A Magyar Házban tartott foglalkozáson az előzetesen meghirdetett program szerint 35 tanuló vett részt. A foglalkozásokat a Székesfehérvárról érkezett kézművesek vezették: dr. Gulyás Antal fafaragó, dr. Gulyás Antalné szövő, Gelencsér Júlianna népi játékkészítő, Nagy Gyöngyi mézeskalács készítő, Fux István mesemondó, gyertyaöntő, Pokrovenszki László testnevelő, játékvezető, Pokrovenszki Lászlóné foltvarró, játékkészítő.

A Magyar Ház vezetője szervezte a csoportok mozgását. Forgószínpadszerűen dolgoztak a csoportok.

Az egyes csoportok alkotásai a következők voltak: kulcstartó filcből, telefontok, tűtartó textilből, rongybaba, filcházikó, szalag hímzéssel rózsát készítettek. Háromféle pom-pom nyuszi, süni, madár, karmantyúfán babát és táskát, kistáskákat, tarisznyákat szövőkereten készítettek.

Az asszonyok csíkos szőnyeget, kiskereten csángó mintás táskákat, szatyrokat. Sokféle saját mintás bernyészt szőttek. Süni csutkából és mácsonyából, tojásberzselés, bürökből, bambuszból duda készült, csutkamadarat, kukoricaszár csigát csutkából és csuhéból pólyás babát.

Mézeskalács sütés, majd díszítés, lótusz száraz termésének festése és díszítése, baba készítés, articsóka készítés. Bőrből kulcstartó és fityegő készítés, bodzasíp, szalvétatartó rétegelt lemezből.

A testnevelési eszközök kiváló lehetőségeket nyújtottak a tábor során az egyes foglalkozások közé iktatott versenyek során, kiemelten a testi képességek fejlesztésére. Az udvaron és a sportpályán kisebb-nagyobb csoportokban népi eredetű játékokat játszottak.

Kiemelt szerepet kaptak a népi gyermekjátékok. Kapcsolódott hozzá a verstanulás, énektanulás. Ezeket egy-egy szünetben elő is adták a gyermekek. Fontos színfolt volt a darócbárány készítés. Ők szereplői voltak a mesemondás részének is.

A foglalkozások közé iktatott játékok során a gyermekek megismerkedtek a dunántúli dalos gyermekjátékokkal is.

A foglalkozásokat a helyi pedagógusok is segítették nemcsak jelenlétükkel, hanem aktívan is részt vettek ebben: Bilibók Jenő, Bilibók Loredana, Mátyás Mónika, Becze Anna, aki egyben évközben is ellátja a Magyar Házban a magyar nyelv tanítási feladatait.

A székesfehérváriak részéről dr. Gulyás Antal és dr. Gulyás Antalné szervezték a programokat, akik nyolcadik éve voltak itt és egyben utoljára is. Ők mindvégig élvezték Székesfehérvár város polgármesterének dr. Cser-Palkovics Andrásnak és két képviselőnek (Deák Lajosné, Östör Annamária) támogatását, melyből az utazási költséget és a foglalkozások anyagát biztosították s mindez kiválóan szolgálta a pusztinai gyermekek magyar nyelvű fejlődését.

Köszönjük a támogatók segítségét és a jövőben is számítunk rá és várjuk kinyújtott segítő kezeiket!

A tábor ideje alatt sokat fejlődött a gyermekek magyar nyelvű értése, bővült kifejező képességük. Ez különösen a dunántúli dalok, valamint a mesék során előkerült szó és fogalom magyarázatnál volt érzékelhető.

Az utóbbi két évben, de a jelen tanévi tábor során is éreztette hatását a fiatal anyák jelenléte és részvétele a foglalkozásokon. Ők megkezdték visszatanulni a szüleik szövőszéken végzett alkotásaik tudását. Ez biztosíték arra, hogy majd gyermekeiknek is tovább adják a széken szövés tudományát! A személyes példa elemi erővel hatott a gyermekek kézműves foglalkozásaira. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is tovább fog fejlődni!

Mindezekért ismételten hálás köszönetet mondok Székesfehérvár város vezetőinek, s a kézműveseknek a foglalkozások vezetéséért.

Nyisztor Ilona