Védenék a rendőröket (Közrendészeti törvénytervezet)Közvitára bocsátotta a belügyminisztérium azt a törvénytervezetet, amely több jogszabályt is módosít – a rendőrség szervezési és működési törvényét, a közrendzavarásról szólót, valamint a fegyverhasználatot szabályozó rendelkezést –, és amelynek célja egyrészt átláthatóbbá tenni a hatóság tevékenységét, másrészt javítani a rendőrség tekintélyén.

A háromszéki megyei kapitányság képviselői néhány adattal igyekeztek bemutatni az új rendelkezések jelentőségét.

Eugen Palade megbízott megyei rendőrfőnök röviden ismertette azokat az eseteket, amelyekre a módosítások kiterjednek. Elmondása szerint az új előírások pontosítással szolgálnak egyebek mellett az igazoltatás, a rendőrségre való bekísérés, illetve a letartóztatott, bekísért személyek jogai, a rendőri erőhasználat és a fegyverhasználat tekintetében. A módosításokat az úgynevezett „veszélypiramis” figyelembevételével dolgozták ki, amely az európai országok többségében a rendőri tevékenység szabályzásának az alapját jelenti.

A dokumentum elfogadását indokolja, hogy az utóbbi években megszaporodtak a belügyminisztérium alkalmazottaival – kiemelten a rendőrség és a csendőrség embereivel – szembeni erőszakos fellépések. Szintén az elmúlt években váltak gyakoribbá országos szinten a csoportosan elkövetett erőszakos cselekmények, amelyekkel szemben a rendőrség sok esetben nem tudott hatékonyan fellépni a sokszor ellentmondásos eljárási előírások miatt.

Komoly probléma az is, hogy a hatóság tekintélye is csorbult, egyebek mellett azáltal, hogy főképp a tevékenységük negatív oldalára, az esetleges túlkapásokra irányult inkább a figyelem. Utóbbiak közül sok esetben nem feltétlenül túlkapásról volt szó, de a különbözőképpen értelmezhető előírások erre engedtek következtetni – tette hozzá. Palade megemlítette: a személyzethiány, valamint a munkatársaik felkészítésének hiányosságai jelentősen gátolták a tevékenységet, amint azt is, hogy a rendelkezésre álló eszközöket – így a szolgálati fegyvert – csak igen korlátozottan lehet használni. A fegyverhasználat kapcsán kifejtette: sok kollégájuk lemondott az eszközhasználatról, mivel túl szigorú felelősségre vonáshoz vezethet.

Bălănică Gil, az országos rendőrszakszervezet helyi bizalmija, a közrendészeti osztály vezetője leszögezte: a lakosság törvénytisztelő viselkedése és segítsége nélkül nem tudnak hatékonyak lenni. A társadalom mintegy tíz százaléka nem ebbe a kategóriába tartozik, és sokszor a hatósággal szembeni fellépéstől sem riad vissza. Az elmúlt közel négy évben Háromszéken húsz hatóság elleni erőszakot jegyeztek a rendőrségnél (közülük 14-et vidéken), a legtöbbet 2013-ban, hét esetet, majd két évre rá ötöt. Három esetet is említett: Hetén az egyik előpataki munkatársát súlyosan bántalmazták, Dobollón egy férfi elvette kollégájuk szolgálati fegyverét, megpróbálta fejbe lőni, végül a községi őrs parancsnokának kellett leállítania több pisztolylövéssel. A harmadik eset idei: Kézdiszentléleken egy ittas férfi a rendőrség udvarán felhasította a szolgálati jármű abroncsait, majd meg is fenyegette a közeget, végül egy erdész és egy éjjeliőr beavatkozásával sikerült leállítani. A bizalmi hozzátette: az érdekvédelmi szervezet szempontjából a tervezet kifejezetten hasznos módosításokat hoz. „Sok esetben a hiányos vagy alkalmazhatatlan előírások miatt nem tudjuk megfelelően ellátni a feladatunkat, így például a közrendzavarás terén nincs hatékonyabb fellépésre lehetőség, mint a bírság, amit sokan figyelembe sem vesznek, de ugyanígy a rendőrt ért sértések vagy obszcén megnyilvánulások esetén sincs eszközünk a fellépésre, pedig elvileg ez is erőszakos megnyilvánulásnak minősül” – magyarázta. A személyzethiány tekintetében Gil elmondta: jelenleg hetvenszázalékos az állások betöltöttsége. Remélik, ezen sikerül javítani külső forrásból vagy a főiskolák végzetteinek alkalmazásával.

Marius Ivanov, a megyei közlekedésrendészeti szolgálat parancsnoka szintén értékelte a tervezetet, és pár konkrét példával szolgált arra nézve, hogy a közlekedésrendészek – akiknek a leggyakrabban akad dolguk az állampolgárral – milyen helyzeteknek vannak kitéve. Igen gyakori, hogy szóban és tettel is inzultálják a munkatársaikat, esetenként a járművek utasai is. Felelősségre vonják őket igazoltatás közben, megtagadják a jegyzőkönyvek aláírását vagy széttépik azokat, az ittas vezetők megtagadják a vérvételt, de olyan is előfordul, hogy a 112-es egységes hívószámon feljelentik a közeget, vagy követik a rendőrautót azt figyelve, követ-e el szabálytalanságot a vezetője.

Carmen Lambrino, az országos rendőrtestület területi képviselője szerint a módosítások már csak azért is szükségesek, mert a közrendészeti munka egyre kevésbé vonzó, „lassan nem lesz rendőr az utcákon, mert senki nem hajlandó kitenni magát a veszélynek”. A törvénytervezet a belügyminisztérium honlapján tanulmányozható, javaslatokat november 22-ig tehet bárki.

Nagy D. István / Háromszék