Erdélyben nőttem emberré, a kolozsvári Református Kollégiumban. A város lakosságának nagy része még magyar volt akkor, de voltak az osztálytársaim között zsidók is, bőven. Már diákkoromban elkezdtem írni.

Wass Albert: Így lett belőlem antiszemita

Verseim és elbeszéléseim megjelentek olykor Erdély legnagyobb napilapjában, a kolozsvári Ellenzékben, és így bejáratos voltam a szerkesztőségbe is, ahol barátságba kerültem Indig Ottóval, Hunyady Sándorral és Ligeti Ernővel, akik véletlenül mindhárman zsidónak születtek. Ennek akkoriban nem sok jelentősége volt, mert elsősorban mind erdélyiek és magyarok voltunk, román megszállás alatt. Ott kezdte el pályafutását egy másik zsidó gyerek is, Havas Emil, aki egy szép napon bejelentette: „Nem gürcölök én itt tovább, hanem kimegyek Amerikába, és ott leszek újságíró.”

Még aznap délután átment a New York nevezetű kávéházba, ahol a román egyetemi hallgatóknak külön törzsasztaluk volt, és szembeköpte az ifjúsági elnököt. A felmérgesedett diákok jól elverték, és másnap már harsogta a nagy hírt a világ minden rádiója: zsidóverés Romániában, ölik a zsidókat Kolozsvárott! Két napra rá ott volt a repülőjegy Havas Emil zsebében, és repült New Yorkba, ahol állás várt rá a New York Timesnál.

Nagy csoda volt ez, sokat beszéltek róla, de aztán a magyarellenes hangulat egyre sűrűbb magyarveréseket eredményezett, ezekről azonban nem tett említést sem a rádió, sem az idegen nyelvű újságok, s Erdély magyarjainak nem volt hova menekülniük előle. Helyzetünk egyre romlott, s végül is ránk szakadt a második világháború. Aztán a németek megkezdték összefogdosni a zsidókat, mi meg próbáltuk elrejtegetni a szerencsétleneket – ahogy lehetett. Behívtak katonának, s mentünk háborút csinálni. Fölfordult a világ. Milliók pusztultak el, milliók váltak földönfutókká.

Engem Bajorföldre sodort a vihar, ott nyomorogtam néhány évig, majd Hamburgban lettem éjjeliőr. Közben megírtam néhány könyvet is. Ebben az időben jelent meg egy aprócska elbeszélésem Kicsi Anna sírkeresztje címmel, melyben szó van egy zsidó boltosról, akit elrejt a falu, s amikor rázúdulnak a muszkák a házakra, szaladnak az emberek a zsidóhoz segítségért, de annak nincs ideje, mert a kommunista pártot kell megszerveznie a városban. Alig jelent meg ez az elbeszélés, máris nekem estek: „Antiszemita uszítás! Antiszemita náci! Hogy mer ilyesmit írni! A zsidók mindég segítették a népet!”

Így lett belőlem először antiszemita. Aztán 1950 augusztusában négy kisfiammal együtt Amerika földjére léptem. Alig köpött ki magából a nagy hajó, olcsó kis New York-i hotelszobámban megjelent Havas Emil. Végignézett, mintha sohase látott volna, és kijelentette: „Maga még fiatalember! Írásai után többnek gondoltam. Maga tehetséges! Ezért elhatároztuk, hogy megmentjük magát. Egy javaslattal jöttem.”

A javaslat ez volt: írjak nekik egy könyvet, ahogy azt ők kívánják, és „ők” bestsellert csinálnak belőle, a Readers Digest is lehozza, és filmet is készítenek. Arról azonban, hogy „miképpen kívánják”, nem volt hajlandó nyilatkozni. Én pedig ragaszkodtam ahhoz, hogy csak úgy tudok írni, ha tisztán látom a témát. Még fenyegetni is próbált: „Ha nem fogadja el a javaslatunkat, egyetlen könyve se jelenik meg Amerikában! Mert akár hiszi, akár nem: itt vannak a kezünkben a kiadóvállalatok, a sajtó, a televízió! Amerika azt lát, amit mi akarunk, hogy lásson, azt hall, amit mi akarunk, hogy halljon, és azt olvas, amit mi akarunk, hogy olvasson!”

Nem tudtunk megegyezni, és Havas úr haragosan eltávozott. Hamarosan rájöttem, hogy igazat mondott. Amikor első kéziratomat megküldtem az egyik jól ismert ügynöknek, néhány nap múlva visszajött minden magyarázat nélkül. Miután ez többször is megismétlődött, megalapítottam az Amerikai Magyar Szépmíves Czéhet, erdélyi mintára, és később a Danubian Press nevezetű kiadóvállalatot. Vén koromra mindkettő megbukott ugyan, de azért kiadtunk összesen 22 könyvet magyarul és angolul, s a Transylvanian Quarterly, Hungarian Quarterly és The Central European Forum nevezetű folyóiratokat.

Az antiszemita jelző nagy erő itt Amerikában, azt beismerem. Nehéz küzdeni ellene. Mindössze az bosszantó kissé, hogy nem szolgáltam rá. Még csak nem is amiatt bélyegeztek meg, amit írtam, hanem azért, amit nem voltam hajlandó vaktában megírni.

De ilyen az élet! S én inkább vagyok szegény ember tiszta lelkiismerettel, mint gazdag ember, aki szégyenszemre eladja magát. (Háromszék)

24 hozzászólás

 1. Mária

  Dr ANDRAS VARGA-nak a Nobeldíjasokról. Az elsõ zsidó Nobeldíjas nemzedék a magyar közegnek (magyar gondolkodási módnak, iskoláknak,…) köszönhették a jutalmat! Akkor, még azt mondták (Mivelhogy, Amerikában a tudósok még magyarul beszéltek) , hogy Marslakók! A magyar nyelv egy speciális gondolkodást is jelent. Sajnos, a késõbbi Nobel-Bizottság (hasonlóan az Oscar-Bizottsághoz) körüli túl sok BOTRÁNY eredményeként, ezen intézetek kitüntettei elvesztették a kiérdemelt tiszteletnek való örvendezésüket!

  Ma, már nem hiszünk ezen díjak igazi értékeiben! A politika túl sok szerepet játszik a megitélésekben! Láthattuk azt is, hogy Bob Dylan (született Robert Allen Zimmerman) sokak szerint nem érdemelte meg az irodalmi Nobeldíjat, mert zenei területen már megkapta az elismeréseket és az egész világon sokkal több olyan irodalomhoz köthetõ személy van, akik sokkal jobban megérdemelték volna azt a díjat! Ami, nagyon gusztustalan volt, hogy eddig még soha nem történt meg az, hogy valaki el sem ment a díjkiosztásra, majd késõbb egy hétig ünnepeltette magát Svédországban! Ez, jellemtelen viselkedés volt! A különbözõ területeken, a 2-3 díjazottak közzül sokan vannak olyanok is, akik helyett mások jobban megérdemelnék a kitüntetést!

  Tehát, napjainkra ezen neves kitüntetések a túl sok BOTRÁNY miatt elvesztették az értéküket!!

  Válasz
 2. Mikulás

  A Nobel díjakat, vezető tisztségeket, kitüntetéseket a judeo-szabadkőműves klikk bennfentesei osztogatják egymás között.

  A tudományos kutatás világában még ehhez járul az alattvalók kizsákmányolása, vagyis a klikkhez tartozó főnökök rendszeresen intellektuális tolvajlást követnek el az intézetükben rabszolga gyanánt tartott tudományos kutatók rovására, mások tollaival ékeskednek, saját nevük alatt publikálják mások felfedezéseit, a sikeressé vált ötletek és munkák elindítóit sokszor ki is hagyják a cikkekből. Így aztán a beosztottak felfedezései úgy mennek be a köztudatba, mint ha a judeo szabadkőműves klikkhez tartozó főnök felfedezései lennének. Végül a klikk többi tagjai Nobel díjra javasolják a judeo szabadkőműves főnököt, akinek a neve alatt mások felfedezései publikálva lettek, és a főnök Nobel díjat kap.

  Hiába Wass Albert a nagy író, mégis az unalmas Imre Kertész kapott irodalmi Nobel díjat, mert ő a zsidó szabadkőműves klikk tagja. A tudományos kutatás, innováció nagy műveinek megvalósítói pedig névtelenségbe vannak burkolva, ötödik, tizedik szerzőként feltüntetve egy-egy tudományos cikkben, sőt kulcsfontosságú cikkekből teljesen ki vannak hagyva a neveik, de ott virít ám minden cikkben a zsidó és/vagy szabadkőműves főnök neve, aki aztán végül tudományos Nobel díjat is kap, vagy azt hiszi róla a világ, mint Bill Gates-ről, hogy ő volt az a zseni, aki a tudományos és technikai forradalmat létrehozta valamilyen területen. Az igazság pedig ehelyett sokszor az, hogy a hiressé lett főnök egy tolvaj volt, intellektuális tolvaj, aki a neki dolgozók felfedezéseit ellopta, a konkurrenciát pedig legázolta és tönkretette, hogy a vetélytársak ne tudjanak jobb felfedezést, jobb technikai innovációs terméket piacra dobni, mint ami az ő műhelyéből kikerült.

  Remélem hozzászólásom fényt vet rá, hogy miért olyan sok a zsidó nemcsak az irodalmi, de a kémiai, fizikai, orvostudományi Nobel díjasok között is.

  És miért nem kapna Wass Albert irodalmi Nobel díjat akkor sem, ha most feltámadna és élő ember ként Nobel díjra lehetne őt javasolni. A judeo szabadkőműves klikk soha nem engedné Wass Albertet Nobel díjhoz jutni.

  Továbbá, miért rúgatta ki a Magyar Televíziótól a nagy Chrudinák Alajost egy senkiházi mitugrász, Hankiss Elemér. Mert a zsidó Hankiss Elemér a judeo szabadkőműves klikk tagja volt, a minden magyar által csodált és tisztelt Chrudinák Alajos viszont nem volt a klikk tagja. És miért követelték ki a zsidók, hogy Chrudinák Alajos tanítványának, szellemi utódjának, Szaniszló Ferencnek a Táncsics díját visszavonják, sőt őt is kirúgták az Echo TV-től, akárcsak korábban Chrudinák Alajost a Magyar TV-től. Hát így osztogatják a díjakat, vezetői állásokat a zsidó szabadkőműves klikk tagjai egymás között, miközben az igaz magyarokat, erkölcsi tartással rendelkező alkotókat tönkre teszik, hogy ne is tudjanak alkotni többé a magyar nemzet számára és az emberiség számára, hiszen például Chrudinák Alajost nemzetközi szinten is becsülték és tisztelték a televíziós munkájáért.

  Válasz
 3. marczy

  Ja, akiről meg tudtam, hogy zsidó volt, és besokallt, egész más miatt sokallt be, és bőven szorult bele annyi gerinc, hogy az elvégzett munkámat a megállapodásnak megfelelően az utolsó fillérig kifizette. Zsidó és zsidó között is óriási különbségek vannak. Egy jobboldalisággal egyáltalán nem vádolható régi ismerősöm jegyezte meg egyszer: vannak a kóser zsidók és vannak a tréfli zsidók. Az meg már egy bizonyos nívót jelent magyar közegben, ha valaki nem-zsidók előtt (én + mások), nyíltan vállalja zsidóságát. Ekkor a gój is elgondolkodik azon, partnere számára vajon mit is jelent zsidónak lenni.

  Válasz
  • Lonkai Gábor

   Embernek lenni gojként és zsidóként egyaránt fontos dolog. Ha valamelyik külömbnek véli magát a másiknál, legyen az gój vagy zsidó nos az embernek silány.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Lonkai úr, de hát itt az egyik nagy magyar goj íróról van szó, nem holmi Nobel-díjas megélhetési zsidó kertészlegényről!

    Válasz
    • Dr ANDRAS VARGA

     De kedves drága Dr. Tóducz úr,
     az a “holmi Nobel-díj” a tudományos-szellemi és alkotó tevékenységben magasfokú rangot és elismerést jelent. Olyan sok magyarországi Nobeldíjas nem volt, hogy nehéz lenne kitalálni, hogy kire tetszik gondolni. Ezért vettem a fáradtságot, hogy összeírjam Önnek az összes zsidó Nobeldíjat.
     1. KÈMIA: 31 az összes Nobeldíjak 20%-a
     2. FIZIKA: 54 az összes Nobeldíjak 26%-a
     3. ORVOSI: 56 az összes Nobeldíjak 27%-a
     4. BÈKE: 9 az összes Nobeldíjak 9%-a
     5. IRODALOM: 15 az összes Nobeldíjak 13%-a
     6.KÖZGAZDASÀG: 31az összes Nobeldíjak 20%-a
     Tessék már egy picikét irigykedni!

     Válasz
     • TÓDUCZ

      Kedves DR ANDRAS VARGA, tudjuk, s azt is, hogy miért, kár volt fáradnia!

     • Dobai

      Maximális tiszteletem a zsidó származású magyar tudósok
      iránt. A bibi ott van, hogy a mostani Mo-i zsidók között eléggé
      gyakori a judeo-náci megnyilvánulás. Pl. amit Wass Albertre
      rászórnak, az mind hazúg, lejárató kampány. Wass A., ha
      valóban háborús bűnös lett volna, akkor mérget veszek
      arra, hogy nem szabadult volna meg az amerikai nácivadászok
      karmaitól. Egyébként a fia Huba pontosan megírta az iró
      rövid életrajzát, amit magyarra is lefordítottak.
      Megtalálható az inerneten is.

     • antal m.

      Tisztelt Dr. Urak!
      A Nobel díjasok kapcsán a Wikipédián található:
      1. Izrael 12 személy, Nobel díjas.
      2. Magyarország 13 személy, Nobel díjas.
      Magyarország esetében se szerepelnek az országban Gábor Dénes és Békesy György személyek, Nobel díjasok akik az Egyesült Királyságban és Amerikában szerezték azt meg!
      Akkor mi az Önök rejtelmeik!??

     • Nyilas

      Kedves András Varga.
      Megértem önt. Én is elfogult vagyok a saját fajtám iránt.
      Megirná azt is, hogy e sok Nóbel dijas zsidó közül hányan kerültek ki magyar kultúrkörből?
      Netalán azt is, hogy oszlanak meg a zsidó Nóbel dijasok a különböző országoknól?
      Különösen miváncsi lennék arra, hogy az egyes országok lakosságára vetitve kány zsidó Nóbel-dijast termeltek ki százalékosan.
      Csak a tudományos Nóbel-dijasokra vagyok kiváncsi, mert az irodalmi Nóbel-dijat ugye egymás között osztogatják, a közgaszdaságit az éppen aktuális érdekek alapján, a béke Nóbel.dij, meg ugye közröhely. Lenne, ha nem háborús bűnösök, tömeggyilkosok, terroristák, és emberiesség ellenes bünöket elkövetők kapták volna meg.

   • Nyilas

    Nem tudom, hogy milyen náció az a “goj” amiről önök beszélnek. én magyar vagyok.
    Azt is elhiszem önnek, hogy a zsidó ugyanolyan ember, mint bármsly més náció. Azt is, hogy zsidókéntugyanúgy vannak tisztességes emberek, mint alávalók. Csak egyet magyarázzanak el nekem. Ha zsidóról van szó, fáként ha valamely negativkontexusban mindig vannak magyarok, akik elmagyarázzák, hogy “Ha valamelyik külömbnek véli magát a másiknál, legyen az gój vagy zsidó nos az embernek silány.”
    Tisztelettel kérem emlitsenek már meg néhány zsidó embert, akisilány embernek nevezte Landeszmann rabbit, a magyarokat lebőgatyázása miatt, vagy elitálte Spiró Györgyöt a”Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok megint,

    füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból,” soraiorai miatt.
    Mert amig nem találok egyetlen zsidót sem, aki a zsidót elitélné e “önmagát különbnek vélő sorok miatt, addig nem beszélhetünk arról, hogy “Embernek lenni gojként és zsidóként egyaránt fontos dolog.”

    Válasz
 4. marczy

  Ehhez nem kell zsidónak lenni, csak szimplán kellően gerinctelennek. Van, aki pénzért eladja az anyját is. Volt szerencsém ismerni ilyen embert, aki tudtommal nem volt zsidó. Az Isten haló lábbal se fordítson feléje még egyszer. Azért nagyon remélem, hogy ugyanezek az emberek ugyanilyen vehemensen állnak ki magukért majd akkor, amikor a kínaiak meg a szaúdiak akarják majd megmondani Amerikának meg Európának, merre van az előre. Ebben a két rendszerben ugyanis nem szeretnék élni.

  Válasz
 5. Gusztos istván

  Elképesztően hazug írás… Hogy csak egy “apróságot” emeljék ki;
  “Aztán a németek megkezdték összefogdosni a zsidókat, mi meg próbáltuk elrejtegetni a szerencsétkeneket – ahogy lehetett.”

  Válasz
  • TÓDUCZ

   A Gusztosok (én gusztustalanoknak becézgetem őket!), általában vad SZDSZ-es katonák Magyarországon. Az István és a Péter fia is genetikából utálják a magyarokat. A vallásuk szóra se érdemes!

   Válasz
   • Nyilas

    Csak hogy ne legyen kétely
    Néhány “virágszál Gusztos Istvántól

    Meggyőződésem, hogy bűncselekmény volt a korábbi „nemzeti konzultációk” közpénzből való finanszírozása is – de a most tervezett minden eddiginél inkább az.

    Szemünk láttára süllyed a hatalom az aljasság egyre mélyebb bugyraiba – és a demokratikus ellenzék nem látszik fölfogni, hogy minden erővel szembe kellene fordulnia az országot hatalmában tartó aljassággal.

    Amit Netanjahu tett, ismétlem, megbocsáthatatlan, mert rendkívül nehéz helyzetbe hozott minden magyar demokratát.

    Döglött oroszlánt rugdosni nem túl sportszerű. Ugyanakkor kötelességünk megvédeni szétszabdalt közgondolkodásunk oly ritka konszenzusait. Van, amit egyetlen jó ízlésű ember sem relativizálhat. Ilyen például az SZDSZ megítélése.

    Szilvay Gergely a Pride-ról elmélkedve emlegette az SZDSZ-es tempót. Hát igen: ha valamire szüksége volna társadalmunknak, az leginkább alighanem éppen az SZDSZ-es tempó.
    Mandiner.média

    Amikor már-már azt hihette az ember, hogy tényleg nincs lejjebb, akkor a menekültek naponkénti – áttetszően kódolt zsidózással „színezett” – gyalázása, a zemberek naponkénti vadítása újra meg újra megmutatta: mindig van lejjebb.

    Akik az elmúlt 25 évet mindenestül ki akarják dobni, azok engem is. Én ezt tudomásul veszem, valamelyest meg is értem – de lelkesednem érte, ugye, nem kötelező..?

    Ásotthalmon tehát a Toroczkaira szavazó helyiek hatalmasat köptek a demokratikus normákra, az elemi tisztességre, az erkölcsre. Hogy miért tették ezt, azt meg kell vizsgálni, meg kell érteni – de megbocsátani lehetetlen.

    Ki tudja, hányszor gyalázták már meg az osztogatók 2000 óta – amikor is e díjat alapították – Hagelmayer István emlékét. De ez a mostani díjazás talán a legfölháborítóbb.

    Válasz
  • Nyilas

   Önnél ez megérthető Gusztos István, hiszen a megélhetését veszélyeztetné, ha igat amit Wass Albert mondott.

   Válasz
  • ez van

   Mi benne az elképesztő hazugság? Argumentálva.

   Válasz
   • TÓDUCZ

    Kedves ez van, a Gusztos “valóság”!

    Válasz
 6. Bárányi Ildikó

  Mi a fenti írás forrása? Honnan idézik? Van-e valaki, aki az elmondottakat megerősíti a kortársak közül…?

  Válasz
  • Szekely Attila

   Baranyi Ildiko nyudodjon meg , igaz a fenti iras. Legalabb 30-40 eve olvastam , Wass Albert meg akkor elt , valamelyik myugati magyar ujsagban , talan a “Katolikusok Vasarnapja” cimu , azota megszunt ujsagban.

   Válasz
   • Dobai

    A 90-es évek elején olvastam először ezt a cikket.
    Akkoriban volt egy észak-amerikai magyar fórum a “Budapest
    szoba”, ahol több cikk jelent meg többek között Wass Alberttől
    is. De több mint valószínű, hogy a Katolikusok Vasárnapjában
    is megjelent, ami 1993-ban szűnt meg.

    Válasz
  • TÓDUCZ

   Volt egykor egy Bárányi Ildikó, aki a Bárányi Feri felesége volt, az úr, aki írta az Égbenyúló kockakövek c. regényt, de ez nem az. Ez teljesen sékel.

   Válasz
  • VASGYÚRÓ

   A pillanatkép pedig az utolsó interjúból van, amit vele készítettek. Megtalálható Youtube-on.

   Válasz
 7. antal m.

  Igen fontos életrajz megjelenítés!
  Hadd tudjuk- ismerjük az írónk sorsát!
  Jó lenne ismerni a Hamburgban irt könyveit!?

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük