igaz? ”    –  Akkor itt van egy szép házi feladat. A könyvtárban megvan a könyv csak ki kell kérni, akit érdekli. 

  Az Ön és Tóducz úr vitaharcába nem akarok beleavatkozni. 

  Válasz
  • antal m.

   WA 19O7 !
   1.,,A könyvtárban,,- tele a világ,- de hol? Máskülönben, nem is érdekel!
   2. Egyetértek,- fölösleges!

   Válasz
 2. wa1907

  TÓDUCZ 2020. november 2.-n 12:29 közelében

  A tarka réten minden fajta virág él és együtt hajlik ide oda amikor lengeti a nyári szellő. A plédet letevő és azon megpihenő turisták közül van aki könyvet és van aki Vörös Zászlót olvas. 

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Kedves wa1907, ezt most már miként tetszik érteni? Ez lenne Ön szerinti a népi demokrácia? A Vörös Zászló már könyvbe lett imortalizálva.

   Válasz
   • wa1907

    Vissza kellene olvasni az Ön hozzászólását, amire én válaszoltam 12:29 közelében, éls akkor összeáll a kép.

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Igen, a Csoportkép hölggyel.

     Válasz
 3. wa1907

  Nyilas 2020. október 31.-n 18:35 közelében
  Kedves wa, ezt it önön kivül, legalább 15 éve mindenki tudja. – ezek szerint hozzám is eljutott az infó. Bár megjegyzem,. hogy régóta követője vagyok az oldalnak, de csak az utóbbi időben lettem aktívabb.

  nem a magyar állam politikájának érdeme, vagy bűne, mert egyetlen erdélyit nem kényszerített arra, hogy román párt válasszon magának, és románná nevelje gyerekeit. – mivel Ön nem él a gúnyhatáron kívül, merem kijelenteni, hogy “mi” egy sokkal keményebb rendszerben éltünk 89 előtt. A román nacionalizmus minden eszközét bevetette a magyarság ellen. A megfélemlítések, alázások, anyanyelv használat tiltás, és még tudnám folytatni. A szeku elérte azt. hogy a szórványban és azokon a településeken ahol a magyarság száma kevesebb volt mint a románoké, hogy a nemzeti öntudatot és a hazaszeretetet szinte a teljesen megsemmisítette az emberekben. Otthon biztos, hogy mindenki magyarul beszélt, de amikor magyar iskolákat óvodákat, szüntettek meg, a magyar diákokat arra kötelezték, hogy a magyar nyelven kívül, minden tantárgyat románul kell tanítani , meg beletuszkolták az emberke, hogy csak akkor tudsz érvényesülni ha román iskolába jársz. Amikor tapasztalod, hogy a mindennapi éleben minden téren kicsesznek veled, egy idő után üldözött vad leszel a saját szülőföldeden. Ezt az érzést nem kívánom senkinek. – ezeket a sorokat csak a gyengébbek kedvéért írtam le, hogy mi annak az oka, hogy Ludas helyett Ludust mond.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Kedves wa1907, ne tessék itt érzelgősen kármentesíteni és az átkosra hivatkozni a miértekért a “szórványban” élőket. Aki a szórványban magyar akart maradni, az annak maradt, aki pedig a romákokkal együtt szeretett volna egyenlő lenni, markolászni és érvényesülni, az Silaghi, Cherecheș, Chelemen, Croitoru, Covaciu, stb.-re váltott! “Nemzeti öntudatot és hazaszeretetet, ott ahol volt/van, nem lehetett “megsemmisíteni”! A szórványbéli “magyar” emberi gyengeségeit nem kell kényelmi szempontból , a jó kifogás soha se rossz mondás alapján, a szekura kenni! Kényelmes megoldás a mennybemenetelhez.

   Válasz
   • wa1907

    Könnyű a Székesfőváros meleg lakásából mindent és mindenkit felülbírálni. Amit leírtam azt első forrásból tudom. Közeli hozzá tartozom tizenpár  éve egy Szorványalapítványi Iskola keretén belül tevékenykedik. Volt alkalma neki a Mezőség Dél keleti falvait / tanyavilágát összejárni, sáros , poros utakon és az ott élőkkel beszélni, hogy jó lenne ha a gyerek magyar iskolába járna. A válaszokat inkább nem írom le. Volt itt valóban szegény család, és voltak tehetősebbek is. Mind magyar emberek, de azon az IQ szinten elmagyarázni , és megértetni velük a gyerekek jövőjét, hét hamarabb látni fehér hollót a Hargitán. Természetesen vannak kivételek is, de sokszor a valóság keményebb keserű, savanykás ráncokat vés az ember arcára.

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Kedves wa1907, Marosvásárhely már rég nem a Székelyföld fővárosa, mint ahogy Kolozsvár se Erdély fővárosa! Az észérveket nem lehet érzelmi érvekkel kompenzálni, csak olyan helyeken, ahol a becsületes ész a megbolygatott érzelmi “ész” alatt működik. Tisztelettel.

     Válasz
     • wa1907

      Hagyjuk a fenébe negatív hozzáállást, ha már mi is lenézzük a történelmünket, akkor mit várunk el a “migráncsoktól” . Milyen példát mutatunk a fiatalabb olvasónak? 

     • TÓDUCZ

      Kedves wa1907, a felelőtlen hurráoptimizmus vezetett a mai állapotokhoz. Negatív hozzáállás lenne a valóság feltérképezése?

 4. Mikulás

  Az “Erdély Tündérország” hazug Protestáns propaganda, hamis narratíva. Ott ahol a Katolikus Egyház templomait elkobozták, magyar katolikus szentjeinket ábrázoló falfreskóit lemeszeték, kiirtották a köztudatból, iskoláit elkobozták (Nagyenyed) vagy földig rombolták (Kolozsvár), ahonnan a Katolikus Püspök 150 éven keresztül ki volt tiltva, a katolikus lakosság által igényelt katolikus papokat, szerzeteseket megverték és elűzték, OTT NEM VOLT TÜNDÉRORSZÁG!

  A Reformáció, Luther Márton, 1519 október 31, na az a másik nagy hamis narratíva, hogy azt “ünnepeljük”. Hát azt kérem én katolikus létemre akkor fogom ünnepelni, amikor Szárazajta túlélői a baltás gyilkos Maniu gárdistákat fogják ünnepelni!

  Válasz
  • Mikulás

   Javítok – 1517 október 31

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Jól van kedves, aranyos és édes Mikulás bácsi, pufogja csak tovább sovén vallásos szövegét.

    Válasz
   • Mikulás

    Tóducz Úr kedves,
    Én közszolgálatnak tekintem a hozzászólásomat, én képviselem az érem másik oldalát, az ellentétes véleményt. Nélkülem az a hamis képzet alakulhatna ki az olvasóban, hogy itt mindenki ünnepli a Reformációt és a Katolikus Egyházat sújtó elnyomatást, amit egyesek Erdély aranykora gyanánt dicsőítenek. Época de Aur al Romaniei, és Ceausescu reales, la al saisesprezecelea Congres! Én nem lelkesedem sem Erdély sem pedig Románia állítólagos aranykora iránt, ennyi az egész.

    Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás úr.
   WElgondolkoztam rjta, hogy ha lenne egy cikk a hangyák nemi életéről, vajon hányadik hozzászőlóként írná meg a zt, hogy ez csaka “gonosz Protestánsok hazugsága, akik 150 évre kitiltották a katólikus érsekeket.
   Ön pontosan olyan mint Sz.A. barátunk. Már előre tudjuk, hogy bármiről is legyen szó, ön előjön a bigott katólikus hülyeségeivel

   Válasz
  • ez van

   Mikulás bácsi, csudajó vallásszakértőként írja meg nekünk azokat a kényszerítő körülményeket, ami miatt hithű katolikusok rákényszerültek ősi vallásuk elhagyására, újat hozva létre szintén az ősi Biblia tanai alapján. Mert ugye, a protestáns vallás nem a protestánsok műve, hanem a katolikusoké, a templomok eltulajdonítása sem a protestánsok bűne, hanem a katolikusoké, akiknek nem volt valamiért jó (és erre kell a kimerítő, tudományos magyarázata) az a vallási gyakorlat, ami alatt templomaikat építették. Mert, ugye, azzal is tisztában van, hogy a katolikus hívek fizikai munkaereje, vagyona, nem a katolikus egyház tulajdona, az magán tulajdon. És ebből épültek a templomok. És akkor kinek van joga hozzá?

   Válasz
   • ez van

    Ja, és Marci bátyánk, a Luther, katolikus volt (és nem protestáns). Soroljam? Van még.

    Válasz
 5. wa1907

  TÓDUCZ 2020. október 31.-n 08:22 közelében
  Há néha ez-az a hátránya. Előnyét nem vettem észre.

  Nálam nincs jelentősége annak , hogy ki milyen településen lakik. A Tiszteletem az településfüggetlen. Én mindenkinek szívesen elolvasom a véleményét , az álláspontját a vitatott témáról. Hogy ez közel áll az igazsághoz vagy nem, azt gondolom, hogy nem mi vagyunk az igazság vagy nem, jóváhagyó bizottság. Szeretek vitatkozni és boncolgatni a dolgokat, még akkor is ha az én álláspontom eltér. A vitát és konstruktívnak fogom fel.

  Válasz
 6. antal m.

  Uszítás és provokáció!
  Ez is történt mint ünnepi megemlékezés vég kicsengése!
  Üvöltötték tömegesen: –,,Hargita, Kovászna román föld!,,–ez volt minden célja a román össze gyülekezetüknek.

  Válasz
 7. wa1907

  TÓDUCZ 2020. október 28.-n 12:44 közelében

  Ez a csökkenés legfőképpen a Trianonnak köszönhető, és a utána pedig a Magyar államnak. Ősidők óta tudjuk , hogy azé a Föld aki teleszüli.  Viszont van jó hír is hogy a romákok jobban fogynak mint mi. 

  Válasz
  • TÓDUCZ

   S akkor a felvezetése szerint a magyarországi magyaroknak kellett volna teleszülniük Erdélyt? Há a Trianon utáni csonka országot se tudták teleszülni! Állandóan fogyásban voltak. Csak az utóbbi tíz év reményt keltő e téren, de ki tudja meddig tart, meddig hagyja a migráncspárti EU? Ön szerint a Trianon utáni mindenkori erdélyi magyar politikai vezetők nem hibásak a mai állapotokért? Betlehem Gábor “Magyarország” segítsége nélkül csinált Tündérországot Erdélyből! Nem fair és keresztény cselekedet a szomszéd kecskéjének döglődése fölött indián örömtáncot járni.

   Válasz
   • wa1907

    S akkor a felvezetése szerint a magyarországi magyaroknak kellett volna teleszülniük Erdélyt?
    Nem.  Hanem a “89 előtti magyarországi vezetésnek többet kellett volna foglalkoznia az Anyaország határain kívül lévő magyarássagal. Nem úgy ahogy tették, hogy a határon kívüli magyarságot mintha eltörölték volna a köztudatból. Még az iskolában sem tanították történelem órákon. Gondolom, hogy sokan találkoztak olyan helyzettel még a 90-es években, amikor a “magyar” rákérdezett a gúnyhatáron” kívüli “magyarra”  – hogy te milyen szépen beszélsz magyarul!!!!.  –  És példa volt erre, mert a Németek azok bezzeg nem “hagyták” elveszni” a kelet európában szétszórt német ajkú honfitársamat. Ha azokban időkben az Anyaország külpolitikája kitér a nemzettudat erősítésre a határon túliaknak, akkor most más lenne a helyzet. Kevesebb lenne az elvándorlás, és kevesebb a vegyes házasság. Mert sajnos a Cséau politikája majdnem elérte a győzelem küszöbét. Sikerült különböző módszerekkel , kiverni az piromániai magyarságból a nemzettudatot, a hazaszeretetet, és másodrangú állampolgárokat faragott nagyrészéből. Kádáréknak,  ugyan azt a nemzet politikát kellett volna alkalmaznia, mint amit most Orbánék végrehajtanak , természetesen az akkori politikai rendszert figyelembe véve. A fenti gondolat az én Személyes véleményem.    

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Kedves wa1907, mindenkinek a személyes véleményét tiszteletben kell tartani, de ez nem azt jelenti, hogy minden személyes vélemény igaz is. Ön feljebb elmeséli, hogy mit kellett volna tennie a Rákosi és Kádár rendszernek Magyarországon, s aztán azt is elmondja lejjebb, hogy miért nem tehették. A még megmaradt piromániai magyarságnak sokkal erősebb a magyar nemzettudata és hazaszeretete, mint a mai budapesti kozmopolita fiataloknak! A nemzettudatot és a hazaszeretetet elsősorban a családban kell elsajátítania a gyereknek! Anyuka és apuka a hibás, azért mert a gyerekeiknek se nemeztudatuk se hazaszeretetük sincs. Ennek felismeréséért érdemelnek elismerést Orbánék! Faluról vagy mezővároskából okoskodik kedves beírótársam?

     Válasz
     • wa1907

      Faluról vagy mezővároskából okoskodik kedves beírótársam?

      Egyiknek vagy másiknak mi az előnye vagy hátránya?

     • TÓDUCZ

      Há néha ez-az a hátránya. Előnyét nem vettem észre.

    • Nyilas

     És azt mivel bizonyítja wa, hogy a németek nem hagyták elvesznia kelet-európában szétszórt német ajku honfirtársait?
     Azért, mert a csauseszku alatt kivásárolták öket a 800 éves lakóhelyükről? Mert kellett az olcsó munkaerő a duzzadó német iparnak. Magyarországot mag azért is átkozták, hogy a magyar állampolgárság visszaadásával kiüriti Erdélyből a magyarságot. Legalább következetesek lennének.
     Tudja a török kiüzése után tömegével telepitette be a Habsburg ház a németeket az ország közepére. Háromszáz év után,, az én gyerekkoromban a 100%ban sváb szomszéd faluban az uidősebb asszonyok még nem beszéltek magyarul. De ez általános volt a más sváb lakosságu településeken is. A vegyes házasságok, csak a kitelepitések következtében történt lakosságkeveredés után jöttek létre. Németország csak annyiban nem felejtkezett el ezekről a németekről, hogy a podzdami konferencia határozatainak értelmében befogadta a Magyarországról kitelepiteni előirt Svábokat, de az itt maradottakkal annyit törődött, mint a Rákosi rendszer önökkel.
     Az elszakiott részek magyarságának megmaradása, vagy elvesztáse nem a magyar állam politikájának érdeme, vagy bűne, mert egyetlen erdélyit nem kényszeritett arra, hogy román párt válasszon magának, és románná nevelje gyerekeit. Senkit nem bioztatott arra, hogy magyar család egymás közt otthon románul beszéljen egymással, és nem a magyar állam bűne az, hogy a 17 éves, iskoláit végig magyar tagozaton végző fiatal, történelmi tudatában az rögződjön, hogy Marosludas neve, a római korban divatos LUDUs nevü játékból eredeztethető

     Válasz
     • wa1907

      Tisztelt Nyilas Uram. A hozzászólásból azt következtetem, hogy Ön az Anyaországban született. Vagy tévedek?

     • Nyilas

      Kedves wa, ezt it önön kivül, legalább 15 éve mindenki tudja.

     • TÓDUCZ

      S nem csak született, hanem lakik is.

   • wa1907

    Csak az utóbbi tíz év reményt keltő e téren, de ki tudja meddig tart, meddig hagyja a migráncspárti EU?   –  hogy meddig hagyja azt nem tudom, mert a tudnám akkor megadnám a pontos dátumot.. A csillagok állása szerint pár éven belül kettészakad Európa. Lasz a teljes migráncs és a kevésbé migráncs. 
       Ön szerint a Trianon utáni mindenkori erdélyi magyar politikai vezetők nem hibásak a mai állapotokért?    –   ha igazi vezetők lettek volna akkor igen. Most is vannak vezetőink. csak nekik a Regáti fővárosi irányzat fontosabb! 

       Betlehem Gábor “Magyarország” segítsége nélkül csinált Tündérországot Erdélyből!   – a “modern B. Gábor még nem született ,meg sajnos.  

    Nem fair és keresztény cselekedet a szomszéd kecskéjének döglődése fölött indián örömtáncot járni    –  ez nem örömtánc hanem gyertyás virrasztás. 

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Kedves wa1907, há nem Ön írta alig fentebb, hogy: “Viszont van jó hír is hogy a romákok jobban fogynak mint mi.”?

     Válasz
   • Nyilas

    Mert mindig megkönnyebbülés mást okolni a saját tehetetlenségem miatt.
    Azt azért megjegyezném, hogy a trianoni maradék magyarország lakossága 7 millió körül volt A hatvanas évekre, azaz 40 év alatt 10 millió fölé emelkedett űgy, hogy 56.ban 200000 fő távozott külföldre, főként a szaporodáskoru lakosságból.
    És ha már Bethlen Gábort emlitette, ez ugye a török kor Magyarország történetében. Ne felejtse el, hogy Bethlen Gábor úgy csinált Erdélyből , “Magyarország”segitsége nélkül Tündérországot, hogy Háta mögött tudhatta annak a török hatalomnak a támaszát, amelynem rovására irható a történelmi magyarország összeomlása. Miközben Magyarország középső része kipusztult, gazdasága összeomlott, a nyugati felét pedig a habsburg fosztotta ki, Erdély 16 éven átbékében válhatott Tündérországgá. Mint ahogy az egész Erdélyi fejedelemség is,a létezése alatt,a törökkel való kiegyezéssel, viszonylagosan békésen fejlődhettett,… volna, ha nem egymással háboruznak.
    “Mert ahogy a szólás mondja, az Erdélyi fejedelemségnek több uralkodója volt, mint ahány évig létezett.”

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Kedves Nyilas úr, én “Magyarország” segítségét említettem a tisztelt wa1907-es beírótársunknak. A Kárpát-medencei tájképbe Ön hozta be a törököket Tündérország kapcsán a diszkusszióba. Igen, majdnem úgy van ahogy tetszik mondani, de hát a csonka ország akkori lakosságának felduzzasztásához nagyban hozzájárult a határon túli magyarok beáramlása a megmaradt Magyarországba.

     Válasz
     • Nyilas

      Kedves Tóducz úr.
      Értelmesebb ön ennél.
      “Betlehem Gábor “Magyarország” segítsége nélkül csinált Tündérországot Erdélyből!”
      Ez ugya azért a Kárpát medence. Meg a török kor.
      Igen ebben igaza van trianonban felosztott, kirabolt, (Többek között a románok által is, amivel az az ország gazdagodott amiben ön is kényszerül élni, igy kedvezményezettje, ha szorosan akarjuk venni), éhező magyarországra tömegével érkeztek a “határon” túlról menekülők. Statisztikailag kb annyian, ahányan 56-ban magyarországról eltávoztak
      Bár én a török kor utánni “felduzzasztásról beszéltem, a török háborukban elvérzett, kiirtott ,elhurcolt és elmenekült magyarok helyébebetelepitett sváb, szerb, tót és román elemekről.

     • TÓDUCZ

      Kedves Nyilas úr, a cikk tudtommal egy XX. századi történés etnikai bonyodalmait, s azok egyes következményeit taglalja. Én B.G.-al azért példálóztam wa1907 úrnak, hogy érzékeltessem azt, miszerint, ha a rendes vezetői vannak az erdélyi magyaroknak, akkor lehetett gyarapodni nehéz geopolitikai helyzetben is, s sajnos ez nem adatott meg nekünk az utóbbi 100 évben.

  • TÓDUCZ

   Kedves wa1907, örömére el tudom mondani Önnek azt, hogyha “felmegy” az erdélyi nagy magyar Gigi Frunda faszbuk oldalára, akkor ott láthatja, amint Csenge Frunda, a nagy erdélyi magyar hazafi nagyobbik lánya leteszi az esküt maszkban a tg-mureși primăriában: “Jur să respect Constituția…”. Azt mondták a jóhiszemű erdélyi magyar bambák, hogy Cséaop lelövése után megszűnt Romákiában a politikai familitarizmus. Nem is az e legnagyobb gond, hogy nem szűnt meg romákéknál, hanem az, hogy az erdélyi “magyarok” között tovább virágzik, mintha mi se történt volna 1989 decemberében.

   Válasz
   • antal m.

    Toducz kedves! Íme fenn az egyik példa eset amikor Frunda György családtagjait blamálja! Önnek is van 5 gyereke, valahová kihelyezkednek szere, mert dolgozni kell a moniért! Ön, hogy érezné magát, ha valaki család tagjaival foglalkozna, mint rossz példa!
    Frunda György kitűnő jogász, ember, és politikus volt, példaképünk a magyaroknak! Ha valahol tévedett is, de a nemzetünk mellé állt, sok éven át, és munkálkodott!
    De, hányszor megtörtént! Ön, –ily aljasan vélekedik!? Ez egy ócsárság-marhaság intelligens embertől!

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Amilyen az ember, olyan a példaképe is. Egy évvel járt felettem a suliban Gigi Frunda. Az osztálytársai hazug Gyurinak becézték.

     Válasz
    • wa1907

     Kedves Antal m. – azért a Gigi fedőnév sokat elmond. E mellett nem lehet csak úgy elsiklani!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Kedves wa1907, a mérnök űr, már rég végigéljenezte a “demokratikus” Romákia összes fontos embereit, beleértve az UDMR-seket is. A ma már öregúr, egykor ifjú elvtárs, csak ilyen. Így szeretjük Őt, me még élő példája a mindenkori hatalom rajongóknak, s a krónikus beilleszkedőknek minden időben. Tisztelettel.

     • antal m.

      Tisztelt W 19o7! /2o2o. nov.2-n 11:39 kőz./
      ,,Gigi fedőnév,, –nem tudom, hogy mi az igaz?
      Az intelligens ember nem lovagol az ilyen bizonytalanságokon! Amit velem meg tett Toducz, túlzás teteje volt! De, az Ö saját családját, én egy szó erejéig nem sértettem meg! A felmenőit pedig Ö hozta térre!
      Az érát, hát átéltük, mert korunk hozta! A MUNKATELEPEINKET, keveset érdekelte a politikai fecsegések! A ,,normán,, volt a hangsúly, abból éltönk kik ott terepeztünk! Toducz, jól átsiklót mindenhol, szép hivatása volt, csendesen éljen tovább és ne ássa a mások sírját! Üdvözlettel.

  • antal m.

   Az első és a második világháborúkban csökkent hatalmasat a mi népességünk!

   Válasz
 8. borembukk

  Történelemhamisítás, nem uszítás. Ha a halottak nincsenek is ott, azok akkor is ott vannak, mert ott kell nekik lenni! Honnan tudjuk, hogy erre a napra netán földalatti járatokon odavánszorogtak a csontok egy félórára? Fel kell jelenteni a csendőrséget is.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Tessék feljelenteni őket!

   Válasz
 9. TÓDUCZ

  Na kedves tokányt főző wa1907 úr, mit tetszik szólni a cikkhez?

  Válasz
  • wa1907

   Csak annyit fűznék hozzá, hogy a puliszka nem robban.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Kedves wa1907, ez az olcsó falusi közhely, nem magyarázat az erdélyi magyarság fogyására és az erdélyi romákok hízására! !

    Válasz
    • wa1907

     Korábban is felhívtam a Tisztelt Asztaltársaság figyelmét, hogy nem alacsonyodjunk  le az Ők szintjükre, és nem kell minden provokációra reagálni. Van nekünk elég más dolgunk ahol a pozitív hozzáállásunkkal és akaratunkkal  jobbat tehetünk a jövő érdekében. Minden nap tenni kell valamit a Nemzetért.  

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Kedves wa1907, az ilyen gondos csendesítők miatt jutott az erdélyi magyarság majdnem 3 milliós közössége alig 1 millióra 100 év alatt!

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük