Vujity Tvrtko: A 100 éves fájdalom

Fotó: Vujity Tvrtko Facebook-oldala

Pontosan ma 100 éves a magyar történelem egyik legszomorúbb évfordulója. Ne kutass emlékezetedben, nem nagyon hallhattál róla. Ám ettől még tény: éppen ma 100 esztendeje, hogy hivatalosan is közölték a magyarokkal: június 4-én kötelesek megjelenni a trianoni békediktátum aláírására.

Mi lett volna, ha nem írjuk alá? Igaz, hogy van egy titkos záradék, amely szerint a szerződés 100 év elmúltával érvényét veszti és minden elvett területet visszakapunk? Igaz, hogy a Római Pápa semmisnek nyilvánította? Hát az, hogy a csehszlovákok távoli tábortüzeket gőzhajóknak hazudtak, vagy, hogy a francia miniszterelnök annyira utálta magyar menyét, hogy ezért adta Erdélyt Romániának? Most mindenre válaszolok. Mindenre, amit tudok.

Vujity Tvrtko: A 100 éves fájdalom

Fotó: Vujity Tvrtko Facebook-oldala

Megnéztem a szerződést – rázott a hideg

Több mint négy év telt el azóta, hogy kinyitották előttem a Párizs közeli kisváros, Le Courneuve börtönszerű szigorúsággal őrzött épületének földalatti páncéltermét, s 10 hónap kutatómunka után első magyarként megnézhettem a békediktátum egyetlen eredeti példányát. Maga a szerződés egy 524 oldalas könyv és a hozzácsatolt térképmelléklet, amely Magyarország új határait mutatja.

S jöjjön is az első megdöbbentő tény:

a csatolt térképet egy magyar nyelvű térképből csinálták.

A város-, falu- és folyónevek, a hegyek és dombok elnevezései mind-mind magyarok voltak. Nem volt ott még Oradea, Hurbanovo vagy Subotica; Nagyvárad, Ógyalla és Szabadka volt helyettük. S ami igazán szíven ütött: Sopron egy kelet-ausztriai kisváros volt a térképen, s ott már a név is adott volt: Ödenburg (A későbbi Hűség Városa a környékbeli településekkel együtt, jó másfél évvel később, 1921. december 14-én szavazta magát vissza Magyarországra, egészen pontosan 7107 „szótöbbséggel”).

Amikor a hivatalos alkalmazott fehér kesztyűjében hajtogatta a könyvet, a térkép középső részénél beszakadt. Nem éreztem semmi különöset, talán icipicit jobban megdobbant a szívem a korábbiaknál. Később sokan kérdezték, miért nem téptem szét a könyvet a térképpel együtt. Nos, eszembe sem jutott, ráadásul hatalmas diplomáciai botrány is kerekedett volna egy ilyen akcióból. Nem tettem semmi rendkívülit, hiszen – bármilyen furcsán is hangzik – ez egy műtárgy, ráadásul az érvényessége is lejárt, szerepét a II. Világháborút lezáró párizsi békeszerződések vették át.

Vujity Tvrtko: A 100 éves fájdalom

Fotó: Vujity Tvrtko Facebook-oldala

Magáról a szerződésről

Ahogy írtam, a trianoni békediktátum egy 524 oldalas, vaskos könyv. Három nyelven, angolul, franciául és olaszul íródott, nagyon szép, nyomtatott betűkkel. Az utolsó oldalak külön fűzöttek, a lapok oldalán futó vörös szalagon viaszpecsétek vannak, mellettük az aláírások.

Különösen megrázó, hogy az egész szerződés két legutolsó aláírása a magyaroké: Drasche Lázár Alfrédé és Benárd Ágosté,

akiket tulajdonképpen erre a szomorú eseményre neveztek ki, utána gyakorlatilag véget is ért a komolyabb politikai pályafutásuk, ma már szinte csak emiatt a tragikus eseménysor miatt ismerjük őket (az akkori miniszterelnök, Simonyi-Semadam Sándor is mindössze 1920. március 15-től 1920. július 19-ig volt hivatalában). A magyarok aláírása fölött, a lap tetején egyébként Eduárd Benes csehszlovák külügyminiszter (későbbi államelnök) szignója olvasható.

Bizarr érdekesség, hogy a szerződéssel négy órát lehettem egy teremben, biztonsági személyek és a lapozgató alkalmazott társaságában. Amikor egy pillanatban kimentek mosdóba, engem is kitessékeltek, az ajtót kulcsra zárták, majd csak velük együtt léphettem be újra a terembe. Ezért a négy óráért amúgy 100.000 forintot kellett fizetnem (a Budaörsi OTP-ből utaltam, a megjegyzés rovatba ezt írtam: „Trianon”).

Elmesélem még, hogy azért tartott 10 hónapig a kutatás, mert a francia hatóságok először azt sem tudták, hogy mit keressenek, egy félreolvasás miatt valamilyen északi-tengeri olajmezőkről szóló szerződést találtak meg a keresett jegyzékszámon.

Vujity Tvrtko: A 100 éves fájdalom

Fotó: Vujity Tvrtko Facebook-oldala

Legendák, pletykák, és a valóság…

Amióta könyvemet megírtam, záporoznak felém a kérdések. Sokan tudni vélnek valamit, vagy éppen biztosan tudják azt, ami nem is igaz. Most röviden, gyakorlatiasan megválaszolom a legnépszerűbb legendákat, mítoszokat és pletykákat.

1. A szerződésnek van egy titkos, csatolt záradéka, amely szerint az egész 100 évvel az aláírás után érvényét veszti, Magyarország pedig visszakapja az elcsatolt területek.

VÁLASZ: Megnéztem, nincs semmilyen csatolt záradék. A trianoni békeszerződés egyébként sem hatályos már, 1947-ben érvényét vesztette (az akkori új szerződés három Pozsony környéki kisfalut is átcsatolt Csehszlovákiához).

2. Sátoraljaújhelyet azért választották ketté, mert a csehszlovákok tábortüzek feletti pokrócmutatvánnyal, vagyis füsteregetéssel elhitették a szemlebizottsággal, hogy a Ronyva patak nemzetközi hajózható folyó.

VÁLASZ: Kétségtelenül jól hangzó variáció, de nem igaz. Ezt a történetet egy magyar újság írta meg még az 1920-as évek végén, onnan terjedt el. Ettől még a csehszlovákok durván csatak, meghamisítottak etnikai térképeket és számarányokat, de a fenti legendára semmilyen történelmi adat nem merült fel.

3. Georges Clemenceau francia miniszterelnök annyira utálta a magyar menyét, hogy bosszúból büntette meg a magyarokat.

VÁLASZ: NEM IGAZ! Az tény, hogy Clemenceau fiának magyar volt az egykori felesége (Mihnai Ida). A házasságkötésre a ma Szlovákiához tartozó Felvidéken, a galántai járásban került sor, s ezen az eseményen maga az „örömapa” is részt vett. A házasság később megromlott, a Clemenceau fiú el is vált nejétől, de Mihnai Ida haláláig jóban maradt egykori apósával, aki a szerződéseknél a francia érdekeket tartotta szem előtt, személyes érzelmei nem befolyásolták.

4. A francia aláírók olyan részegek voltak az aláíráskor, hogy véletlenül fordítva írták alá a szerződést.

VÁLASZ: Ezt külön is megnéztem, minden aláírás normálisan szerepelt a szerződésen, a franciáké sem volt fejjel lefelé.

5. Az egyik utódország prostituáltakkal kényeztette a küldötteket a kedvezőbb eredmény reményében.

VÁLASZ: Nincs erre vonatkozó adat!

6. II. János Pál bekérette a békeszerződést, majd megállapította, hogy ez annyira igazságtalan, hogy meg kell semmisíteni.

VÁLASZ: Nem valószínű, hogy ilyen történt volna. Egyrészt nincs rá adat, másrészt a római pápának nem volt joghatósága az irat felett rendelkezni, s nem ismert olyan kezdeményezés sem, amelyet ez ügyben tett.

Menjünk tovább: sokan nem is tudják, hogy hol is írták valójában alá a békeszerződést. Abban mindenki egyetért, hogy az aláírásra 1920. június 4-én délután került sor, de sokan úgy tudják, hogy a Kis-Trianon kastélyban, vagy egy folyosón írták alá. Megint mások a Nagy-Trianon kastélyt említik az aláírás helyszíneként. Olyannyira eluralkodott a tévedés egyeseknél, hogy előfordult: tiltakozó magyar szervezetek rossz helyre mentek tüntetni.

Akkor nézzük a tényeket:

a békediktátum aláírásának pontos helyszíne a Versaillesben található Nagy-Trianon kastély, annak is az utolsó terme, a 7 méter széles és 57 méter hosszú, gyönyörű csillárokkal díszített Galérie des Cotelle.

Nagyon mellbevágott, amikor láttam, hogy a díszes terem sarkában, egy A4-es nagyságú lapon, az ismertető szöveg félmondata említi csak meg, hogy 1920. június 4-én itt írták alá a nevezett dokumentumot. A dokumentumot, amely feldarabolta Magyarországot.

Végezetül az apropóról. Május 23-a van. 100 évvel ezelőtt a Nagykövetek Konferenciája ezen a napon juttatta el a magyar küldöttséghez az egy nappal korábban megfogalmazott feltételeket. Ebben azt is utasításba adják, hogy a magyar kormánynak egy vagy több tagjának kell aláírnia a diktátumot. Az aláíróknak legkésőbb június 2-ig meg kell érkezniük az aláírás helyszínére. Ott voltak. Drasche Lázár Alfréd és Benárd Ágost. Utóbbiról ma is élő leszármazottai úgy tudják, hogy az aláírás után mérgében és tiltakozásképpen földhöz vágta a tollát. Gondosan megnéztem a Csehszlovák Filmhíradó kópiáját – érthető okokból a magyarok nem filmezték az eseményt- nem látszik rajta semmilyen hasonló sem. Talán később tette. Talán ez is csak egy legenda, szomorú mítosz. A matuzsálemi kort megért magyar politikus élete alkonyán azt írta, hogy annyira rosszul érezte magát a Nagy-Trianon kastélyban, hogy tiltakozásul nem ült le a neki felkínált székre, állva írta alá a diktátumot! Nem tudom, hogy Benárd Ágost tudta-e, hogy filmezik, de tény, a felvételek igazolják azt, amit papírra vetett:

valóban egy szék mellett állva írta alá a Trianoni Békediktátumot!

Mostani írásom mindössze egy apró szelete az akkor történteknek. Mivel 96 évvel az aláírás után megnézhettem a trianoni diktátum egyetlen eredeti példányát, úgy éreztem, hogy talán hozzájárulhatok a tények tárgyilagos megismeréséhez. Trianon a magyarság sorscsapása, rengetegen megszenvedték.

Elmentem a kettévágott magyar faluhoz, a tó fenekére süllyesztett magyar faluhoz, a drótkerítéssel és országhatárral szétválasztott utcához, Trianon megannyi szörnyű emlékéhez. S elmentem az ezeréves határra, az utolsó faluba, ahol drága székely nagymamám egykor megszületett.

Trianon fájó seb volt, s talán marad még sokáig. Örök mementója annak, hogy az erő birtokosai mi mindenre képesek. S itt most a kiváltó okokat, magyar felelősöket (mert voltak olyanok is), a borzalmas politikát és környezetet nem is említettem. Saját képeimet adom közre, és mellettük tényeket közlök, talán van, aki tanul belőlük.

Vujity Tvrtko: A 100 éves fájdalom

Fotó: Vujity Tvrtko Facebook-oldala

Utóirat: Sokan mondják, hogy elég már Trianonból, minek ezzel ennyit foglalkozni?!

Sokan mondják, hogy emberöltőnyi elhallgatás után még többet kell erről beszélnünk!

Sokan gyaláznak szomszédos népeket és országokat.

Meg mindig vannak, akik álmodoznak az elveszített területek visszaszerzéséről!

Trianonnal kapcsolatban rengeteg a szélsőség és a tárgyi tudatlanság!

Azért írok Trianonról, és azért készítek filmet a 100 éves évfordulóra, hogy szélsőségektől mentesen, higgadtan, a tények és a valós érzelmek tükrében mutathassam be a magyarok egyik, ha nem a legnagyobb tragédiáját! Filmem nem irányul egyetlen más környező ország vagy nép ellen sem. Az ATV június 4-i filmje rólunk szól.

Képeimen a Trianoni Békeszerződés egyetlen eredeti példánya, illetve a Nagy-Trianon kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles terme, ahol aláírták.

Köszönöm, hogy elolvastad írásomat. Ha érdekesnek találtad, kérlek, osszad meg barátaid között. KÖSZÖNÖM, HOGY VELEM TARTOTTÁL!

Barátsággal: Vujity Tvrtko / Facebook

56 hozzászólás

 1. Mikulás

  Tehát Tóducz Úr Trianon ügyében a Dalai Lámának írna petíciót és gyűjtene alá 10 millió aláírást, nem a Római Pápának? Mert a “közvélemény kutatások” szerint a Dalai Láma népszerűbb, mint a Pápa?

  Na ne röhögtessen, Tóducz Úr.

  Ez épp olyan primitív mellé beszélés, és ugyanúgy a zs propagandistáktól származik, mint ez van beíró társunk hozzászólása, miszerint “küldöttség ment Rómából Atilla hun királyunk elé, és a küldöttségnek a Pápa is tagja volt”.

  Pontosan így manipulálták a Spanyolország mór-zsidó uralom utáni felszabadítása után, és a zsidók 1492-es spanyolországi kitessékelése után, Krisztus zsidó és muszlim ellenségei a Protestáns Reformátorokat. Mindenféle átlátszó hazugsággal és ürüggyel Jézus Katolikus Egyháza ellen törtek, és a Reformátorok szégyenszemre a zsidók és az Ottomán Birodalom végrehajtói, véres kezű gyilkosai lettek a katolikus keresztények ellen.

  No, elemezzük ki alaposabban először az “ez van” társunk által beidézett zsidó propagandát, miszerint a Pápa csak úgy véletlenül tagja volt a római küldöttségnek, akik Atilla elé járultak a Római császár elmenekülése után. Hát ez kérem pontosan akkora marhaság, mint ha a hírügynökségek azt jelentenék, hogy Budapestre érkezett látogatóba az orosz pilóta, az orosz légikisasszony, az orosz-magyar tolmács meg egy orosz szakács, és az orosz küldöttségnek amúgy mellékesen Vladimir Putyin orosz elnök is tagja volt. És akkor a magyar miniszterelnök kivel tárgyalt? Az orosz szakáccsal? A légikisasszonnyal? Putyin elnök helyett? Atilla hun királytól pedig ki kért kegyelmet Róma városa számára, talán a lovász fiú, aki az idős Pápát lován ülve kivezette Atilla király elé? Átlátszó zsidó propaganda, ami egyszerre akarja hülyének feltüntetni Atilla királyt is és a Pápát is, de egyébként jó felfogású “ez van” társunk elhitte, mert a Katolikus Egyházzal szemben táplált ellenszenve elhomályosította az értelmi képességeit.

  Most pedig, Tóducz Úr, ön tolta túl a biciklit, és szégyenszemre komolyan vette ezt a füves, marihuánás, hippi zsidó propagandát, miszerint a “közvélemény kutatások” szerint “a Dalai Láma népszerűbb, mint Ferenc pápa”. Mondja, Tóducz Úr, hol készültek ezek a közvélemény kutatások? A híd alatt, ahol a csövesek zacskóból ragasztót szívnak, ha éppen nincsen pénzük marihuánás cigarettára? És akkor most felejtsük el a Római Pápát, mert a Dalai Lámához kell petíciót intézni helyette, Trianon ügyében? Ha így haladunk, legközelebb azt fogja javasolni Tóducz Úr, hogy a Dalai Láma helyett a Beatles együttes élő tagjaihoz írjunk petíciót Trianon ügyében, mert a “közvélemény kutatások” szerint ők még a Dalai Lámánál is népszerűbbek!

  Okosabban tennék, uraim, ha belátnák, hogy a Földgolyón az erkölcsi rend, az igazság mércéje, etalonja se nem Tibet vagy a Dalai Láma, se nem az ENSZ főtitkára vagy Biztonsági Tanácsa, habár őket is tisztelet illeti, de mégis, az egyedüli mérce, amihez képest mindenki mást mérünk, az a 2000 éves Katolikus Egyház erkölcsi mércéje. Ezért kell a Katolikus Egyház fejéhez, a Pápához fordulni Trianon ügyében írt petícióval, mielőtt bárki máshoz fordulnánk. Utána elmehetünk az ENSZ-hez is, meg a Hágai Nemzetközi Bírósághoz is, de az első mindenképpen a Pápa kell legyen.

  Válasz
  • ez van

   Igaza van Mikulás, “az egyedüli mérce, amihez képest mindenki mást mérünk, az a 2000 éves Katolikus Egyház erkölcsi mércéje”. Ez alapján nincs amiért harcolni a genderizmus, a sátáni hatalmak, Mammon uralkodása ellen, mert ez a követendő trend. Ez a mérce. Engedje meg, hogy ennek ellenére én más mérce szerint gondolkozzak. Ahol a nemzet, a család többet jelent a drágakövekkel kikövezett útnál. És nem áll szándékomban önt rábeszélni vérébe szívódott katolikus egyházi mércéjének feladására, annál is inkább, mivel a nagy többség (milliárdokat vizionált) ezt az erkölcsöt követi. Híd alatt, moulin rouge-okban, kaszinókban, még a börzén is.

   Válasz
  • TÓDUCZ

   Kedves, aranyos, édes Mikulás bácsi, az esete mind jobban kezd súlyosbodni az utóbbi időben. Gondolatainak összefüggöségei szökdösnek brauni kiszámíthatatlansággal a pápa, a Beatles zenekar, a dalai láma és még rengetegek között, meglehetősen összefüggéstelenül.

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás.
   Miután sok részből álló litániáját előadta, a pápához küldendő írásbeli kérelem ( csak hogy ne felejtsük el a saját nyelvünket sem), belenyujása ügyében, kifejtené aszt is, mi történne ez esetben?
   Megígérné a pápa, hogy a sok sérelem, szenvedés, megaláztatás jutalmaként, majd elnyerjük az üdvösséget azon a másik világon?
   Mert a pápának csak ott van “joghatósága. Ezen a földön érdemi beleszólása a történelmi folyamatokba még akkor sem nagyon volt, amikor világi hatalommal is rendelkezett.

   Válasz
  • TÓDUCZ

   Kedves, aranyos és édes Mikulás bácsi, hát akkor tessék megfogalmazni a petíciót Őszentségéhez, én becsszó aláírom!

   Válasz
 2. ez van

  “Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal” – mondá Woody Allen. Idióta = bigott. Mikulás barátunk nagyon becsavarodott, oly annyira, hogy az írott történelmi tényeket sem hajlandó figyelembe venni, mint pl.: Saul, alias “Szent Pál apostol ott nyugodott Jézus Krisztus kebelén, az Utolsó Vacsora estéjén”, amikor Saul nem is találkozott életében Jézussal, ” az egész Földgolyón a Pápa a legmagasabb erkölcsi hatalom, aki Péter apostol révén magától Jézus Krisztustól kapta döntőbírói hatalmát”, attól a Pétertől, akinek leveleit Saulék kirostálták a bibliából, érthető módon. “…első Pápának vagyis Szent Péternek…” – Péter apostol nem volt pápa, egyház alapító volt, de nem a katolikus, hanem az antiochiai gyülekezeti, jézushívő egyház alapítója. Pápa csak Rómában lehetett volna, de ott sohasem járt (már unalomig említettem). A katolikus egyház Jézusból zsidó származású és a zsidókat szolgáló embert csinált, akárcsak Szűz Máriából és Mária – Magdalénából. Mindezeket nem hittan órán hallottam, hanem Joe barátunk intelmeit követve (olvasni, olvasni, olvasni) bukkantam rá.

  Válasz
  • joe

   Meg sokaig olvasgasson sokat,mas forrasokbol is,es hatha rabukkan,mas dolgokra is,ha erdekli. De sajnos vannak emberek akik a tenyeket sem fogadjak el,azokra mondjak,hogy huje. Az meg rosszabb,ha az iagazsagba ,annyi hazugsagot kevernek bele,hogy szetvalaszthatatla,es a hivo emberek elhiszik,es osszekeverik a tudassal. Holott,mar tobbszor irtam,hogy senki sem tudhat semmit a multbol,mert nem volt ott!!!! Csak olvas rola,aztan ugy ertelmezi,ahogy akarja. Soha nem felejtem el,hogy volt egy szomszedasszonyunk,aki ,,nagy igazhitu volt,mar Oszerint,, aztan terjesztette is mar akinek lehetett,es kihallgattam amikor felolvasott a Szentirasbol,es megkerdezte a ,,tanitottat,, hogy na ezt hogy ertelmezed. Persze,hogy elmendta az o velemnyet,mire a hitbuzgo raszolt,hogy nem,nem ugy kell ertelmezni,hanem ahogy en mondom. Na ilyenek a megrogrogzottek.

   Válasz
   • Nyilas

    Kedves Joe.
    Nagy hatással volt önre a szomszédasszonyuk.

    Válasz
   • ez van

    Ezt Jóska bácsi, Mikulásnak írta, vagy nekem? A szomszédasszonyát ne keverje bele, mert még meg kell gyónnia. És még az is gyanús, hogy hittan oktatói kurzust végzett volna három éven keresztül valamelyik nyáron.

    Válasz
    • joe

     Kedves ez van,nem kell meggyonjak semmit,mrt nem vagyok Katolikus? azt a Mikuasra hagyom,vagy barkire,akik azt a vallast gyakoroljak. Nem,nem vegeztem,semmilyen hittankurzust,csak a sajt ,tenyeken alapulo kovetkezteteseimet,gyakorlom. Semmi szuksegem a masok meggyozodeset hallgatni,gyakorolni. Mindenki Orvendjen,hogy az O vonatszerelvenyen van es szaguld a vegallomas fele. Jo utazast.

     Válasz
   • ez van

    Furcsa egy oktatómester ön, kedves Jóska bácsi. Oktatási módszereit nem a szomszédasszonyától tanulta? Mert ön ugyanazt hajtogatja, mint a gyónástárgyi szomszédasszonya, ti. csak az a jó, amit ő is elfogad. Következőkben, ahhoz, hogy egy hullámon lehessünk, sorolja fel a kötelező házi olvasmányok lajstromát.

    Válasz
    • joe

     Kedves ez van,azt irtam,hogy magaval vegeztem,tehat hiaba ker arra,hogy ,,egy hullamhosszan ertekezzunk,, mert a maga hullamhossza,ha van is ilyen az csak nem hogy parhuzamosan halad egy normalis emberevel,hanem a semmibe visz. A vilagert sem akarom meggyozni,hogy hullamhosszat valtoztasson!! De ha megis mast is akar ,,tudni,, akkor ,mint mindig irtam,hogy mas forrasokbol,mas hullamhosszan is olvasson.alvasson,alvasson,tajekozodjon,tajekozodjon,es tajekozodjon,es foleg gondolkozzo,gondolkozzon es gondolkozzon is el az adott,barmilyen temakrol,targyilagosan,jozanesszel,es tenyekkel alatamasztva. A meseket a gyermekenek irjak,mondjak,meselik!!! A vilagmeneterol tobb meglatasa kellene legyemn,nemcsak maganak,hanem masoknak is a huszoeggyedik szazadban.,Es foleg kulombseget kellene tudjon tenni,a valosag,es aaz almai kozott. Es a legfontosabb,hogy a lehtosegek kozt!!!

     Válasz
     • ez van

      Pont azt kértem öntől Jóska bácsi, hogy azokat a más hullámhosszon írt forrásokat sorolja fel, hogy ne a saját sötétségembe botorkázzak a semmi felé, hanem legalább lássam az ön semmi felé haladó útját is, aminek a végén ott csillog a Las Vegas-i arany, hogy az összehasonlítások alapján tudjak gondolkodni is. Mert, az tényleg jó lenne, hogy amint ön az én álmaimat ismeri, én is megismerhessek pár hiteles álmot.

 3. Mikulás

  Én azt javasoltam, adjunk át petíciót a Pápának a Trianon diktátum igazságtalanságát illetően, mert az egész Földgolyón a Pápa a legmagasabb erkölcsi hatalom, aki Péter apostol révén magától Jézus Krisztustól kapta döntőbírói hatalmát. Ezért idéztem a releváns részeket a Bibliából, ahol Jézus Péternek adja a Mennyország kulcsait, valamint az oldás és a kötés hatalmát. Erre szükséges volt rámutatni, mert a cikk szerzője hibásan azt írta, hogy a Pápának nincs joghatósága Trianon felett dönteni. Már hogy ne lenne joghatósága, sőt neki van csak igazán joghatósága dönteni, olyan joghatósága, ami egyenesen Jézus Krisztus urunktól származik. Ilyen joghatósággal ma sem rendelkezik se a Hágai Nemzetközi Törvényszék, se az ENSZ, se az Európai Unió, ugyanúgy mint ahogy nem rendelkezett ilyen joghatósággal az a bűnbanda sem, amelyik Trianonban ítélkezett hazánk felett száz évvel ezelőtt. Szóval tehát a Pápához kell fordulni, mint egyetlen krisztusi joghatósághoz, egy olyan petícióval, amit minden igazságszerető magyar katolikus ember aláír. Sőt más nemzetek tagjai is aláírhatják a petíciót, miért is ne? Aki belátja, hogy igazságtalanság történt, az csatlakozni fog a petíciónkhoz, akkor is, ha nem magyar az illető, sőt talán még akkor is, ha nem tagja a Katolikus Egyháznak.

  Ez az, amit javasolok.

  A xxx -féléknek pedig azt ajánlom, menjenek máshova kötekedni. Ne rondítsanak bele a más munkájába, ha már egyszer nincsen semmiféle építő javaslatuk.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Drága, kedves, aranyos Mikulás bácsi, a leányzó mai fekvése szerint, a Dalai láma az aranyérmes, Feri pápa csak ezüstérmes.

   Válasz
  • Mikulás

   Kedves Tóducz Úr, a Dalai Láma szerintem se véletlenül örvend köztiszteletnek, sőt, most hogy így ráterelte a szót, ha egyszer megalakulna végre az Országos Trianon Múzeum és Kutató Intézet, és lenne évente nemzetközi Trianon Konferencia, a Dalai Lámát elsők között kellene meghívni, díszvendégnek.

   Szent Pál apostol leírta, hogy a pogányok (pld. a tibeti nép) sem maradtak teljesen kinyilatkoztatás és tanúságtétel nélkül, hiszen a Világmindenség lélegzetelállító nagyszerűsége tanúságot tesz az Alkotóról, aki mindezt létrehozta. 16. Benedek pápa (Joseph Ratzinger) pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az Igazság nem egyszerűen valaMI, hanem valaKI – az Igazság egy személy, és úgy hívják, hogy Jézus Krisztus.

   A Bön nevű tibeti ősvallás, sőt Buddha is, akit a tibetiek később követni kezdtek, élen jártak az Igazság keresésében, így igen közel jutottak Jézus Krisztus természetének megismeréséhez, még akkor is, ha nem adatott meg nekik, hogy a testet öltött Igazsággal, vagyis Jézus Krisztussal járjanak-keljenek három éven át, úgy mint a 12 Apostolok tették, avagy, hogy a testet öltött Igazság (Jézus Krisztus) kebelén nyugodhassanak, mint ahogy Szent Pál apostol ott nyugodott Jézus Krisztus kebelén, az Utolsó Vacsora estéjén. Tehát, ha ilyen direkt és teljes mértékű kinyilatkoztatást nem is kaptak az Igazságról, a Bön ősvallást követő tibetiek, valamint Buddha királyfi, és a Bön vallást a Buddhizmussal ötvöző nagy tibeti Igazság keresők, mint Milarépa jógi ezer évvel ezelőtt, vagy napjainkban éppen a Dalai Láma, mindenki számára érzékelhető módon valami nagyon értékes kincsnek a birtokába jutottak, és ennek a kincsnek a szépségére reagálnak az emberek, amikor csodálattal és tisztelettel tekintenek a Bön vallásra, Buddhára, Milarépa jógira, vagy éppenséggel napjainkban a Dalai Lámára.

   Ez a szépséges kincs pedig, amire az emberek reagálnak, ez maga az Igazság – maga Jézus Krisztus, ugyan tükör által homályosan, ahogy Szent Pál apostol mondaná, vagyis csak részlegesen láthatóan, elmosódott körvonalakkal, nem olyan éles fókuszban, mint a megtestesült Jézus Krisztus. Szóval, a Dalai Láma nincs ugyan olyan mértékben az Igazság birtokában, mint a Katolikus Egyház amelynek Jézus kinyilatkoztatta magát, de mégis, a részlegesen felismert Igazság átütő erővel, ellenállhatatlan vonzerővel sejlik fel a Tibetet és a Dalai Lámát figyelő emberek számára, ezért hát a nagy érdeklődés, lelkesedés Tíbet iránt, és ezért a Dalai Lámát övező köztisztelet.

   Válasz
  • Mikulás

   A tibeti Dalai Lámához hasonló okból, méltán örvendenek köztiszteletnek olyan Protestáns személyek is, mint napjainkban Tőkés László püspök, vagy James Dobson, Ravi Zacharias, és minden bizonnyal történelmi egyházaink többi jelenlegi magyar vezetői is Erdélyben és az Anyaországban. Őket csak azért nem nevezem meg, mert nem ismerem őket eléggé. De Tőkés László püspök úr elévülhetetlen érdemeket szerzett a szememben, mert az életét tette kockára az Igazságért, ami bizony erős hitre valló, hősies cselekedet volt részéről.

   Én ugyan a Katolikus Egyházat magasabb rendűnek látom, mint akár Tibet vallását, akár Protestáns magyar testvéreim Történelmi Egyházait, de ez nem akadályoz abban, hogy tisztelettel nézzek ezen testvéreim érdemeire. Nekem például se olyan erős hitem nem volt, se olyan hősies cselekedetekre nem volt erőm, mint Tőkés László püspöknek. Bizony van olyan, hogy valaki csak a Református Egyház Trabantját vezeti, és mégis messzebbre jut vele, mint egy másik ember a Katolikus Egyház Mercédeszével.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Drága, aranyos, kedves Mikulás bácsi, Önnek, akár csak Móriczkának, mindig mindenről ugyanaz jut eszébe!

    Válasz
   • Mikulás

    Azért jut mindenről ugyanaz az eszembe, mert a Pápa megkerülhetetlen. A Pápa az, akit több milliárd ember ismer és tisztel. A Dalai Láma nem rossz ötlet, de ő sincs egy súlycsoportban a Pápával. Bele teheti a mérleg egyik serpenyőjébe a Dalai Lámát, Trump amerikai elnökkel, Putyin orosz elnökkel és a tíz legismertebb Protestáns vallási vezetővel együtt, a másik serpenyőbe pedig a Pápát egyedül, ÉS AKKOR IS A PÁPA FOG KIJÖNNI GYŐZTESEN!

    A Pápának egymagában nagyobb erkölcsi tekintélye van a Földgolyón, mint a másik illusztris társaság tagjainak együttvéve!

    Ezért IS kell a Pápához fordulni a petícióval, hogy Trianon igazságtalan voltára rávilágítson. No meg persze azért, mert Jézus Krisztus nem a Dalai Lámának adta a Mennyország kulcsait, hanem az első Pápának vagyis Szent Péternek. Meg az oldás és kötés hatalmát, azt is az első Pápának vagyis Szent Péternek adta. Nem a Dalai Lámának, nem Trump elnöknek, nem Putyin elnöknek, és nem a Protestáns vezetőknek.

    Ez az egész annyira egyszerű, egy tíz éves gyerek is megérti, miért a Pápához kell fordulni a petícióval, és nem valaki máshoz.

    Csak az nem érti meg, akit a Katolikus Egyház elleni ostoba gyűlölete elvakít.

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Drága, kedves, aranyos Mikulás bácsi, nem én helyezem az első helyre, hanem a közvélemény kutatások! Ne tessék a laikus politikusokat az egyházi politikusokkal egyvelegbe kevergetni, mert az alma körte hasonlatának esete fog fennforogni az esetükben!

     Válasz
  • joe

   En nem csak javasolom,hanem kovetelem,hogy Mikulas irjon egy peticiot,es szemelyesen adja at a Papa ofelsegenek!!! Akkor biztos lehet,hogy a kezebe jutott a ,,peticio,,,es az ugy ellesz intezve.

   Válasz
   • ez van

    Ez jó volt öntől Jóska bácsi!

    Válasz
 4. Mikulás

  Kedves ez van, amit itt Atilla király és Leó pápa találkozása kapcsán ön írt, ez közönséges történelem hamisítás. Megáll az ész, hogy hogyan próbálja csűrni csavarni a történelmileg jól dokumentált tényt, mi szerint a Római császár elmenekülése után a Pápa elébe ment Atillának, kegyelmet kért Atillától Róma városa számára, Atilla pedig fogadta a Pápát, szóba állt a Pápával, sőt teljesítette a Pápa kérését és kegyelmet adott Róma városának.

  Hogy mondanivalómat ne nyújtsam túlságosán hosszúra, sem Ön, sem Nyilas nem tudtak semmilyen olyan érvet felhozni a Pápa mint Jézus Krisztus Egyházának vezetője és Szent Péter utódja ellen, amivel a Római udvarban nevelkedett Atilla király, vagy később Szent István, Szent László, Negyedik Béla stb királyaink ne lettek volna tisztában. Tehát nekem most azt kellene elfogadnom, hogy Atilla a hunok királya, valamint Árpád házi nagy királyaink valamennyien tudatlanok voltak a pápaság intézményével kapcsolatban, valamennyien egy hatalombitorló pápa csapdájába estek, mert nem voltak olyan bölcs tanácsadóik mint ez van, vagy Nyilas, hogy megvilágosítsák az elméiket.

  Vagyis hát Atilla Isten Ostora, összes Árpádházi királyaink sötétben botorkáltak és ostobaságokat műveltek… Na hagyjuk ezt annyiba, mert innentől ennek a beszélgetésnek semmi értelme. Nekem többé se időm, se türelmem nincs ilyen “érvekre” válaszolgatni.

  Válasz
  • Mikulás

   Azon érdemes elgondolkodni, hogy hogyan viszonyul Atilla királyunk kegyelme Róma iránt ahhoz, ahogyan a “művelt” britek, amerikaiak, németek stb kifosztottak és vittek mindent ami mozdítható volt, nem is beszélve arról, hogyan akarták szőrös talpú román barátaink még a budapesti Nemzeti Múzeumot is kifosztani, amikor 1919-ben megszállták és végig rabolták Magyarországot. Ezért nem fér a “művelt” amerikaiak, britek, németek fejébe, hogy miért kegyelmezett meg a “barbár” Atilla Rómának, miért nem vonult be oda “barbár” hun harcosaival, hogy kedvtelésből halomra gyilkolják a férfiakat, megerőszakolják az apácákat, és elvigyenek minden mozdítható értéktárgyat.

   Lássuk például, mit tettek a németek 1527 májusa és 1528 februárja között. Vagyis a Mohács utáni évben. Arra ugye nem volt idejük, hogy eljöjjenek a török ellen harcolni Mohácsnál. De következő évben bevonultak Rómába, kis híján meggyilkolták a Pápát, a Pápa egy titkos folyosón menekült el, míg több mint 150 testőre a Svájci Gárdából életét vesztette a harcban. Aztán kifosztották Rómát, teherbe ejtették az összes apácát, és csak azért nem látták gyermekeiket megszületni, mert 8 hónapi megszállás után minden élelem elfogyott és pestis járvány tört ki. Na, akkor a “művelt” németek haza kotródtak Rómából saját hazájukba.

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás úr.
   Bevallom őszintén igazat kell adni önnek. Ennek a Beszélgetésének valóban nincs senni értelme.
   Sőt. Az ezelőtti beszélgetésének sem volt semmi értelme.
   Mint ahogy bármikor megszólalt a gyűlölködő, bigott katolikusságával, annak sohasem volt értelme.
   Nem kellene elgondolkodnia azon, hogy nem éppen ez a természete az oka, az egész élete sikertelenségének?

   Válasz
  • ez van

   Kedves Mikulás, amit írtam, az hamisítás. Amit ön írt, az vajon mi? Ott volt talán, vagy időutazó? Információink ugyanonnan vannak, legfennebb más-más fordításból. Persze, az elírás lehetősége mindkettőnél fennáll. Azonban nem mindegy, hogy az írásokat bigott katolikusként böngésszük, vagy semleges, vallási befolyás nélkül. A hit, már nem egyszer említettem önnek, nem azonos a vallással. Bigottizmusából kitéríteni önt nem lehet, ezért észérvű vitáról nem beszélhetünk. Ergo, vallási kérdésben önt nem tartom vitapartnernek. Azonban a mini atombombák terén szereztem új információkat.

   Válasz
 5. Mikulás

  Itt téved a cikkíró:

  6. II. János Pál bekérette a békeszerződést, majd megállapította, hogy ez annyira igazságtalan, hogy meg kell semmisíteni.

  VÁLASZ: Nem valószínű, hogy ilyen történt volna. Egyrészt nincs rá adat, másrészt a római pápának nem volt joghatósága az irat felett rendelkezni, s nem ismert olyan kezdeményezés sem, amelyet ez ügyben tett.

  A cikk írója láthatóan azzal nincs tisztában, hogy habár Jézus Krisztus urunk soha nem mondta se a cseh szabadkőműves Benes-nek, se a francia Clemenceau miniszterelnöknek, hogy “Amit megkötsz a Földön, meg lesz kötve a Mennyben is, és amit feloldasz a Földön, fel lesz oldva a Mennyben is”, de igenis mondta ezt Péternek, az első Pápának! Sőt még Izajás 22. fejezetére emlékeztető joggal is felruházta Pétert, mondván neki, hogy “Neked adom a Mennyország kulcsait”! Az évszázadokkal korábban írt Izajás 22 fejezete pedig azt mondja, hogy: “22Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja.”

  No tehát, igen nagyot téved Tvrtko úr, amikor azt írja, hogy a Pápának nincs jogalapja ítélkezni. A Pápa rendelkezik Istentől kapott jogalappal, hogy ítélkezzen, a világi szabadkőműves bűnbanda Trianonban viszont nem rendelkezett isteni jogalappal! Amit a Pápa a Földön megköt, az a Mennyben is meg lesz kötve, mert a Pápa Szent Péter utódja, és a Pápa örökölte a jogot, amivel Jézus Krisztus urunk eredetileg Szent Pétert felruházta.

  De hát ekkora zűrzavart kavart a fejekben a Protestáns Reformáció, Luther Márton, Kálvin János és 8. Henrik angol király lázadása, hogy azóta az emberek már azt se értik, hogy Jézus Krisztus urunk miféle jogokkal ruházta fel a Pápát.

  Minden katolikus hívőnek joga van rá, hogy petícióval forduljon a Pápához, és választ kapjon.

  A teljes magyar katolikus nemzetrész írjon petíciót a Pápához, azt javasolom. Írjunk petíciót Trianon ügyében, és írja alá minden katolikus magyar ember. Aki pedig nem katolikus, ne feledje, ő is meg van hívva, hogy megszívlelje Atilla hun királyunk, Szent István királyunk és összes többi nagy magyar szentjeink példáját, térjen vissza ő is a Katolikus Egyházba.

  Válasz
  • Nyilas

   És a történelem folyamán mikor mennyi pénzért lehetett megvenni ezt az istentől kapott jogalapot Mikulás úr?

   Válasz
  • Dobai

   xxx
   A mostani pápa nem örökölt semmit Jézustól!
   Amit valóban örökölt az a féleszűség a digó szüleitől.
   Na, mikor indul a petició? Református vagyok, de ennek ellenére
   szívesen aláírom xxx.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Kedves Dobai úr, ezzel a beírásával nem fog osztatlan sikert aratni a bigott róm.kat.-ok között.

    Válasz
   • Mikulás

    xxx az amerikai katolikusok nagyon hangosan, szívvel lélekkel utálják és ócsárolják Ferenc pápát minden nap. Na nem a spanyol ajkú amerikaiak, hanem az angolszász amerikaiak utálják Ferenc pápát. Ő nekik ugyanis az Amerikai Birodalom az igazi vallásuk, és ők nem Jézusban hisznek, hanem az Amerikai Hadseregben és az Amerikai Dollárban. Aki pedig az Amerikai Birodalmat imádja Jézus helyett, meg az Amerikai Kettős Mércét imádja, vagyis a képzelt jogot, hogy Amerika lopjon, csaljon, hazudjon, gyilkoljon, és az egész Földgolyót kizsákmányolja, azt könnyen érthető módon irritálja, NAGYON NAGYON IRRITÁLJA, hogy nem tud parancsokat osztogatni Ferenc pápának.

    Válasz
   • Mikulás

    xxx továbbképző tanfolyamot tarthatna az amerikai katolikus “judeo keresztények” számára arról, hogy hogyan berzenkedjenek Ferenc pápa ellen és a katolikus püspöki kar ellen, mert az ön lelkét mélyebben és teljesebben átjárta a katolikus-ellenes zsidó propaganda, mint a hat hétig lesózott és sóban forgatott sonkát a só, disznóvágás után!

    Válasz
  • ez van

   Kedves Mikulás! Már igazán ideje lett volna egy kissé elmélyülni a katolikus vallás rejtelmeibe, főként a kialakulási feltételeket, adottságokat, elvárásokat, igényeket és előrelátóan a hatalmi pozíciók elfoglalásának szükségszerűségeit. Évekkel ezelőtt már említettem, hogy a katolikus egyház kialakulási folyamatából Péter apostolt méltóztassék kifelejteni, hisz neki semmi köze nem volt ehhez. Az egész Saul műve, aki a messianizmust bevezette, amit Péter sohasem vallott, hisz a „mashijas” egy héber politikai cím, olyan ember neve, aki más népek feletti uralomra juttatja a júdaiakat (a judaizmus ideológiájában). Jézus hitvallása nem ez volt, hisz ez egy önző. emberi gyűlöletre alapozott politikai uralom. Továbbá, Péter sohasem volt Rómában, hisz nem tehette be a lábát Rómába, nem lévén római állampolgár, Heródes üldözése miatt útlevelet sem kérhetett. A kereszténység legnagyobb bűne, hogy a messianizmust vallássá tette. Ez a katolikus vallás, valamint a belőle kiszakadt mindenik protestáns vallás. És ezt a politikai uralmat a történelem során minden katolikus vallású országban nyomon lehet követni. Nem a jézusi tanítások, hanem a messianizmus az, ami irányítja a világot. És kik állnak a messianizmus mögött? Na kik? A katolikus egyház és protestánsok is csupán ernyőszervezetek.

   Válasz
  • Mikulás

   Atilla királyunk miért fogadta a Római Pápát, Szent Leót 1600 évvel ezelőtt, és miért kegyelmezett meg Róma városának a Pápa kérésére? Miután már a Római Császár is elmenekült Rómából ijedtében, se a harcot fel nem vállalta Atillával, se harc nélkül nem mert Atilla király szeme elé állni és szembe nézni Atillával az Isten Ostorával, hanem egyszerűen faképnél hagyta saját római népét, mint egy levetett kapcát, és elmenekült, ekkor ment elébe az idős Leó pápa Atillának, és kegyelmet kért Róma városának.

   Kérem magyarázzák el nekem Nyilas, Dobai, Tóducz, ez van uraim, hogy milyen joghatósága volt a pápának Atilla elé állni, hogy hatalmas királyunk Atilla, aki elől a Római császár is reszketve menekült, miért állt egyáltalán szóba Leó pápával, és miért kegyelmezett meg Leó pápa kérésére Róma városának.

   Várom válaszukat. Ja, de hát önök biztosan bölcsebbek, mint legnagyobb hun királyunk, Atilla, és önök biztosan szóba se álltak volna Szent Péter utódjával, Leó pápával.

   Lesz még itt súlyos pofára esés, ha így folytatják, uraim. Önöket Atilla királyunk személyesen fogja elítélni a nagy napon, az Utolsó Ítélet napján, ha így folytatják. Mert Atilla királyunk tiszteletben tartotta a Pápát, akit önök gúnyolnak és akinek Jézustól származó joghatósága ellen önök fellázadtak.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Kedves, drága, aranyos Mikulás bácsi, a pofára esés az Ön esetében megtörtént már elég rég Pályatévesztett ember, hisz ha keresztes lovag lett volna, már rég felkoncolták volna eddig. A katolikus papság sokkal jobban állt volna Önnek. A bigottság nem könnyű betegség!

    Válasz
   • Nyilas

    Kérdeztem valamit Mikulás, ami fölött nagyvonalúan átsiklott azzal, hogy ön várja a válaszunkat

    Válasz
    • Mikulás

     xxx nem érti Atilla királyunkat, hiszen Atilla ugyanúgy tisztában volt vele, mint mindenki más ember, hogy a pápaság intézménye elsőrendű célpont mindenféle korrupt senkiháziak számára, akik pénzért és hatalomért akarnak a pápai székbe beleülni, de Atilla királyunk MÉGIS FOGADTA LEÓ PÁPÁT, sőt hallgatott Leó pápa kérésére, és visszarendelte a hatalmas hun hadakat Róma városa elől! Róma úgy pottyanhatott volna Atilla kezébe, mint az érett gyümölcs, és mégis, nemcsak Atilla nagy királyunk, hanem hős hun harcos eleink is az ő vezérlete alatt, visszafordultak és megkegyelmeztek Rómának! Egy vén ember kérésére, akinek még fegyvere se volt, és akit úgy hívtak, hogy Leó pápa!

     Hála legyen az égnek, hogy xxx a hunok királya, hanem Atilla!

     Válasz
     • ez van

      Kedves Mikulás! Atilla Engadiban nevelkedik, egy zsidótlanított római területen a Holt tenger nyugati partján. Itt a Péter apostol alapította antiochiai gyülekezet tagjai éltek, így Atilla kétszeres Jézus-hitű, először születésénél fogva mint hun királyfi, másodszor a mai kopt kereszténység őseinél szerzett hit tudományok által (minden pápai behatás nélkül). Magyarán, Atillának a pápa semmivel sem jelentett többet, mint egy általa el nem fogadott egyházi vezető. Még annyit sem, mint Aetius. Itáliai hadjáratai során Róma falaihoz közel került, ám latolgatni kezdte, hogy a pestis aratása és az itáliai szárazság miatti éhség (mert ugye Mikulás is tudja, hogy akkoriban kevés szupermarket volt nyitva) által gyengülő seregét tovább gyengíti Róma elfoglalásával, vagy Rómát behódoltatja és hadisarc fizetésre kötelezi. Ez utóbbit választja és Mincio folyónál fegyverszünetet köt Róma küldötteivel, akik közt ott volt Nagy Szent Leó, I. Leó pápa is. Akinek szerepét a legendák túlzottan felnagyították. Hiába teng túl a katolikus adrenalin önben Mikulás, a pestis és az éhínség nagyobb úr, és nagyobb diplomata, mint a pápa. Ráadásul, ha Atilla Szt. Istvánt túlélte volna, a Kárpát-medencében nem lenne katolikus, de protestáns sem, és nem kellene most önnel vallásháborút folytatni. ( E nyilvánvaló találkozást a wiki függők is megtalálják a wikin).

   • ez van

    Ne a kibúvót keresse Mikulás, hisz nem Atilláról volt szó, hanem Péterről, akinek semmi köze a katolikus pápához. Atilla más téma, ő, a kornak szokásaihoz híven a római császár udvarában “nevelkedett”, a római herceg Aetius pedig a hun királyi udvarban. És nem a pápa hatotta meg, hanem a neveltetése állította meg. Azért ennek ellenére a haláláról is kellene írjon. És akkor áttérhetnénk Atillára is bővebben.

    Válasz
   • Mikulás

    Azt reméltem, Atilla hun király és Leó pápa találkozásáról fog írni a feleletében, kedves Tóducz Úr.

    Áh, csak vicceltem. Én már nem is reméltem, hogy a kérdésemre fog válaszolni.

    Pedig ez egy olyan téma, amiről rengeteget írnak Amerikában. Az amerikai (!!!) emberek folyton azt kérdezgetik, vajon hogyan lehetséges, hogy Atilla király, aki legyőzte és megalázta a buszke Római Birodalmat, mégis megkegyelmezett Rómának a pápa kérésére, miután pedig már a római császár is elmenekült Rómából és a város ott állt védtelenül! Ez a kérdés izgatja vadidegen, amerikai emberek fantáziáját, erre próbálnak választ kapni idegen emberek! Erről cikkeznek visszatérő módon!

    Hát akkor Önt, kedves Tóducz Úr, nem is izgatja ez a kérdés, magyar ember létére??

    Válasz
    • TÓDUCZ

     Édes kedves, aranyos Mikulás bácsi, a tisztelt “ez van” úrtól megtetszett kapni a választ a kérdésére.

     Válasz
    • ez van

     Mikulás, mesélje el az amerikai embereknek, akik önt a fenti kérdéseikkel bombázzák, hogy a korona vírus miként űzte ki az embereket a templomokból, úgy a katolikusokat, mint a protestánsokat annak ellenére, hogy a legfelsőbb hatalom (a pápa) irányítja a katolicizmust. S ezt a vírust pestis néven helyezze be a 450-es évekbe. Aztán döntsön, kinek van nagyobb hatalma, a pápának, vagy a vírusnak.

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Kedves ez van úr, a pestis kórokozója baktérium, s nem a korona vírus családjában, vagy más vírus családban tartozó kórokozó , de ez a mondanivalójának lényegén mit sem változtat. Súlyos, tömeges népességgyilkos mind a kettő.

     • ez van

      Kedves dr. úr, nem hiszem, hogy e keverés miatt mi ketten ölre megyünk.

     • TÓDUCZ

      Kedves ez van úr, nem az ölre menési szándék vezetett, csak a mindent tudó, de a semmihez se értő, másolgatni szerető beírótársainkat volt szándékomban megóvni a keverés lehetőségétől. Írtam, hogy a keverés, a mondanivalójának lényegén mit sem változtatott.

 6. Huszti György

  Tvrtko V. alapos kutatói ambiciója bebizonyitja,hogy a szomorú valóságot nem szabad a legendák alapján jogilag érvényesnek értelmezni !

  Válasz
  • ez van

   És mégis létezik egy ország, amit úgy hívnak, hogy Románia, és még létezik egy, aminek neve Szlovákia. Kedves H. György, az érdek még Európában is a szomorú valóságot a legendák alapján jogilag érvényesnek értelmezi.

   Válasz
  • TÓDUCZ

   Huszti úr, a valóság legenda lenne? Vajon miért engedtek egy kis antantost a dokumentum közelébe?

   Válasz
 7. TÓDUCZ

  Olvasva a prezentációt, van egy olyan érzésem, hogy a tisztelt szerző, a nagy- és a kis antant “huncutságait” igyekszik fehéríteni, amikor azt írja, hogy: “Trianonnal kapcsolatban rengeteg a szélsőség és tárgyi tudatlanság.”, “… hogy szélsőségektől mentesen, higgadtan, a tények tükrében mutassam be…”, “S itt most a kiváltó okokat, magyar felelősöket, (mert voltak olyanok is)…”. Kimosdatta a főkolompost, Clemenceau francia miniszterelnököt; Romákia Mária királynőjét, aki egy jóképű és alakú, melegvérű angol hölgy volt, akit Ion Brătianu, romák miniszterelnök , kétségbeesetten hívott segítségül Versailles-be, hogy az uralkodóné képviselje országát, és járjon el érdekében a nagyhatalmak vezetőinél. A királyné oda utazott udvarhölgyeivel együtt, hogy Romákia javára csábítsák el az “illetékeseket”, a sorsunk rendezőit.

  Válasz
 8. antal m.

  Egy emberséges ember!

  Válasz
 9. roka

  Trianon visza adta a magyaroknak Magyarorszagot,1500-as evektol (1001-1524=423 evig letezet mint kiralysag)Magyarorszag nem letezik mint allam,elobb torok majd osztrak tartomany,ugyhogy van jo resze is.

  Válasz
  • Nyilas

   Az országnak koronázott királyai voltak végig. 1780-90 kivételével, mert II József nem koronáztatta meg magát.

   Válasz
 10. Rozsnyai LÁszló

  Becsületes írás.

  Válasz
  • ez van

   Méltányolandó fáradozása, feldolgozni egy fájdalmas eseményt.

   Válasz
   • Juvet

    Köszönjük, a sok faradozast, azt a sok időtöltést amivel a mai nemzedéknek több információt ad meg, mint amit a történelem könyvekben olvashatunk, és tanítanak!
    Köszönöm az új tájékoztatás és kívánok nagyon jó egészséget a sok felderítő munkához!

    Válasz
    • Nagy Enikö

     Figyelemmel kisértem Tvrko eredeti dokumentum filmét és várjuk a június 4- it.
     Nagyon szomorú,szívhasogató számunkra ,elcsatolt honfitársak számára 100 év távlatából is.

     Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük