Véget ért az Osonó budapesti drámatábora

A társulat augusztus 21. és 26. között, kilencedik alkalommal, de új helyszínen szervezte meg a nemzetközi drámatáborát. A budapesti színházi és személyiségfejlesztő tábor impulzusként szolgálhatott az erdélyi és magyarországi fiatalok számára, akik a színház, a játék ürügyén kerülhettek közelebb önmaguk jobb és teljesebb megismeréséhez.

Véget ért az Osonó budapesti drámatábora

A tábor célja egy olyan helyzet megteremtése volt, amely a drámajáték és a színház eszközei által egy intenzív létezés, a kommunikáció valamint a közös gondolkodás és alkotás megtapasztalására sarkallja a résztvevőket. A színházi-, oktatási- és szociális projekteket létrehozó, független társulatként működő Osonó Színházműhely eddig 77 drámatábort szervezett úgy fiatalok, mint felnőttek számára.

Véget ért az Osonó budapesti drámatábora

Az egy héten át zajló szakmai program keretén belül a résztvevőknek Mucha Oszkár, a társulat színésze színház-szakmai műhelyfoglalkozásokat tartott, míg a személyiségfejlesztő- önismereti és csapatépítő foglalkozásokat a társulat vezetője, Fazakas Misi rendező- drámatanár irányította. A résztvevők napi három műhelyfoglalkozás keretén belül ismerkedhettek önmagukkal és a színházzal. A foglalkozások mellett, délutánonként a rövid színházi jelenetek próbái zajlottak, amelyeket az utolsó nap délelőttjén mutattak be a kiscsoportok. Mindezek mellett sok beszélgetésre került sor, így a csapat tagjai tudomást szerezhettek egymás gondolkodás módjáról és megoszthatták az életükben jelen lévő problémákat, megerősíthették egymást az útkeresésben, a kérdések megfogalmazásában és válaszok megtalálásában. A színházi gyakorlatokba való elmélyülés, a keresés és a kísérletezés igazi közösséggé kovácsolta a csoportot.

Véget ért az Osonó budapesti drámatábora

A kilencedik Nemzetközi Drámatábor hangulatát az alábbi résztvevői visszajelzések tükrözik:

Boda Bianka: „Mindenki azt hinné, hogy a színház csak annyiból áll, hogy megtanulok egy szöveget és azt elmondom a színpadon. Nem! Sokkal több. Elmentem ebbe a táborba és úgy érzem, hogy más emberként kerültem ki. Ez egyszerűen hihetetlen!”

Véget ért az Osonó budapesti drámatábora

Keszthelyi Gabriella:”Szabadság és játék! Egy tér, amibe belépve feszült figyelem lett úrrá rajtam – a csoport jelenléte egy olyan atmoszférát teremtett, melyben egyszerre lehettünk kísérletezők és fegyelmezettek. A tréningvezetők pedig úgy tartották ezt a teret, hogy ott messze elhagyhattam a komfortzónám és tanulhattam anélkül, hogy megsérültem volna.”

Fazakas Misi