Úzvölgyi katonatemető - A román sem mind román

Albert Levente felvétele

Egy az úzvölgyi katonatemetővel foglalkozó friss tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a román okmányokban név szerint is megemlített hét, románnak tekintett, Úzvölgyén eltemetett katona közül három nem a román hadseregben szolgált, négyre vonatkozóan pedig egyelőre nem kerültek nyilvánosságra adatok.

A Nagy háború írásban és képekben (nagyhaboru.blog.hu) blog Műhely rovatában szerdán közzétett Egy első világháborús katonatemető hányattatott utóélete című 27 oldalas tanulmány szerzője, Magyarosi Sándor hadtörténész a nyilvánosságra hozott magyarországi és romániai forrásokat összevetve próbálta tisztázni, hogy kik nyugszanak az úzvölgyi katonai temetőben.

A romániai Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) a június 12-én közzétett összegzésében arra a következtetésre jutott, hogy a temetőben nyolc ismert és három ismeretlen román katona nyugszik, az összeg­zéshez csatolt dokumentumokban azonban csak hét román katona neve szerepelt.

A hadtörténész szerint a román dokumentumokban név szerint megnevezett hét katona közül kettő a román források szerint is a magyar hadseregben szolgált, és egyiküket a magyar hatóságok magyarként vették nyilvántartásba. Egy románként megjelölt katona pedig oroszként szerepel a nyilvánosan elérhető magyar forrásokban. A tanulmány szerzője a nyilvános forrásokban nem talált arra vonatkozó adatokat, hogy a fennmaradó négy, románnak tekintett katona mely ország hadseregében harcolt.

A hadtörténész szerint további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön a magyar honvédségben szolgált, de a román hatóságok által románként nyilvántartásba vett katonák etnikuma. Jogi szempontból azonban a 2003/379-es román törvény értelmében akkor is magyar katonáknak kell tekinti őket – állampolgárságuk és a hadsereg alapján, melynek a kötelékébe tartoztak –, ha biztosan lehetne tudni róluk, hogy román nemzetiségűek voltak.

A tanulmány a temető nemzetközi jellegét vizsgálva kitér arra, hogy a román hatóságok az 1928-as összesítésben 955 katona nemzetiségét/állampolgárságát rögzítették, közülük 794-et ők is magyarként azonosítottak. A temetőben nyugvó magyar katonák tehát a román források szerint is 83 százalékát teszik ki az azonosított nemzetiségű katonáknak. A tanulmány egy, a két világháború közötti román csendőrségi forrást idézve közli, hogy az Úzvölgyében eltemetett két olasz katona maradványait kihantolták, és más temetőben helyezték el.

A tanulmány végén a szerző felvetette, hogy az efféle helyzetek kezelésére modellként szolgálhat a nyugat-európai példa, ahol az egykori ütközetek helyszíneit a hadszíntérturizmus szempontjait figyelembe véve rendezték, és a megemlékezések ma már az egykori ellenfelek közti megbékélést szolgálják.

Háromszék

29 hozzászólás

 1. antal m.

  A sport drukkerek vívmányai, a felszalagozás és a locsolkodás!

  Válasz
 2. antal m.

  Dobai Úr! Fejezze ki azt is már,- melyik az a két magyar nyilván tartott?!

  Válasz
 3. Várközi

  Decebál is román volt (csak ő nem tudott róla), és lehet hogy ide temették, el, a nagy ortodox gárdista kereszt alá.

  Válasz
 4. antal m.

  Még mindig nagy az ismeretlen hőskatonák száma? /161/
  Ellenben a román nemzetiségű hőskatonák száma, 5-11-re tehető, az eddigiek szerint!
  Az ismeretlen hősök száma, azért lehet ennyire nagy, mert az Úz-völgye természetileg is egy völgytemető,-távol-messze a lakot helyiségektől, és az igazi téli fagyokban, az elszigeteltségben lévő harcoló katonákat, a fagy is megdermesztette!??…….SZOMORÚ!

  Válasz
  • Dobai

   Mihály bácsi, kb. annyi lehet az elesett román katonák száma,
   ahogy ön írta. Én, Gergely Előd által 1927-ben
   készült un. áttemetési naplóban románként feltüntetett
   sírokat tartom valósnak. A naplóban és a temető alaprajzán a következő nevek
   szerepelnek:Cosma Gheorghe, Grimu Mihai, Horcic Mihai, Lusin Filip,
   Morduminechei Gheorghe, Roman Mihai és Stan Rotaru.
   Magyarosi Sándor hadtörténész szerint a fenti nevek közül kettő,
   a magyar adatbázisban is megtalálhatók, mint magyar katonák.

   Válasz
   • Tóducz

    Dobai úr, a többi is az volt!

    Válasz
 5. László Ferenc

  Dobai 2019-07-19-n 11:34 közelében.

  És ön ezt honnan tudja? Talán had-történész kutató?
  Ha igen és vannak bizonyítékai, akkor miért nem írja azt is ide – miért csak “bedob” a köztudatba egy mondatot, ami még nagyobb bizonytalanságot okozhat!
  Vagy talán pontosan ez a szándéka?!

  Válasz
  • Dobai

   Nem kell hadtörténésznek lenni kedves László úr,
   csak bele kell lapózni az akkori Mo történelmébe
   és akkor megtudja, hogy hányféle nemzetiség élt
   ott annak idején. Ha a nemzetiséget az határozza
   meg, hogy melyik ország katonája, akkor mikor
   átlépjük a magyar határt az ott élő tótnak, rácnak
   svábnak,zsidónak, cigánynak stb. igaza van, mikor
   minket lerománoz, hisz mi erdélyiek mind
   oláh katonák voltunk.

   Válasz
   • László Ferenc

    Dobai 2019-07-22-n 14:01 közelében – részére.
    Uram! Ön megint mellébeszél, ugyanis én nem ezt kérdeztem.Ha Magyarország történelméről beszél, akkor azt, akár az Etelközi bejövetelünk előttről is végignézhetjük! Azt mindenki tudja, hogy akkoriban – az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága milyen országrészekre terjedt ki – ezt ne mossa össze az elcsatolt országrészekben létrejött államok politikája által gerjesztett magyar ellenességgel!
    Úgy tűnik, nagyon szereti összemosni az eseményeket! Ál naivan teszem fel a kérdést: mi ezzel a célja??

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves László úr, titkos megbízatást teljesít Ámerikából.

     Válasz
    • Dobai

     Kedves László úr, most döntse már végre el, hogy
     ön társalógni, vitatkózni vagy kötekedni jön ide.
     Azt mondtam, hogy nem minden magyar sem magyar,
     mert a magyar honvédségben más nemzetiségű katonák
     is harcoltak. Ha már annyira kötekedő és kioktató kedvében van,
     akkor azt először saját magán kezdje el, mert ön még az internetet
     sem tudja használni. Ha tudná használni, akkor ráment
     volna a fenti cikkben megadott weboldalra és pontos
     felvilágosítást kapna a az Úz-völgyi temetőről.
     Még valamit: (egy kalap alatt ezt is elintézem)
     A Székelyek Világszövetségének közleménye c. cikk allá
     a következőket írja, idézet öntől:

     “az internetes oldalukon a képeken úgy vannak megjelenítve a személyek,
     hogy azoknak az arcuk felső része nem látható! Talán szégyenlik magukat,
     vagy esetleg attól tartanak, hogy valaki meg ismeri őket?”

     Itt is az internetismeret hiánya miatt, hülyeségeket ír, és kételkedik
     (szinte vádaskodik is) a SZVSZ vezetőiben.
     Elárulom önnek, hogy azok nem képek, hanem albumok és
     ha rákattint a képre akkor kinyílik az album és nézheti a képeket
     teljes nagyságban. Az oldalán található nyilakkal pedig viheti
     előre, hátra. Ha pedig oldalra akarja vinni, akkor a
     monitorját emelgese le s alá. Kellemes időtöltést kívánok.

     Tóducz úrnak elárulom, hogy engem ott fognak eltemetni, ahol
     születtem, az ük-, déd-, nagyapáim és szüleim mellé.
     Benne van a hagyatéki levelemben ügyvédi alláírással.

     Nyilas úr a magyart miért említettem volna? A magyar függetlenül attól,
     hogy hol él, nem románozza, szlovákozza le a másik magyar.

     Válasz
     • Tóducz

      Dobai úr, ha Ön már végrendelkezett, akkor minden majdnem rendben lenne. De ha Ön ott kipurcan, honnan tetszik tudni, hogy betartják a sok pénzért készítettet végrendeletét az illetékesek? S mi történik akkor, ha a szülőföldje fog tiltakozni Ön ellen, me nem tartja méltónak az Ön hamvait itt?

     • László Ferenc

      Dobai 2019-07-24-n 11:15 közelében válasz.
      T. Dobai úr! Szeretném rövidre zárni ezt a vitát, ezért “köszönöm” a kioktatását!
      Különben az a bejegyzése hogy “… engem ott fognak eltemetni, ahol
      születtem, az ük-, déd-, nagyapáim és szüleim mellé.
      Benne van a hagyatéki levelemben ügyvédi alláírással.”
      Ez megint azt erősíti, hogy Ön az óperenciás tengeren túlról osztja az észt – hiszen például Udvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, vagy sorolhatnám bármely székely települést, ott eszébe sem jut a polgárnak, hogy végrendeletében írrja le, hogy ott temessék el ahol született, vagy élt. Ez, a szülőföldjén maradt székelynek, magyarnak természetes dolog – papírok nélkül is!
      Ön netalán a Dallasból adományokat kéregető Mike András (a “Székelyek Világszövetsége elnöke”) szószólója?! A Dallasból hazatelepült Szemenyei család sok érdekes dologról beszámolt!
      Ezzel ezt a témát befejeztem – ha csak Ön újra nem indítja!
      Azért jó egészséget kívánok Önnek!

     • Tóducz

      Kedves László úr, Dobai úr könnyfakasztó “verseket” ereget Ámerikából. Bedő úr meg is hatódott a kecskerímektől. De azért a Vörösmarty Szózata könnyfakasztóbb, amelynek lényegét a tisztelt ámerikai Dobai úr nem építette be életébe! Minden jót mindenkinek.

   • Nyilas

    Kedves Dobai úr.
    Ha ön oláh katonaként meghalt volna a magyarországi harcokban Dobaiként is az oláh sírkertben kapott volna sírhelyet. Ez bizony így van.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Nyilas úr, Dobai úr ámerikai sírkertben menekült, neki az itthoni sírkertek elmaradottak, leelmaradottak, lenézendők, stb.

     Válasz
    • Dobai

     Kedves László úr jobb is ha abba hagyjuk.
     El se kellett volna kezdeni.
     Hát persze, hogy “osztom az észt”, mert abból sok
     van. Most is be van abroncsozva a fejem.
     Igaz, Tóducz úrnak is egy nagy abroncs diszíti
     a fejét, de az csak ezért van, hogy kivülről is
     látszadjon a víz szintje.

     Válasz
     • Tóducz

      Dobai úr, csak versbe foglalva tessék az abroncsaimról értekezni.

   • Nyilas

    Kedves Dobai úr.
    Ha már így kiemelte, hogy átlépve a magyar határt ott ráccal svábbal zsidóval cigánnyal találkozik …Értjük. Csak megemlíteném, hogy amikor én átlépem a jelenlegi magyar határt, innen arrafelé, akkor én is ráccal, svábbal, szásszal, tóttal, cigánnyal, románnal, örménnyel találkozom.
    A magyart csak azért nem említem, mert ön sem tett említést róla, magyarországi utazásával kapcsolatban.

    Válasz
 6. antal m.

  Kezd kirajzolódni a valóság! Lényegesen fontos az igazság tételért!
  NEM LEHET A VÉLETLENRE BÍZNI A TÖBB SZÁZ HŐSKATONA VESZTÉT!

  Válasz
 7. Szekely Attila

  A magyarsagnak igaza van de a budapesti babkormany meg is kussol.

  Válasz
  • László Ferenc

   Szekely Attila 2019-07-19-n 19:17 közelében – válasz.
   Megint rácáfol a nevére ez az ember – aki biztosan nem lehet sem székely, sem magyar (nem írom, hogy úr) hiszen neki mindig is a gyurcsány féle gazemberek voltak a példaképei. RO-ban biztosan a Ceausescu!
   Minden alkalommal, amikor beír valamit, abból süt a jelenlegi magyar kormány elleni gyűlölet.

   Válasz
 8. Dobai

  És a magyar sem mind magyar.

  Válasz
  • Nyilas

   Nem bizony. Van amelyik amerikai, vagy kanadai

   Válasz
   • Joe

    Es amelyik M.O.-i,es szlovakiai,ukrajnai erdelyi,kinai,delamerikai,vagy ausztriai??? lehet folytatni,vagy ausztraliai,sot delnyugati,dunantuli????

    Válasz
  • szentgyörgyi

   Az igaz , sokat elfújt belölük a szél és a messzeségben nyomuk vész !

   Válasz
   • Joe

    Az is igaz,hogy sok van amelyikek helybenmaradtak,es semmive valtak,es senki sem tartja szamon oket. Egy szavuk sincs,habar orditoznak,az ejszakaba.

    Válasz
    • szentgyörgyi

     Ez gyenge vigasz tisztelt SS Joe , ebben még ön sem hisz , de pillanatnyi feldobódásnak talán még bevethető . Írjon minél gyakrabban és minél többet, amig még van ideje ,mert utódai közül nem sokan fogják zavarni itt a levegőt ,mivel ITT csak MAGYARUL társalgunk . Akik ITTHON maradtunk és semmivé váltunk remélhetőleg lesz egy keresztünk, amibe MAGYARUL írják majd a nevünk és pár utódunk akik tovább viszik a stafétát. Ez az ami nem adatott meg önöknek , az a szél ami a nyugati jólétbe söpörte önöket , úgy söpri tovább az örök feledésbe . Tisztelettel .

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves szentgyörgyi úr, ezek az ide beírogató “tősgyökeres” ámeriakaiak nagy illuzionisták: illúzióik vannak.

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük