Úz-völgyi egyezményszegés

Fotó: Székely Hírmondó

Már nem tudom hányadik a sorban, mikor Románia nem állja szavát (a történészek fel tudnák számolni), s így csupán a trianoni diktátumnál megkötött egyezménnyel, majd annak a megszegésével kezdeném, amely világosan kimondja: Románia kötelezi magát arra, hogy a hozzácsatolt Erdély területén a székelyeknek, szászoknak és magyaroknak területi, gazdasági és kulturális autonómiát biztosít!

Az összes száz éves bántalmaink ettől az egyezmény benemtartásából fakadnak! Abba, hogy soha senki nem kérte számon ezt a mulasztást nem mennék bele, mivel hosszú téma, de nem mulasztom el megjegyezni: mi, magyarok gyakran a gyulafehérvári ígéretekre hivatkozunk, ami nem egy ütős érv, mivel „az ígéret szép szó, s ha betartják úgy jó” elvén alapszik. Csakhogy egy kötelezvény, amit aláírtam már keményebb dió, ha van, aki be is tartassa azt!

A következő esemény, amely egyrészt Ausztria-Magyarország, másrészt Románia között történt, az Úz-völgyi kegyelettemető elismeréséről és védelméről szól. Ebben a temetőben osztrák és magyar elesett katonák nyugszanak, „románok, nem” és amely szerződés be nem tartásának szenvedő alanyai vagyunk most!

Sajnos egyet kell értsek az egyik hírportálon nemrég megjelent cikk írójával, miszerint ennek a durva kegyeletsértésnek, törvénytelenségnek és jogtiprásnak felelősei részben mi vagyunk! Ott, annál a temetőnél kellett lennie egy vagy több felvigyázónak, vagy nemzeti öntudatból fakadó székely, magyar embernek, akik látták, hogy mi folyik ott. Egy ilyen nagyarányú munka titokban nem történhetett meg, mivel a „mezőnek szeme, az erdőnek füle van!”

Erre csak egy magyarázat lehet: valamilyen okból nem akarták észrevenni az illegális munkát, de ha észre is vették és jelentették is az illetékeseknek valamilyen okból, az információ elakadt, ami sajnálatos. Valaki tehát nincs velünk, és aki nincs velünk, az ellenünk van. Valaki érdemtelenül kapja a havi bérét és élvezi a közösség bizalmát és nem képviseli a választópolgárát!

Ha rajtam állna, a székelyföldi elöljárókkal nemzetéhez való hűségesküt tetetnék le, lehet, hogy ez is kevés volna egyeseknél, de legalább megkönnyítené a tettenérést!

Eleink ilyenkor összehívták a Székely Nagygyűlést, az ügyet kivizsgálták, a vétkeseket megbüntették. Nem véletlenül említem a Székely Nagygyűlést, mert miért ne lehetne összehívni egyet az Úz-völgyi katonatemetőhöz, vagy miért ne lehetne egy százezres tömegű megemlékezést tartani azon a vitás helyen s így erőt felmutatni?

Mert nem gyűlne össze annyi székely? Azért megérne egy próbálkozást. A Székely Nemzeti Tanács miért nem szervez egy „atyamárjás” felvonulást Izsák Balázs úr? Mert szó se róla, fontos a milliós aláírásgyűjtés az autonómiáért, de ha ennyire csonkítgatnak, mire azt megkapjuk, kilopkodják Székelyföldet a talpunk alól! Már idáig megtanulhattuk, hogy az Európai Unió csak a „balhékra” figyel oda, a kisebbségi könyörgéseket jóval a migránsok jogai mögé sorolja.

De még hiányosak az ismereteink is erről az egész ügyről, mert nem ismerjük az orvgazda Dărmăneștinek az álláspontját, s az érzésem az, hogy még a kompetens politikusok sem mondtak el mindent, a polgármesterek sem, és nem utolsó sorban Ausztria és Magyarország álláspontját sem ismerjük, a két országét, akik a szerződéskötésben részt vettek!

Abban a dologban biztosak lehetünk, hogy az ilyen román-magyar konfliktusokban a románoknak mindig igazuk volt, van és lesz! Nem lehet kifürkészni a stratégiájukat, de bármit célkeresztbe vesznek, azt eltalálják! Nem szabad soha elfelejteni azt sem, hogy az egyezmények megszegésében már ugyancsak nagy gyakorlatuk van, ezért csak a legnagyobb óvatossággal lehet tárgyaló asztalhoz ülni velük!

Én még azt is el tudom képzelni, hogyha valamilyen nagy csoda folytán valamikor önrendelkezéshez jutunk, akkor sem szabad nyugodtan hátradőlni. Ugyanis megszeghetik az egyezményt adott pillanatban és újra bekebelezhetnek majd bennünket! Ezért Tőkés László püspök úr védhatalmi státuszú javaslata, amely valamikor oly nagy vihart kavart, időszerű lehet.

Magyarországnál fennáll egy különös helyzet: amióta az eszemet tudom, azóta nem hallok egyebet hivatalos személyektől, minthogy a román-magyar kapcsolatok virágzóak, példaértékűek, valamint soha nem tapasztalt jók!

Ezzel szemben minket, erdélyi magyarokat nem szűnnek meg szorongatni annyira, hogy nyelvünket lógatjuk! Ezt diplomáciai túlzásnak, elnézőnek és finomkodásnak tartom. Az urak pedig azt kellene megtanulják, hogy finomkodni csak finom emberekkel van értelme.

Én arra kérek mindenkit, illetékest és tettrekészt, aki ebben a temetőügyben érintett (szerintem az egész erdélyi magyarság az kell legyen), hogy olyan megoldást keressünk és találjunk, amely nem fél, hanem egész! És ki kell menni uraim, ha szükség, mert jó az asszony szoknyája mellett, de ott még senki nem fogott sült galambot!

Sebők Mihály

18 hozzászólás

 1. -Hívő-

  Mikulás ön itt névtelensége mögé bújva össze-vissza pocskondiázza Orbán Viktor urat, de vajon ön makulátlan ember e? Mert tudja, az dobja rá az első követ….! Ön a beszéde alapján egy szamarat nem tudna elvezetni, de akit szid az egy országot vezet!

  Válasz
 2. Mikulás

  A közelgő pápalátogatás és Románia soros elnöksége Brüsszelben egyaránt jó lehetőséget biztosítanak rá, hogy a világ országai lássák tiltakozó megmozdulásainkat.

  Ahhoz pedig nem kell se a magyar kormányra várni, se Hargita megye vagy az RMDSZ politikusaira várni, hogy most azonnal tiltakozó felvonulásokat szervezzünk, olyan angol nyelvű transzparensekkel, nagy méretű, nyomtatott szöveggel ellátott táblákkal, poszterekkel, amik látszani fognak például ott ahol Ferenc pápa megjelenik.

  Láttam fotókat arról, hogy román futball szurkolók hatalmas méretű vásznakat feszítettek ki a stadionban, amelyekre magyar- ellenes feliratok voltak festve vagy nyomtatva.

  Én azt mondom, most mi ugyanazt tegyük, mint a román futball szurkolók, technikai értelemben, a nagy méretű poszterek, transzparensek használatát tekintve. Csak persze mi jogos sérelmeinket tárjuk ily módon, angol nyelven, a világ TV kamerái elé.

  Válasz
 3. Névtelen

  JAVASLAT – Tiltakozó tábla, tüntetéshez:

  ROMANIAN OCCUPIERS

  STOP OPPRESSING

  NATIVE HUNGARIANS

  (Román megszállók

  Ne nyomjátok el

  A magyar őslakosokat)

  Másik tiltakozó tábla:

  LIES
  ROBBERY
  OCCUPATION
  OPRESSION
  ETHNIC CLEANSING

  END T-R-I-A-N-O-N-!

  (HAZUGSÁGOK
  RABLÁS
  MEGSZÁLLÁS
  ELNYOMÁS
  NÉPÍRTÁS

  VESSZEN T-R-I-A-N-O-N-!)

  Utolsó sort nagyobb betűvel írni, mint az előzőeket.

  Válasz
 4. Dr. Csiby Károly

  Kedves Sebők úr! Ezt írja: “Ott, annál a temetőnél kellett lennie egy vagy több felvigyázónak, vagy nemzeti öntudatból fakadó székely, magyar embernek, akik látták, hogy mi folyik ott.” Feltételezem, hogy ön nem ismeri az úz-völgyi helyzetet, emiatt ír ilyesmit. Ameddig az egészségem megengedte, én hosszú éveken át rendszeresen kijártam az Úz-völgyébe, sokszor ott is aludtam az egykori székely határőrlaktanya egyik, még nem teljesen romos épületében. Részt vettem az 1944-es orosz betörés 60. évfordulóján, 2004-ben, az emlékezetes feliratú (“Megtettük, amit megkövetelt a haza”) székelykapu avatásán a temető bejáratánál, és utána is majdnem mindegyik évfordulós ünnepségen, néhányszor pedig a barátom, Szabó József János egyetemi tanár, hadtörténész által szervezett úz-völgyi ásatási táboraiban is részt vettem, amelyekre elhozta diákjait, a Magyar Nemzetvédelmi Egyetem hallgatóit is. Akkoriban még élt a legendás (de néha nagyotmondó) Imre bácsi, az 1944-es orosz betörés túlélője, néhány még kitartó öreggel együtt. Az évek során egyenként elhaltak, amikor 2015 nyarán ott jártam, már csak Imre bácsi élt. Ő is abban az évben beköltözött a lányához Csíkszeredába, és, tudtommal, 2017-ben meghalt. Ő volt az utolsó úz-völgyi lakos. Amikor legutóbb, 2017-ben részt vettem az évfordulós megemlékezésen, az egykor 800-1200 lakosú faluban már senki nem lakott. Állandó jelleggel egyetlen ember tartózkodott ott, a székely közbirtokosság által megbízott éjjel-nappali őr. Aki román volt. Ő jelentette volna, ellenérdekeltként, azt, hogy a dormánfalviak valamit elkezdtek a hősi temetőben? Az immár halott, lakatlan falu szinte megközelíthetetlen. Közigazgatásilag a 63 kilométerre lévő Csíkszentmártonhoz tartozik, de a két települést összekötő út évtizedek óta csupán valódi terepjáróval járható, annyira tönkretették a horribilis mértékű fakitermelést végző rönkszállító gépjárművek. A megyei “önkormányzat” szemet hunyó beleegyezésével. (Lásd: “Van az a pénz”…) A legközelebbi lakott település tehát nyugati irányban Egerszék, illetve Csinód, keletre pedig a kb. 20 kilométerre fekvő, jelenleg oláh és cigány lakosságú Dormánfalva.
  Kedves Sebők úr! Ki jelentette volna a birtokháborítást és kegyeletsértő területrablást? Az oláh őr? Ugye, ezt nem gondolja komolyan? A háromszéki Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület tagjai jó másfél hónappal jártak az úz-völgyi temetőben, hogy elvégezzék a Székelyföldön kötelezően hagyományos, Húsvét előtti takarítást. Ekkor észlelték a nyomait annak, hogy valakik a temető területén gödröket ásnak. Ezt az interneten közzé is tették. Ezt én azonnal jeleztem az illetékes csíkszentmártoni polgármesternek, Gergely Andrásnak, felkérve, hogy járjon utána, mi történik az úz-völgyi hősi temetőben. Sajnos sem választ, sem visszajelzést nem kaptam. Amikor a háromszéki Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület két héttel ezelőtt közzétette segélykiáltását, a már felállított hazug oláh sírkeresztekkel, elkezdtek mocorogni (és mellébeszélni) az “illetékesek”, élükön Winkler Iuliu EU parlamenti képviselővel és képviselőjelölttel, aki lehet, hogy eddig soha nem hallott az Úz-völgyéről és annak hősi temetőjéről, ahol közel 1500, az 1916-os oláh, majd orosz betörés során elesett magyar, osztrák és német katona nyugszik, akik mellé temették az 1944-es, végzetes orosz betörés során elesett kb. 300 székely-magyar határőrt. A Magyar Királyi Honvédség nagyon precíz és megbízható nyilvántartása szerint az úz-völgyi temetőben egyetlen, a háborúkban elesett oláh katona sem nyugszik. Az 1916-18 közötti időszakban az oláhok hátravitték eltemetni a front mögé az elenyészően kis számú halottaikat, az 1944. augusztus 26-ai betörésben az oroszok szintén, akkoriban oláhok nem harcoltak, ők csak az oroszok után jöttek, gyáván és sunyin rabolni és gyilkolni, szokásuk szerint.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Székely Hadosztály, a gond ott kezdődött, hogy az illetékes erdélyi magyar kondukátorok nem magyar érzelmű kondukátorok voltak, hanem dohány (pénz) érzékeny ipsék (olyan Winkler Iuliu szerű szélhámosok, meg Bojboj szerű Rio de Kacskaringó-i parasztlegények. Aztán az erdélyi magyar társadalmat is szarul működtették a fontos, a magyarokat irányító és képviselő emberek. Az utóbbi 100 évünk levét isszuk ma. A romákok pedig jubilálnak!

   Válasz
   • Dr. Csiby Károly

    Kedves Tóducz kolléga! Teljes mértékben egyetértek önnel! Mert mit is lehetne várni a “jó származású” Winkler Iuliu-tól és a többi megélhetési politikusoktól, a másfél centis homlokú, már szakközépiskolásként a rá bízott osztálypénztárt elsikkasztó Bojboj úrfitól és a magát székelynek hazudó Klein-Kelemen ezredestől? Az oláhok “jubilálása” olcsó csinnadratta, meglesz a böjtje hamarosan, de ez az ő bajuk.

    Válasz
 5. Mikulás

  JAVASLAT

  Ilyen típusú táblákkal tüntessünk az Űz völgyében május 17-én, júniusban Bukarestben és Csíksomlyón amikor Ferenc pápa miatt TV stábok lesznek jelen, valamint Brüsszelben amikor Románia a soros elnök.

  Tiltakozó tábla:

  ROMANIANS STOP

  DESECRATING

  HUNGARIAN CEMETERIES

  (Lefordítva: Románok ne gyalázzátok meg a magyar temetőket)

  Ebben a példában a tábla összesen 5 szót tartalmaz, hogy a TV híradók nézői könnyen és gyorsan, 2-3 másodperc alatt átlássák az üzenetet.

  Ezt az 5 szót művészi érzékkel kellene elhelyezni egy olyan táblán, amelyre alul fakereszteket festettünk zöld mezőre (lásd Úz völgyi fényképek, fakeresztek zöld mezőn); a STOP szót pedig pontosan úgy festeném fel, piros hatszögre, mint a közlekedési jelzőtáblák esetében.

  Például

  Piros színnel festeném a ROMANIANS szót és a STOP közlekedési hatszögű jelzőtáblát

  Fehér alapon, hatalmas fekete betűkkel: DESECRATING

  A zöld mezőre, fakeresztek fölé, fekete betűkkel:
  HUNGARIAN CEMETERIES

  Ha például a ROMANIANS és a HUNGARIAN CEMETERIES szókat 20 cm-es betűkkel nyomtatnám, akkor a DESECRATING szót 30 vagy 35 cm-es betűkkel nyomtatnám.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves, drága ámerikai Mikulás bácsi, ezt onnan nehéz itt megvalósítani, de május 13-a körül Ámerikába lesz a jelenlegi magyarországi miniszterelnök és a hódmezővásárhelyi polgármester is. Ott kéne tanácsokat osztogatnia a fogadóbizottságnak, s nem itt. Boldog pihenő napokat.

   Válasz
  • Mikulás

   Kedves Tóducz,

   A cigány-zsidó miniszterelnökre, Orbán Viktorra gondolt?

   A nagy zsinagóga építő Orbán Viktor, aki anyai ágon zsidó? Aki 43 milliárd forintból rendeztet ZSIDÓ Makkabi Játékokat Budapesten, de nem ad évi 30 milliót a Trianoni Szemle folyóirat fenntartására?

   A cigány vajda Orbán Viktor, aki két kézzel szórja a pénzt a cigány demográfiai robbanást okozó cigány megélhetési gyermek gyárosoknak, és aki alatt a rendőrség utasítva lett, hogy kettős mércét alkalmazva külön védelemben részesítse a cigány bűnözőket?

   Köszönöm, május 25-26-án lesz Európai Parlamenti választás, én nem a Fideszre szavazok. Én a Mi Hazánk mozgalomra, pártra szavazok május végén.

   Válasz
 6. László Ferenc

  Tisztelt Sebők úr!
  Szinte egyezve az Ön felvetésével, már 2019.05.02.-án írtam egy bejegyzést, ezzel a témával kapcsolatosan.
  Hogyan lehet Dormánfalva község közvagyonába vonni egy olyan “közvagyont” amit már régen, határozattal a magyar Csíkszentmárton község közvagyonába vontak – tehát már egy önkormányzat tulajdona volt! – és azt kormányhatározat is megerősítette és meg is jelent, a román közlönyben. Az pedig azt jelenti, hogy a megjelenéstől számítva, azt törvényként kell elismerni!
  Ez a román lépés, megint a rájuk jellemző sunyi cselekedet – hogy egy-egy lépéssel mindig igyekeznek valamit visszavenni, elvonni a magyaroktól. Egy darabig felháborodva beszélnek róla az emberek – az után kifúj az egész! Gondolják ők!
  Ez viszont olyan vérlázító cselekedet, hogy magyar hősi halottak sírjaira ráépítik az ő betonkeresztjeiket, hogy ezt az összes magyar párt összefogásával – nem szabad hagyni, nem lehet eltűrni! (itt és most fog megmutatkozni a legnagyobb magyar párt, az RMDSZ elszántsága, akarata, bátorsága!)
  Ki kell menni Brüsszelbe, ott hangosan tüntetni az EU parlamentje előtt! Nyilatkozni a külföldi újságoknak, a TV tudósítóknak – tudják meg nyugaton is, hogy az általuk oly annyira dicsért román “demokrácia”, hogy kezeli az őshonos magyarokat! Teszik mindezt a románok, amikor ők adják az EU soros elnökségét!
  Mindezek mellett, kérdezném, amikor még csak tervek voltak a román keresztek elhelyezéséről, hol volt az RMDSZ?! Hiszen szinte együtt kormányoznak? Vagy tévedek?
  Nem hiszem, hogy hétfőről keddre mentek a temetőbe a román munkások és egy nap alatt felállították a betonkereszteket?! – kész tények elé állítva a Csíkszentmártoni önkormányzatot! Ennek előzménye kellett legyen és bizonyos átfutása! Állítólag ott temető-gondnokság is van – emberek, látogatók járnak. Senki nem vett észre semmit, hogy jelezték volna a Csíkszentmártoni Pogármesteri Hivatalnak? – hogy mi folyik ott?!
  Miért csak akkor olvastunk erről tudósításokat, amikor már álltak a betonkeresztek?!
  Az RMDSZ-nek, akkor kellett volna AZONNAL kezdeményezni, tiltakozni (ha kellett volna, akár élő láncal körbevenni a magyar sírkertet) amikor még csak szó volt a román tervekről – nem pedig utólag, amikor már felállították a kereszteket!
  Ébresztő RMDSZ – és a helyi többi politikusunk!
  Sajnos, ez már úgy tűnik – eső után köpönyeg! Bár ne lenne igazam!

  Válasz
 7. Rozsnyai László

  Egyetértek, Sebők úr. A románok furák…

  Válasz
  • Tóducz

   Az az lopósak Rozsnyai úr!

   Válasz
 8. antal m.

  Tóducz! Most már tárgytalan, ha az Ön figyelmét elkerülte!
  andreas! Nem-e ismeri azt is, hogy mennyi időre volt kikötve a ,, bécsi döntés,,?

  Válasz
 9. antal m.

  Korábban én is felhívtam a figyelmet arra, hogy ki kell vizsgáltatni a Trianoni békeszerződés teljes szövegét amelyet kötöttek 192o június 4-én. Azt ugyan olyan magas fórumon ki kell értékeltetni napirendre és dönteni a megszegések ellen!
  A hőseinknek vissza kell szerezni a csendes nyugalmat, – sírhelyükön!

  Válasz
  • Tóducz

   Korábban kedves antal m.? Mikor reggel 7-kor vagy délután akármikor? antal m. nemsokára a földalatti eltüntetett “hősök” mi leszünk és a “föld feletti” fajtiszta elmulasztóink majd piálnak egy jót az “egészségünkre”!

   Válasz
  • andreas gryphius

   remélem az nem zavarja önt hogy már régesrég nem a trianoni döntés van érvényben, hanem a párizsi… hát sok sikert 😉

   Válasz
   • Nyilas

    És a párizsi döntésben az szerepel, hogy az ajándékba kapott területen fel kell számolni az őslakosságnak még az emlékeit is? …hát sok sikert
    Az agyműtéthez.

    Válasz
 10. Tóducz

  Kedves Sebők úr, a semmit se érő erdélyi magyar vezetőink uralkodása alatt a gátlástalan romákok a hősi halottainkat is kilopják Erdély történelméből.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük