Fotó: stiri-extreme.ro

Centenáriumi megemlékezések egész sorozatával készül felidézni a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) azokat a jelentős történelmi eseményeket, amelyek megelőzték a trianoni békediktátumot – jelentette be Tőkés László EP-képviselő, a KMAT elnöke szombaton a szervezet nagyváradi ülését és kétnapos autonómiakonferenciáját összegző sajtóértekezleten.

Az egész Kárpát-medencére kiterjedő, Válasz Trianonra: az autonómia című projekt részletes programját a kisebbségben élő magyar közösségek politikai szervezeteit tömörítő KMAT egy novemberi tanácskozásán dolgozzák ki.

Alapvető célunk a történelmi valóság megismerése, a megbékélés keresése az utódállamok többségi nemzeteivel és a Trianon okozta, máig ható következmények gyógyítása – hangoztatta Tőkés László. Románia 2018-ban a „Nagy egyesülés” századik évfordulóját ünnepli, vagyis annak az 1918. decemberi 1-jei Gyulafehérvári Román Nemzetgyűlésnek a centenáriumát, amelyen az erdélyi, bánsági, partiumi és máramarosi románok kimondták az általuk lakott területek egyesülését Romániával. A KMAT a 2108-tól 2020-ig terjedő rendezvénysorozattal a többi olyan fontos történelmi eseményt is fel akarja idézni, amely megelőzte a románság által megfogalmazott követeléseket is szentesítő trianoni döntést.

„Nem Magyarország felosztásának dátumát, a trianoni békediktátumot tekintjük évfordulói alkalomnak önmagában, hanem az egész 1918–1920-as periódust Gyulafehérvártól a trianoni döntésig terjedően, ebben benne van a szerbiai népgyűlés, a kolozsvári magyar nemzetgyűlés 1918 decemberében vagy a Székely Nemzeti Tanács megalakítása 1918 novembe­rében” – magyarázta az EP-képviselő.

Kifejtette: annyi történelemhamisítás volt ebben a témakörben, hogy a kisebbségi helyzetbe került magyaroknak mindenképpen át kell beszélniük történelmi traumáikat azokkal a többségi nemzetekkel, amelyekkel együtt élnek, és hozzá kell járulniuk az olyan hibák kijavításához is, mint amilyen a későbbi romániai asszimilációs politika.

Hangsúlyozta: Romániában számos olyan igazságtalanság érte a magyarságot, amely ellentétes a Gyulafehérvári Nyilatkozat szellemével, a centenáriumi rendezvénysorozattal pedig arra is emlékeztetni akarják a románságot, hogy a történelmi dokumentumba foglalt autonómiaígéretéről megfeledkezett.

Háromszék

6 hozzászólás

 1. Névtelen

  Nem lehetne, hogy 2018 december 1.-jén az erdélyi magyarság deklarálná Erdély függetlenségét?

  Válasz
 2. Antal m.

  A románok1918 dec. 1-én az egyesülés szándékával sokkal többet kimondtak és igértek!
  /amely iróttan megmaradt/ SEMMIT ABBÓL ÉS UGY NEM VALÓSITOTTAK MEG!
  Igaz az is, hogy történelmi hamisitás, mert eljutottak 192o jún. 4 -ig, Trianoni döntésig!
  Hatalmassan a magyarnemzettel visszaéltek! / erdélyben a magyarok és azok grófjai-uradalmai külünös megtürtséggel bánt minden más nemzetiséggel/

  Válasz
 3. Mikulás

  Na de a Szent Korona országa, Szűz Mária Országa ellen követtek el árulást a románok Gyulafehérváron.
  Sőt, mivel Magyarország a Szűz Mária tulajdona, amit Szent István királyunk a magyar nép nevében ajánlott ünnepélyesen a Szűz Máriának, minden azóta betelepedett román, szerb stb migráns magát a Szűz Máriát, Jézus anyját lopta meg jogos tulajdonától.
  Ennek a tolvajlásnak következményei lesznek, e felől biztosak lehetünk.
  Hol voltak a románok, amikor Szent István királyunk Magyarországot a Szűz Máriának adta? Miért nem akkor szóltak a románok, ha ellenvetésük volt? Ja, hát azért nem szóltak, mert akkor még be se telepedtek Magyarországra, hanem a mai Albánia, Koszovó, Macedónia, Északnyugat-Görögország területén élték nomád életüket, felmenvén a görög, macedón, koszovói hegyekbe nyaranta a birkákkal, és leszállva Albánia síkságaira télen.
  Ilyen szemszögből kell a Magyarországra betelepedett románok hazaárulását nézni. Ha nem tetszett nekik Magyarországon élni, vissza kellett volna menniük oda, ahonnan jöttek. Gyulafehérvár és Erdély most is Magyarország része, most is a Szűz Mária tulajdona, csak éppen most betelepült árulók bocskora tapodja Regnum Marianum-ot, Mária Országát, a Magyarok Nagyasszonya szent tulajdonát.
  Isten türelmes és sokáig vár a megtorlással, mert a bűnösöknek előbb lehetőséget ad a megtérésre, mielőtt igazságos kezével lesújtana rájuk. Vajon örökre el fogja nézni Jézus Urunk, hogy az Ő szent édesanyjának, az Őt világra szülő és felnevelő Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának jogos tulajdonát árulók tapossák és darabokra szaggassák azt?
  Isten nem fogja a jogsértést örökre eltűrni, ne áltassuk magunkat. Isten pedig nem csak a kegyelem, hanem a BOSSZÚ Istene is. El fog jönni Jézus Krisztus az ég felhőin nagy hatalommal, hogy megjutalmazza az igazakat, és megbüntesse a gonoszokat. Akik azt hiszik, hogy Jézus Krisztus csak jutalmazni fog, és nem fog büntetni, azok elfelejtették figyelmesen végig olvasni az Újszövetségi Biblia Jelenések Könyvét. Pedig ott le van írva, hogy a gonoszak pokolra fognak kerülni. Sőt Jézus maga mondta a szegény koldus Lázárról szóló példabeszédben, hogy a szívtelen gazdag embert a pokolba temették. Azt is Jézus mondta amikor Virágvasárnapon bevonult Jeruzsálembe, hogy Jeruzsálemet bűneiért földig fogják rombolni, Jeruzsálemben kő kövön nem marad. Kevesebb mint 40 évvel Jézus jóslata után Titusz Római hadvezér seregei valóban földig rombolták Jeruzsálemet, sőt még a zsidók templomának alapjait is kiásták, lehányták a köveket egymásról, tehát valóban és szó szerint beteljesedett a jóslat, Jeruzsálemben kő kövön nem maradt, még a templom épület földbe süllyesztett alapjainak szintjén sem maradt kő kövön.
  Isten türelmes és sokáig vár a bűnösök megtérésére, de amint Jeruzsálem példája is mutatja, Isten az általa kijelölt időben megbosszulja a megátalkodott, felfuvalkodott, gonosz útjaikról letérni nem hajlandó bűnösök vétkeit.
  Én bizony NAGYON NEM SZERETNÉK a hajthatatlanul gőgös román nép tagjainak helyében lenni amikor ütni fog a bosszú órája, és Isten megbosszulja számtalan bűneiket amelyeket háládatlan befogadottak lévén elkövettek Szűzmária Országa és az oda őket befogadó magyar nép ellen.
  Erdély pedig nem Románia, ma sem az, és nem lesz az soha. Erdély továbbra is Magyarország része, Regnum Marianum része, a Magyarok Nagyasszonyának tulajdona, csak éppen átmenetileg idegen megszállás alatt sínylődik. Majd vége lesz ennek is, Isten ki fogja innen takarítani a bűneikben megátalkodott rablókat, gyilkosokat, megszálló elnyomókat.

  Válasz
 4. pál

  Határreviziót kellene követelni.

  Válasz
 5. szekely

  Még ha 1918 dec.1-én a románok kimondták volna az egyesülést és ez megvalósult volna, 2018 -ban nem lehet 100 éves nagy romániáról beszélni mivel hiányzik 5 év a száz évböl (1940-1945).

  Válasz
 6. NNZZ

  Sajnos ebben az írásban is az a történelmi tévedés szerepel amit mi magunk is terjesztünk, mert a románok 1918 dec 1-én nem az egyesülést mondták ki, nem is mondhatták azt ki mert nem volt ilyen felhatalmazásuk, csak azt mondták ki hogy ök egyesülni szeretnének. A döntés 1920 jún. 4-én Trianonban született és ebben nem feltétlenül a románok akarata volt a döntő tényező hanem a nagyhatalmi érdekek, amelyek Magyarországot fel akarták számolni. Történelem hamisítás volt és van rengeteg az uródállamok részéről és ezeket mind cáfolni kell, valamint a magyarok ellen elkövetett atrocításokat és azóta is tartó elnyomást a nemzetközi közvélemény elé tárni egy meggyöző dokumentarista formában. A románok folyton felemlegetik Ipp és Ördögkút esetét (1940 szept) amikor összesen kb 500 román áldozat volt azt követően hogy fegyveres tüzet nyitottak a bevonúló magyar hadseregre, de a több ezer magyar áldozattal járó atrocításokról nem esik szó, pl. a sipotelei fogolytábor, stb. Az elnyomás kifinomult módszerekkel mai napig folyik.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük