A Szent Mihály napját követő vasárnap az unitáriusok hagyományos őszi hálaadó ünnepe. És bár hamarosan a helyi unitárius műemlék templomot is fel kell majd szentelni, a hálaadást  újabb egyházközségi esemény követte, vasárnap délután – elsőként Háromszéken – a kis lélekszámú kökösi egyházközség mellszobrot emelt a vallásalapító Dávid Ferenc püspöknek.

Ünnepeltek az unitáriusok (Kökös)

A szerző felvétele

Felhangzott az Élő Isten, egybegyűltünk kezdőének a tágas udvari sátor-teremben tartott rendkívüli, különleges és úrvacsoraosztással egybekötött délutáni istentiszteleten. Székely János volt kökösi és árkosi nyugalmazott unitárius lelkész derűlátó elő-imájában emlékezett és szólt a műemlék templomukat immáron másodszor mentő-restauráltató régi és mai kökösiekhez, örömét fejezte ki, felidézte a vallásszabadság kikiáltásának és az unitárius egyház fennállásának 450. évfordulóját.

A jelenben élő ember istenhitét vette bonckés alá Ézsaiás és a Zsoltárok könyve verse alapján Bartha Alpár helybeli unitárius lelkész. Az Áldjad én lelkem az Urat! textust ismételgetve tette fel a kérdést a népes gyülekezetnek: Önök között rejtőzködik-e Isten, avagy Önök rejtőzködnek az Istennel való találkozás pillanatától, megfeledkeznek-e az Úr jótéteményeiről? Felhangzott a Jer az Úrnak asztalához úrvacsorai ének, Török István, a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör lelkész-esperese az úrvacsora szimbolikáját magyarázata ágendájában Pál apostol első levele alapján, kiemelve, hogy a felekezeti viszályok zivatarában is talán éppen ez a cselekedet volt, amiben egyetértettek az oly sokszor vívódó felek.

A jelen levő meghívottakat – Kovács Istvánt, a Magyar Unitárius Egyház lelkész-közügyigazgatóját, Török István köri esperest, Demeter Zoltán köri felügyelő gondnokot, Kovács Leventét, a kökösi református egyházköz­ség lelkészét, Végh Nimródot, a Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus egyházközségek gyakorló segédlelkészét, Kökös község önkormányzatának képviselőjét, Sánta Gyula polgármestert – Bokor Ágnes, az Unitárius Nők Országos Szövetsége választmányi tagja köszöntötte.

Kovács István közügyigazgató ünnepi beszédében az 1568-as tordai ediktum nemzetközi jelentőségét ismertette, bejelentette, hogy a Magyar Országgyűlés január 13-át a vallásszabadság ünnepévé nyilvánította, hasonló kéréssel fordultak a román és az európai parlamentekhez is.

Az istentiszteleten fellépett a kökösi Harmónia vegyes kar, vezényelt Jakab Csaba.

Az őszi hálaadás és emlékünnepség Dávid Ferenc unitárius vallásalapító püspök bronz  mellszobrának leleplezésével folytatódott. Jelentőségéről dr. Tăraș Silviu történelemszakos tanár, Kökös község alpolgármestere értekezett. A régmúlt idők homályában rejtekező ismeretlen szoborarcot – mondta – ki-ki elképzelése szerint megjelenítheti önmagának, ugyanis a vallásszabadság kikiáltását ábrázoló monumentális tordai olajkép Dávid Ferenc-arca is a festő Körösfői-Kriesch Aladár képzeletének alkotása.

Petrovits István kökösi születésű sepsiszentgyörgyi szobrászművész megköszönte a kökösi unitárius keblitanácsnak, Bartha Alpár lelkésznek és Illyés János gondnoknak, hogy őt kérték fel a mellszobor elkészítésére. A közös áldás után Ioan Gavrilă kökösi ortodox lelkész mondott köszönetet a meghívásért, és ajándékként átadta egyházköz­sége általa írt rövid, magyar nyelvű történetét. Az ünnepség estebéddel végződött.

Kisgyörgy Zoltán / Háromszék

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük