Visszatérő gond a törvénytelen legeltetés - Senki se mer rendet tenni

A szomszéd fűje mindig zöldebb. Zágon község legeltetési törvényét hozták fel pozitív példaként a barótiak

Bíró Béla köpeci tanácsos tette szóvá a már évről évre bosszúságot okozó törvénytelen legeltetés ügyét Barót város legutóbbi tanácsülésén. Elmondása szerint sokan panaszkodnak, de nem történik semmi ennek ügyében.

Lázár-Kiss Barna András baróti polgármester szerint a hivatalnak van ugyan egy határozata, ami a legeltetésre vonatkozik, de az csak az időszakot határozza meg, vagyis, hogy mettől meddig lehet legeltetni. Ha valaki másnak a területére engedi állatait, az már birtokháborításnak minősül, ami nem a helyi tanács hatásköre, hanem a rendőrségé.

Bíró Béla szerint ez az út azért nem járható, mert ha valaki feljelenti a jogtalanul legeltetőt, a rendőrség rögtön a birtoklevelet kéri, ami bizonyítaná, hogy kinek a földjén történik az etetés, de sok esetben azok nem léteznek, tehát értelmetlen a törvényre hagyatkozni. A polgármester igyekezett tisztázni a téves értesüléseket, megjegyezve, nem feltétlen szükséges valakinek a tulajdonában legyen az adott terület, elég, ha annak használatáról van bizonyítványa. Ha adót fizetett utána, akkor arról már van nyugtája, az is elégséges.

A törvény tiltja, kihágásnak tekinti és bünteti többek között az engedély nélküli legeltetést, illetve a megállapított időn kívüli legeltetést, a szerződésben nem szereplő állatok legeltetését, és a szerződésben foglalt kötelezettségek be nem tartását is. A fent leírtak alapján tehát a polgármesteri hivatal feladata (lenne) olyan tanácshatározat létrehozása, amely betartva a törvényben előírtakat, a területükön levő valamennyi rét számára legeltetési megállapodást dolgoz ki.

Erre tökéletes példa Zágon község tanácsának 2014-ben elfogadott szabályrendszere, amelyben fontos kikötés, hogy az esztenát létesítő gazda összefüggő, az állatok létszámának megfelelő területtel rendelkezzék. A terület lehet saját tulajdonú vagy bérbe vett, utóbbi esetben az esztenafelelősnek a tanácsnál iktatott szerződést kell felmutatnia. Továbbá a határozat kimondja, az esztena területén kell biztosítani az itatási lehetőséget, ezzel kívánják meggátolni, hogy itatás ürügyén az állatok keresztül-kasul járhassák a mezőket. Az esztenalétesítés csak állatorvosi engedéllyel történhet. Az esetleges károk megtérítésére az esztena-létesítőknek 5000 lejes garanciapénzt kell befizetniük. Ha az összegből kifizetés történik, a pénzt újból ki kell egészíteni 5000 lejre.

Az ülésen elhangzott az is, hogy bár nem a polgármesteri hivatal feladata a pénzbüntetések meghatározása és behajtása, ellenben, ha a megkötött szerződésben, a fent említett határozaton kívül cselekszik a legeltető, akkor az már eleve büntetendő, hiszen az a szerződésben foglalt kötelezettségek be nem tartását jelenti, tehát a rendőrség hivatalos úton közbeléphet, és adott esetben büntethet.

Lázár Szilárd / Székely Hírmondó

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük