Vallásszabadság és kereszténység - Megdöbbentő adatok

Dr. Kulcsár Árpád történész rámutatott a kereszténységet és keresztyénséget végveszélybe sodró folyamatokra

Hangversennyel egybekötött, tudományos előadások színhelye volt péntek este a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók-terme. Ezek során pedig rádöbbenhettünk, hogy a keresztény vallást, kultúrát és életmódot nemcsak világszintű üldözés veszélyezteti, hanem a szabadság rossz értelmezéséből fakadó viselkedésünk és magatartásunk is.

A hallgatósággal gondolatait elsőként megosztó Magyary Ferenc budapesti publicista véleménye szerint az 1568-as tordai országgyűlésnek a vallásszabadságra vonatkozó és azt szavatoló pontjai szellemiségükben és tartalmukban jóval meghaladták a kort, amelyben születtek. Ugyanis világszinten példátlan módon kimondták az evangélium hirdetésének és vételének szabadságát, megtiltották a hitbéli meggyőződés miatti üldöztetést, és szabad kezet adtak a gyülekezeteknek prédikátoruk megválasztásában. Mindez pedig azért volt lehetséges, mert Kós Károly szavaival élve Erdély geográfiailag zárt egység, ami gazdaságilag egyéniséggé predesztinálja ezt a földet. Ugyanakkor az emberi akarat ellenére is meghatározza népeinek kulturális egyéniségét, minden környező kultúrától való különbözőségét.

A továbbiakban a Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításait (1606) Claude Goudimel harmóniáira, Filip Ignác Csaba vezényletével megszólaltató Codex Régizene-együttes örvendeztette meg a szép számban megjelent hallgatóságot. Ezt követően dr. Kulcsár Árpád, a budapesti Szent Pál Akadémia történésze mutatott rá a kereszténységet és keresztyénséget végveszélybe sodró folyamatokra, számadatokkal és tényekkel alátámasztott, megrázó előadásában. Ennek során többek között kiderült, hogy a Földön élő 2, 48 milliárd keresztény közül napjainkban, a muszlim szélsőségesek miatt, több mint 215 milliónyi él folyamatos üldöztetésben. Ennek következményeként pedig 2015-ben világszerte 7100, míg 2017-ben 3000 személy vesztette életét, 793 templomot pedig leromboltak, köztük egy 1500 éves, szíriai kolostort is.

Az áldozatok számának átmeneti csökkenése a nigériai kormány szélsőségesekkel szemben alkalmazott keményebb fellépésének köszönhető, ami azonban a jelek szerint rövid életű lesz. A muszlim lakosságot ugyanis különböző módszerekkel próbálják radikalizálni. Többek között szélsőséges nézeteket terjesztő iskolarendszerekben képezik a jövő közigazgatási elitjét Szomáliában, Kenyában, Nigerben, Burkina Fasóban, Szíriában és Irakban is.

Nyugat-Európában a keresz­tény­üldözés más formákban, a természetellenes magatartás (homoszexualitás) népszerűsítésében, a keresztény értékek kigúnyolásában, illetve a keresztényellenes jogalkotásban nyilvánul meg. Így nem véletlen, hogy míg 1910-ben a világ kereszténységének 66%-a Európában élt, mára ez az arány 26% alá csökkent. Ez viszont Németországban például 500 templom bezárásához vezetett, amelyek közül 140-et le is romboltak, és a hamburgi Kapernaumot iszlám mecsetté alakították át. A helyzet pedig hasonló a térség többi államában is.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó

22 hozzászólás

 1. Mikulás

  Senkise figyelmébe -nincs más üdvözítő a Nap alatt mint Jézus Krisztus. Csak ő támadott fel a halálbol, ő tudja bűneinket eltörölni és minket is feltámasztani a halálbol.
  A Vedak és az Upanishadok, a guruk, a Buddha, Mohamed, a hagyományos sámán vallás táltosai képtelenek eltörölni a bűneinket, feltámasztani a halálbol és örök életet adni.

  Válasz
  • csecsmö

   Semmi történelmi alátámasztása nincs kekintettel Jézus létezésére, feltámadására, csupán a vallás ( kultusz ) probálgatja bizonygatni.

   Válasz
   • ez van

    Csecsemő, akkor a farizeusok miért tagadják? Ami nincs, nem is volt, azt tagadni szükségtelen.

    Válasz
    • Névtelen

     Az , h. volt egy Jézus nevü szektás lázito( hiszen akkor és ott számtalan vallásos szekta létezett ), akit a farizeusok üldöztek, egészen más téma, nem lehet azonositani a papok által kreált Jézussal, akiböl egy ” csodaembert ” faragtak, köréje pedig egy egész mitologiát , amit vallásnak nevezünk. Ne csodálkozz ezen, pénzre megy a vallás, ugyanugy zsarol az egyház téged is mint engem. Ennek vége kell legyen .. !

     Válasz
     • ez van

      Ez helyszíni közvetítés volt, vagy néphagyományra támaszkodik, kedves névtelen?

     • Mikulás

      Te össze téveszted az egyházat az adó hivatallal. Több erdélyi városban a Katolikus, Református iskolák adják a magyar tanítást, azokat akarják román ország rabló megszállóink az állam erejével megszüntetni. Ha már vádolni akarsz valakit, hát vádold az államot, rendőrséget, bíróságot, adó hivatalt stb, ők adatoknak és erőszakoskodnak, de nem az Egyház.

     • Mikulás

      Szóval engem nem az Egyház zsarol hanem a román állam, de ha téged az Egyház zsarol, gyere mondd el mindannyiunk okulására, mikor és mivel zsarolt téged az Egyház.

   • Dobai

    csecsmö, Jézus ott van mindenkiben, csak van aki
    megtalálja és van aki nem.

    Válasz
    • Tóducz

     Na, az amerikánus Dobai már vallásfilozófiát is tervezett és gyárt is, de amint tetszenek látni nem lesz sikeres, me a “csapat” nem egyfelé húz!

     Válasz
     • Dobai

      Jó irányba haladuk nem mondom… A pogány Tóducz úr
      tartja a vallásorát nekünk.

     • Tóducz

      Vallásórát Ön tartott kedves ámerikai Dobai úr, én csak reagáltam az ámerikai hülyeségére!

   • Mikulás

    Akkor miért mondja a Talmud, hogy Mária prostituált volt, Jézus apja egy római katona, Jézus a hamis messiás pedig egy üstben ül a pokolban, tűz felett fortyogó emberi urulekben (magyarul szarban). Jézus létét az őt keresztre feszitteto zsidók sohasem tagadták, csak a huszadik században találta ki néhány történelem tudasbol bukásra álló nagyokos, hogy Jézus fantázia szulotte, nem valódi személy.

    Válasz
  • ez van

   Kedves Mikulás, nagyszerű dolog lenne, ha Jézus Krisztus küldetését nem vegyítené a ránk erőszakolt zsidó történetekkel, ideológiával. Ha ezektől sikerül letisztítani, merőben más, emberibb és Isten közelibb küldetésre csodálkozhatna rá, ami mentes mindenféle gazdaságvágytól, pénztől (talentum), bűnbocsánattól, politikai hatalomvágytól és még nagyon sokmindentől, és ami folyamatosan fertőzi létünket. A többi stimmel.

   Válasz
  • Senkise

   Kedves Mikulás
   Természetesen, európai keresztény magyar emberként nincs semmi kivetnivaló ebben az álláspontban. De nyilván józanul gondolkodó ember nem hiheti, hogy a Jóisten két ezer éve nyilvánította ki az Igét először a földön, akkor is csupán maroknyi kivételezett embernek. Értelmes, belátó gondolkodással senki nem hihet komolyan olyasmiben, hogy a könyörület és szeretet egyetemleges Istene, ki mindenkoron mindenki felé örökösen kegyelemmel viseltetik, az Ő Jézus Krisztus általi megtestesülését megelőzően mindenkit kárhozatra szánt volna teremtményei közül, vagy például olyan egész népeket, akiknek a kereszténység létrejöttét követően még több száz vagy akár ezer éven keresztül – önhibáján kívül – lehetősége sem volt az Ige meghallgatására.
   A feltámadással kapcsolatban azt kell mondanom, nem hiszem hogy bárki is ténylegesen jogos elvárást támaszthat ez irányban. A fizikai test tudvalevőleg igen gyorsan megsemmisül a halált követően, nem is beszélve arról, vajon ki szeretne feltámadni mondjuk egy csecsemő, netán egy kilencven évesen elhunyt aggastyán testében és abban lakozni az “örökkévalóságig”?
   Ami feltámad, a lélek. A lélek az ami visszahúz minket a születésbe újra és újra, mindaddig, míg ragaszkodunk hozzá és vágyaihoz és amíg saját én-ünként azonosítjuk azt. Erre – a számos változtatás ellenére – a Bibliában is megannyi utalás maradt fenn.
   A bűnök eltörlése egy kétirányú folyamat. Ha én vágytalanul, a tettek gyümölcsét nem áhítva cselekszem, a lelkemhez nem tapad a tettek következményeként keletkező “bűn”. Másrészről ha például valaki más sérelmére elkövetek valamit, az oda-visszahatás (ok-okozat, energiamegmaradás, karma) törvénye szerint tettem nyomatéka idővel vissza fog térni hozzám és nálam fejti ki hatását. Természetesen a jó és rossz cselekedetek esetében is áll ez. Ez a teremtett univerzum egyik alaptörvénye, mely a lelkek egyéni sorsát igazgatja. A Jézus Krisztus által kínált megváltás az ingyen kegyelem aktusából fakad. Ha valaki nekem ártalmamra van, de én képes vagyok folyamatosan megbocsájtással, együttérzéssel és tiszta szeretettel lenni ő iránt tettei ellenére, akkor a szeretet mindent felülíró erejével képes lehetek megváltani őt a máskülönben hozzá tapadó negatív karmától és annak őrá szálló következményeitől. Ebből könnyen megérthető, hogyan lehetett képes valaki aki minden létező iránt szeretettel és megbocsátással viseltetett, megváltani mindannyiunkat, üzenetével pedig utat mutatni a későbbi nemzedékeknek. Jézus tanítása valójában nem is szólt másról, csak erről. Pusztán megnyilatkozásában, sorsában nem lett volna egyedülálló, hiszen például az indiai bhakti jóga, mely a Krisztus születése előtt évezredekkel keletkezett Bhagavad Gíta és más szent iratok alapján jött létre, ugyanúgy a szeretetre és Isten-szeretetre tanítja követőit. Maga Krishna életútja is legtöbb mozzanatában megegyezik Krisztuséval, ezért nem gondolom helyesnek, hogy kizárólagossá kívánjuk tenni Isten minden gyermeke iránti egyenlő (végtelen) szerelmét és kegyelmét. A hinduknak Krisztus Krishna képében mutatkozott meg, egyedül az ember birtoklási és felsőbbrendűségi vágya szereti időről-időre kisajátítani az (ingyen) kegyelmet.
   Tisztelettel

   Válasz
   • Mikulás

    Kedves Senkise, részletes megfontolt válasza jóval részletesebb reflexiot kíván részemről is, de elől járóban annyit megjegyzem, én inkább hiszem a jézus által felvázolt jövő képet, miszerint egyes emberek pokolra fognak jutni. Logikusabbnak tűnik számomra, hogy Isten tiszteletben tartja szabad akarattal hozott döntéseinket, és elég a minket gyűlolo románokra néznem, hogy elhigyjem, sokan közülük nem akarnak majd egy olyan Mennyorszagba kerülni, ahol nem lesz többé megengedhető nekik, hogy minket magyarokat lekopjenek, megussenek, megalázzanak stb. Én szórvány magyarságban nőttem fel és saját boromon tapasztaltam a románság gyűlöletet minden nap. Remélem Isten országában vége lesz ennek, mert Isten nem fogja örökké eltűrni azt amit a románok művelnek. És igenis elképzelhetőnek tartom, hogy a románok viszont inkább választják majd a poklot mint egy olyan mennyorszagot, ahol nem uralkodhatnak többé felettünk magyarok felett.

    Válasz
    • Senkise

     Kedves Mikulás
     Szomorú a kép melyet lefestett nekünk, de jusson eszébe, semmi sem történik az Ő akarata nélkül és tudtán kívül. Ami ma értelmetlen és szükségtelen szenvedésnek tűnik számunkra, holnapra érett belső erővé válik bennünk. Lehet valamelyest furcsán hat, de lelkünk fejlődni ellenállás közepette tud legjobban. Ahol ellenhatás van, ott a léleknek folyamatosan küzdenie kell, erőt, akaraterőt fejtenie ki, melyet később aztán Isten felé fordítva elérheti az Ő végtelen kegyelmét. Ha nagy kényelemben és jólétben élhetnénk – mint a nyugat – természetesnek vennénk azt, és megelégednénk a fizikai világ nyújtotta örömökkel és idővel elfeledkeznénk róla hogy nem alsóbb ösztöneink kielégítése céljából jöttünk e világra.
     Minél nagyobb a kontraszt, annál könnyebb különbséget tenni a Fény és a sötétség (a Fény hiánya) között. Annál nagyobb lesz a vágy az Istenhez való közeledésre. Ezért élünk jelenleg a Kali-jugának is nevezett Vaskorban. Innen lesz szép győzni, mert hogy győzni fogunk az nem kétség… ahogyan a Nap is minden reggel felkel és eloszlatja a sötétet, ez a sötétség is eloszlik majd hamarosan. Egyszerűen nem lehet másként.
     Éppen most, a Halak világkorszak végének idején a legkevesebb a Fény, ezért is kellett megszületnie az egyetemes Megváltónak ennek a korszaknak az elején.
     Nekünk az a dolgunk hogy kitartsunk, hogy őrizzük az egyetemes keresztény emberi értékeket felekezeten belül és kívül. Belátható, ha mi nem tesszük meg, más se nagyon lesz rá képes itt Európában.
     A Menyországgal és a román mentalitással kapcsolatban azt tudom mondani, aki tele van gyűlölettel, rosszindulattal, az nem lehet képes megtapasztalni a Mennyek szféráját, azt az állapotot ahol nincs jelen se szenvedés se szomorúság, csupán a gondolatokon, érzelmeken túláradó boldogság gyönyörűsége. Aki nem tapasztalta meg (nem képes megnyilvánítani) itt a földi körülmények között az önzetlen szeretet ajándékát, az Ott sem lesz képes részesülni belőle. Akiben túlnyomórészt csak gyűlölet, rosszindulat, aljasság lakozik, kevés önző ragaszkodó szeretettel, az nem lesz képes elérni az Ő országát, ahol nem létezhetnek olyan durva rezgések, mint amilyeneket az előbb leírtam.

     Tisztelettel

     Válasz
 2. Tóducz

  Most szabad a szabadság az iszlámnak Európában. A liberos tanok nem tudták egyedül legyőzni az európai keresztényeket, s segítségül hívták az iszlámot erősítésként.

  Válasz
 3. kikirics

  Már nagyon ideje lenne a felesleges vallások végleges eltünése az életünkböl. Nem a tényeket kell felmutatni, hanem az okozatokat, hiszen a társadalom már kezdi észrevenni mennyire a félrevezetés, agymosás már gyerek kortol kezdödöen, a sok hazudság, mese és nemutoljára a hatalom, pénz , egyházi vagyon bövitése. Nekünk magyaroknak nincs szükségünk egy ilyen judeo-romai kereszténységböl. A papok,szerzetes rendek csupán a társadalom heréi, naplopoi, akik a mi zsebünkböl élnek. Hát szükségünk van ilyesmire ?

  Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   kikirics (2018-03-20-n 07:06) a “KIKIRICS” “vallástól” megszabadulni lenne igazán a hasznunkra.
   Mert természetesen valami vallása “KIKIRICS”-nek is van! Nem csak azt valja, hogy szabaduljunk a papoktól! VALLJA AZT IS, hogy az emberiségnek 76 nemi identitásra van szüksége. Ez hiányzik az emberiség boldogságához e vallás szerint. Vallja azt is, hogy európának afrikai, és közel-keleti migránsok tömegeire van szüksége. Ezek is VALLÁSOK, melyekhez hit is társul. Csak ez a liberál-globalista VALLÁS sokkal sunyibb!!! Nem vall színt. És önmaga létezését is tagadja. Lételeme a hazugság.

   Válasz
  • Nyilas

   Itt tetszett maradni a kommunizmusból kedves kikirics?

   Válasz
  • Senkise

   A különböző történelmi vallások és hitrendszerek eltérő utakként szolgálnak a különböző mentalitású népek számára, melyeket hajdan élt szentek, bölcsek, isteni megtestesülések jelöltek ki számukra, mely kitaposott ösvényekként szolgálhattak a lélek fejlődése számára, fogódzóként a tudatlanság sötétségében.
   Egy jobb világkorszakban talán nem volna szükség ilyenekre, de ahogy az tudott, jelenleg a legsötétebb, legmaterialistább korban vagyunk, ezért még a legtisztábban ragyogó üzenet (Ige) is csak kevesekben talál jó talajra és fogan meg. Sajnálatos módon a nagy szentek és vallásalapítók, az Úr valamilyen megtestesüléseinek ránk hagyományozott üzenetei is ki vannak téve a pusztulásnak, idővel elhalványul értelmük, amikor már nincs olyan aki tényleges megvalósítás szintjén képes járni a kijelölt utakon, így a vallások valódi üzenete idővel elvész, tételei dogmává silányulnak, ami inkább megköti a lelkeket, ahelyett hogy felszabadítaná, felemelné és visszavezetné azt Teremtő Forrásához.
   Sajnálatos módon az alsóbbrendű emberi törekvéseknek egyik leginkább kitett hit maga a kereszténység lett. Attól a perctől kezdve, hogy az egyház magát elválasztotta Jézus Krisztustól, Őt megközelíthetetlen távolságra helyezve a térben mind maga mind a hívek számára, az egyház élére pedig a megvalósítás nélküli tökéletlen emberi személyeket (pápák) helyezett legfőbb vezetőnek, elkerülhetetlen folyamat lett a fokozatos leromlás. És természetesen az Újszövetség Ószövetséggel történő erőszakos kényszerházasítása sem javított ezen, hanem épp ellenkezőleg.
   Mégis úgy vélem, mind a vallásra, mind a valódi tudással megedzett hitre szükség van az emberiségnek, pont most a leginkább, mikor akkora a hitetlenség (materializmus), oly nagy az önzés és oly kevés a fény, a szeretet a világban.
   Ideális esetben egy adott nép neki rendelt vallásának kéne formálni az említett népet és nem fordítva, eképpen a vallások és hitrendszerek többsége emelni volna hivatott az emberiséget az egyetemes tudás és szeretet szintjéig, a valóságban azonban a vallások többsége mai formájában már eléggé szennyezett.

   A személyes egó csökkentésével az ember megszabadul a vágyak és kötöttségek jelentette szenvedéstől, de ez boldogságot nem hoz, csupán belső békét. A bodogsághoz, amire mind születtünk és amit mind áhítunk, az önzetlen szeretet gyakorlásán keresztül vezet az út, így érhetjük el a Legfelsőbbet, az isteni Egységet magát.
   A magyarok régi hitrendszere is ezen egyetemességen alapult, mely elméleti és gyakorlati megvalósítás formájában “kódolva” bele volt szőve népi kultúránk ősi hagyatékaiba, népmeséinkbe, mondáinkba, népzenénkbe, egész népművészetünkbe.
   A magyarságnak ezért nem jelentett gondot a különböző vallásokkal való találkozás, legyen az buddhizmus, nesztorianizmus vagy arianizmus, zoroasztrizmus, tűz- és Nap-imádat, nyugati vagy orthodox kereszténység vagy akár az iszlám. Aki eljutott a megértés egy bizonyos fokára, az mindenben megláthatja Istent, aki viszont nem képes önátadással lenni valami őnálánál is messze magasztosabb iránt, az nem lesz képes fejlődni, hanem a legtisztább vallásban is csak önmaga gyarló tükörképéig fog tudni ellátni. Erre szolgál a vallások által előmozdítani kívánt hit.
   Ha és amikor az emberiség zöme újra visszatalál majd saját Forrásához, nem lesz többé szükség vallásokra, addig azonban még ez is jobb, mint a teljes szellemi elsötétedés (modern felvilágosodás), erkölcstelenség és materialista káosz. A keresztény erkölcstan, a buddhista vagy éppen hindu védikus filozófia, stb nélkül ma még itt sem tartanánk mint jelenleg. Ha majd egyszer képesek leszünk meghaladni a vallások nyújtotta keretek szintjén (felfelé), lecserélhetjük őket valami sokkal magasabbrendűre, de addig…
   Én legalábbis így gondolom.

   Válasz
  • Névtelen

   Kikirics azt hiszem önnek eljött az ősz.

   Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük